Immigratie blijft hot, maar is geen I-woord (meer).

Nu de verkiezingen naderen zullen we wel weer doodgegooid worden met allerlei cijfers over de immigratie. Nu daar doe ik graag aan mee! Ik wil proberen het een en ander overzichtelijk weer te geven. Gebaseerd op de enige bron die de cijfers heeft: het CBS.
Onderaan vind je een link naar een Excel-file waarin ook de links naar de CBS-tabellen staan.

In twee afleveringen neem ik de immigratie onder de loep. Eerst de immigratie naar nationaliteit en geboorteland vanaf 1960, en herkomst vanaf 1996. In deel twee uitgebreid, vanaf 1996, de redenen waarom men hier kwam.

Voor de overzichtelijkheid presenteer hier niet alle tabellen, maar wel met de link om ze op te halen.

1. Immigratie naar nationaliteit.
Een klassieke indeling sinds we met nationaliteiten begonnen -dat was geloof ik ergens rond 1800. Het is niet mogelijk om voor 1996 een indeling te maken naar de meest gebruikte indeling van de laatste jaren: Westers -al dan niet met de EU apart- en Niet westers. Maar de groepen Nederlands, EU en daarbuiten, geven toch een heel aardig idee.

Als iemand naast de Nederlandse ook nog een andere nationaliteit bezit dan telt de Nederlandse. Als je alles bij elkaar optelt dan kom je tot zeer groot aantal: 4, 6 miljoen immigranten. Gelukkig maar dat er ook weer mensen emigreren –binnen ongeveer acht jaar is de helft van de niet Nederlanders weer vertrokken- en is het maar goed dat er mensen doodgaan, alhoewel dat voor velen ook een soort emigreren is.
Uitgesplitst immigreerden er 1,7 miljoen (38%) Nederlanders, 810 duizend (17%) andere EU-onderdanen en 2,1 miljoen (45%) met een nationaliteit van buiten de EU.
Enkele  opvallende aantallen:  in 1975 immigratie van 72 duizend Nederlanders.  De piek kwam door een extra immigratie van ruim 30 duizend Surinamers met de Nederlandse nationaliteit. Het hoogste aantal immigranten buiten de EU kwam hier in 2000 met een aantal van 69 duizend immigranten. In 2008 was de grootste groep immigranten uit de EU met 55 duizend.  Het jaar 2008 was het piekjaar met 144 duizend immigranten.

Grafiek 1b geeft een uitgebreider overzicht.  Pieken en dalen. Veel heeft te maken met de stand van de economie. Het oranje piekje begin jaren zestig was een restant immigratie uit voormalig Nederlands-Indië.  De piek in 1980 in de groep Buiten EU komt door de gezinsmigratie.

In 1960 hadden we 11,5 miljoen inwoners. Nu 16,5 miljoen.
Grafiek 1C geeft weer de immigratie als percentage van de bevolking in dat jaar. Duidelijk is dan dat volgens die methode de immigratie piek sinds 1960 in 1975 lag.

2.  Immigratie naar geboorteland.
Tellen van de immigratie naar geboorteland is een andere manier van kijken.

Dit geeft nogal een verschil met grafiek 1a. Het totaal aantal immigranten met als geboorteland Nederland is  1,1 miljoen (24%), EU 810 duizend (17,6%), Buiten EU 2,7 miljoen (58,1%).
Belangrijke oorzaak voor het verschil is de immigratie van Surinamers (t/m 1980) en Antillianen. Wel de Nederlandse nationaliteit, maar niet hier geboren.
Om dit postje niet helemaal vol te plempen met grafieken kan je grafiek 2b hier, en grafiek 2c hier vinden.

3. Immigratie naar herkomst.
De meest gebruikte indeling tegenwoordig. In de jaren tachtig ontstaan om onderscheid te kunnen maken van groepen immigranten, westers en niet westers, om op die manier een gerichter achterstandsbeleid te kunnen voren. Uiteraard had je meteen discussie want wat moest je bijvoorbeeld met Indonesië? Het overgrote deel van die immigranten waren Nederlandse Indiers. Nu niet direct een echte achterstandsgroep. Uiteindelijk werd besloten om ze dan maar bij de groep Westerse Allochtonen onder te brengen, samen met Japan om dezelfde reden.
De laatste keer dat de definitie is gewijzigd was door het CBS in 1999, omdat er tot dat toe twee definities werden gehanteerd. Vanaf nu ben je allochtoon als tenminste één ouder in het buitenland is geboren. Als je zelf in het buitenland bent geboren dan ben je eerste generatie. Ben je in Nederland geboren dan ben je tweede generatie. Je kan hier (.pdf!) meer lezen over dit onderwerp.

