PVV’er Sietse Fritsma schreef een boekje (deel 1)

De immigratie-expert van de PVV, Sietse Fritsma, heeft een boekje geschreven. Het heet
 
De Immigratie ramp van Nederland
 

Conclusie luidt na drie bladzijden: Fritsma gebruikt verkeerde cijfers.

Vandaag beginnen de echte onderhandelingen voor het nieuwe kabinet en het is nuttig met welke kennis de PVV, een van de belangrijkste onderwerpen van de onderhandelingen, de immigratie, ingaat.

Het boekje is al bijna drie jaar oud, maar dat maakt het eigenlijk des te interessanter om eens te kijken wat er allemaal van klopt. Bovendien zijn de standpunten nog hetzelfde.

Het begint met een inleiding van Wilders: ‘De immigratieramp van Nederland. Een treffende titel van een eerlijk en onthullend boek van ervaringsdeskundige Sietse Fritsma die zes jaar lang bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) werkte voordat hij kamerlid werd voor de Partij van de Vrijheid.’

Een ‘eerlijk en onthullend’ boek. Nu als dat geen warme aanbeveling is.

Op blz.17 begint Fritsma en na een inleiding, waarmee de toon al wordt gezet, schrijft hij op blz  18 in de paragraaf Op het verkeerde been gezet’ dat asielmigratie helemaal niet belangrijk is, maar dat het belangrijkste deel gezinsmigratie betreft:

Het IND had in 2004 9.800 asielaanvragen te verwerken tegenover 125.800 overige aanvragen. In 2005 was deze verhouding 12.350 tegenover 99.200,’


schrijft hij op blz. 19.  U vindt die cijfers hier bij de rapportages van het IND, onder het kopje Verblijfsvergunning Regulier (VVR). We moeten dit nader bekijken.

Het allerbelangrijkste vind ik zelf belangrijker wie een verblijfsvergunning krijgt. Ik noem het de drie W’s: Wie, Wanneer, Waarom. Aanvragen zijn minder belangrijk, tenzij het asielzoekers zijn die zich hier melden want daar zijn veel extra kosten aan verbonden. De leges voor overige aanvragen zijn fors en zijn in principe kostendekkend.
Waarom Fritsma dan hier de aanvragen neemt is mij een raadsel. Hogere getallen? Van het totaal aantal aanvragen wordt tenslotte een behoorlijk deel afgewezen.

Het jaar 2004  heeft 74% toekenningen gehad volgens de IND. Dat zouden er dan 93.000 zijn van de 125.800, maar in 2005 komen we op 61% toekenningen oftewel 60.500 van de 99.200 aanvragen. Nogal een verschil met 2004 nietwaar?

Hoeveel mensen immigreren er nu werkelijk? Daarvoor kijken we naar de cijfers van het CBS die de immigratie ogv inschrijving bij de Gemeentelijke Basisadministratie -GBA oftewel bevolkingsregister-  heeft gelegd naast het bestand van de IND (en haar voorloper).  De tabel Immigratie van niet-Nederlanders; migratiemotief, geboorteland, leeftijd geeft naar mijn mening de beste informatie over de immigratie want hier zie je de drie W’s.
Nu zien we iets merkwaardigs: 2005 van het CBS (61.100) lijkt dan inderdaad op het cijfer van de IND (60.500), maar 2004 heeft volgens het CBS 62.500 immigranten gehad, terwijl we hier boven hebben gezien dat het er 93.000 toekenningen waren volgens het IND. Een paar duizenden kan het verschillen  -toekenning aanvraag en daadwerkelijke inschrijving in GBA hoeft niet in hetzelfde jaar te zijn bijvoorbeeld-  maar niet zoveel.
Dit is het verslag over 2006 van de IND. Als we hier kijken bij VVR dan zien we over het  jaar 2006 77.550 nieuwe aanvragen en 80% inwilliging. Dat komt neer op 62.000 toekenningen en dat komt dan weer in de buurt van het CBS met 64.750 immigranten. Maar als we kijken in het verslag van 2006 naar 2005, dan zien we staan 84.700 nieuwe aanvragen. Hé? Dat waren er in de rapportage het jaar ervoor nog 99.200, volgens de IND en Fritsma. Hier klopt geen hout van. Onder de getallen in het verslag van 2006 staat een intrigerende regel: waarvan overige procedures’ en dan bij 2006 32.850 en bij 2005 34.000 Bij de toelichting staat:

met overige procedures worden hier de procedures bedoeld waar geen aanvraag om vergunning of verlenging aan ten grondslag ligt. Voorbeelden hiervan zijn intrekkin­gen, ongewenstverklaringen en terugkeervisa.

