Massamigratie uit moslimlanden? De cijfers

Regelmatig wordt er gesproken over de ´massa-(im)migratie´ uit moslimlanden. Als er vragen over worden gesteld, in bijvoorbeeld in de Tweede kamer, dan wordt het nooit duidelijk –mij tenminste niet- over wie en welke aantallen men het dan heeft.

Er is een update van dit artikel met cijfers t/m 2012.

Neem nu de volgende Kamervragen gesteld nav een bericht in de Telegraaf van 4 mei jl. (niet online kunnen vinden) waarin werd gesteld dat in 2012 de meerderheid van de bevolking van Rotterdam uit allochtonen zal bestaan  (.pdf!) :

 Het bericht gaat dus over de meerderheid van allochtonen in Rotterdam in 2012. Dat wordt  in vraag twee niet-westerse allochtonen en die monden dan weer in vraag vier uit in een verzoek om een immigratiestop voor mensen afkomstig uit moslimlanden.

De logica van de redenering om bij moslimlanden uit te komen is niet echt te volgen.

 

In debatten in de tweede kamer en in stukken refereert de PVV regelmatig aan de kosten van die ‘massa-immigratie’ uit moslimlanden en daarmee worden door de PVV eigen voorstellen gefinancierd, zoals de AOW niet verhogen naar 67, door het stop zetten van die ‘massa-immigratie’.  Daar kunnen miljarden mee worden bespaard.

De PVV is ook aanhanger van het ‘Eurabië-theorie´ die voorziet dat Europa (binnenkort) geheel overgenomen wordt door Arabieren (moslims?).

Kortom reden genoeg om eens naar de cijfers te gaan kijken. Hoeveel mensen komen Nederland in –uit moslimlanden- en hoeveel gaan er weg, oftewel het migratiesaldo.

Dat geeft al meteen een probleem want ik weet niet zo goed wat een moslimland is. Een land dat ‘de’ sharia heeft ingevoerd? In welke vorm? Dat is niet eenduidig te beantwoorden. Ik heb dan maar de definitie gehanteerd dat als tenminste de helft van de bevolking moslim is, dan is het een moslimland. Dat zegt overigens niet dat de verhouding moslim niet-moslim dat naar ons land komt ook zo is. Het is zelfs zo dat er in verhouding meer niet moslims emigreren uit moslimlanden. Ook wel logisch natuurlijk. Wikipedia -voor alle bronnen zie onderaan- heeft een lijst van ‘moslimlanden’ en het zijn er 47.
Eerst het totaal plaatje van 2008:

De cijfers zijn gebaseerd op herkomst en dat geeft een beter beeld dan dat je op nationaliteit telt.
De totale immigratie in Nederland in 2008 was dus 143.516. De emigratie was 117.779 en er is dan ook een migratiesaldo van 25.737.

Er wordt door sommigen verondersteld dat er alleen maar allochtonen immigreren en alleen maar autochtonen emigreren. Natuurlijk is dat niet zo, maar er is wel een negatief saldo van 15.316 bij autochtonen en een positief saldo van 41 duizend bij allochtonen.
Het is goed te bedenken dat dit cijfers zijn van het bevolkingsregister. Iemand die langer dan vier maanden in Nederland wil verblijven, moet ingeschreven worden en iemand die langer dan acht maanden weg gaat wordt uitgeschreven. Dit veroorzaakt natuurlijk nogal wat mutaties, ook van autochtonen.

Bij het onderscheid EU en niet-EU valt op dat er meer van buiten de EU komen dan er binnen, maar het toch zo is dat het positieve saldo EU flink hoger is dan bij de niet EU mensen.

Westerse allochtonen zijn alle Europeanen (Turkije niet) en mensen afkomstig uit de VS, Canada, Nieuw Zeeland, Australië, Japan en Indonesië. Japan wordt tot de westerse groep gerekend vanwege haar economische positie en Indonesië door de aanwezigheid in ons land van een groot aantal Indische Nederlanders.
Mensen afkomstig uit de andere landen zijn niet-westerse allochtonen.

Allochtonen worden uitgesplitst in eerste en tweede generatie:
-Eerste generatie als je in het buitenland bent geboren en tenminste één ouder ook.
-Tweede generatie is in Nederland geboren en tenminste één ouder in het buitenland.

Voorbeelden van allochtonen:
-Ramses Shaffy, 1ste generatie westers.
-Prins Willem-Alexander, 2e generatie westers.
-Prinses Maxima, 1ste generatie niet-westers.
-Prinses Amalia -net 6 jaar geworden, nog gefeliciteerd- tweede generatie niet westers.
-Ahmed Aboutaleb, 1ste generatie niet westers (moslimland)
-Geert Wilders, 2e generatie niet westers (moslimland). [edit 9/12: dat moet zijn niet westers]

Het saldo voor moslimlanden bedraagt 4,5 duizend in 2008 -immigratie 23 duizend en emigratie 18,5 duizend.

Grafiek 1 geeft de ontwikkeling van het migratiesaldo vanaf 1996 voor de eerste generatie afkomstig uit een moslimland:

Totaal moslimlanden is inclusief Marokko en Turkije , maar die heb ik ook nog even erbij genomen omdat deze migratie stromen (voornamelijk gezinsvorming en hereniging) nog steeds het gevolg zijn van de immigratie van ongeschoolde arbeidskrachten (stopgezet in 1975/1980). De grafiek bestrijkt de afgelopen 13 jaar. Geheel links het gemiddelde.
Het totale migratiesaldo over de afgelopen 13 jaar bedraagt 162.700, oftewel 1% van de bevolking. Per jaar is dat gemiddeld 0,08%.

Grafiek 2 geeft het migratiesaldo 1ste en 2e generatie:

Het saldo is nu natuurlijk lager dan in grafiek 1 en het totale migratieoverschot over de afgelopen 13 jaar is bijna 127 duizend en dat is 0,8% van de totale bevolking oftewel gemiddeld 0,06% per jaar.

162.000 (of 122 duizend) is natuurlijk een grote groep, maar als percentage van de totale bevolking is de betekenis een stuk minder.

Tot slot nog grafiek 3 die de immigratie en emigratie laat zien van 1996 t/m 2008.

Totaal kwamen er hier 346 duizend mensen uit moslimlanden de afgelopen 13 jaar en vertrokken er 219 duizend en dat geeft dus het saldo van 127.000.

Er zijn veel verschillende redenen waarom mensen hier komen. Studie, werk, familiebezoek, asiel, familievorming/hereniging, enzv. Vaak is het de bedoeling lang te blijven, maar heel vaak ook maar kort. Ook wil men in eerste instantie misschien langer blijven, maar vertrekt men toch naar een ander land.
Totaal kwamen naar Nederland de afgelopen 13 jaar 1,5 miljoen mensen en vertrokken er 1,3 miljoen.

Alle berekening zijn te vinden in dit excel-bestand:
Hierin ook de links naar de diverse CBS-tabellen die ik voor de berekeningen heb gebruikt.

Een berekening van wanneer is Nederland 20% moslim op de site van geencommentaar.
Wikipedia: moslimlanden

Meer over de ‘massa-immigratie’:
De Massa-immigratie. Allemaal de Schuld van Links. Toch?
De massa-immigratie uit Arabische landen

95 thoughts on “Massamigratie uit moslimlanden? De cijfers

 1. ron rozen

  Avatar van ron rozen
  Maak eens een lijstje van immigranten waarvan je verwacht dat ze op zichzelf zullen blijven (subcultuur) en immigranten die dat niet doen. Van welke immigranten kun je op een gegeven moment niet meer zien waar ze vandaan komen?

 2. Ina Dijstelberge

  Avatar van Ina Dijstelberge
  Welkom vandyke, leuk dat je ook de stap hebt gemaakt om een blog te starten. Direct een leuke binnenkomer die het spookbeeld dat men ons tracht aan te praten nuchter blootlegt.

 3. peter louter

  Avatar van peter louter
  Een aardige relativering van de ‘tsunami’.
  Een dergelijk overzicht zou ik echter graag zien over de afgelopen vijftig jaar.
  Vóór de knik die er in 2004 is te zien in je statistiek (2) over mislimlanden is er natuurlijk wel sprake geweest van een substantiele instroom. Dat het aantal zich sinds 2004 lijkt te stabiliseren, lijkt me goed nieuws.
  Staistiek 3 blijft verontrustend omdat het wijst om een gestage en substantiële instroom van mensen die weinig kwalificaties meebrengen voor de arbeidsmarkt.

 4. Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  Nou, dan gaat 90 procent van de moslims nog niet naar de moskee. Dus kunnen (bijna) al die moskeeen gesloten worden, en alle hulpprogramma’s onmiddellijk gestopt.

  En ook al die moslims van de tv, als het zo’n miniscule groep is.

 5. flipvandyke

  Avatar van flipvandyke
  Goh wat snel al reacties!

  Dank@Ina

  Er valt inderdaad nog veel meer over te zeggen en ik ben ook van plan om er dieper in te duiken en meer cijfers te presenteren.

  @Ron Ik vraag me af wat je precies bedoelt.

  @Peter Deze CBS gegevens gaan terug tot 1996. Turken en Marokkanen gaan wel verder terug. Er zijn wel migratiecijfers van verder terug, maar te globaal.
  Als er 20.000 kansarmen hier komen, maar er gaan 12.000 kansarmen weg dan is het nog wel te behappen, maar is dat ook zo? Ik zal proberen er wat over te vinden.
  De daling is al ingezet in 2001. In 2008 is er weer een stijging, maar de cijfers van de IND laten zien (t/m oktober) dat er weer een stabilisatie is in 2009.

  @Ruud. Ik ben net bezig en dan ga je al cynisch doen! We hebben 850.000 moslims in Nederland en dat aantal zal niet zo heel veel meer stijgen, zoals je wel weel.

 6. Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  Hoe kan dat dan met al die cijfers van je? Dat er in 1960 nul waren,en in 2009 850 duizend?

  Maak daar eens een grafiek van …

  En de kettingimmigratie gaat nog gestaag door, zoals je heel goed weet.

 7. ron rozen

  Avatar van ron rozen
  Hoeveel immigranten zullen vreemden blijven? Omdat ze daar zelf voor kiezen.Hoeveel willen er niks met de samenleving te maken hebben. Als er al zoveel autochtonen niet gediend zijn van een multiculturele samenleving is het belangrijk om te weten of je mensen binnenhaalt die daar ook niks van moeten hebben, of denk jij dat alle nieuwkomers automatisch een multiculturele samenleving aanhangen?

 8. flipvandyke

  Avatar van flipvandyke
  @Ruud Alweer cynisch? Nee toch?
  Een grafiek is moeilijk te maken omdat de cijfers ontbreken.
  De afgelopen twee eeuwen zijn er ongeveer 7,2 miljoen mensen geimmigreerd in Nederland en zo’n 6,7 miljoen mensen zijn geemigreerd. Heb je daar wat aan?

 9. flipvandyke

  Avatar van flipvandyke
  @Ron Ik ben daar niet echt positief over gestemd, maar ik kan je vraag niet beantwoorden. Ik kan alleen maar hopen dat als mensen de echte cijfers zien, er misschien minder sprake is van angst en dat dat de integratie bevorderd.

 10. Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  Grapje: je artikel staat vol met tabellen. Daar kan één enkel grafiekje makkelijk bij.

  En waar komt als dat psychologiseer vandaan? Cijfers hebben we het hier over.

  Kom op met je grafiek.

  Hier alvast een voorzetje

  |…………./ 850.000
  |…………/
  |………../
  |………./
  |………/
  |……../
  |……./
  |……/
  |…../
  |…./
  |…/
  |../
  |./
  |/ 0

 11. ron rozen

  Avatar van ron rozen
  Toch is dat de vraag waar iedereen een antwoord op wil hebben en het ook het staatje wat je ons eigenlijk wilt laten zien.