De immigratie naar herkomst geeft meer duidelijkheid over wie de immigranten zijn. Als je kijkt naar ‘oranje’ dan zie je in bij de immigratie naar nationaliteit 40 duizend Nederlanders in 2008. Kijk je naar geboorteland Nederland dan zie er 27 duizend en hier naar herkomst autochtoon 22 duizend.
Antillianen is een voorbeeld.  Het zijn Nederlanders dus je ziet ze in grafiek 1a als Nederlandse immigranten. In 2a als immigranten met geboorteland buiten de EU en in 3a als niet westerse allochtoon.
Je kan ook denken aan de Nederlanders die in het buitenland zijn geboren , omdat de –autochtone- ouders, al dan niet tijdelijk,  in het buitenland verbleven.  Die kinderen zijn Nederlandse autochtone immigranten, maar wel met een geboorteland buiten Nederland.
Een andere groep zijn allochtonen die zijn geïmmigreerd met een buitenlandse nationaliteit, hier Nederlander werden, emigreerden en weer immigreren. Lijkt een wat gezocht verhaal, maar dat is het vermoedelijk niet. Ik kom daar in 4 over Marokkanen op terug. Grafiek 3b geeft meerdere groepen.

4. De EU

Het was al zichtbaar  in de grafieken: de explosieve stijging van het aantal EU-immigranten.   Grafiek 4a maakt het duidelijk dat de stijging voor het belangrijkste deel veroorzaakt wordt door de nieuwe EU landen, zoals Polen, die vanaf 2007 toegang kregen tot de Nederlandse arbeidsmarkt. De afgelopen drie jaar waren er 71 duizend immigranten uit de nieuwe EU. Aardig om even te kijken wie daar voor verantwoordelijk was.

5. Marokkanen:
Om een concreet voorbeeld te geven kijken we naar de Marokkaanse immigratie.  In 2008 kwamen er 2700 allochtonen van Marokkaanse herkomst naar Nederland. Daarvan verhuisden er 1800 uit Marokko zelf.  Van die 1800 waren er 300 geboren in Nederland.
1500 van de 2700 hadden de Marokkaanse nationaliteit. Van die groep van 2700 waren er 2100 geboren in Marokko.

Als je dus immigratie telt dan is het dus belangrijk om ook de emigratie mee te nemen. De emigratie naar herkomst was in 2008 3800. Er zijn er dus 1100 van Marokkaanse herkomst meer vertrokken dan dat er hier zijn gekomen. Dit is een belangrijk gegeven. Wie zijn de vertrekkers? Weten we nu niet.

Het zou ook heel mooi zijn als er een CBS-tabel zou zijn die zou aangeven hoeveel van de immigranten van een bepaalde herkomstgroep helemaal nieuw zijn in Nederland.

Tot slot
Er zijn nog vragen die beantwoord moeten worden. Waarom komt men hier? Zijn het asielzoekers?  Is het gezinshereniging? Importbruiden? België-route? Veel vragen die ik zaterdag hoop te beantwoorden in deel II.

Voor alle berekeningen en links naar het CBS dit excel-bestand

Gerelateerde blogposts:

De massa-immigratie uit moslimlanden.
De_Massa-immigratie._Allemaal_de_Schuld_van_Links._Toch.
De_Massa-immigratie_is_de_Schuld_van_Links._Toch?_Deel_II.
Alweer_een ‘Eurabie’ mythe_ontkracht: de_’baby-tsunami’.

7 thoughts on “Immigratie blijft hot, maar is geen I-woord (meer).

 1. Lucas Lay

  Avatar van Lucas Lay
  vandyke: In 2008 kwamen er 2700 allochtonen van Marokkaanse herkomst naar Nederland. De emigratie naar herkomst was in 2008 3800. Er zijn er dus 1100 van Marokkaanse herkomst meer vertrokken dan dat er hier zijn gekomen.

  Massa-emigratie!! 😉 lol

 2. vandyke

  Avatar van vandyke
  Dank voor je reactie Lucas en inderdaad het saldo van Turken en Marokkanen is negatief http://stukkiefietsen.com/art/a1/a1_moslimlanden/G2.JPG.
  Iets om ons zorgen over te maken, want het zou kunnen dat juist hoogopgeleidde allochtonen vertrekken. Dat blijkt trouwens ook uit onderzoek. Ik heb nog niet een onderzoek gezien die een duidelijke oorzaak aangeven.
  Als iemand zo’n onderzoek kent dan hoor ik dat graag.

 3. vandyke

  Avatar van vandyke
  @Aad dank.

  @Rene van Schuiten 01-04-2010 11:17 Je reactie heb ik verwijderd omdat die niets met mijn stukje heeft te maken.

 4. vandyke

  Avatar van vandyke
  Opnieuw een reactie van Rene van Schuiten:
  Rene van Schuiten 01-04-2010 13:29
  het hoofddoekenlied…
  zelfs dit kan niet zonder een zielig, zeurend zeikerig en slachtoffer muil te vertonen, en uiteraard kan dit imbiciel lied niet zonder geslis en slecht Nederlands

  Geen zin in dus. Dag Rene.

Leave a Reply