Dat zijn dus geen nieuwe aanvragen, maar simpelweg zaken van mensen die al een aanvraag hebben ingediend of al een verblijfsvergunning hebben.
Totaal geeft het verslag aan dan in 2006 110.400 procedures waren en in 2005 118.700. Dan begrijpen we ook ineens waar die 125 duizend uit 2004 vandaan komt:  al die overige ‘zooi’ zit erin. Dan klopt het cijfer van het CBS dus wel en zal de ‘zooi’ wel iets van 35.000 zijn hetgeen dan op een juister aanvraagcijfer komt van maximaal 90 duizend in 2005.

Conclusie: een hoop misverstand is veroorzaakt door Fritsma door de foute cijfers te gebruiken. Verderop in zijn boek beschrijft hij dat het zo’n enorme puinhop bij de IND was (is). Waarom dan wel klakkeloos de cijfers accepteren? Waarom gebruikte hij over 2005 het cijfer van 99.200 terwijl in het verslag van 2006 een veel lager cijfer staat? Het verslag over 2006 was in maart 2007 beschikbaar, een half jaar voor het verschijnen van zijn boekje. Waarom gebruikt hij überhaupt die aanvraagcijfers?  Over 2004 komt hij met 125 duizend aanvragen, terwijl het aantal immigranten de helft was. Daadwerkelijke immigranten, dat is waar het om gaat.
Zijn paragraaf begint dus met ‘Op het verkeerde been gezet’:  Een passender titel voor deze paragraaf had ik niet kunnen bedenken.
Ik ben dus drie bladzijden ver gekomen in zijn boek. Dat schiet op.

Mijn blog zou mijn blog niet zijn als er niet een paar mooie grafiekjes bij komen te staan.

Dit komt uit de eerder genoemde CBS-tabel. Tot 2005 kwam de grootste groep uit niet-westerse landen. Nu is de grootste groep EU-onderdanen.
Een andere presentatie is deze:

50% van de niet-nederlandse immigranten kwam uit de EU in 2007. Tot en met 2003 was het nu juist 50% uit niet-westerse landen.

Meer over de immigratiereden in deze blogpost.

Deel 2 hier

Reacties graag inhoudelijk. Kritiek prima, maar het gaat over het boekje van Fritsma en nergens anders over.


UPDATE 11/08/2009
Ik vond de volgende tekst in de rapportage vreemdelingenketen sept-dec 2006 (onderste link) blz 21

Met ingang van deze rapportage wordt bij het inwilligingspercentage geen rekening meer gehouden met de categorie VVR overig om een beter inzicht te verschaffen in het percentage van de aanvragen die leiden tot een vergunning of verlenging van een vergunning. De gegevens over 2005 zijn conform de nieuwe werkwijze weergegeven in grafiek 2.6 en wijken daarom af van de percentages zoals in eerdere rapportages weergegeven.

Inderdaad dus precies wat ik vermoedde de ‘zooi’ zat erin. Fritsma wist dus dat de cijfers van 2004 niet klopte want dit kamerstuk is op 7 maart 2007 naar de kamer gezonden, een half jaar voordat zijn boek uitkwam.

46 thoughts on “PVV’er Sietse Fritsma schreef een boekje (deel 1)

 1. Bas

  Avatar van Bas
  Ruud: Niet ingaan op de cijfers. Amsterdam is voor de helft allochtoon. Rotterdam ook. Utrecht stevent er op af. Mensen kijken. En hoeven niet te rekenen. De helft van de autochtone mensen heeft gekeken en gekozen voor: inpakken en wegwezen. Ik kan anders niet verklaren hoe die allochtone mensen dan huisvesting hebben gevonden.

  De immigratie is de cijfers voorbij. De hele politieke situatie van nu kan alleen ontstaan door een algeheel gevoel van onbehagen. Tsja. Dat gebeurt als je niet naar de kiezers luistert. En nu ineens word dat duidelijk. Interessante tijden.