 12. P.H.M. van de Kletersteeg

  Avatar van P.H.M. van de Kletersteeg
  Maar Ruud heeft wel gelijk.
  Iedereen zegt "lage aantallen"
  Maar de 850.000 aanwezigen zijn veel te te veel; dat moet teruggebracht worden tot 10% ercvan
  Waarom?
  Vanwege de zekerheid dat ze pproblemen veroorzaken en extra kosten meebrengen.
  Het is hun plicht het westers land waarin ze zijn te islamitiseren
  En mnatuurlijk zijn alle moslims gematigd
  maar een heleboel van die gematigde volgen hun imam blindelings
  en wie vierden ook al weer feest na een masale aanslag?

  Daarnaast zijn er de verwachten ontwikkelingen in Afghanistan Iran Irak Pakistan Somalie.
  Als we niks doien, nemen die aantallen binnenkort explosief toe
  Eerst zal het leuk zijn; burgeroorlog met massamoorden; maar dan worden daders potentiele slachtoffers, en kopen ze een kaartje naar nederland.

  Zonder adequate regelgeving krijgen we in de toekomst onbeheersbare problemen.

 13. P.H.M. van de Kletersteeg

  Avatar van P.H.M. van de Kletersteeg
  En dan de vraag: waarom gaan er zoveel nederlanders weg?
  Simpel; nederland is voor een deel overvol
  Voor een deel onleefbaar; zie de mooie vogelaarwijken
  En voor welk deel wordt de exodus veroorzaakt door instroom?

 14. klaphek

  Avatar van klaphek
  Grappig die linksistische lui. Als je dit doet (cijfers laatste 13 jaar) met de gemiddelde temperatuur(hun temperatuur) en zegt dat de hele opwarming een hoax is, dan staan ze te schuimbekken.

 15. janplezier

  Avatar van janplezier
  Het gevaar van de Islam is niet alleen de hoeveelheid moslims in ons land, maar hun bereidheid om de radicalen te willen gehoorzamen.
  Die bereidheid kan met geweld tegen henzelf worden afgedwongen, zoals we kunnen waarnemen in de moslim voorsteden van de grote Franse steden.
  Het begint met het rekruteren door de Islamisten van randgroep jongeren, die door hen een status als verdedigers van de Islam krijgen toebedeelt.
  Ze mogen alles wat de Islam verbied toch uithalen, maar dan wel tegen de ongelovigen.
  Daarna worden ze ingezet als hoeders van de Islam, en moeten jonge moslim vrouwen en meiden erop wijzen dat hun westerse kleding en gedrag niet door de beugel kan.
  Uiteindelijk zullen deze vrouwen ze als de eisen van de Islamiste niet opvolgen in extreme gevallen met zuur in hun gezicht worden gegooid, en worden ze voor de rest van hun leven verminkt.
  Seculiere moslims, die zich hiertegen verzetten, worden ook met geweld tot zwijgen gebracht.

  Onze aller Ina Dijstelberge die onlangs in haar weblog pleite voor uitbreiding van de Islam is inmiddels ook al om, getuige haar foto op het weblog, waarbij ze trots staat met alleen nog maar haar ogen zichtbaar.
  Ina haar reacties moeten dan ook afgewogen worden met het gegeven dat Ina inmiddels zich openlijk onderdanig naar de Islam toe presenteert.

 16. flipvandyke

  Avatar van flipvandyke
  Heren. Ik wil u even wijzen op het onderwerp: De Massamigratie. Ik heb cijfers verzameld over de in- en uitstroom. Nu hebt u het over de mensen die hier zijn.

  @meneer vd Kletersteeg: Iedereen zegt "lage aantallen" Nee, Wilders en zijn partij hebben het constant over de massa-immigratie uit moslimlanden. Ik zie die massa niet en de vraag kan bijvoorbeeld zijn hoe de PVV dan de sinterklaaskadootjes denkt te financieren. Heeft u een idee?

  @ P.H.M. van de Kletersteeg 08-12-2009 16:38
  Kunt u dat aantonen met cijfers?

  @Klaphek : Klimaatsvoorspellingen gaan over lange termijnen. Ik doe niet aan klimaatsvoorspellingen, maar bereken migratie van de afgelopen 13 jaar en zeg niets over de toekomst.

  @Jan Plezier: Ook dit heeft niets met het onderwerp te maken.

 17. klaphek

  Avatar van klaphek
  @vandyke,

  Deze hele exercitie is onbetekenend als je niet aangeeft wat je er mee wil zeggen. Dan kun je net zo goed de migratiesaldo’s van tuinslakken tussen mijn tuin en die van mijn buurman presenteren. Waarom geef je bijvoorbeeld alleen de cijfers over de laatste 13 jaar? En niet die over de afgelopen 45 jaar?

  Als het gaat om de kosten van de massa-immigratie uit moslimlanden dan lijkt me dat een betere tijdsspanne.

 18. flipvandyke

  Avatar van flipvandyke
  @klaphek Zoals ik in mij eerste reactie al had aangegeven, 08-12-2009 15:31, gaan deze gegevens niet verder terug dan 1996. Het betreft hier de migratiestromen uitgesplitst naar landen.

  Ik vraag me echter af waarom u cijfers zou willen hebben van voor 1996? Is dat van belang of we nu massa-immigratie hebben of niet? Ik wijs u er nogmaals op dat de PVV de massa-immigratie wil stopzetten. Je kan niet iets stopzetten wat er niet is.

  Als de PVV spreekt van Eurabie dan is het vreemd dat er de afgelopen 13 jaar uit ons land 219 duizend mensen, met de afkomst moslimland, uit ons land vertrokken? Is dat niet het sterkste bewijs tegen die theorie?? De afgelopen 13 jaar vertrokken er drie op iedere vijf immigranten.

 19. An van den Burg

  Avatar van An van den Burg
  flipvandyke.

  Je zult moeten wennen aan de strontvliegen die naar jou toe vliegen om je onder te schijten! Ik zie hen hierboven, op Ina na, alweer verzameld!!! Dit zijn zij zo`n beetje! Allemaal islamverdrijvers!!!

  Sterkte jongen!

  Groet, An.

 20. klaphek

  Avatar van klaphek
  @vandyke,

  Je sprak van de kosten van de massa-immigratie uit moslimlanden in relatie tot door de PVV gestelde kamervragen. Dan lijkt het mij van belang om een zo groot mogelijk tijdsdeel te nemen van de periode waarover die heeft plaatsgevonden. Zoals Zweistra al opmerkte gaat het om 850.000 mensen met een dergelijke achtergrond. Die zien we niet in jouw grafieken.

  Wat is die An weer liev hé.

 21. janplezier

  Avatar van janplezier
  U noemt een paar keer de Eurabie theorie, maar heeft u deze wel gelezen.
  Het gaat onder anderen over Dhimmi gedrag,
  Obama heeft als president van het machtigste land ter wereld zichzelf en zijn landgenoten onderdanig gedragen naar de moslim wereld toe, door te buigen voor de Saoudische koning, een mensenrechteverkrachter en financierder van het Islamistische terrorisme.
  Ook heeft hij gemeen "Onze beheersing van de pen" toe te dichte aan de Arabieren, terwijl hij had moeten weten dat dit een geschiedkundige leugen is.

  Dhimmi’s moesten altijd de superioriteit van de islam over de ongelovigen erkennen en diep respect betuigen tegenover de islam. Net zoals tegenwoordig Europese leiders dat doen in diverse toespraken, waarin zij bevestigen dat Europa haar beschaving en wetenschap te danken heeft aan de Arabieren. Zoals bijvoorbeeld Hans Dietrich Genscher, die verklaarde hoeveel Europa de Arabieren verschuldigd was, of Chirac die in Le Figaro verklaarde dat “de Europese wortels net zo goed islamitisch zijn als christelijk”. Op een Unesco top in 2001 beweerde hij weer dat “de Arabische cultuur de Europese architectuur, poëzie en wiskunde, bepaald heeft”. Alsof de Faraonische, Griekse, Romeinse en Byzantijnse architectuur afstamt van de Arabische Bedoeïenentent. (Bron Hoeiboei)

 22. flipvandyke

  Avatar van flipvandyke
  @Klaphek U moet maar eens goed de kamervragen, overige kamerstukken, de pvv website, de krant, het internet enzv lezen, want dan zult u merken dat de PVV in het stopzetten van de massa-immigratie uit moslimlanden,. een haarlemmerolie ziet. Ik toon aan dat er van massa-immigratie geen sprake is. Het saldo is zelfs negatief over de afgelopen zes jaar.
  We kunnen nog steeds niet tijdreizen en stopzetten van migratie in het verleden kan dan ook niet. Nu valt er weinig stop te zetten en er valt dan ook weinig aan te verdienen.

  @Jan Plezier uit wikipedia:
  De moslim immigratie naar Europa wordt gezien als een strategie met het doel om de controle over Europa te krijgen door de niet-moslim bevolking door moslims te vervangen en niet primair economisch van aard.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Eurabia
  Bat Ye’or, waar Wilders helemaal mee eens is, schrijft toch over de afspraak die in 1973 is gemaakt dat moslims naar Europa zouden emigreren?
  U haalt andere punten van de theorie aan. Ga ik niet op in want daar gaat dit onderwerp niet over.

  Verklaart u mij nu eens hoe die theorie te rijmen is met het vertrek van honderdduizenden uit Nederland?
  Met een migratiesaldo van 0,8% van de bevolking in 13 jaar? Zelfs een negatief saldo de afgelopen 6 jaar???

 23. klaphek

  Avatar van klaphek
  @vandyke,

  Het zou wel zo netjes als je ook een antwoord geeft op vragen die gesteld worden. Waarom ontwijk je de vragen?

 24. flipvandyke

  Avatar van flipvandyke
  Dank Alib

  @Klaphek Je krijgt antwoorden. Volledig. Je beantwoord alleen niet de vraag waarom het zo belangrijk is. Hypothese: het migratiesaldo was van 1976 t/m 1995 20.000 per jaar. En toen???

 25. Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @peter louter 08-12-2009 14:09

  ==Een aardige relativering van de ‘tsunami’.
  Een dergelijk overzicht zou ik echter graag zien over de afgelopen vijftig jaar.==

  Louter vraagt plotseling om heel strenge bewijzen als de feiten tegen zijn ideologie schreeuwen. Maar als het gaat om pro zijn ideologie, voldoet als hij esoterisch en op dezelfde wijze als nostradamus te werk gaat. Alweer aan de dubbelestandaardspil gezeten?

 26. flipvandyke

  Avatar van flipvandyke
  Klaphek ik probeer het nog één keer.

  Jij wilt cijfers zien van x jaar geleden en ik zeg dat het niet van belang is voor de migratiecijfers nu. Ik heb je ook al duidelijk gemaakt dat die cijfers niet beschikbaar zijn. Jij wilt cijfers van x jaar geleden en ik geef die in een hypothese. Verklaar dan het belang in in het onderwerp. Klopt daarom mijn verhaal hierboven niet? Is er daarom nu wel sprake van massa-immigratie omdat preciese cijfers ontbreken van voor 1996?

 27. johanna_nouri

  Avatar van johanna_nouri
  @ flip
  Welkom op het blog. Leuk dat je er nu zelf ook één begonnen bent.
  Mooie invalshoek om te kijken naar het migratiesaldo.
  Ik schreef een tijd geleden ook al een aantal blogs over dit onderwerp, waar een deel van de vragen die in de reacties staan, beantwoord worden.

