Zembla over Wilders. De feiten: immigratie

Vorige week zondag was de inmiddels veelbesproken uitzending van Zembla over Geert Wilders en zijn PVV. Helaas heeft vrijwel iedereen het vervolgens over de vorm. Ik wil over de feiten hebben. In deze blogpost, heb ik het over baby’s gehad. Nu is de immigratie aan de beurt.

In de uitzending na 9:00 min. komt R. Bijl van het Sociaal Cultureel Planbureau aan het woord. Letterlijk zei hij:


De immigratie stelt niet zo veel meer voor. Kijk de grenzen zijn behoorlijk dicht , de arbeidsmarkt regels zijn erg sterk, streng. Je komt niet zo maar als iemand vanuit het buitenland die in Nederland wil werken, makkelijk Nederland meer binnen.

Bijl heeft het hier over Turken en Marokkanen.
Dat Nederland veel immigranten heeft gehad zal niemand ontkennen. De vraag is komen er nu nog steeds veel binnen? Hoeveel dan wel? En hoeveel waren het er dan in het verleden?

De immigratie van Turken en Marokkanen
Het CBS heeft heel veel cijfers over de immigratie, maar pas vanaf 1996 heb je cijfers over herkomst groep –allochtoon/autochtoon en kan je ook op alle individuele landen selecteren, waardoor het bijvoorbeeld mogelijk is om ‘moslimlanden’ –geen begrip dat gebruikt wordt bij het CBS- eruit te halen.
Waar wel een langdurige reeks van is zijn de grootste niet-westerse immigratielanden. Turkije, Suriname, Marokko en de Nederlandse Antillen. Aangezien ik het hier over Turken en Marokkanen hebben kunnen we voor de langere reeks teruggaan met het selecteren op nationaliteit (dat zou natuurlijk onzin voor bijvoorbeeld Antillianen, want dat waren en zijn Nederlanders). De immigratiecijfers beginnen in 1967 voor Turken en Marokkanen.

Grafiek 1 laat zien dat de immigratieconcentratie rond de tweede helft jaren zeventig en begin jaren tachtig lag, rond 1990, en, in mindere mate, rond 2000.

De aantallen zijn echt groot: totaal 553 duizend mensen met de Turkse of Marokkaanse nationaliteit zijn hierheen gekomen. Dat zijn er gemiddeld 12,7 duizend per jaar.
Een piek in 1980 met 28 duizend immigranten, dat in schril contrast met 3,6 duizend in 2007.

In grafiek 2 maakt de verschillen wat duidelijker. Ik heb voor ieder jaar uitgerekend wat het verschil is voor beide groepen met het gemiddelde. Je krijgt dus min en plus jaren. Gemiddeld waren er 5,2 duizend Marokkaanse migranten en 7,5 duizend Turkse.

De rechter kant van de grafiek geeft alle jaren die meer immigranten hebben gehad dan het gemiddelde en de linkerkant minder. Bij 1980 zie je aan de rechtkant bij Turken 10 staan en bij Marokkanen 5,2. Het totaal aantal immigranten was dus Turken 7,5 (gemiddelde) + 10 = 17,5 duizend. Voor Marokkanen is het –geheel toevallig- een verdubbeling van 5,2 gemiddeld naar 10,4. Voor 2007 is de som voor Marokkanen 5,2 – 4,0 = 1,2 duizend immigranten.
Het is ook duidelijk dat na 1993 de immigratie niet meer boven het gemiddelde is geweest, op een kleine Marokkaanse van 0,1 duizend na in 2000.

Ook blijkt uit de grafieken dat de immigratie niet iedere jaar even groot was. De concentratie van de immigratie ligt met name van halverwege de jaren zeventig tot begin jaren negentig. In tabel 1 worden periodes vergeleken.

A. Totaal immigreerden er 219 duizend Marokkanen en 314 duizend Turken in de 42 jaar van 1967 t/m 2008. Samen 533 duizend. Dat geeft dan gemiddeld resp. 5,2 en 7,5 duizend.

B. Uit de grafieken wordt duidelijk dat de piek ligt van 1975 t/m 1991. In die 16 jaar kwamen er 295 duizend  -55% van het totaal aantal- migranten naar Nederland, gemiddeld 18,5 duizend per jaar.