 2. JanPlezier

  Avatar van JanPlezier
  Zoals ik lees, kloppen de cijfers van Fritsma volledig, maar probeert
  Vandyke met allerlei verdraaiingen en eigen linkse interpretaties
  hier twijfel over te zaaien.
  Dit zal zeker voor zijn politieke geloofsgenoten er in gaan als
  zoete koek

 3. ErPee

  Avatar van ErPee
  Dat vind ik nou zo gek: de multiculties wordt verweten dat ze in een fantasiewereld leven, de feiten negeren. Maar als de feiten slecht uitkomen zijn ze ineens niet meer interessant, dan gaat het er om hoe de mensen het beleven. Zo kan ik het ook:

  Veel allochtonen hebben de beleving dat ze worden gediscrimineerd en beledigd. Bovenstaande redenering volgend is het dus niet van belang of dat werkelijk zo is, het gaat er om dat de mensen dat zo voelen.

 4. Bas

  Avatar van Bas
  Erpee: Discriminatie komt vrijwel nooit van één kant. Dat is een misvatting. En inderdaad. Als gevoelens de bovenhand krijgen zijn cijfers niet meer zo interessant. Overigens kan dat ook alleen maar weer als er grenzen overschreden zijn. Aan de diverse kanten.

 5. vandyke

  Avatar van vandyke
  1 t/m zijn 4 geen inhoudelijke reactie. Ik had er wel om gevraagd hoor, maar waarom zou je ook.

  Plezier schrijft alleen maar dat Fritsma gelijk heeft en dat ik verdraai en linkse interpretaties geef.
  Hij roept dat alleen maar zonder inhoudelijk in te gaan op mijn argumenten.

 6. Bas

  Avatar van Bas
  vandyke: Klopt. Ik heb zoveel cijfers gezien. Wat ik belangrijker vind is hoe de samenleving er uit ziet en hoe mensen reageren. Dat zegt gewoon veel meer dan cijfers. Maar de politiek had veel eerder ook al op de cijfers moeten reageren. Dan hadden ze nu nog op het pluche gezeten.

 7. vandyke

  Avatar van vandyke
  @Bas De rechtse partijen willen strengere immigratieregels. Dat mag, maar dan zeg ik dat dan wel moet weten hoe de huidige immigratie eruit ziet. Dat weten ze niet, dat kan ik je op een briefje geven.

  Jij hebt het telkens over de mensen die hier al zijn. Mag best, maar daar gaat het hier niet over en ik verzoek je nomaals om inhoudelijk te reageren.
  Hier gaat het om de goede immigratiecijfers.

 8. Bas

  Avatar van Bas
  vandyke: Zoveel Polen. Wie zegt dat nou wat. Tot het je buren worden. En hoe ga je dan uitleggen dat 18 mensen in een vier kamer woning heel normaal is. Dat het eigenlijk niet mag. Maar ja. We kunnen het niet bewijzen. En maken ze herrie. Tsja met 18 mensen. En rotsooi in de tuin. Met 18 mensen volstaat die grijze bak natuurlijk niet. En ga zo maar door.

  En dan nog vreemd opkijken dat mensen rechts gaan stemmen. Ik kijk nergens meer van op.

 9. Bas

  Avatar van Bas
  vanDyke: Politici worden uitstekend op de hoogte gehouden van de CBS cijfers. Ze snappen alleen de impact niet. Maar dat is wel logisch. Zitten ze daar in hun luxe onderkomen in de tweede kamer. Een, beschermd, uitstapje naar de Schilderswijk zou al een cultuurschock zijn.

 10. vandyke

  Avatar van vandyke
  @Bas Het was 2003. Oost-Europa wordt toegelaten tot de EU. VVD en CDA regeren en nemen die beslissing.. In het kabinet zit Mark Rutte als staatssecretaris van werkgelegenheid. Hij is dikke maatjes met het lid van de regeringsfractie van de VVD Wilders, met wie hij regelmatig bespreekt hoe rechts meer zetels kan krijgen. Fractievoorzitter van regeringspartij CDA is Verhaegen.

  Kijk nu nog eens naar grafiek A
  Deze drie mensen gaan nu bespreken om de immigratie te beperken.

  ‘En dan nog vreemd opkijken dat mensen rechts gaan stemmen. Ik kijk nergens meer van op’, schrijf je. Ja ik kijk daar wel van op Bas.