  Waar blijven de Marokkanen? http://www.vkblog.nl/bericht/264126/Waar_blijven_de_Marokkanen%3F
  – de top-10 van herkomstlanden wordt gedomineerd door niet-islamitische landen met China op plaats 1
  – van de totale immigratie is slechts 2,82% Turk en 1,48% Marokkaan

  Wat komen ze hier eigenlijk doen? http://www.vkblog.nl/bericht/264399/Wat_komen_ze_hier_eigenlijk_doen%3F
  – migratiemotief 1 is arbeid (40%)
  – 14 procent komt voor studie
  – 32 procent betreft gezinsmigratie
  – arbeid en studie groeien als migratiemotief, gezinsmigratie daalt
  – voor asielmigratie geldt: vergeleken met het totaal aantal ontheemden is het nagenoeg nihil; zo zijn er 4,7 miljoen Irakezen ontheemd en vroegen in 2007 minder dan 2.000 Irakezen asiel in Nederland

  Waarom komen al die vluchtelingen hier naar toe? http://www.vkblog.nl/bericht/264610/Waarom_komen_al_die_vluchtelingen_hier_naar_toe%3F
  – slechts 14 procent van de vluchtelingen verlaat de eigen regio
  – eind 2007 waren er 11,4 miljoen mensen ontheemd. In Nederland vroegen in 2007 7100 mensen asiel aan.

 28. Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  Modus operandi:
  1. Plotseling opkomen.
  2. Opvallende naam.
  3. Opvallende avatar.
  4. Helemaal ingevoerd op het weblog
  5. Multiculturalist die doet alsof hij neutraal is
  6. Veel ingenieuze plaatjes waar duidelijk wat tijd in zit.
  7. Een aanvankelijke redelijke toon,die bij inhhoudelijk weerwoord razendsnel in trollentaal vervalt.
  8. Even plotseling weer verdwijnen.

  Deze variant:
  1. Net gebeurd.
  2. Rif-Amazigh.
  3. Bomgordelterroristje.
  4. Kende mijn reputatie. Zie ook 7onder.
  5. Zie bijdrages,bijvoorbeeld boven.
  6. Zie bijvoorbeeld boven.
  7. Zie:
  flipvandyke 08-12-2009 16:14
  @Ruud Waarom ga je niet in de trollenbak van Ina spelen?
  8. Over niet al te lange tijd.

  Ach, het is allemaal zo doorzichtig.

 29. klaphek

  Avatar van klaphek
  @vandyke,

  Lees nog maar even terug. Ik heb al aangegeven waarom het van belang is. Hoezo zijn die cijfers niet beschikbaar?

  Hypotheses zijn niet goed genoeg.

 30. Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  flipvandyke 08-12-2009 17:46
  Heren. Ik wil u even wijzen op het onderwerp: De Massamigratie. Ik heb cijfers verzameld over de in- en uitstroom.

  Reactie:
  Hier is het nettoresultaat van de in- en uitstroom:

  |…………./ 850.000 (2009)
  |…………/
  |………../
  |………./
  |………/
  |……../
  |……./
  |……/
  |…../
  |…./
  |…/
  |../
  |./
  |/ 0 (1960)

  Wat valt er nog meer te vertellen?

 31. P.H.M. van de Kletersteeg

  Avatar van P.H.M. van de Kletersteeg
  Het is niet zo moeilijk; er zijn 850.000 ,moslims en dat zijner 90% teveel.
  met de islam is het een kwestie van beheersen.Is het getal van de aanwezigen laag, is het risico en de kosten laag
  850.000 is teveel
  dan zegt Johanna dat 32% gezinsmigratie is; daar zit helemaal niemand op te wachten.
  En of er nu dan wat minder komen is van geen belang
  De grens zou vpoor moslims potdicht moeten.

  En vluchtelingen? Moeten ze geen burgeroorlogje maken; en dat was niet gebeurd als ze geen moslim waren

 32. helena

  Avatar van helena
  Dank voor de grafieken (is veel werk!) en de uitleg. Zelf vroeg ik me ook al af hoe je bepaalde wat moslimlanden zijn en dat niet elke emigrant uit een moslimland een moslim hoeft te zijn. Dat zeg je zelf ook al in je tekst dus dat is duidelijk.

  Heb zelf ook even bij het CBS gekeken en wat jij laat zien in de grafieken komt ook duidelijk naar voren in het jaarrapport integratie van het CBS van 2008. Hier staat over niet-westerse allochtonen en het migratiesaldo het volgende:

  In de afgelopen vier jaar is deze gemiddelde jaarlijkse groei gedaald naar iets meer dan 30 duizend. Deze forse daling wordt met name veroorzaakt door een sterke afname van het migratiesaldo
  (immigratie minus emigratie) onder niet-westerse allochtonen (figuur 2.3). In de jaren 2004 tot en met 2007 verlieten per saldo zelfs meer niet-westerse allochtonen ons land dan er naar Nederland kwamen.

  Zie : http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/37812C9B-39B7-46FC-A893-294F18933E81/0/2008b61pub.pdf

  pagina 35.
  Het migratie saldo van westerse allochtonen is van 2004-2007 nog wel positief (zie rapport CBS). Autochtonen van 2000-2003 en 2004-2007 beide periodes negatiefmigratiesaldo.

  In de aantallen emigranten naar de moslimlanden heb je dus niet meegenomen de autochtonen die naar zo’n land migreren?

 33. ron rozen

  Avatar van ron rozen
  Wat An van den Burg , Alib en Johanna Nouri eigenlijk willen zeggen is dat je helemaal niet welkom bent op het Vkblog. Met een paar zinnen laten ze je merken dat je een slap groentje bent vandyke. Zij weten veel beter om te gaan met "moslimhaters" en eh nou ja waar An van den Burg het over heeft. Jij probeert nog met argumenten met staatjes iets voor de Moslims te doen. Helemaal fout in hun ogen. Schelden, verdacht maken dat is je ware. Dus als je graag bij het groepje Alib, An van den Burg, Nouri, Ina Dijstelberge etc wilt horen, de zogenaamde linkse Vkbloggers, houd dan eens op met die verklarende staatjes en begin mee te schelden.

 34. flipvandyke

  Avatar van flipvandyke
  Dank Johanna. Ik had je stukje natuurlijk gelezen. Je denkt natuurlijk niet in eerste instantie dat landen als China bovenaan staan. Zag trouwens net W. nog bij Knevel. Leuk met de cijfertjes.

  Zweistra je hebt van me een ip-ban gekregen. Goh, zeven uur na start van het blog. Vast en zeker een record.

  Kletersteeg kan je een beetje in de buurt van het onderwerp blijven? Er zijn zoveel laxeerblogs waar ze je absoluut zullen toejuichen met dit soort teksten.

  Klaphek, de cijfers komen van het CBS. Stel je vragen daar.

 35. flipvandyke

  Avatar van flipvandyke
  @Ron Rozen Gaarne bij het onderwerp houden. Je prive onzin vecht je maar ergens anders uit.

  @Helena. Dank voor je toevoeging. Nee autochtonen zitten er niet in. Het zou een vertekening geven. Je hebt nogal wat autochtonen die werken in moslimlanden. Ik kwam in Oman Nederlanders tegen en die vertelden dat er zo’n duizend daar in de olieindustrie werken. Ik heb echter de tabel genomen die de afkomst, dus 1ste, 2de generatie telt.

 36. ron rozen

  Avatar van ron rozen
  Nee houd het dan maar bij de wijsheden van An van den Burg hoor:
  Je zult moeten wennen aan de strontvliegen die naar jou toe vliegen om je onder te schijten! Ik zie hen hierboven, op Ina na, alweer verzameld!!! Dit zijn zij zo`n beetje! Allemaal islamverdrijvers!!!

  Sterkte jongen!

  Groet, An.

  We kenden je staatjes trouwens al. Die kunnen we overal krijgen. Kom eens met iets spectaculairs.

 37. N=1

  Avatar van N=1
  Dank je wel voor je graafwerk en de heldere representatie van de resultaten daarvan!

  Daarnaast sterkte met je trollen. Cruyffiaanse rationalisatie waardoor ze plotseling best handig zijn:
  "een leuke bonus van de aandacht van de trollenbrigade is in elk geval dat je bijdragen via de MR eenvoudig te traceren zijn."

 38. alib

  Avatar van alib
  @flipvandyke
  Heel begrijpelijk dat je Zweistra de mond wilt snoeren, maar persoonlijk vind ik het niet erg sterk hem te bannen.

 39. Joost

  Avatar van Joost
  Lol! Lekker dat Volkskrantblog, vandyke! Op GeenCommentaar zouden deze gekken inhoudelijk met de grond gelijk gemaakt worden.

 40. flipvandyke

  Avatar van flipvandyke
  Dank N-1

  @alib Ik had me van te voren bedacht wat ik zou doen. Ik heb veel tijd gestoken in dit verhaal en ik heb geen zin om mijn blog te laten gebruiken als laxeermiddel.

  @Haha Joost. Dan stel ik voor dat je een zijdelinksje maakt op geencommentaar.nl, dan verwijs ik hier de trollen door naar jullie. Deal?

 41. P.H.M. van de Kletersteeg

  Avatar van P.H.M. van de Kletersteeg
  Natuurlijk heeft Zweistra een ban gekregen.
  Je kan niet tegen zijn argumentatie op.

  gegeven blijft: 850.000 aanwezig
  Dat zijn er 765.000 teveel.

  nederlanders vertrekken, omdat de veel wijken in de grote steden onleefbaar zijn geworden.
  Maar echt niet naar moslim landen

 42. P.H.M. van de Kletersteeg

  Avatar van P.H.M. van de Kletersteeg
  en er komt een stroom op gang uit 3 landen afghanistan Irak en somalie.
  Als de legers weg zijn in die landen begint de burgeroorlog weer; dan komen de stromen goed op gang.
  Degenen met geld melden zich rechtstreeks in nederland

 43. Han

  Avatar van Han
  van de totale immigratie is slechts 2,82% Turk en 1,48% Marokkaan

  Toch knap dan, dat zo weinig ‘instromende migranten" zo vaak negatief in het nieuws zijn.
  Verder zeggen de cijfers allen maar iets over de gemeten periode, en niets over de totale instroom.
  Net zoiets als de temperatuur meten over de laatste 10 jaar, wat dus helemaal niets zegt over een eventuele opwarming van de aarde.

 44. secundant

  Avatar van secundant
  "Een dergelijk overzicht zou ik echter graag zien over de afgelopen vijftig jaar."

  Wat hier gepresenteerd wordt is inderdaad sjoemelen met statistiek.

  Laat dezelfde gegeven vanaf 1960 zien en je hebt een compleet ander, maar wel veel eerlijker beeld van de realiteit.

  Nu pak je gewoon een stukje uit een veel groter verband en baseert hier allemaal algemene uitspraken op.

  Dezelfde truuk paste Al Gore en zijn klimaatmafia toe.

  Overal waar pseudoscience de dienst uitmaakt zie je dit soort dataselecties.

  Op deze manier kun je alles naar believen aantonen.

  Waar moet het toch heen met deze wereld…

 45. flipvandyke

  Avatar van flipvandyke
  @Han Ik vertel inderdaad iets over de periode 1996 t/m 2008 en iets meer over 2008. Ik vertel niets over de periode daarvoor en pretendeer ook niet dat ik dat doe. Evenmin doe ik voorspellingen over de komende tijd.

  @secundant

  Laat dezelfde gegeven vanaf 1960 zien en je hebt een compleet ander, maar wel veel eerlijker beeld van de realiteit.
  Nu pak je gewoon een stukje uit een veel groter verband en baseert hier allemaal algemene uitspraken op.

  1. Ik nodig u uit om mij te vertellen waar ik die data kan vinden. Ik weet niet waar die is want ik had het graag gebruikt.

  2. Welke ‘allemaal algemene uitspraken’ doe ik die ik niet mag doen omdat er ‘data zou missen’ ?

 46. Peter Borger

  Avatar van Peter Borger
  U is de onderzoeker, dus u moet ook echt onderzoeken.

  Het heeft mij 8 jaar onderzoek gekost om het Darwinisme op wetenschappelijke gronden naar het rijk der fabelen te verwijzen (zie mijn boek Terug naar de Oorsprong):

  http://verkoop.creatie.info/product_info.php/products_id/4323

  Dat stuit op grote weerstand, maar als je echt iets wilt veranderen dan moet je dat grondig aanpakken. En wetenschappelijk onderbouwen zodat er geen speld tussen te krijgen is. Voor mensen als Zweistra en Louter is dat het enige wat telt. Een gedegen wetenschappelijke bewijsvoering dus. Zorg er ook voor dat uw kennis vele malen groter is dan de hunne. Kennis is macht.

