PVV’er Sietse Fritsma schreef een boekje (deel 2)

In deel 1 besprak ik de eerste drie bladzijden van ‘De Immigratieramp van Nederland’, het boek van Tweede Kamerlid Sietse Fritsma. De belangrijkste conclusie was dat hij – om het zachtjes uit te drukken – nogal goochelt . Vandaag zullen we zien dat Fritsma nog leeft in het verleden van de twintigste eeuw.

Op bladzijde 19 en 20 beschrijft Fritsma onder de kop ‘Wie komen?’ dat gezinshereniging en gezinsvorming de belangrijkste immigratiereden zijn.

Volgens het CBS (zie ook deze CBS-tabel) is gezinsmigratie inderdaad het belangrijkste migratiemotief. Althans: tot 2007, dat moment wordt arbeidsmigratie het belangrijkste motief. Let wel: we hebben hier over álle immigranten met een niet Nederlandse nationaliteit.

Fritsma vervolgt: ‘Nu we weten dat gezinshereniging en gezinsvorming de migratie naar Nederland domineren, is ook verklaard waarom de Turkse en Marokkaanse gemeenschappen in Nederland in korte tijd enorm zijn gegroeid: deze landen staan sinds jaar en dag bovenaan de lijstjes van gezinshereniging en gezinsvorming’.

Merk op hoe Fritsma hier van alle migranten ineens de sprong maakt naar Turken en Marokkanen. Heeft hij gelijk? Ja, voor de 20e eeuw, niet voor de 21ste. Want dit zijn de cijfers van Turken en Marokkanen:Het beeld is drastisch veranderd. De gezinsmigratie, in 2002 nog 9.000 personen sterk, is in 2007 zwaar gekrompen en bedraagt dan nog maar een derde van de totale immigratie. Opzienbarend is ook het verschil met de 20ste eeuw: in 1980 bijvoorbeeld kwamen er 28 duizend immigranten uit Turkije en Marokko naar Nederland, vermoedelijk vrijwel allemaal gezinsmigranten. In 2006, het jaar voordat Fritsma zijn boekje schreef, waren dat er nog maar 4,5 duizend. Gek toch dat zulke belangrijke feiten geheel onvermeld blijven in het boek van de heer Fritsma. We kunnen gerust stellen dat de massa-immigratie van importbruiden al in de twintigste eeuw tot een halt kwam. (of: een halt werd toegeroepen). Dit mede dankzij de nieuwe Vreemdelingenwet 2000, waarvoor PvdA-staatssecretaris van Justitie Job Cohen tekende.

Interessant is ook om eens te kijken welke verschuivingen zich in de loop der tijd voordeden in de herkomstlanden. De tabel hieronder geeft de top-15 landen van gezinsmigranten weer voor de jaren 1996 en 2006.

De verschillen zijn duidelijk: niet alleen is het totaal aantal gezinsimmigranten met een derde gedaald, maar ook zijn Turkije en Marokko verdreven door Polen. Stonden de Polen in 1996 nog op de zevende plaats, in 2006 staan ze met stip bovenaan.
Conclusie: Fritsma leeft nog in de 20ste eeuw. De veranderingen die sinds2001 hebben plaatsgevonden zijn aan hem voorbij gegaan.

Dit is deel 2 van de bespreking van het boek ‘De immigratieramp van Nederland’van Sietse Fritsma.

Deel 1.  Deel 3

Ik dank Johanna Nouri hartelijk voor haar opbouwende kritiek bij het maken van deze post.


Bij deel 1 had ik verzocht op uitsluitend inhoudelijke kritiek te leveren. Helaas werd daar al meteen tegen gezondigd. Ik verzoek opnieuw met klem om inhoudelijk te reageren. Helaas zal ik bijdragen die daar niet aan voldoen -plus natuurlijk alle andere nare commentaren- verwijderen.

16 thoughts on “PVV’er Sietse Fritsma schreef een boekje (deel 2)

 1. vandyke

  Avatar van vandyke
  Ik heb al het nodige gestudeerd op de cijfers en het is heel moeilijk te zeggen wat precies het effect is wat.
  Verdonk lijkt een belangrijke factor, maar ik ben ook aan het twijfelen geslagen omdat -volgens Fritsma- Verdonk een stiekum generaal-pardon heeft doorgevoerd. Dat zouden de cijfers ook hebben beinvloed. Ook zijn het aantal asielzoekers vanaf 2002 zeer sterk gedaald en dat merk je dan weer even later in een daling van gezinshereniging.