C. De andere jaren hadden er gemiddeld minder dan helft per jaar (9,1 duizend).

D. 1996 t/m 2008 laat zien dat er 106 duizend immigranten waren. 20% van het totaal.

E. 2000 t/m 2008 zijn de laatste acht jaar. Nu hebben we nog maar 4,1 duizend immigranten per jaar gemiddeld.

F. Geeft het verschil van de gemiddelden. De percentages zijn genomen van het gemiddelde van de periode 1975-1992. De immigratie bedraagt deze eeuw gemiddeld nog geen 40% meer van die periode met de hoogste immigratie.

Kunnen we nu zeggen dat Bijl gelijk heeft? Is het ‘nog maar’ 4,1 duizend per jaar? Of is het ‘nog steeds’. Om daarop antwoord te geven graven we iets dieper.

1996-2009
Ik had al gezegd dat we vanaf 1996 cijfers hebben naar herkomstgroep (allochtoon/autochtoon). Dat kan een wat beter beeld geven van de migratiestromen.

Een van de meest opmerkelijke zaken in de discussies over allochtonen is dat men het alleen maar over de immigratie heeft en nooit over emigratie. Als er vandaag iemand hier komt en hij gaat morgen weer weg? Niet iets om je druk over te maken zou je zo zeggen. Er zijn mensen die berekenen hoeveel moslims wij zullen hebben over een paar jaar. Naast dat iedere moslima soms, als je de berekening naloopt, ongeveer 60 kinderen moeten krijgen, emigreert er ook nooit iemand in die berekeningen. Merkwaardig, want als een buitenlander immigreert dan is de kans 50% dat hij binnen acht jaar weer weg is.

Grafiek 3 Geeft de immigratie, emigratie en het migratiesaldo in één plaatje

De ononderbroken lijn is de immigratie, de stippeltjes de emigratie en de streepjeslijn het saldo.
Totaal immigreerden er naar herkomst 127 duizend. Als je aantal dat vergelijkt met tabel 1, de immigratie naar nationaliteit, zijn dat er 21 duizend meer. Die 21 duizend hadden dus een andere nationaliteit, vermoedelijk allemaal de Nederlandse.
De emigratie van allochtonen van Marokkaanse en Turkse herkomst was in die periode 78 duizend. Het migratiesaldo was dus 49 duizend. Dat saldo zie je in grafiek 3 als een paarse streepjeslijn. Het hoogste saldo was in 2001 met 8,7 duizend om vanaf 2002 snel te dalen naar een negatief migratiesaldo in 2005.
In 2008 is er iets meer immigratie geweest en minder emigratie waardoor het totaalsaldo minder negatief is geworden. Marokkanen hebben een saldo van -1,1 en Turken 0,5 waardoor het totaalsaldo van 2008 uitkomt op -0,6 duizend.

Tabel 2 zet het migratiesaldo op een rijtje.

Gemiddeld was het saldo van de periode 2000 t/m 2008 dus 3,3 duizend.

Conclusie:
Had Bijl mogen concluderen dat de immigratie niet zoveel meer voorstelt? Het lijkt mij wel. Zeker als je de emigratie erbij neemt.
Het doet mij trouwens nog iets afvragen. Als immigranten zoveel geld zouden kosten, zouden wij dan geld verdienen in de jaren dat het migratiesaldo negatief is?

Excel-file met berekeningen en links naar CBS-data

17 thoughts on “Zembla over Wilders. De feiten: immigratie

 1. Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Ik dacht dat Ruud als de kippen bij zou zijn om zijn berekeningen te presenteren:

  411 moskeeën X 1946,472 op balkon afgeslachte schapen = 8.000.000 moslims over 15 jaar.

 2. Annamarie

  Avatar van Annamarie
  Die geloofd zal zalig worden.

  Alles is niet wat het lijkt, men vergeet in de statestieken het dubbel aantal vrouwen van EEN man te tellen die de belastingbetaler zwaar op de maag liggen en veelal klandestien uit het buitenland worden gehaald, evenzo het aantal ILLEGALEN die NIET in de statestieken vermeld zijn omdat men niet weet hoeveel het er zijn.

  Al met al, de getoonde statestiek is een fopneus. Zie hieronder, (het topje van de ijsberg?)

  http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/3627

 3. vandyke

  Avatar van vandyke
  Annamarie. Er zijn illegalen in Nederland maar dat aantal is al tientallen jaren stabiel. Schattingen lopen uiteen van 70 tot 170 duizend heb ik gelezen, maar dat is wel online te vinden.

  Nederland erkent maar één huwelijk. Het is dus niet mogelijk om een tweede, derde enzv vrouw hierheen te halen. Illegaal verblijf kan natuurlijk altijd, maar geen uitkering of wat dan ook.