  Maar dat kost tijd.

  Groet,
  PB aka Secundant

  PS: O ja, en nooit iemand in de ban doen, laat ze maar raaskallen, misinterpreteren, vragen stellen,etc. Het is alleen maar goed voor uw blog: hoe meer reacties, hoe beter genoteerd op de voorpagina en hoe meer mensen het gaan lezen.

 47. Maria Trepp

  Avatar van Maria Trepp
  Welkom op het vk=blog.

  Je viel me alleen op omdat ik onze Zweistra las op de voorpagina ( naar zin blog ga ik nooit).
  Hartelijke groeten,
  Maria

 48. alib

  Avatar van alib
  Peter Borger schrijft:
  Voor mensen als Zweistra en Louter is dat het enige wat telt. Een gedegen wetenschappelijke bewijsvoering dus.

  Hoe naief is die man? Voor Zweistra en Louter is wetenschappelijk bewijs alleen interessant als het in het ideologische straatje past. Zie Zweistra met zijn tegenlog vandaag. Als dat wetenschap is, is mijn zoon van 12 een groot wetenschapper. Die redeneert ook alles van A naar B zonder onderzoek.

  @Rikus
  Je had het ‘bijna’ toch wel gelezen? Dat zou kunnen betekenen dat jij niet bij die club hoort. Het valt wel te hopen voor je, want de argumenten die de moslim-bashers laten horen zijn van moerasmos.

 49. flipvandyke

  Avatar van flipvandyke
  @Peter Borger Ik begin mijn stuk met vragen te stellen. Vragen die er zijn vanwege uitspraken van de PVV over massa-immigratie, Eurabië. Een helder overzicht heb ik nog nooit gezien. Ik stelde daarom de vraag:

  Kortom reden genoeg om eens naar de cijfers te gaan kijken. Hoeveel mensen komen Nederland in –uit moslimlanden- en hoeveel gaan er weg, oftewel het migratiesaldo

  Die vraag heb ik beantwoord over 2008. Het zou slecht zijn om het daar bij te laten – dat zou nog eens echt kersenplukken kunnen zijn- en heb daarom de gegevens genomen vanaf 1996, zodat je de cijfers van 2008 in een perspectief kan zien. De cijfers van 2008 laten dan zien dat die niet een eenmalig uitschieter omlaag is.
  De heren hier willen van mij dat ik cijfers produceer die niet voorhanden zijn. Cijfers die absoluut onbelangrijk zijn voor de vraag die ik gesteld heb. Ik heb nergens de vraag gesteld of er al dan niet in Nederland ooit massa (im)migratie heeft plaatsgevonden uit moslimlanden.

  Ik ben geen wetenschapper, maar ik doe wel mijn best om behoorlijk werk te leveren. Al mijn berekeningen zijn daarom openbaar inclusief de links waar ik de data vandaan heb gehaald.

 50. flipvandyke

  Avatar van flipvandyke
  Rikus, Maria, Aad bedankt.

  Maria, ik heb wat stukken van je gelezen en ik moet zeggen dat ik er veel van opgestoken heb. Bedankt.

  Ik zal de ip-ban opheffen, maar ik verwacht niet dat hij nog langs komt. Ik hoop het tenminste niet, want ik schrijf dit allemaal niet om reclame voor mijn boek te maken Peter.

 51. helena

  Avatar van helena
  @allen, bij Sargasso hebben ze ook wel eens artikelen waarin nader ingegaan wordt op de cijfers. Zo lees ik er wel eens.

  Verder zie ik nu een artikel van het allochtonenweblog:
  http://ewoudbutter.web-log.nl/ewoudbutter/2009/05/nederland-islam.html

  hieruit citeer ik:
  De meeste moslims behoren tot de groep niet-westerse allochtonen, maar dat betekent niet iedere niet-westerse allochtoon ook moslim is. Ongeveer 47 procent van de niet-westerse allochtonen in Nederland is moslim. De grootste groep islamieten in Nederland, met bijna 325 duizend personen, wordt gevormd door mensen die afkomstig zijn uit Turkije. Daarna volgen de Marokkanen met ruim 260 duizend personen. Van de groep overige niet-westerse allochtonen vormen de Surinamers met 34 duizend personen de grootste groep islamieten. Daarna volgen de Afghanen (31 duizend) en de Irakezen (27 duizend). Er zijn 12 duizend autochtone islamieten. Tot deze laatste groep behoren ook de ‘derde generatie allochtonen’. Dit zijn de kinderen van de tweede generatie niet-westerse allochtonen die, omdat zowel zijzelf als hun ouders in Nederland zijn geboren, tot de autochtonen worden gerekend.

  Tot de groep ‘moslims’ behoren zowel de streng gelovigen als moslims die mino (moslim in name only) zijn. Mino’s zijn moslims die niets meer aan het geloof doen.

  Dit artikel gaat over het aantal moslims in Nederland. Het CBS heeft niet zo lang geleden een nieuwe ‘berekeningswijze’ gepresenteerd over hoe er becijferd wordt door het CS hoeveel moslims er in NL zijn.

  Sargasso:

  http://sargasso.nl/archief/2009/06/18/nederland-en-zijn-migranten/
  scroll even naar de reacties en daar zie je grafieken over aantallen emigranten en immigranten naar en uit Turkije en ook Marokko, vanaf 1960. Duidelijk is te zien dat er grote pieken (toppen en dalen) zijn in immigratie van Turken naar NL en ook het migratiesaldo laat pieken zien en bij enkele periodes is ie negatief.
  Op deze tabel van het CBS heeft de reageerder de grafieken gemaakt (dus die cijfers zijn er wel).
  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37556&D1=56-58,158-177&D2=a&HDR=G1&STB=T&VW=T

  Overigens zijn er 12 duizend autochtone islamieten. Tot deze laatste groep behoren ook de ‘derde generatie allochtonen’. Dit zijn de kinderen van de tweede generatie niet-westerse allochtonen die, omdat zowel zijzelf als hun ouders in Nederland zijn geboren, tot de autochtonen worden gerekend.
  (zie de link naar allochtonenweblog van Ewoud Butter). Ook uit het artikel van Ewoud Butter:

  Het SCP signaleerde in 2004 op grond van cijfers over de periode 1998-2002 een duidelijke trend naar secularisatie, in de zin van verminderde religieuze participatie. In die periode daalde het moskeebezoek onder Turken van 44 naar 35 procent en onder Marokkanen van 38 naar 23 procent. Uit het onderzoek bleek dat vooral jonge, hoger opgeleide en goed geïntegreerde minder aan de islam hechten in het dagelijks leven. De teruggang van het moskeebezoek is deels te verklaren uit het veel lagere moskeebezoek van jongeren, die de preken in Turks en Arabisch niet verstaan en hun heil zoeken bij leeftijdgenoten en op het internet.

 52. flipvandyke

  Avatar van flipvandyke
  Gisteravond nog Wilders bij Knevel:

  http://player.omroep.nl/?aflID=10393187 Kijk na 12 minuten.

  Na weer een aantal keren massa-immigratie uit moslimlanden te noemen komt hij op jaarlijks 40-50.000 erbij. Een grote leugen dus.

  En Knevel laat hem gewoon lopen. Het is niet voor niets dat Wilders wel naar Knevel wil en niet naar P&W of Buitenhof.

  @Helena Dank voor je reactie. Ik weet dat er cijfers zijn van Turken en Marokkanen, maar ze zijn er niet van de 47 moslimlanden. Zie ook mijn reactie 08-12-2009 15:31

 53. helena

  Avatar van helena
  Nee daar heb je gelijk in (heb zelf dus niet zo goed gekeken). Ik denk evenwel dat de overige moslimlanden in 1960 en nog wat later nog niet zo’n belangrijke aantallen waren als het gaat over migratie. Wat denk jij?
  Alhoewel, Indonesië….

 54. helena

  Avatar van helena
  PS
  Ruud haalt met zjin 850.000 nogal wat termen door elkaar, zie mijn reactie bij het blog van Ruud. Hij heeft de ballen verstand van demografie!

 55. flipvandyke

  Avatar van flipvandyke
  Indonesie is natuurlijk een probleem omdat Indische Nederlanders konden kiezen in 1947 of ze de Indonesische of Nederlandse nationaliteit wilden. Als ze voor de Indonesische kozen dan konden ze zich later bedenken en dat hebben velen gedaan. Voor nu speelt dat niet zo’n rol, mar als je terug gaat dan kom je je zeker tegen.

  Een van de landen waar ook een verdrag meegesloten is is bijvoorbeeld Tunesie. Ook is van belang het aantal illegalen waarvan er in 1975 en 1980 zo’n 20.000 werden gelegaliseerd. Ik weet bijvoorbeeld dat daar ook Pakistani bij zaten. Je kan dus niet in mijn garfieken de data van Turken en Marokkanen plakken. Ik heb hard nagedacht en gezocht of er een ‘trick’ mogelijk was, maar die heb ik niet gevonden.

  Cijfers zijn er wel van Turken en Marokkanen vanaf 1965 en die ga ik ook gebruiken de volgende keer.
  Hier alvast de ruwe data incl. Indonesie:
  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37556&D1=162,165-166&D2=46-109&HDR=T&STB=G1&VW=T

 56. flipvandyke

  Avatar van flipvandyke
  @Helena. Ik heb het gelezen ja. Ook deze:
  De boodschap van dit alles: er is geen sprake van allochtone massa-immigratie.

  Dat zou mijn conclusie zijn volgens Zweistra.

  Kan je niet met argumenten winnen, dan maak je maar iemand zwart. Ook een bekende taktiek en dat doet hij nu op meerdere plekken. Zien we ook veel. Gisteren nog Wilders bij Knevel en De Mos bij P&W.

 57. PB

  Avatar van PB
  "Hoe naief is die man? Voor Zweistra en Louter is wetenschappelijk bewijs alleen interessant als het in het ideologische straatje past."

  U streeft allen aards ideologieen na. Vergeefs.

  Heb u naaste lief als u zelf, zegt Christus.

  Dat geldt voor allen.

 58. Pluripotent Baranoom

  Avatar van Pluripotent Baranoom
  Als u allen nu het oude testament (OT) eens goed had bestudeerd ipv het af te doen als sprookjes (wat is er mis met sprookjes?) dan had u misschien geweten dat zodra je je afwend van God je overspoeld wordt met nepgoden en ellende.

  God werd in het hippietijdperk dood verklaard en u kreeg er nepgoden voor terug. De ellende stapelt zich op sinds 1960? De schuld van de allochtonen?

  Neen, natuurlijk niet. De ellende is inherent aan het verlaten van uw God. .

  De geschiedenis van het OT herhaalt zich gewoon.

  Maar u zult nooit iets leren. U loopt alleen maar achter mensen aan en hun hopeloze ideologieen.

  Dat is uw lot.

  Allah akbar en Darwin is groot.

  Ik heb meelij met u.

 59. alib

  Avatar van alib
  @PB
  Heb u naaste lief als u zelf

  Dat is toch een bij uitstek ‘aards’ concept? Ik kan me nauwelijks voorstellen dat dat elders in de kosmos kan bestaan.

  Maar wellicht kan je een tipje van de sluier optillen en vertellen waar ‘elders’ dit principe wordt aangehangen?

 60. jbourbon

  Avatar van jbourbon
  73 reakties al en daarvan het grootste deel van de bekende club PVV´s of anderszins sociaal niet aangepaste medelanders met op z´n minst een beetje neiging tot xenofobie.

  Dat je er een paar hebt gebanned is prima, geeft minder ergernis. En dat je dan minder hoog scoort? Gaat het daar dus om? Het gezeik van die paar fanatieke eigenheimers krijgt sowieso al teveel aandacht.

