Immigratie blijft hot, maar is geen I-woord (meer) deel III


In Deel I heb ik de totaal aantal immigranten besproken naar diverse kenmerken. In Deel II de reden van immigratie van buitenlandse immigranten en in dit deel –kan zonder de andere delen worden gelezen- de immigratie van Surinamers en Antillianen en de migratie van Somaliërs. Beide onderzoekjes leveren verassende conclusies.
Zoals gebruikelijk onderin een verwijzing naar een Excel-bestand met links en de berekeningen gedaan ogv data van het CBS.

1. Immigratie van Surinamers  en Antillianen.
Vanuit (extreem-)rechtse kring wordt met de nodige regelmatigheid met de vinger gewezen naar links want die zijn de ‘schuld’ van al die immigratie.  Eén van de voorbeelden die gebruikt is de ‘volksverhuizing’ van Surinamers naar Nederland in de jaren zeventig. In Wikipedia staat het immers zelf:  ‘In totaal zouden tussen 1970 en 1980 zo’n 300.000 Surinamers emigreren naar Nederland -dat was bijna de helft van de Surinaamse bevolking’. Dat kan je een volksverhuizing noemen, maar klopt het ook? En wat is de invloed van de onafhankelijkheid van Suriname op de migratie daarna? Wat als Suriname niet onafhankelijk was geworden?

Ik herinner me de ‘grapjes’ nog bijzonder goed in 1975 waarin vergelijkingen werden getrokken met ganzen, want Surinamers die uit het vliegtuig stapten hoorde je alleen maar ‘GAK, GAK, GAK’ zeggen -GAK was vroeger wat nu het UWV is. Bordje bij Zanderij: ‘Wil de laatste het licht uitdoen?’, enz. Je begrijpt dat we wat afgelachen hebben in de jaren zeventig.
Surinamers waren in de jaren ’70 en ’80 wat nu de Marokkanen zijn, alleen hadden we toen maar een heel klein partijtje in Nederland die dat soort denken vertegenwoordigde in het parlement.
Nietemin was het aantal Surinamers in de bijstand hoog en de criminaliteitscijfers waren -en zijn dat nog steeds wel- flink boven gemiddeld.  Inmiddels doen de Nederlanders van Surinaamse afkomst het gelukkig op ander tereinen een stuk beter. Daar wil ik graag een andere keer op terugkomen.

Suriname is in 1975 onafhankelijk geworden en t/m 1980 kon de bevolking kiezen tussen de Nederlandse of de Surinaamse nationaliteit. Nederland -Kabinet Den Uyl, daar hebben we links- wilde eigenlijk geen overgangstermijn bij de onderhandelingen over de onafhankelijkheid, maar Suriname wel. Suriname won. Grafiek 1 laat zien wat de consequentie van die politiek is geweest.

Ik heb bij de grafiek ook de Antilliaanse bevolkingsgroep gezet ook om een vergelijking te kunnen maken.

De gegevens van de immigratie zijn ogv geboorteland en zijn beschikbaar vanaf 1972. Er zijn wel eerdere gegevens over de immigratie naar herkomstland (wat was het land waar je woonde voordat je naar Nederland kwam), maar die hebben als nadeel dat daar -vermoedelijk veel- autochtone Nederlanders in zitten die weer terugkeren. Helaas zijn er pas vanaf 1996 per herkomstgroep (allochtoon/autochtoon) immigratiecijfers. Wel zijn er cijfers vanaf 1972 over het aantal bewoners in Nederland naar Surinaamse en Antilliaanse herkomstgroep.-

De forse stijging van het aantal Surinaamse immigranten is duidelijk te zien in grafiek 1. De immigratie geeft het cumulatieve aantal immigranten. Het meest opmerkelijke is dat bij Antillianen het aantal immigranten sinds 1973 hoger is dan de het aantal Antillianen in ons land, want die laatste groep bevat immers ook de kinderen van de eerste generatie. Het duidt op een grote remigratie van Antillianen.
Deze grafiek 2 geeft het aantal immigranten per jaar niet gecummuleerd en daarin zijn de pieken nog duidelijker te zien.

Tabel 1 geeft de aantallen.

Op 1 januari 1973 waren er 53 duizend mensen van Surinaamse en 21 duizend van Antilliaanse afkomst. Opmerkelijk is dat het in beide gevallen 16% is van het aantal op 1 januari 2009.
Acht jaar later was het aantal Surinamers meer dan verdrievoudigd terwijl het aantal   Antillianen nog niet was verdubbeld. Dat is natuurlijk het belangrijkste verschil want bijna de helft van de totale immmigratie van Surinamers vanaf 1973 was al bereikt op 1-1-81, maar liefst 35 procentpunten meer dan de Antilianen. Oftwel 85% van de immigratie van Antillianen vanaf 1973 vond plaats na 1980.
Er waren van 1973 t/m 1980 119 duizend Surinaamse immigranten tegen 24 duizend Antilliaanse.