  Je moet niet alles geloven wat je leest.

 4. Annamarie

  Avatar van Annamarie
  Nog een uitkomst en wel van het CBS, dat aantoonbaar maakt dat de afgelopen 10 jaar er jaarlijks 36000 niet westerse allochtonen naar nederland komen hetgeen neerkomt op 11-18 miljard aan kosten per jaar.
  Voor degene die dit niet wil geloven,: "Google eens naar: hoeveel niet westerse allochtonen komen per jaar naar nederland", en tik dan De Dagelijkse Standaard van 3mei aan. Dan kunt u zien dat de statestieken die in dit blog zijn aangegven ver bezijden de waarheid zijn.

  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70747NED&D1=a&D2=0&D3=2-3,9,36,44,93-94,135,150,171,175,192,213,230&D4=1-12&D5=l&HD=100503-2229&HDR=G4,G1,G3&STB=T,G2

 5. vandyke

  Avatar van vandyke
  Bedankt voor al jullie reacties.

  Ruud was er wel hoor, maar ik heb hem verwijderd, nadat ik al meerdere keren had verteld dat hij niet welkom is op mijn blog. Inderdaad met zijn berekeningen.
  Ina heeft hem geloof ik in therapie, maar zij, met al haar ervaring, moet toch weten dat sommige gevallen hopeloos zijn. Het verpest voor mij wel het lezen van sommige blogs omdat je elke keer dezelfde retoriek tegenkomt.

  @Helena Grafiek 3 moet je wel aanspreken? Toch? Zeker ken ik het NIDI en heb veel artikelen van ze gelezen, maar goed dat je me er even op het tijdschrift attendeert, want daar moet ik regelmatig gaan kijken.

 6. vandyke

  Avatar van vandyke
  Annamarie: ik heb het hier over Turken en Marokkanen, niet over niet-westerse allochtonen. In Zembla had Bijl het over Turken en Marokkanen.

  11-18 miljard. Toe maar. Wilders had het over 6 miljard.

 7. vandyke

  Avatar van vandyke
  Ook @Annamarie: Hoeveel kost een allochtoon, berekening van het CPB uit 2003, berekende hoeveel het gemiddeld kost, als iemand zijn leven lang hier blijft.

  In dit grafiekje, http://stukkiefietsen.com/art/a1/a1_moslimlanden/t1n.JPG , zie hoe de migratie verloopt.
  Je kan niet alleen tellen wat erin komt.

  Maar lees ook eens dit artikel van mij over de reden waarom men hier komt.
  http://www.vkblog.nl/bericht/308842/Immigratie_blijft_hot%2C_maar_is_geen_I-woord_%28meer%29_Deel_II

 8. Annamarie

  Avatar van Annamarie
  @ van Diyke,
  We kunnen er lang en breed over bakkelijen, echter als ik onderstaand artikel lees zijn alle grafieken en prognoses van nul en gener waarde. Uitgerekend de grootste pedofielen industie vraagt voor meer toelatingen van immigratie. Het kan zijn dat ze zich aangesproken voelen over een cultuur waar oude mannen met kinderen trouwen, wat in potentie ook pedofielen zijn. Bah, wat een wereld.

  http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/3634

 9. vandyke

  Avatar van vandyke
  Tja, Annamarie. Je haalt veel door elkaar. Je begint met niet-westerse, de aantallen en dan de laatste reactie gaat blijkbaar over de katholieke kerk die het over de migratie heeft.
  Jij maakt daar direct blijkbaar moslims van.
  De meeste moslims in ons land zijn van niet-westerse afkomst, maar niet iedere niet-westerling is een moslim. In feite is minder dan 50% van de niet-westerse immigranten moslim. Bovendien lees ik dat het over vluchtelingen algemeen gaat.

  Voorts zijn huwelijken in nederland met minderjarigen verboden. Immigratie mag alleen bij 21 jarige leeftijd.

  Tja en dan de laatste zinnen. Vraag aan jou:
  Wat denk je wie meer importbruiden binnenhalen in ons land? Niet-westerse moslims of het fraaie Germaanse ras.

 10. vandyke

  Avatar van vandyke
  Dank je voor de links Johanna. Dat stuk van Joop kende ik nog niet, maar het CBS stuk wel, vandaar mijn uitspraak in het artikel:
  Merkwaardig, want als een buitenlander immigreert dan is de kans 50% dat hij binnen acht jaar weer weg is.

Leave a Reply