  Kortom ik weet het niet.

 2. Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Daarom geef ik altijd drie adviezen: checken, checken, checken. Wat die mensen zegen, moet je atijd controleren, zelf als het evident lijkt.

 3. johanna_nouri

  Avatar van johanna_nouri
  @ rikus
  Dat klopt ten dele. Verdonk verhoogde het inkomenvereiste en het leeftijdsvereiste. Echter: het Europees Hof heeft onlangs vastgesteld dat beide in strijd zijn met de Europese richtlijnen.
  Verder voerde Verdonk de Wet Inburgering Buitenland in. De voorlopige conclusie uit de evaluatie van die wet is dat die wet niet leidt tot daling van nieuwkomers, maar tot uitstel van hun overkomst.
  En dan heb je natuurlijk nog het punt dat Flip terecht inbrengt.

  @ vandyke
  Dan zou je dat toch moeten kunnen zien in de relatieve daling van gezinsmigranten uit de ‘klassieke’ asiellanden?

 4. vandyke

  Avatar van vandyke
  @Johanna. Het onderscheidt maken tussen vorming en hereniging is door het Hof verboden. De leeftijdsgrens is sinds 31 juli nu voor beide 21 jaar.
  Ook geld nu het wettelijk minimumloon als uitgangspunt en dat was voorheen de bijstandsnorm. Min. loon is netto wat hoger dan de bijstand.
  Wat dit alles voor effect gaat hebben is maar de vraag. Er spelen ook demografische factoren een rol: er was al een duidelijk onderscheid tussen de eerste en tweede generatie in het ‘importeren van bruiden’. De eerste generatie meer dan de tweede. Nu zie je ook dat de 1ste generatie snel verouderd en dat komt natuuurlijk door de geringe instroom. Ook dat is een factor.

  @Johanna. Dat is een aardige en ga ik nakijken.

 5. Jan de Graaf

  Avatar van Jan de Graaf
  Fritsma vervolgt: ‘Nu we weten dat gezinshereniging en gezinsvorming
  de migratie naar Nederland domineren, is ook verklaard waarom de
  Turkse en Marokkaanse gemeenschappen in Nederland in korte tijd
  enorm zijn gegroeid: deze landen staan sinds jaar en dag
  bovenaan de lijstjes van gezinshereniging en
  gezinsvorming’.

  Is dit dan niet waar mevrouw Nouri.
  U levert daarvoor zelf de bewijzen.
  In 2006 staan op de eerste plaats de Polen, gevolgt door de Turken
  en de Marokkanen.

 6. vandyke

  Avatar van vandyke
  @Jan de Graaf: ik neem aan dat je het tegen mij hebt.

  Strikt genomen staan Turken en Marokkanen niet meer bovenaan in 2006 want Polen staat 1.

  Belangrijker is het verschil. Fritsma springt van de totale gezinsmigratie naar de T&M en vermeldt daarbij niet dat er ook nog andere groepen zijn.
  De suggestie die Fritsma daarmee wekt is duidelijk. Het is een zeer veel gebruikte methode, door de PVV in perfectie beheerst. Niet cijfers noemen of goede bronnen.

  In 1996 maakten T&M 25% van de totale gezinsmigratie uit. In 2006 was hun aandeel gedaald naar 15%.
  Zie het lijstje en zie de veranderingen. Nadruk leggen op T&M is nogal onzinnig.

  Schrijft Fritsma ergens over de grote veranderingen? Donderdag komt daar nog een vervolg op.

 7. vandyke

  Avatar van vandyke
  Nog even aan Jan de Graaf:
  Ik zal donderdag een complete tabel leveren met het aandeel van T&M in de totale migratie. Uitgesplitst naar immigratiereden.

 8. johanna_nouri

  Avatar van johanna_nouri
  @ Jan de Graaf 10-08-2010 12:53
  Ik snap niet helemaal waarom je mij aanspreekt, dit is een blog van Vandyke. Desalniettemin: Als Fritsma een grote sprong maakt van alle immigranten naar Turken en Marokkanen is dat nogal suggestief, tenminste als het je niet gaat om 1980 maar om het heden.
  Volgens het CBS kwamen er in 2007 1297 Marokkanen en 2437 Turken naar Nederland. Op een totale immigratie van 80.257 is dat 4,7 procent. .