  Dat de cijfers zijn zoals ze zijn kon iedereen al weten natuurlijk. ´t Is alleen prettig dat iemand het weer eens op een rijtje heeft gezet.

  Dat de bovengenoemde tegen-partij figuren dan weer geheel bezijden het onderwerp reageren is heel tekenend. Alles wordt uitgelegd zoals het de ideologie voorschrijft. En dat heeft zoals bekend vaak niets met de werkelijkheid te maken.

  Maar prima, ga zo door.

  Over de reakties: het niet direkt reageren op sommige mensen werkt ook heel goed, trouwens. Het enige dat ze namelijk echt willen: bekvechten vanuit het idee "de aanhouder wint". Wezenlijke goed doordachte en gestaafde feiten zijn daarbij nimmer van belang.

  RuudZ is daar een heel mooi voorbeeld van. Die zit per dag zoveel tijd achter z´n computer naar dit Volkskrantblog te kijken dat je alleen daarom al verdenkingen zou krijgen over z´n beweegredenen.
  En al doet ´ie heel cool af en toe en weet zelfs af en toe gas terug te nemen, het blijft een horzel die maar één doel lijkt te hebben: het bestrijden van de multi-culti samenleving (die al zo oud is als de mensheid) en de immigratie.
  En echt dom is ´ie ook niet, da´s wel jammer. (geen dank Ruud, graag gedaan, hier kun je wel weer een "leuke" reaktie opgeven)

  In zo´n geval kun je natuurlijk aankomen met welke grafiek dan ook, het zal niet baten. Die zit zo diep onderin in z´n eigen gegraven loopgraaf dat er alleen maar kan worden doorgevochten tot diezelfde loopgraaf in elkaar stort, en dat geldt voor nog een paar andere reaguurders hierboven.

  Maar ach, gelukkig hebben dat soort mensen uiteindelijk niet de macht en zullen dat ook niet gauw krijgen.

 61. flipvandyke

  Avatar van flipvandyke
  @Alib bedankt voor je reactie. Merkwaardig toch die mensen die maar dit soort teksten over neerplempen. Alsof er mensen zouden zijn die bij het lezen ineens in de Heer raken? Nu ja misschien ook wel.

  @jbourbon. Dank voor je reactie. Helemaal met je eens, maar of ze niet de macht zullen krijgen? Ze zullen niet de eerste zijn in de geschiedenis.

 62. EnToen?

  Avatar van EnToen?
  Ik mis echt iets in die grafieken, op een gegeven ogenblik in de tijd heeft de tweede kamer beslit dat 28.000 gelukzoekers zich Nederlander mochten gaan noemen, dit zou een geweldige stijging moeten zijn in bepaalde grafieken, maar die kan ik niet vinden.

  En dan nog een andere vraag, waar is de derde generatie, die generatie waar we nu zoveel voordeel van trekken?

 63. pb

  Avatar van pb
  "Heb u naaste lief als u zelf

  Dat is toch een bij uitstek ‘aards’ concept? Ik kan me nauwelijks voorstellen dat dat elders in de kosmos kan bestaan."

  Christus’ rijk is niet van déze aarde. De god van deze aarde is niet Christus. Lees het NT en Hij maakt je vrij. Sta open voor Zijn woord. Je wordt bevrijdt van het juk en de last die worden opgelegd. Je hoeft niet te dragen, want Hij draagt. Dienen, niet heersen.

  (En Christus heeft niets met "de kerk" te maken, want die hebben nu Darwin.)

 64. flipvandyke

  Avatar van flipvandyke
  @ EToen
  Dank voor je reactie en geen slechte vraag. Het antwoord heb ik eigenlijk al gegeven in het blog want als je langer dan 4 maanden in Nederland wilt verblijven dan moet je je inschrijven in het bevolkingsregister. Die groep ‘gelukszoekers’ stonden dus al jaren ingeschreven en vind je dan ook in de grafiekjes terug als zijnde geimmigreerd.

  Iemand die assiel komt aanvragen en na een jaar wordt geweigerd en uitgezet zal je het eerste jaar als geimmigreerd zien en het tweede jaar als geemigreerd.
  Dit is een belangrijke reden waarom ik het migratiesaldo zo belangrijk vind. De afgelopen 13 jaar zijn er op iedere 5 mensen die binnenkwamen uit moslimlanden er weer 3 vertrokken.

  @pb Boos kan ik niet worden op u maar dit heeft toch niets met het onderwerp te maken? Als u vanuit uw christelijke visie een opmerking wil maken die toch wel wat te maken hebben met het onderwerp dan bent u van harte welkom, maar dit slaat nergens op.

 65. EnToen

  Avatar van EnToen
  @flipvandyke

  Over inschrijven zou ik toch iets meer lezen als ik u was;
  http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/allochtonen/methoden/begrippen/default.htm?ConceptID=83

  Maar zelfs dan kan uw verhaal niet kloppen, die 28.000 moeten gewoon duidelijk een bult in een grafiek veroorzaken, die bult is nergens te vinden, volgens uw verhaal zouden er meer moeten vertrekken dan binnenkomen om de som kloppend te houden er komen volgens het CBS ieder jaar ong 6000 binnen. het lijkt me toch dat op zulke lage aantallen 28.000 stuks een bultje veroorzaken.

 66. flipvandyke

  Avatar van flipvandyke
  @EnToen. Dank voor je reaktie.

  Het verhaal van het CBS is denk ik niet in tegenspraak van wat ik zeg. De regel is dat als je langer dan 4 maanden in Nederland (wil) verblijven je ingeschreven moet worden in het bevolkingsregister.
  Als een assielzoeker hier binnenkomt en hij doet een assielverzoek dan zal hij niet meteen worden ingeschreven, maar als hij hier mag blijven in afwachting van de beslissing dan zal/kan dat wel het geval zijn. Ik lees in het CBS document dat die termijn 6 maanden is als je in een opvangcentrum zit.

  Als hij hier mag blijven in afwachting van zijn assielverzoek dan verblijft hij legaal in Nederland.
  Voor de landen waar assielzoekers vandaan komen moet je een MVV (Machtiging tot Voorlopig Verblijf) aanvragen in het buitenland. Uiteraard komen de meeste spontaan en men is dan niet legaal hier, totdat ze een vergunning krijgen of hun procedure hier in Nederland mogen afwachten. Legaal is niet gelijk aan verblijfsvergunning. Ook toeristen -om maar eens een andere dwarsstraat te noemen- verblijven hier legaal zonder verblijsvergunning.

  Die groep van 28.000 was al een flinke tijd in Nederland en hebben lange procedures achter de rug. Dat een groot aantal op een bepaald moment in die procedure zijn ingeschreven is natuurlijk heel goed mogelijk.

  Voorts is het zo dat niet iedere vluchteling uit een moslimland komt. Angola, Sierra Leone, China, Voormalig Joegoslavie en de voormalige SU, horen daar ook bij en die zie je natuurlijk niet in mijn grafieken hier boven.

  Het is ook zo dat er van 2003 t/m 2007 er meer vertrokken dan dat er mensen uit moslimlanden bijkwamen (Zie grafiek 3), maar in 2008 zie je dat weer omgekeerd met een toename van van 6.000 immigranten. Misschien was dat een gedeelte die niet ingeschreven was?

  Ik denk ook niet dat die groep van 28.000 de vluchtelingenstatus heeft gekregen maar een reguliere verblijfsvergunning en dus niet horen tot de groep van 6.000 (ik neem tenminste aan dat u met dat cijfer de vluchtelingen bedoelt).

 67. flipvandyke

  Avatar van flipvandyke
  @EnToen sorry vergeten. Je hoort tot de derde generatie als je beide ouders in Nederland zijn geboren en je teminste één grootouder in het buitenland is geboren. Dat zijn er nogal wat in Nederland. Ik heb bijvoorbeeld een grootouder die in 1883 als tweejarige naar Nederland verhuisde. Dat maakt mij een 3e generatie allochtoon.

  Als je het hebt over moslimlanden dan zijn het er niet zoveel. Bij Turken en Marokkanen praat je over 10.000 en dat zijn vrijwel allemaal kleine kinderen. De overige moslimlanden tellen nauwelijk, behalve natuurlijk Indonesie/Nederlands Indie, daar hebben we heel veel 3e generatie van.
  Officieel zijn de derde generatie -net als ik- autochtonen.

  Als nu de ouders met de kinderen emigreren dan zitten de ouders in mijn grafieken als 2 generatie geemigreerd (ook al hebben ze Nederlandse nationaliteit), maar de kinderen staan genoteerd als geemigreerde autochtonen. Als ze weer terug komen dan zijn het natuurlijk ook geimmigreerde allochtone en autochtonen.

 68. P.H.M. van de Kletersteeg

  Avatar van P.H.M. van de Kletersteeg
  Er is spake van immigratie, en sprake van tweede en derde generatie; die staan in de statistieken er niet bij, maar zijn wel allochtonen in nederland.
  Derhalve is het aantal van 850.000 laag .
  in feite is het hoger, maar dat is moeilijk vast te stellen
  Ook dat is een manier van manipuleren door de overheid.

  De islam is een risico; dat iis duidelijk
  Het risici neemt toe, als het aantal moslims hier te groot wordt
  Als het extreem groot wordt, kan het via demokratische weg de cultuur en beschaving vernietigen, en het land volkomen ontregelen en terugstorten in de middeleeuwen.

  Om man en paard te noemen: als in denemarken er 400.000 bijkomen kunnen die het land demokratisch "overnemen"

  Proost

  Voor de restscheld niet zo vlug; jiouw grafieken en je verhaal is poging tot manipuleren en vervalsen.
  Wie en wat produceert dan bagger?

 69. flipvandyke

  Avatar van flipvandyke
  @Kletersteeg. Er zijn in Denenmarken 5,5 miljoen moslims. Als er 400.000 moslims bijkomen dan moeten er nu dus meer dan 2,5 miljoen zijn want anders kan je niet meer dan de helft krijgen.
  Dus Denenmarken heeft 3x zoveel moslims dan Nederland en maar en derde van de bevolking. Goh.

  Volgens wiki is slechts 4% van de bevolking in Denenmarken moslim en dat zijn er ongeveer 220.000, maar er zijn er natuurlijk meer dan 2 miljoen verstopt. Hoe die dan stemrecht kunnen hebben is mij een raadsel.

  Nog maar eens een keer ik heb het in dit stuk over MIGRATIE. Geheel tegen mijn gewoonte in hoofdletters. Ik weet dat er 850.000 moslims zijn in Nederland, maar dat was niet het onderwerp. Ik wilde weten of de claim van de massa-immigratie, Wilders zei 2 dagen geleden nog 40-50.000 waar is.
  . Ik geef eerste en tweede generatie omdat er geen derde generatie emigratie gegevens zijn. Als zij emigreren dan worden ze als autochtoon geteld. Als je die wel wil meetellen dan vertrekken er nog meer mensen uit Nederland afkomstig uit moslimlanden en is het saldo nog lager.

  Natuurlijk is er sprake van een complot want een percentage moslims van maar 5% van de de bevolking is natuurlijk veel te laag om te kunnen roepen dat ze de zaak komen overnemen. Uiteraard is het dan ook niet handig dat uit de cijfers blijkt dat er zoveel weggaan.

  Wa manipuleer en vervals ik dan? Zijn de gegevens van het CBS vals? Ik tel alleen maar op hoor. Oh de cijfers van het CBS zijn wel goed maar ik heb ze vervalst! We zijn eruit. Ik ben betrapt.

 70. alib

  Avatar van alib
  PB
  Heb u naaste lief als u zelf…

  Aangezien niemand weet hoe het er in het hiernamaals aan toe gaat, kan je ervan uitgaan dat JC dit principe heeft vastgesteld voor het aardse leven.

  Ik zou zeggen: doe je best. Het lijkt makkelijk maar is behoorlijk moeilijk.