Kan je daarom zeggen dat Den Uyl verantwoordelijk is voor een ‘massa-immigratie’ uit Suriname van 119 duizend? Niet echt want de vraag moet beantwoord worden wat als er helemaal geen onafhankelijk zou zijn geweest? Hoeveel zou dan de immigratie zijn geweest?
Nooit met zekerheid te zeggen natuurlijk, maar er zou natuurlijk wel immigratie zijn geweest. Ik heb een berekening gemaakt die gebaseerd is op het immigratiegedrag van de Antillianen -voor de uitleg berekening zie het excel-file-. Ik kom dan tot een conclusie  dat van 1973 t/m 1980 er 40 duizend Surinamers zouden zijn geïmmigreerd zonder onafhankelijkheid. Dat maakt de extra immigratie van ‘Den Uyl’ 80 duizend.
De immigratie van Surinamers echter zou dan niet zijn opgehouden zijn in 1980. Als ik de verhouding van Surinamers en Antillianen doortrek t/m 2008 dan kom ik op 40 duizend meer immigranten van Surinaamse afkomst die er zonder onafhankelijkheid zouden zijn geimmigreerd. Dat is een opmerkelijke constatering.

Om het te visualiseren grafiek 3 met de fictieve toename.

Ik heb er ook nog bijgevoegd de werkelijke immigratie en de geschatte met afwijkingen van 10 en 20 procent. Pas als bij de schatting -20% is komt de eindsom beneden de ‘echte’ lijn.

Ik denk dat de immigratieaantallen in werkelijkheid mogelijk nog hoger zouden zijn geweest dan wat ik hier heb berekend omdat de bevolking van Suriname zich al halverwegen de jaren tachtig had hersteld van de ‘klap’ –grafiek wiki– van de ‘volksverhuizing’. Dat duidt op een hoog vruchtbaarheidscijfer. Ook uit die grafiek blijkt ook dat de ‘volksverhuizing’ toch niet zo’n grote demografische klap was als wel beweert en zeker niet ‘bijna de helft van de bevolking’. Het is ook van belang te weten dan het vruchtbaarheidscijfer in Suriname hoger ligt dan in de Antillen –bron wiki.

Ik haalde al wikipedia aan met de 300.000 duizend Surinaamse emigranten van 1970 t/m 1981. In werkelijkheid waren het er 140 duizend. Bovendien heeft de onafhankelijkheid vrijwel zeker geleid tot een lagere immigratie na 1980. Anderzijds zou niet onafhankelijkheid vermoedelijk hebben geleid tot een hogere remigratie.

Wat ik eigenlijk veel belangrijker vind is dat, door de eerdere immigratie, de achterstand van Surinaamse Nederlanders op autochtonen naar alle waarschijnlijkheid nu geringer is dan dat de immigratie later zou zijn geweest, zoals bij Antillianen.

2. Somaliërs
Met Somaliërs in Nederland is er iets merkwaardigs aan de hand.
Op 1 januari 1996 waren er 20 duizend Somaliërs in Nederland. Van 1996 t/m 2008 zijn er 19 duizend geïmmigreerd, 12 duizend kinderen hier  geboren en 500 mensen overleden.  Dan zouden er dus  51 duizend Somaliers zijn op 1 januari 2009.

-Tot zover is de manier van tellen bij bijvoorbeeld het ‘VrijeVolk’. Ik zou er geen aandacht aanbesteden als er niet nogal wat onnozele zieltjes geloven in die onzin, anders kan ik nogal wat schrijfsels niet verklaren die je op het internet ziet. Naast nog ander gerommel met cijfers bij het ‘Vrije Volk’ is juist bij Somaliërs een hele grote doodszonde het achterwegen laten van de emigratie. Dat men de emigratie achterwegen laat is logisch want het haalt de hele theorie onderuit dat moslims hierheen worden gestuurd met maar één doel: de boel hier overnemen.

In dezelfde periode emigreerden er ook weer 31 duizend en dat maakt dat er op 1 januari 2009 22 duizend mensen van Somalische herkomst in Nederland waren. Slechts 2 duizend meer dan in 1996. De Somalische bevolkingsgroep is daarmee wel heel bijzonder want als je alle ‘moslimlanden‘ telt dan emigreerden in dezelfde peiode op iedere 5 immigranten er 3 –zie mijn blogpost massa-immigratie uit moslimlanden , terwijl bij de Somalische herkomstgroep op iedere 4 immigranten 6 allochtone Somaliërs weer vertrekken.

Uiteraard hoort er ook een grafiekje bij:

Waarschijnlijk zal 2009 nog een stijging geven, maar ik denk zelf dat het aantal immigranten uit Somalië zal dalen in 2010. Belangrijkste reden daarvoor is dat de categorale bescherming van Somaliërs, verleend door Verdonk in 2005, door Albayrak in mei 2009 is ingetrokken.

Volgende aflevering: de België-route en importbruiden.

Berekeningen en links naar CBS tabellen in dit excel-file.

Links naar gerelateerde eerdere artikelen:
De massa-immigratie uit moslimlanden.
De_Massa-immigratie._Allemaal_de_Schuld_van_Links._Toch.
De_Massa-immigratie_is_de_Schuld_van_Links._Toch?_Deel_II.
Alweer_een ‘Eurabie’ mythe_ontkracht: de_’baby-tsunami’.

HOME

4 thoughts on “Immigratie blijft hot, maar is geen I-woord (meer) deel III

  1. Ruud Zweistra

    Avatar van Ruud Zweistra
    Zoals gewoonlijk liegt de schrijver dat de boodschap niet is dat de immigratie niet groot is en een bijdrage levert aan Nederland

Leave a Reply