 11. vandyke

  Avatar van vandyke
  @Bas worden de politici uitstekend op de hoogte gehouden van de CBS-cijfers? Is dat zo? Dan moeten het kamerstukken zijn. Kan je mij eens een voorbeeld geven van zo’n kamerstuk?

 12. Bas

  Avatar van Bas
  vandyke: Het CBS is een semi overheidsinstelling die er voor zorgt dat iedere fractie stukken krijgt op breed vlak. Het is dan aan de partij om daar wel of niet op te reageren. Het CBS is geen politiek. De fracties zijn dat wel.

  Het CBS levert cijfers. Al dan niet op verzoek van de politiek. Maar de politiek kan er mee doen en laten wat ze wil. Hoewel. Vaak gehinderd door media, die de cijfers ook ontvangen.

 13. vandyke

  Avatar van vandyke
  @Bas nogmaals Bas geef nu een een voorbeeld. Het zijn kamerstukken.
  Zit je nu alles te bedenken omdat je denkt dat het zo is of omdat je het weet.

  Het CBS publiceert veel stukken op haar website. Ook komen er cijfers in onderzoeken die naar de kamer woredn gestuurd, maar geef mij nu eens aan welke cijfers er, van het CBS bijvoorbeeld, zijn die de ‘massa-immigratie uit moslimlanden’ beschrijft.

 14. An van den burg

  Avatar van An van den burg
  Maar WIE is hier nu de slimste?

  De stemmers op Wilders, die zich laten bedonderen, of Wilders die de kans krijgt en neemt om HEN te bedonderen.

  An.

 15. Bas

  Avatar van Bas
  vandyke: Kijk. Dat is nou weer zoiets. De term massa emigratie is politiek. Het CBS geeft gewoon alleen maar objectieve cijfers weer. Gewoon te vinden op hun site. Als je jezelf een paar uurtjes gunt kun je dat op vrijwel de milimeter terug vinden. Inclusief waar ze wonen. Wat hun inkomen is. Wat hun kinderen presteren op school en nog veel meer cijfers.

  Maar voor de randstedeling is de helft van de stad wel degelijk massa immigratie. Kanaleneiland. 80% Marokkaans. Was. Vrijwel 100% Utrechtse autochtonen.

 16. vandyke

  Avatar van vandyke
  @Bas A reageer je niet inhoudelijk op mijn stuk, maar zelfs op mijn vragen reageer je niet.
  Nogmaals welke stukken van het CBS krijgen kamerleden.

 17. Bas

  Avatar van Bas
  vandyke: Als ik als leek het CBS weet te vinden dan moeten kamerleden dat toch ook kunnen. http://www.cbs.nl. De hotspot van nederland als het om statistieken gaat. Als je dat als kamerlid niet weet of er niet op geabonneerd bent dan verdien je dat salaris niet. Ik weet niet wie de stukken krijgen. Ik weet wel dat cijfers van het CBS veelvuldig gebruikt worden bij het maken van beleid. Niet alleen door de overheid maar door talloze organisaties. Als je dat allemaal niet weet dan snap ik niet waar je het over hebt.

 18. vandyke

  Avatar van vandyke
  Het blijkt nu juist dat ze het niet weten.
  Om 10:35 schrijf je nog: "Het CBS is een semi overheidsinstelling die er voor zorgt dat iedere fractie stukken krijgt op breed vlak." Nu schrijf je": "Als ik als leek het CBS weet te vinden dan moeten kamerleden dat toch ook kunnen. http://www.cbs.nl."

  Bas, maar laten wij er maar mee ophouden.

 19. Karel de Graaf

  Avatar van Karel de Graaf
  Als Vandyke zijn eigen artikel nu eens beter leest, dan zal hij moeten
  concluderen dat niet Fritsma de verkeerde cijfers gebruikt, maar het
  CBS die vermoedelijk om politieke redenen deze cijfers heeft
  gemanipuleert.

 20. Bas

  Avatar van Bas
  vandyke: Het is aan de fracties om info wel of niet door te geven aan kamerleden of leden van hun politieke partij. Net zo goed als ambtenaren hun politici wel of niet informeren over bepaalde zaken. Geldt trouwens voor iedere organisatie.