  @Vandyke
  Het probleem met de Zweistraatjes (die ook Kletersteeg kunnen heten) is dat ze lak hebben aan rationele overwegingen. Het enige wat ze doen is verwarring zaaien. Eerst stellen ze de eis in te burgeren, en als een immigrant volkomen is ingeburgerd vragen ze naar zijn identiteit, zijn ‘dubbele loyaliteit’ etc. Wat die Nederlander van buitenlandse afkomst ook doet, het zal nooit goed zijn.

  Er rust blijkbaar een taboe op om deze lieden ‘cultuurracisten’ te noemen. Als goed leerling (geen aanhanger) van Fortuyn zeg ik dat het gezegd moet kunnen worden.

  Het probleem met racisten is dat er niet gediscussieerd kan worden. Die ‘vreemdeling’ kan het nooit goed doen. Zelfs als hij/zij is geintegreerd, blijft het wantrouwen bestaan.

  Het is een vreemde klik in de hersenen, alle rationele processen worden ondergeschikt gemaakt aan elementaire vreemdelingenhaat. Hoe harder er geroepen wordt om cijfers, des te minder die cijfers er toe doen.

  De enige strijd die te voeren is: het voorhang wegtrekken. Laten zien wat ze zeggen. Feiten zijn erg belangrijk normaliter, maar helaas doen die er voor je opponenten niet toe. Ze komen gewoon met iets anders, ze lullen maar wat, of ze ontkennen glashard. Ze zijn niet op zoek naar ‘waarheid’, ze willen slechts de bestaande (nou ja…) tolerantie verdacht maken. Elk middel is goed genoeg.

  Op het moment dat jij zegt: ik laat mijn discussie niet bederven door deze etterbakken, ik ban ze (of verwijder reacties), haal je daarmee een deel van de basis van je eigen bewijsvoering onderuit.

  Islambashers bewijzen in hun reacties steeds weer dat het niet om feiten gaat maar om irrationele opwellingen. De wereld heeft er recht op daar kennis van te nemen.

  Bannen en reacties verwijderen dragen bij aan de verdediging van je opponenten. Je geeft ze munitie in handen, je ondersteunt hun zaak.

  Ik ben benieuwd naar wat die mensen nu echt vinden. Jazeker, dat ben ik. Ik wil het begrijpen. Ik wil kunnen onderzoeken waarom mensen zo denken.

  Als jij gaat bannen of reacties verwijderen, leer ik niets. Je sluit kenniskanalen af om ideologische (‘dit wil ik niet horen’) of praktische (‘ik wil dat gezeik niet aan mijn kop hebben’) redenen.

  Ik noem dat: een gemiste kans.

 71. flipvandyke

  Avatar van flipvandyke
  mijzelf 10-12-2009 19:2 4 De eerste zin is wel heel slordig: Er zijn in Denemarken 5,5 miljoen moslims Dat moet natuurlijk zijn: Er zijn in Denemarken 5,5 miljoen mensen. Excuus.

  @Alib Ik ben het met je analyse eens, maar niet met je conclusie.
  Blogs worden ernstig vervuild door een diaree van sommige soorten commentaren. Soms is dat de bedoeling, zoals GeenStijl of de Elsevier. Laxeerblogs noem ik ze. Het is schij… op de samenleving.
  Op ieder probleem en nonprobleem zie je precies dezelfde reacties. Je kan vaak de commentaren van het ene blog zo overzetten naar het volgende. Wouter Boslim, Linkse Kerk, zakkenvullers, Links Lullen Rechts Vullen etc., etc., vaak met hoofdletters, of het soort ziekende reacties zoals hier.
  Ik lees de commentaren niet meer. Ik denk dat er meer mensen zijn. Hoeveel bagger moet je doorworstelen om iets serieus tegen te komen? Niet dat ik nu zo geweldig ben, verre van dat, maar ik probeer tenminste –meestal- serieus te zijn.

  Die bagger-reacties jagen mensen weg en dat is zonde. Mensen die misschien wat te melden hebben of vragen hebben beginnen er maar niet aan.
  Ik vergelijk die laxeerders met graffitispuiters. Als je het niet weghaalt dan spuiten ze morgen weer. Je houdt het in stand. Als je de rotzooi meteen opruimt dan vinden ze het al snel niet leuk meer.
  Een goed blogverhaal kan door de commentaren flink worden verknald, terwijl een slecht verhaal door goede kan worden verbeterd.
  Als we nu juist consequent de rotzooi zouden vermijden dan zou het een stuk aangenamer worden.
  Ik laat het nu nog allemaal staan en ik reageer er ook nog op net alsof het serieus is, maar de volgende keer dan verwijder ik de rotzooi meteen en deel een ip-ban uit. Dan maar minder hoog op de lijst van meeste-reacties of in de google-hitparade. Daar gaat het toch niet om?

  Nietemin kan ik best wel begrip opbrengen voor deze mensen. Als je alle beweringen goed onderzoekt dan blijft er heel weinig meer van over. Rechts moet zich wel van dit soort methodes bedienen.
  De kop van mijn volgend onderwerp wordt:
  De Massa-immigratie: Allemaal de Schuld van Links.
  Je zult zien (hoop ik).

 72. diar

   
  Het westen is financieel verzwakt door de explosieve groeiende Moslims te onderhouden.
   
  Nog meer moslims binnen halen is georganiseerd moordaanslag op de staat en volk.
   
  Hiervan profiteren China en Moslimlanden zelf; de islam is in het centrum van het debat in het Westen, omdat hier 58 miljoen tellende grote moslimpopulaties zich heel snel verbreiden tot de platteland van de EU landen. Vroeger was dit niet het geval. Al zouden we het willen, we kunnen ons moeilijker aan de culturele invloed van de islam onttrekken. Demografisch gezien worden allochtone groepen in Nederland in rap tempo steeds groter en hun invloed op de maatschappij steeds agressiever. Islamitische wangedrag wordt door de blinde politicus als godsdienst beschouwd. CDA, PVDA, D66 en GL steunen Islamitische verbreiding in Nederland. “….kijk naar je omgeving, er zijn enkele homo’s en bejaarden achtergebleven, moeten we ons met deze mensen integreren?”, zegt Imam A. Karim. Deze imam weet heel goed dat er veel Nederlandse politicus achter hem staan…Blijkbaar zit de vijand niet in de woestijnen, deze jihadisten streven ernaar de Europese samenlevingen zo snel mogelijk te ontwrichten. Ongeveer 80% van de activiteiten is gewijd aan de zeer vijandelijke “kafir” en die staat in alle moskeen centraal. De militante islamitische groepen die zich als matige etnische minderheden te manifesteren, vinden steeds meer steun onder de Moslim migranten. Door deze doctrinaire verbreiding zijn er grote spanningen, het opkomend Islamisering in Nederlandse steden, de explosieve opmars van de krachten achter vijfde colonne van 2 miljoen Moslims wordt zeker het verval van de maatschappij.
  Grote groepen van Turken, Marokkanen en Somaliërs noemen Nederlanders “kafir”. Een moslim is ten strengste verboden om religieuze interactie met een “kafir” hebben, behalve pogingen tot bekering. Volgens de ideologie van de politieke islam, wordt onderscheid gemaakt tussen een moslim en een niet-moslim: de “kafir” die dit stempel krijgt opgedrukt is een Nederlander. Het concept “kafir” heeft dus betrekking op een niet-moslims. Hoe achterlijker deze massa hoe groter de toewijding en het bijhorend fanatisme. In het westen zie je de islam qua macht toenemen, de achilleshiel zijn de imam’s en corrupte politicus. In het westen worden intolerante imam’s met open armen opgevangen. Barbarij, politiek geweld, wreedheid komen nu naar Nederland. Dat is wat de islam ons brengt en niets anders! Tel eens het aantal hoofddoekjes die sinds 8 jaar bijkwamen. Moslims zijn alleen maar “nog” achterlijker geworden. Hoeveel christenen verlaten de kerk en zijn ex-christenen geworden na de komst van deze massa moslims naar Nederland! Vandaag staan ze ten schande omwille van de agressie tegen de dieren in naam van de slachtfeest! Diep triest wat er deze dagen met al die miljoenen dieren gebeurd! Barbaarse massahysterie onder de naam van “offerfeest” en hun achterlijke miljoenen criminelen dienen zich te schamen voor al dit dierenleed!
  Het is verrassend hoe veel van in Nederland wonende Moslims, Nederlanders als hun ware vijand noemen. Tijdens offerfeest wordt in veel moskeen over de “kafir’s” gesproken, verbod op de rituele slachting van dieren wordt als argument gebruikt om nog meer Moslims te organiseren. Imams noemen Nederlanders “kafir”. De politieke islam heerst nu ook in Nederland. De Islam is neerbuigend richting het Westen…Ze stromen massaal binnen en geliktijdig noemen ze de Nederlanders hun vijanden, Moslims discrimineren openlijk.
  Na de jihadisten succes in Libië, gaat ayatollah Khamenei verder: “Arabische moslims moeten een internationaal islamitisch machtsblok vormen”, de Iraanse leider noemt het westen vanwege politieke en economische malaise zwakker dan ooit.
  Dankzij de westerse schurken zijn de Jihadisten van Libië aan de macht gekomen, Tunesië en Egypte krijgen hun enge islamitische regimes op een gevaarlijkere niveau terug. De kern van hele islamitische dictatuur, Saudische dictatuur wordt beschermd door de westerse elite. Als we het hebben over dictatuur, het ontbreken van een grondwet en van rechten voor de vrouwen en de minderheden, dan is het wel dààr waar opgetreden dient te worden. Ideologische bron van alle Arabische dictaturen, de gevaarlijke Islam heerst overal… De islamieten zitten in een positie als een hefboom door hun geografische ligging. Egypte onder de invloed van de Moslim Broederschap, gesteund door de Turkse moslims kan nu toegang krijgen tot de geavanceerde westerse wapens. Controle van Egypte over het Suez-kanaal zou de controle betekenen over de kortste route van Europa naar de Indische Oceaan en een directe invloed op de 1,8 miljoen vaten olie per dag die door het kanaal worden vervoerd.
  Islamitische dictatuur molla Khamenei is enthousiast over de politieke veranderingen in Arabische landen. ‘Het lijdt geen twijfel dat ze in ieder islamitisch land zullen leiden tot wat we in Libie hebben gezien.’ De islamieten controleren olievelden, bewapend via Iran gesmokkelde chemische wapens.

  Na Egypte zijn er nog Jemen en Somalië. Islamieten kunnen de controle grijpen over het land en een beroep doen op Turkse erkenning en veiligheidsgaranties. Dan zouden de islamieten ook de toegang tot de Straat van Bab el-Mandab beheersen waardoor 4,8 miljoen vaten per dag aan olieopbrengst worden verscheept, en de toegang tot de Rode Zee. Bovendien zouden zij in staat zijn om de Somalische piraten te ondersteunen en kunnen helpen bij het opzetten van een Somalische staat. wat dit betreft is NAVO beleid totaal antiwesters.
  Heilige tocht van zwaar geïndoctrineerde moslims naar Europa blijft een vaste job van de Europese schurken. Naast de Turken en Marokkanen stromen ook brutale Somaliërs, Bulgaarse Moslims binnen. Hierdoor het aantal islamitische “gebedsruimtes” en moskeeën groeit nog steeds. Ook zijn gebedsruimtes binnen Nederlandse Universiteiten afgedwongen, evenals gescheiden loketten, taallessen en inburgeringcursussen etc. Er zijn veel Islamitische scholen bijgekomen. Vanaf het begin hebben de moslims veel volkeren overvallen, gekoloniseerd en waar mogelijk geïslamiseerd en hun productiviteit in de vorm van belastingen uitgebuit.
  Islam bewijst constant geen godsdienst te zijn maar een onredelijke, onvrije, enge, strenge ideologie, waaruit ontsnappen levensgevaarlijk is. Als we naar alle moslimlanden kijken zien we, vervolging, discriminatie, eenzame opsluiting, moord, verbanning en noem maar op. Bijna alle Arabische landen zitten continue in oorlog met de buurlanden. Turkije zegt openlijk dat alle buren vijanden zijn.
  Een moslimvrouw die de hoofddoek draagt, draagt de vlag van de islam. De helft van de bevolking zit gesluierd thuis, de andere helft is 5 maal daags bezig een ernstige hernia op te lopen. Het is de hoofddoek die de maat aangeeft voor het verschil tussen de islam en het westen. De moslimvrouw zegt openlijk dat de westerse beschaving onaanvaardbaar voor haar is, dat ze een ziekte is, een pest voor de mensheid, en dat alleen de islam de mens waardigheid kan geven. Het gevaarlijkste van de Islam is dat als die ideologie de overhand krijgt, alle vooruitgang stopt. Het is tijd om ons heel erg goed voor te bereiden op het allerergste.
   