 9. JanPlezier

  Avatar van JanPlezier
  Deze serie artikelen begint gewoon lachwekkende vormen aan te nemen.
  Terecht werd hier al opgemerkt dat het citaat van Fritsma in zijn boek
  natuurlijk in de juiste context een volledig juiste weergave van de feiten zijn.
  Ja hoor de Polen staan bovenaan, en de Turken en Marokkanen als 2e en 3e.

  Het is duidelijk dat VanDyke een armetierige poging onderneemt om dit boek
  als een verzinsel af te schilderen.
  Ik vrees dat hij het tegenovergestelde bereikt.

 10. vandyke

  Avatar van vandyke
  Ik zie dat er weer comments zijn verdwenen en ik zie ook dat er IP-bans in mijn lijst staan die ik niet heb gegeven.

  Sorry mensen, maar ik vond er weinig fout staan dit keer. Het ging nu juist lekker met opmerkingen die on-topic waren.

  Jammer van het vkblog.

 11. vandyke

  Avatar van vandyke
  Modder moet van mijn instellingen afblijven. Zij heeft het volste recht om een algehele ip-ban te geven.

  Ik ga me wel beraden wat ik hiermee moet, want bloggen heeft zo weinig zin.

 12. snuffelaar

  Avatar van snuffelaar
  vandyke

  Het is ietwat off-topic, ten opzichte van uw grafieken en cijfertjes, maar het sluit toch wel aardig aan.

  Laten we eens kijken naar het vluchtelingenverdrag.
  Het vluchtelingenverdrag van Genève van 1959 baseert zich op vier gronden waarin een (echte) vluchteling een beroep kan doen op het aanvragen van asiel: Gefundeerde vrees voor vervolging wegens:

  • Ras
  • Godsdienst
  • Lidmaatschap van een bepaalde sociale groep
  • Het aanhangen van een bepaalde politieke overtuiging

  Een oorlog of oorlogsdreiging is dan ook, in tegenstelling tot wat velen aannemen, geen reden voor een land om permanent asiel te moeten verlenen!
  Dit zelfde geldt ook voor hongersnood e.d. Deze factoren vallen niet onder het verdrag. Uiteraard is een tijdelijke, humanitaire opvang mogelijk.
  Het uitgangspunt is dan ook dat vluchtelingen terugkeren als de reden voor hun vlucht niet meer aanwezig is. Het verdrag van Genève is dan ook een vluchtelingenverdrag en geen immigratieverdrag. Dat betekent dat geen enkel land verplicht is om vreemdelingen ( permanent ) om economische redenen op te nemen.

  Nederland is dus op geen enkele wijze verplicht om asielzoekers of immigranten PERMANENT op te nemen of hier z.g. te integreren. Of het nou echte vluchtelingen zijn of niet doet niet ter zake.

  De Nederlandse regeringen zijn al meer dan 40 jaar op de hoogte van het feit dat er op grote schaal MISBRUIK wordt gemaakt van de asielregeling. De meest Nederlandse burgers daarentegen zijn pas sinds kort op de hoogte.

  Elke dag melden zich z.g. vluchtelingen bij de voordeur van verzorgingsstaat Nederland. Die vervolgens weer liefdevol opgenomen worden in de verschillende AZC`s en verzorgd worden door een schare “vrijwilligers” die niet in de gaten hebben dat hun “zieligheidgevoelens” gewoon misbruikt worden door mensen die dit helemaal niet verdienen.

  Voor dat bepaalde personen hysterisch worden.

  Ben ik nu een racist? Nee!
  Waarom niet? Heel simpel. Ik geef geen enkel waarde oordeel over mensen, of ze nou wit, zwart, bruin of wat dan ook zijn! Ik geef enkel en alleen aan dat ik de realiteit onderken dat dit landje een maatje te klein is om de wereldproblemen op te lossen door iedereen hier PERMANENT binnen te laten. Of het nu gaat om een Eskimo of een Belg

 13. Bas

  Avatar van Bas
  Snuffeltje: Een vriendin dacht vrijwillgerswerk in een asielcentrum in de buurt te gaan doen. Onder andere juridische ondersteuning. Tot haar stomme verwondering wisten de asielzoekers al voor dat zij aankwamen precies wat hun rechten waren. Alle idealen heeft zij toen maar laten gaan. Dit zijn geen asielzoekers zei ze tegen mij. Nee zei ik toen. Dat dacht ik al niet.

Leave a Reply