  Maar we worden het niet eens. Dus laten we maar stoppen.

 21. vandyke

  Avatar van vandyke
  @Karel van de Graaf. Het CBS gebruikt verkeerde cijfers? Enig bewijs? Wat zie ik dan over het hoofd?
  Als je kritiek hebt kom dan met een inhoudelijke weerlegging.

 22. wltr

  Avatar van wltr
  Aanbevolen!

  Bas "Niet ingaan op de cijfers. … Mensen kijken. En hoeven niet te rekenen." zegt genoeg. Voor de anti-immigratie lobbyisten hier is het voldoende om alleen over het eigen erf te kijken. Voor feitelijke informatie en de werkelijkheid buiten het eigen erf zijn ze alleen maar bang, omdat het niet in hun straatje past.

 23. Karel de Graaf

  Avatar van Karel de Graaf
  Vandyke jij beweert toch dat er verschillen in de cijfers tussen het CBS
  en de IND zitten.
  Ps, en het CBS wordt toch bestuurt door ex politici!!

 24. vandyke

  Avatar van vandyke
  Met Karel de Graaf krijgen we weer een nieuwe variant in het niet inhoudelijke weerwerk.

  Iedereen gebruikt voordurend cijfers van het CBS. Fritsma, Wilders, Verhaegen, Rutte.
  Rechts doet het voordurend, alleen als de cijfers niet uitkomen dan wordt er ineens fraude gepleegd.

  En de directeur-generaal van het CBS is geen (-ex)politicus. De baas van het IND wel.

 25. johanna_nouri

  Avatar van johanna_nouri
  Het is altijd leuk als Bas reageert, Vandyke. Hij draagt belangrijke onderwerpen aan.

  Bas 09-08-2010 09:15: Ik ben bang dat cijfers al lang niet meer interessant zijn.

  Bas 09-08-2010 11:46: Het CBS geeft gewoon alleen maar objectieve cijfers weer. Gewoon te vinden op hun site. Als je jezelf een paar uurtjes gunt kun je dat op vrijwel de milimeter terug vinden.

  Bas 09-08-2010 12:54: Als ik als leek het CBS weet te vinden dan moeten kamerleden dat toch ook kunnen. http://www.cbs.nl. De hotspot van nederland als het om statistieken gaat. Als je dat als kamerlid niet weet of er niet op geabonneerd bent dan verdien je dat salaris niet.

  Wat dan weer goed nieuws is, is dat Bas het CBS in ieder geval als objectieve bron beschouwt, de Nederlandse hotspot voor statistieken.

  Volgens het CBS hadden de grote steden in 2009 de volgende percentages niet-westerse allochtonen:
  Amsterdam 35%
  Rotterdam 36%
  Den Haag 33%
  Utrecht 21%

  De Utrechtse wijken Kanaleiland Noord en Zuid hadden 79% resp. 63% allochtonen. Het percentage Marokkanen in die wijken was 46% resp. 34%.
  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70904ned&D1=9,32-34&D2=5938,6027-6028,6329,8909,9930&D3=l&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T

  De Randstedeling van Bas (“Maar voor de randstedeling is de helft van de stad wel degelijk massa immigratie. Kanaleneiland. 80% Marokkaans”) leeft dus in een droomwereld.

 26. vandyke

  Avatar van vandyke
  Nogmaals aan Karel de Graaf.
  De cijfers IND 2005 en 2006 kan ik rijmen. Het aantal van 125 duizend 2004 en de helft daarvan inschrijvingen CBS kon ik niet verklaren. Dat heb ik verder uitgezocht en toen stuitte ik op de rapportage 2006 waarin andere cijfers werden genoemd dan in de rapportage 2005. Daardoor heb ik het ‘probleem’ kunnen oplossen: in de 125.000 zat ook ‘rotzooi’.

  Aangezien 2005 en 2006 klopt, zou er dan alleen fraude door het CBS zijn gepleegd over 2004? Wat raar. Welk motief? Let wel dit moet dan fraude zijn in het GBA, want tot op wijk nivo kan je zien hoeveel mensen en nationaliteiten daar wonen.

  Gaarne eerst bewijs leveren voordat je wat beweert.