  Hoe lang mogen Saoedi-Arabië, Egypte, Turkije, Pakistan, Iran, Marokko, Soedan en Somalië openlijk de moslims in Europa aansturen? Dictatoriale moslimlanden hebben door hun oliedollars decennia lang de politiek georganiseerde islam in Europa met veel geld verzorgd, vooral de Moslimbroederschap, Turkse, Marokkaanse islamitische federaties, AKP, Fetullah, rabita, diyanet en Milli Gorus profiteren daarvan. De directe inmenging van Moslimlanden in de lotgevallen van de moslims blijft dus nog steeds een grote gevaar voor de toekomst. Islamitische landen zien de westen niet alleen als een bedreiging, maar juist als een potentiële vijand, waarin maar één antwoord mogelijk: demografische explosie moslims via de baarmoeder, prediking en oproepen tot invoeren van Turkse Arabische cultuur.

  De grenzen die Moslimlanden nu hebben, vormen een constante bron van conflicten. Mede hierdoor ontstonden al deze instabiele landen, die een normale ontwikkeling van de islamitische wereld onmogelijk maken. Op islamitische ideologie gebaseerde staten kennen enorme interne spanningen. Doorgaans leidt men die af via een buitenlandse vijand; in dit geval Joden, Koerden, Armeniërs en andere Christenen. Dat komt de moslims goed van pas en dat is de belangrijkste reden dat een oplossing uitblijft. Joden worden vanuit alle kanten bedreigt, Koerden hebben nog steeds geen eigen land, Armeniërs en andere Christenen worden zwaar onderdrukt. Zolang men in het Midden-Oosten en Noord Afrika geen eerlijke verdeling kent, blijft het onmogelijk een rationele vrede te sluiten. Landen als Saoedi-Arabië, Egypte, Turkije, Pakistan, Iran, Marokko, Soedan, Somalië, Syrië waar veel immigranten uit afkomstig zijn, willen de Christenen, Joden of andere westerse mensen niet opnemen als burgers met burgerrechten gelijk aan die van de heersende meerderheidsgroep. Rassenscheiding is in deze wereld een bestaande wet. De heersende islamitische elite maakt zich niet druk over het bloedvergieten maar terroriseren hun slachtoffers om westerse hulp te vragen. Het zou beter zijn als er in Nederland zou worden nagedacht wat ons politieke antwoord kan zijn aan de landen waar islamitische sektes de normen bepalen waaraan deze volkeren zich conformeren.

  Het is bittere noodzaak dat er voor de Koerden en Christenen in Iran, Irak, Turkije en Syrië in de huidige wereldconstellatie een consensus komt, en steun van de westerse machten aan huidige onderdrukkers beëindigt wordt. Het beleid van westen is een beschamend voorbeeld van psychopathische machtswillekeur, dat niet zelden ook gevallen van afschuwelijke mislukkingen met zich draagt en gevaarlijke tocht naar europa veroorzaakt. Europa mag niet meer de foutieve grenzen van Moslimlanden beschermen, maar streven naar een eerlijk verdeling. Iran heeft 12 miljoen Koerden aan de de grens die geen enkele recht hebben. Hoe kunnen EU leiders zonder de Koerden zo’n grote Iran democratiseren?. Turkije onderdrukt 22 miljoen Koerden en bovendien met de steun van dwaze EU leiders. Je kunt nog opmerken dat EU landen ook enthousiast aan hun eigen stoelpoten gezaagd hebben met deze beleid. Een astronomisch bedrag is erin over de balk gegooid en dat heeft er aan bijgedragen dat veel landen in een enorme crisis zijn komen te verkeren.
   
  Nederland heeft het recht zijn eigen cultuur te behouden en dient zich niet gedienstig neer te leggen bij middeleeuwse opvattingen die het westen eeuwen terug al heeft overwonnen. Evolutie is vooruitgang dan zet je de klok geen eeuwen terug door lieden te volgen die een verschrikkelijk “systeem” van onderdrukking/onderwerping aanhangen. Zolang Europa niets doet aan de expansie van de moslims/islam hier, zal heel Europa een kruitvat worden. Europese politici die voor Moslims en tegen eigen land zijn, zijn gewoon knettergek en onwetend.
  Het moet verboden worden dat mensen met een dubbele nationaliteit aan verkiezingen voor staatsposten meedoen. Alle kamerleden en staatsambtenaren met een dubbele nationaliteit moeten van hun stoel gezet worden. Het is niet normaal dat de agenten van Arabische koningen en Turkse staat in feite in de regering zitten. Het is niet loyaal en staat niet echt voor groot vertrouwen. Demografisch gezien worden allochtone groepen in Nederland in rap tempo steeds groter en hun invloed op de maatschappij steeds agressiever. Dat zal onmisbaar tegen autochtone Nederlanders werken, tegen de nationale cultuur en tradities. Maar de Nederlandse cultuur en mentaliteit staat al langere tijd onder zware druk en invloed van de islamitische achterlijkheid. Op deze manier is het snel afgelopen met de Nederlandse nationale identiteit over een paar generaties. Is dat wat wij allemaal willen?

  Op dit moment wil de regering de kwestie over de bouw van moskeeën en minaretten niet eens bekijken. Een in ons land gebruikelijke struisvogel politiek, uit angst voor islamitisch electoraat natuurlijk. Maar het wordt onvermijdelijk. Het is tijd om alle subsidies aan alle islamitische kantoren en centra afschaffen en personeel af laten vloeien. Er zijn al een duizend en een diverse islamitische instellingen van alle denkbare kaliber en richtlijnen. Toch mislukken al decennia lang alle inburgeringprogramma’s.
  Dankzij die instellingen blijven moslims een aparte bevolkingsgroep. Voor de keurige heropvoeding van straatjongeren, voor de veiligheid en terrorismebestrijding doen ze ook niets. Het is geen geheim dat moslimorganisaties veel geld van rijke islamlanden en geheime organisaties ontvangen. Het geld is niet voor verbetering van een inburgeringproces of een extra les Nederlands, maar vóór het produceren van islamslaven en versterking van islamisering van ons land en héél Europa.

  Alle Islamitische scholen moeten dicht. Het is geen democratie maar een puur zelf beschermende maatregel op basis van Natuur-wetten en gezond verstand: Europeanen met een antidemocratische mentaliteit en levensvisie opvoeden en ontwikkelen is een georganiseerd moordaanslag op de staat en volk.

  Met Vriendelijke groeten,
  R. Blicker

 73. Pingback: Massa-immigratie uit moslimlanden. Update 2013 | Sargasso

 74. S.tolk

  STEDEN IN GEVAAR!

  In Amsterdam, die op het punt staat binnen een of twee decennia de eerste grote Europese stad met een islamitische meerderheid te worden, worden continue roofovervallen gepleegd. Moslim jongeren beroven steeds meer. Er worden meer juwelier aangevallen…
  Overal krijgen steeds meer mensen te maken met de agressie van moslims die zich niet in de westerse samenleving kunnen of willen integreren. Nederland telt zo’n 3900 jeugdgroepen die overlast veroorzaken. Ongeveer 600 daarvan zijn criminele bendes die ernstige delicten plegen. Ongeveer 1650 jeugdgroepen zorgen voor ernstige overlast en zijn betrokken bij geweldsdelicten. 

  Uit politiecijfers blijken jongeren van Marokkaans afkomst oververtegenwoordigd te zijn, evenals jongeren van andere etnische afkomst, zoals Turken en Antillianen.

  Feit is dat in het algemeen Moslims het meest opvallen in Nederland.
  Door de herkomstlanden georganiseerd en gestuurde Moslims voeren naar eigen zeggen een heilige strijd tegen Nederland: zonder werk komen ze nog steeds massaal binnen en willen ze ook heel snel de meerderheid krijgen in de grote steden. In feite is er niets anders aan de gang dan een al 14 eeuwen durende verdedigingsoorlog tegen het Mohammedanisme.
  Alleen schuiven de goed georganiseerde en ontwikkelde landen het probleem voor zich uit totdat het onbeheersbaar wordt. Men heeft er even geen zin in, te verwend en te decadent om de eigen cultuur en vrijheid te verdedigen Maar toch, het is en blijft oorlog.
   
  Met de Nederlandse geld opgevoed, georganiseerd en opgeleide Moslimjongeren groeien razendsnel. Door de gemeenten gesteunde moskeeën gaan gewoon door met de Islamisatie van de steden. Er worden steeds meer Moslim strijders geronseld.
  De imams werken harder dan ooit! Ze radicaliseren en leiden een hele nieuwe generatie Moslimmilitanten op.
  De duizenden rekruten zijn geronseld door nieuwe netwerken die hun een bevoorrecht leven en een heldendood in dienst van Allah voorspiegelen.
  Ook besloten veel jonge moslims die met de Nederlands geld opgevoed zijn, de wapens op te nemen tegen de niet islamieten of tegen de Christenen in Syrie!

  Een deel van de eerste lichting Syrië-gangers is de afgelopen tijd naar huis teruggekeerd. Moslim organisaties zien deze mensen als de helden…! Deze veteranen hebben een grote werfkracht. Zij bepleiten hun zaak met gezag en enthousiasme en halen veel jongemannen over hun voorbeeld te volgen. Moskeen in Nederland zijn opleidingscentrum geworden van deze gevaarlijke groeperingen…

  Met terreurnetwerk Al-Qaida verbonden moslim strijdgroepen werven steeds intensiever onder West-Europese moslimjongeren.
  De propaganda levert niet alleen aspirant-rebellen op; het omgekeerde is ook waar. Elke Europese moslim die zich bij de Syrische rebellen aansluit onderstreept de bewering van radicaalislamitische opstandelingen in Syrië dat zij een heilige oorlog voeren met kosmische betekenis. Mooi meegenomen is verder dat het thuisfront van de West-Europese strijders doorgaans veel diepere zakken heeft dan dat van rebellen uit Syrië zelf of van hun strijdmakkers van elders in het Midden-Oosten.

