Rutte en de vergeten EU-immigratie

De immigratie groeit Nederland boven het hoofd, afgelopen jaar waren het zo’n 147.000 mensen. Daarom moeten de grenzen dicht, zo betoogt VVD-lijsttrekker Rutte een paar weken terug in Buitenhof. Je kunt de problemen niet oplossen als de kraan open blijft staan, vermeldt hij er nog bij. Hoewel dat getal klopt is de stilzwijgende aanname dat het hier louter niet-westerse allochtonen betreft: degene die zoveel besproken worden in het kader van de integratieproblematiek.

 

Deze post heb ik samen geschreven met Mark, een vaste redacteur van Geencommentaar.nl, en verscheen eerder vandaag op hun site.

Dat is niet terecht. Want hoewel de immigratie getalsmatig niet is veranderd, het aandeel nieuwe kansarme niet-westerse allochtonen is sterk afgenomen, alsook gezinsmigratie onder niet-westerse allochtonen (waaronder ook de overbekende importbruidjes). Ter illustratie: een van de landen waar de meeste immigratie nu vandaan komt is India; dat is vooral gezinshereniging van eerder geimmigreerde kenniswerkers.

De vergeten immigratie is die uit Oost-Europa. In 2004 traden onder andere Polen en Tsjechië toe tot de EU, in 2007 volgden Bulgarije en Roemenië. Vanaf 2005 begint de immigratie vanuit de EU naar Nederland flink te stijgen, alsook het migratiesaldo. Het betreft vooral arbeidsmigratie, en de gezinsmigratie volgt het – waar hebben we dit eerder gezien – op de voet. Deze trend heeft mogelijk grote gevolgen voor Nederland, en van een goed leider kunnen we verwachten dat hij zo’n trend had voorspeld.

Het is maar de vraag of Rutte die leider is. Hij steunde als staatssecretaris van Werkgelegenheid in Balkenende I (2002-2004) van ganser harte de toetreding van de nieuwe lidstaten. In een brief namens de regering aan de Tweede Kamer blijkt zelfs dat hij graag de restricties op tewerkstelling van de nieuwe ‘gastarbeiders’ zo kort mogelijk wil houden. Zijn opvolger Van Hoof (ook VVD) is ook enthousiast, en weet bovendien dat de vrees van Nederlandse werknemers dat de Polen hun banen zullen overnemen ongegrond is. Als Rutte nu de taalachterstand van niet-westerse allochtonen zorgelijk vindt, dan zou men hem en zijn partij ook de maat moeten nemen betreffende de nieuwe laaggeschoolde gastarbeiders, die dat probleem niet zullen verkleinen.
Als uitsmijter nog twee bijzondere cijferbegoochelingen van de nieuwe tovenaars- leerling (kijk mee vanaf 13:00), waarmee hij het probleem zoveel mogelijk opblaast. Ten eerste noemt Rutte de gezinsmigratie die zal volgen op het door de linkse partijen bewerkstelligde generaal pardon in 2007. De 27.000 pardonners zullen volgens hem voor een groot deel de partner uit het buitenland gaan overhalen. Tot juli 2009 waren er slechts 700 van zulke gevallen, waardoor het niet waarschijnlijk lijkt dat we een tsunami van pardongezinnen kunnen verwachten.
Ten tweede blaast Rutte het aantal asielzoekers op. De 17.000 die hij noemt is slechts het aantal aanvragen, waarvan we op basis van cijfers uit 2008 kunnen verwachten dat de helft daarvan ook echt wordt gehonoreerd.
Gezien deze feiten moeten we maar hopen dat Rutte als premier op andere terreinen eerlijker zal zijn over de cijfers.

Relevante andere blogposten:
De immigratie van verschillende kanten bekeken.
Immigratieredenen

4 thoughts on “Rutte en de vergeten EU-immigratie

  1. Graaf Geo Hemelschraag

    Avatar van Graaf Geo Hemelschraag
    Tja. In de aanloop naar de verkiezingen heb ik hem vergeleken met een tweedehands autohandelaar. Met meer reden dan ik toen bevroedde.

    Prima stuk, aanbevolen!

Leave a Reply