 27. Bas

  Avatar van Bas
  wrtl: De PvdA heeft het probleem onderkent. Vogelaarwijken heet dat. En onlangs, ondanks bezuinigingen, nog een slordige 30 miljoen, voor aanpalende Vogelaarwijken. Hmm. Hoezo bang omdat het niet in hun straatje past. Het was de PvdA die bang werd dat de kiezers het niet meer in hun straatje vonden passen. De kiezers vonden het alleen wat duur. En met welk resultaat. Geen dus. Tsja. En dan keert het tij.

 28. vandyke

  Avatar van vandyke
  Bas. Opnieuw. Het onderwerp is niet Vogelaarwijken. Het onderwerp is het boek van Fritsma en wel het onderdeel aanvraag/immigratiecijfers.

  En nu maar wachten Johanna op iemand die reageert met: ‘het doet er helemaal niet toe dat het er minder dan 80% zijn. Het zijn er veel te veel.

 29. johanna_nouri

  Avatar van johanna_nouri
  @ Flip
  Je schrijft:
  = Het jaar 2004 heeft 74% toekenningen gehad volgens de IND. Dat zouden er dan 93.000 zijn van de 125.800, maar in 2005 komen we op 61% toekenningen oftewel 60.500 van de 99.200 aanvragen. Nogal een verschil met 2004 nietwaar? =

  Ik denk dat je de cijfers zo niet mag lezen. Het percentage toekenningen heeft betrekking op het aantal beslissingen dat genomen is in het betreffende jaar, niet op het aantal aanvragen dat is ingediend. Bijvoorbeeld: als iemand in december een aanvraag indient, zal de beslissing in het daarop volgende jaar vallen. Omgekeerd: een besluit in januari of februari heeft waarschijnlijk betrekking op een aanvraag die in het voorafgaande jaar is ingediend.

  Iemand die een VVR aanvraag indient is in ieder geval in Nederland, want je moet een bewijs van inschrijving GBA met de aanvraag meesturen.

 30. johanna_nouri

  Avatar van johanna_nouri
  Voor iemand als Fritsma die er zo prat op gaat de IND zo goed te kennen, maakt hij wel een zootje van de cijfers zo te zien.

 31. vandyke

  Avatar van vandyke
  johanna_nouri 09-08-2010 15:30
  Over het % toekenningen. Ik had het gezien, maar een eventuel verwarring ontstaat door de IND.

  In de rapportage 2005 http://ind.nl/nl/Images/NL_jaaroverz_def_tcm5-115484.pdf staat Inwilliging (% van totaal aantal aanvragen)
  In 2006, http://ind.nl/nl/Images/def_NL_jaaroverz_06_tcm5-146541.pdf, staat ‘Inwilligingen (% van totaal aantal beslissingen op nieuwe aanvragen)".

  Uiteindelijk kloppen 2005 en 2006 wel met de uiteindelijke uitkomst: verleende VVR (ondanks het gegoochel met de getallen). Alleen 2004 -125.000- is niet het aantal nieuwe aanvragen, want het toekenningspercentage van 74% kan niet kloppen.

 32. vandyke

  Avatar van vandyke
  Ik vrees dat de moderator hier bezig is geweest want er zijn een paar bijdragen verdwenen. Ik had die van Rikus gezien en daar was niets aan om te verwijderen.

 33. vandyke

  Avatar van vandyke
  Mihai Martoiu Ticu 09-08-2010 19:15 ‘Typisch PVV.’

  Niet echt typisch PVV, maar het meest verwondelijke vind ik dat vrijwel de gehele pers het geheel laat afweten. Voor de PVV is immigratie een hoofdpunt, dan doe je je plicht als journalist en zoek je dingen uit.

  Ik heb net dit weekend nog een discussie gehad op sargasso http://sargasso.nl/archief/2010/08/07/aanscherping-immigratiebeleid-bijna-niet-mogelijk-door-europese-richtlijnen-en-verdragen/ , waar ik mij verbaas en niet alleen over Fritsma.

 34. vandyke

  Avatar van vandyke
  Mijn doel Rikus met mijn stukken is om een discussie te krijgen over de werkelijke cijfers van de immigratie. Een jaar geleden wilde ik weten hoe groot die massa-immigratie nu werkelijk was. Tot mijn verbazing kon ik daar niets over vinden. Ik heb het toen maar zelf uitgezocht.

  Ik vind discussies die alleen maar kreten bevatten zinloos.