  De essentie van hele verhaal is dat de islam ontmaskert wordt als een moorddadige militaire doctrine met de sharia als richtsnoer en vermomd als religie en met als doel de suprematie over de wereld in de vorm van een Kalifaat of Emiraat. Het Osmaanse rijk wat nu Turkse leider Erdogan probeert te herleven was de grootste poging daartoe.
  Het woord god van de islam voorgesteld als al omvattend moreel superieur oordelend opperwezen is zoals gezegd een fictie. God is slechts een woordje. Het islamitisch opperwezen bestaat niet. De islam is geen religie maar een als religie vermomd moorddadige militaire doctrine omdat in de schriften van de islam wordt aangezet tot moord.
  Voor aanzetten tot moord bestaat geen morele rechtvaardiging en daarom is islam geen religie.
  De islam probeert de moraal en de rechtzinnigheid van de christelijke en Joodse filosofie te monopoliseren, te usurperen (vervangingstheologie). Elke moslim die handelt naar de islamitische geschriften is een latente potentiële moordenaar.
  Op deze manier voeren Marokkanen en andere Moslims een gevaarlijke strijd tegen Nederland. De corrupte politieke elites van de westerse landen willen dit zelfs goed.
  Dertig jaar geleden was twee derde van de Moslims hier illegaal het land binnen gekomen. Hoewel de politiek daarop veelvuldig werd geattendeerd, wilde ze niet luisteren. In tegendeel, gezinsvorming en -hereniging met overheidsuitkeringen waren de uitkomst. Maar de Nederlandse overheid is natuurlijk daarmee wel schuldig aan de problemen. Dat is duidelijk zat. Waar de politiek wel naar wil luisteren, zijn dubieuze zaakwaarnemers en dat is op zich al een probleem. Dat is ook nog eens duurzaam geïnstitutionaliseerd. Veelal op kosten van de overheid zelf, die daarmee zelfs overmand wordt. Het verweer van de overheid is afwezig of zwak. Aan de kant van de tegenstanders werken meer mensen en ze beschikken over ruimere middelen. Nog afgezien van criminele circuits. Alles geeft aan, dat het verschijnsel illegalen tot onoplosbare problemen leidt. Er dreigt vervolgens dat zulke (voormalige) illegalen (en hun kinderen) ook nog met voorrang op de autochtone bevolking de baantjes krijgen. Het geeft werkloosheid omdat de economie nu eenmaal vrijwel nooit kan voldoen aan allerlei door de overheid op te leggen werkgelegenheidseisen. Het onbegrip van links en consorten is domheid. Een verwrongen economie tot zelfs een onwerkbare economie met grote werkloosheid is het door links en co veroorzaakte en tegelijk door links en co onbegrepen resultaat. Er komen steeds meer Moskeen en Islamitische scholen bij…Enthousiast “Allahu Akbar!” geschreeuw van islamitische scholieren bij het bekijken van de onthoofdingen van “ongelovigen” in laten zien dat de Moslim Jeugd in Nederland in handen van de externe mogendheden is en door hen wordt gebruikt als vijfde colonne.
  Nederlandse autoriteiten hebben nog geen oplossingen voor deze gevaarlijke ontwikkeling? Criminele organisaties, terroristische organisaties, roversbenden etc. worden steeds groter:
  Men moet niet doen alsof de relbereidheid van Marokkanen in Nederland een geïsoleerd op zich staand feit is. Beter beschouwt men dit en een breder perspectief en kijkt men naar de relbereidheid van de islamitische medemens over heel Europa, en wat ziet men dan? Inderdaad, je hoeft maar even te googlen om te weten dat dat chronisch is, en over heel Europa zonder dat er ook maar een Wilders of juwelierspaar uit Deurne aan te pas zijn gekomen.
  Pakistanen en Turken in Malmö en Stockholm in Zweden, Marokkanen in Antwerpen en Brussel in België, Turken en Libanezen in diverse Duitse steden, Algerijenen, Tunesiërs en Marokkanen in zowat alle grotere Franse steden, Marokkanen en Libiërs in Italië en Pakistanen in het VK; overal en altijd staan (jonge) islamieten klaar om de boel op stelten te gaan zetten, om de straten op te graven op zoek naar stenen om te gooien, om brand te stichten, om winkels te plunderen, en ga zo maar door. En dit al jarenlang. En telkens worden door de alom aanwezige linkse wegkijkende goedmensen, en door de islamieten zelf, redenen aangedragen als ‘achterstelling, discriminatie, geen kansen gekregen’, etc etc, terwijl er over heel Europa geen enkele bevolkingsgroep is die door de jaren heen zo gepamperd is als juist de islamieten. De enige juiste conclusie is dan ook dat er iets inherents aan de islam niet deugt, hetgeen dan ook bevestigd wordt als men koran en hadith leest. Dit zijn gewoon de stoottroepen van allah en islam, wier eventuele, volgens de islamitische doctrines begane zonden onmiddellijk vergeven zijn, juist omdat zij voor hun oemma vechten in de Dar al Harb, oftewel het Huis van Oorlog, het gebied van de ongelovigen. Immigratie, die niet uitmondt in integratie en assimilatie, moet dit kader noodzakelijkerwijs opblazen.
   
  Een vuile strijd van van jonge moslims lijkt onafwendbaar

  De kritieke grens is al lang bereikt. Het conflictpotentieel wordt groter, de spanningsvelden nemen toe. Sociale uitkeringen zullen de tegenstellingen op den duur niet kunnen overbruggen, die toegenomen zijn door de massale immigratie uit een vreemde cultuurkring.
  De beslissende vraag luidt: Hebben de Nederlanders de kracht nog om de geïmmigreerde bevolkingsdelen te bewegen tot assimilatie, tot samensmelting in hun solidaire gemeenschap? Of is de “intifada van jonge islamitische mannen” onvermijdelijk, wanneer de financiën niet meer toereikend zijn om integratieweigeraars rustig te houden met een sociale uitkering?
  Sluipende islamitische inbezitneming van land, een gigantische, enorme sommen geld verslindende sociaal- en integratiepolitieke constante bouwput en permanente belasting voor de sociale en onderwijssystemen, voor de binnenlandse vrede is ondragelijk voor Nederland.
  Op hetzelfde moment gaat de islamitische immigratie in het land niet alleen door, maar neemt toe. Sinds 6 jaar groeit de bevolking alleen via Moslims die als vijand binnenkomen!.

 75. Ellen Konne

  Het grote gevaar is dan ook dat de massa immigratie van moslims naar dit continent niet wordt gestopt.

  Terwijl het jihadisme een substantiële bedreiging vormt voor Nederland, blijven veel politici en gemeenten, uitbreiding van het jihadistische infrastructuur (voedingsbodem) te stimuleren. Zij hebben het zaadje geplant, laten doorgroeien en weigeren de wildgroei te verwijderen. Het is diept triest dat men niets meer durft te zeggen over met dit geloof gemotiveerde burgeroorlogen, niets meer durft te denken over de rol van moskee tijdens islamitische burgeroorlog! Moskee is een ultieme trainingscentra voor de jihadisten, hoe meer moslims in Nederland, in het algemeen, des te meer schade voor het land!
  Zodat politici die hiervoor blind wensen te blijven, hebben het volk verraden en hebben blootgesteld aan een van de gevaarlijkste ideologieën die ooit door de mens is bedacht.

  Gemeente Gouda bouwt een megamoskee en worden Jihadisten via een omweg potentieel binnengehaald. Marokkaanse moskeeën in Amsterdam krijgen miljoenen euro’s subsidie van de gemeente om aan hun imago te werken!!
  Deze Moslims onder leiding van salafisten zijn een voedingsbodem voor ISIS en Al-Qaeda. Moslims worden nu gefaciliteerd in hun intolerantie. Megamoskeen voor jihadis in Gouda, Utrecht en Amsterdam, Het is niet te geloven dat een gemeente zó laf en onderdanig is!

  Het wordt hoogtijd dat er een streep wordt getrokken: tot hier en niet verder.

  Ongekozen laffe wanbestuurders beweren dat de moskeebouwers geen ISIS leden zijn, maar in werkelijkheid zijn deze islamisten en jihadi’s hetzelfde. De PR-machines van jihadi’s en idioten beleidsmakers werken perfect. Het probleem is de islam zelf, hoe meer moslims, hoe eerder islamitische burgeroorlog (jihad)! Een fundamenteel foute ideologie die sommigen iets milder belijden, maar dat is slechts een vernislaagje om de ware aard te verdoezelen. ISIS, net als Al-Qaeda, Hamas, Al- Nusra, Milli Gorus, is een splinter organisatie van Salafistische beweging/sekte die ook in Nederland aktief is. ISIS is een islamitische plant en wacht op zijn prooi! Die waarheid moet je niet ontkennen…Het jihadistische salafisme, bouwt nieuwe moskeen en verovert langzammerhand Nederlandse steden, met steun uit de politiek. De overheid maakt zich schuldig: gemeentebestuurders hebben ook de hulp ingeroepen van rijke jihadisten uit het M-Oosten. De tijd tikt, maar wat kan het volk ertegen doen?
  Het blijkt nu nog steeds dat de D66, GL, CDA en PVDA de voorstanders zijn voor grootschalige immigratie uit moslimlanden! Deze partijen functioneren als een soort PR afdeling voor de islamitische expansie. En ieder die beweert dat de slachtingen, aanslagen en een aantal bloedige oorlogen van de afgelopen pak weg 25 jaar niets met de Islam te maken hebben hoort m.i. niet thuis in een landsbestuur. Onze ongekozen laffe wanbestuurders zullen dit uiteraard nooit doen, liever halen ze dit jaar weer vele tienduizenden nieuwe moslims het land binnen en dwingen ze kleine dorpjes met een paar honderd inwoners om duizenden nieuwe moslim op te nemen. We worden verraden door de almachtige politieke partijen en dat al decennia lang. We moeten ze een halt toeroepen en snel !

  Van straat jongens tot massamoordenaars: hoe moslimjongeren moordende jihadisten aan het worden!

  Door de D66 gesteunde regering Rutte gaf onlangs miljoenen euro’s aan de Moslimorganisaties! Goed georganiseerde islamisten worden steeds militanter in Nederland. Straat voor straat, wijk voor wijk zijn er etnische omwentelingen aan de gang. Nieuwe generaties worden in de moskeen opgevoed/opgeleid als jihadisten tegen de Nederlanders!!

  Er zijn in Nederland duizenden moskeen en andere soort islamitische instellingen die hele dag propaganda verspreiden voor de jihad. Deze islamisering proces wordt door de D66, PVDA, CDA, en GL politici gesteund en richt zich fundamenteel tegen de belangen en behoeftes van de burgers. De gewone burger wordt tot de laatste door dit kabinet zeer nauwkeurig berekende cent zó uitgeknepen, het ideologische en glazentoren gebazel kent geen grenzen. 

  Iedereen kan waarnemen dat ons land als gevolg van het tot nu toe gevoerde immigratiebeleid langzaam maar zeker naar de knoppen gaat. Het gaat niet alleen om het geld. De immigratie (99% bestaat uit de moslims) in Nederland is qua aantallen extreem veel geweest en in een te korte periode. De Nederlandse samenleving is overspoelt met moslims. De grote steden lijken inmiddels bijna islamitische enclaves. 
  Ons land gaat compleet naar de klote. We leven inmiddels in een schijn democratie: alles wat het volk wil wordt genegeerd en burgers bestempeld als groot gevaar voor burgers. Een vehaal van NL bestuurders in overleg met moslim-extremisten welke de burger niet of onvoldoende informeren! Je begint je af te vragen wiens belang de NL bestuurder dient.

  Intussen gaat de ongecontroleerde islamitische volksverplaatsing door, jihadisten hebben vaste voet in Nederland… Het grootste gevaar komt van deze moslims. Dit is geen super jihadiste die de islam kaapt. Dit is de islam. Er is geen andere islam.
  De islam wil niet met de niet-moslims samen gaan. Omdat zij zich superieur wanen. De islam is pas tevreden als alle niet islam vernietigd is. Ze beginnen met critici en intellectuelen en daarna is de domme rest geen gevaar meer. Vroeg of laat zal politieke elite de onafwendbare consequenties van haar instelling moeten aanvaarden…
  De onderzoeken constateren somber dat Nederland reeds ten prooi is gevallen aan de Islam, en met de Frankrijk hetzelfde dreigt te gebeuren. Het zal ons nog vele vele miljarden kosten, betaald door de hardwerkende mensen; vooral de jeugd van nu zal de gevolgen later ondervinden.

 76. Donutz

  Toch leuk dat dit artikel na zo’n lange tijd nog steeds lezers trekt. Nouja, lezers, reageerders in elk geval want ik denk niet dat deze zuurpruimen ook maar een letter hebben gelezen. Moet toch frusterend zijn om jezelf ten onrechten in zoveel zurigheid onder te dompelen. Dat moet een hoge bloeddruk geven, maar misschien kunnen ze dan doorstromen naar blogs over de overbelasting van de gezondheidszorg.

 77. Pingback: De meester van de cijfers, Flip van Dyke, stopt | Krapuul

Leave a Reply