 35. snuffelaar

  Avatar van snuffelaar
  Even wat rondgesnuffeld, aangezien u iets heeft met cijfertjes is dit misschien wel in interesant ( snuffelaar niet, bewaar me! ) ik heb uw cijfers dus niet vergeleken.

  Laatst opgenomen cijfer. Totaal aantal binnenkomers dit jaar tot en met mei : 51790
  Zonder maatregelen komen er in 2010 in totaal ruim 131124 immigranten ons land binnen.

  Gebaseerd op CBS-cijfers

  Migratie – Jaartotalen vanaf 1995
  Jaar Immigratie Emigratie Netto immigratie
  1995 96099 —————————————-63321 —————————————–32778
  1996 108749 ————————————–65325 —————————————–43424
  1997 109860 ————————————–62218 —————————————–47642
  1998 122407 ————————————–59023 —————————————–60128
  2000 132850 ————————————–61201 —————————————–71649
  2001 133404 ————————————–63318 —————————————–70086
  2002 123736 ————————————–67474 —————————————–56262
  2003 106472 ————————————–68772 —————————————–37700
  2004 89660 ————————————–75200 —————————————–14460
  2005 97373 —————————————-84394 —————————————–12979
  2006 101489 ————————————–92598 ——————————————-8891
  2007 116629 ————————————–91503 ——————————————25126
  2008 142669 ————————————–89219 ——————————————53450
  2009 147308 ————————————–84879 ——————————————62429
  2010 * 51790 ————————————–31704 ——————————————20086

  Totaal 1799646 ——————————–1120590 —————————————-679056
  * Aantallen t/m bovenvermelde maand

 36. Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @vandyke 09-08-2010 20:20

  ==Niet echt typisch PVV, maar het meest verwondelijke vind ik dat vrijwel de gehele pers het geheel laat afweten. Voor de PVV is immigratie een hoofdpunt, dan doe je je plicht als journalist en zoek je dingen uit.==

  De pers controleert niet eens wat in de krant zelf verschijnt. Kijk hier gewoon leugens, die men makkelijk kon controleren:

  http://mihai.punt.nl/index.php?r=1&id=459389
  http://www.vkblog.nl/bericht/275539/De_stroman_of_de_gladiool
  http://www.vkblog.nl/bericht/274581/Nausicaa_Marbe_versus_Tariq_Ramadan

 37. rvdl

  Avatar van rvdl
  toch wel opvallend in het immigratielijstje van de snuffelaar om te zien hoe fors de immigratie stijgt als de PvdA in de regering zit….

 38. Katja

  Avatar van Katja
  Mihai en anderen

  De pers laat het afweten? Zeker weten!
  Waarom wordt er gesproken over een gedoog deense variant die al jaren goed zou werken terwijl
  deze berust op de Deense Volks Partij.
  Dat is toch wel even iets anders dan One Man Wilders Gesloten Beweging, stichting PVV..Het Deense bestel zou er anders uit zien, geen 1e kamer , ministers zouden ontslagen kunnen worden.
  Kortom, geloof het of zoek het zelf uit?.
  Het vereist expertise dit te kunnen en wat dan het als dit je sowieso lukt?
  Gaat Deense voorvrouw op buitenlandse missies om haar boodschap te verkondigen zoals
  Wilders?
  Welke internationale vertakkingen en belangen groepen zijn er gelieerd aan waarmee in ieder geval media geinvesteerd in Wilders one Man Missions?
  Niets van dit alles, zelf googlen, je komt een eindje verder en schiet er niets mee op.
  Topic Sietsemá” s Boekje en cijfers, fijn dat er mensen niet aflatend op de fora en blogs aan het werk zijn om Wilders Stop de massa immigratie! als eenduidig rampverschijnsel te ontkrachten.
  Sietsema zal er al helemaal geen emigratie cijfers erbij gehaald hebben.
  De Pers laat het na, in Belgie was de politiek er met een cordon sanitair rond Vlaams Blok op tijd bij.
  Of dit mede met behulp van, zij het druk van de pers heeft plaats gevonden weet ik niet.
  Nederland zou nu een gedoog Wilders Mission krijgen waarop de kans lijkt verkeken dat zijn PVV beweging zich om zou vormen naar een Vlaams Belang gelijke.
  Wat nu…..

Leave a Reply