PVV’er Sietse Fritsma schreef een boekje (deel 3)

In deel 1 heb ik de eerste drie bladzijden van Tweede Kamerlid Sietse Fritsma’s boek ‘De Immigratieramp van Nederland’ besproken. Belangrijkste conclusie was dat er nogal wat gegoocheld werd met cijfers om het zachtjes uit te drukken.  In deel 2 de conclusie dat Fritsma nog in de 20ste eeuw leeft. In dit deel is de conclusie dat het er niet beter op wordt. Integendeel.

In blz 20 van het boekje van Fritsma staat het volgende: ‘Gezinsvorming overtreft in aantallen immigranten gezinshereniging. Allochtonen die in Nederland wonen, laten massaal (huwelijks)partners uit het buitenland overkomen. Het percentage autochtonen dat dit doet, verbleekt volkomen bij deze gigantische instroom.’

Fritsma gebruikt heel vaak dat soort worden als massaal, gigantisch, zonder aantallen te geven of een bron. Ook levert hij geen bewijs voor de stelling dat gezinvorming1 die van gezinshereniging overtreft.
In deze brief (.pdf) van de regering aan de Tweede Kamer staan onderaan in de bijlage cijfers over gezinsvorming en hereniging sinds 2006. De cijfers geven een aardig inzicht in de aantallen. 50-50 lijkt het een beetje te zijn. Als je de cijfers ziet dan kan je toch moeilijk het massaal noemen. Bovendien gaf 2006 zelfs een veel lager gezinsvormingcijfers en staat er ook dat over de periode daarvoor geen cijfers zijn. Let wel Fritsma schreef zijn boekje eind 2007.
Zijn laatste zin over het percentage lijkt mij een open deur want dat zal vrijwel altijd het geval zijn. Nederlanders in Japan zullen procentueel ook veel vaker een partner buiten Japan halen dan dat Japanners dat zullen doen. Het klinkt natuurlijk wel lekker.

Fritsma vervolgt met: ‘Het ziet er niet naar uit dat er verandering komt in het door allochtonen over laten komen van (huwelijks)partners. Dit blijkt uit de volgende tekst, afkomstig uit het door het ministerie van Justitie uitgegeven integratiekaart 2005:’
Vervolgens haalt hij het rapport aan en inderdaad daar staat op blz 70:

‘Bijna tweederde van de huwelijken van Turken en Marokkanen is zo’n
migratiehuwelijk. Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen. Bij de tweede
generaties is dit wel wat lager, maar ook bij hen liggen de percentage zo tussen de
50 en 60%. Er zijn weinig verschillen tussen 1999 en 2001, alleen bij de
Marokkaanse vrouwen is een afname van het aandeel migrantenhuwelijken te zien,
tot net onder de 50% in 2001.’

De vergelijking ging dus over 2001 met 1999 en dat is nu juist iets wat Fritsma niet vermeldt. Daarna is er van alles gebeurd in de regelgeving. De volgende grafieken laat de ontwikkeling zien:


Deze grafiek komt uit een stuk dat Johanna Nouri en ik hebben geschreven een tweetal maanden geleden.
Inderdaad vinden we die hoge cijfers in 2001, maar vervolgens gaat het pijlsnel naar beneden tot 15-20%. Je ziet ook dat de daling al in 2002 is begonnen bij Marokkaanse mannen. De verhoging van de inkomenseis in 2002 van 70% naar 100% van de bijstandsnorm speelt daarbij vermoedelijk een belangrijke rol.
Fritsma vermeldt niet in het boek dat het zwaar verouderde gegevens zijn waar hij zijn conclusies op baseert. Dat vind ik hoogst bedenkelijk en dan druk ik mij dus netjes uit. Hij heeft zelf in die jaren bij de IND gewerkt dus je zou zeggen dat hij het wel zou weten. Hij vindt tenminste zelf overal in het boek dat hij het allemaal weet.

Fritsma gaat verder met: ‘Een keerzijde van de huidige grote omvang van deze gezinsvormingsmigratie -die zich vooral voordoet bij Marokkanen en Turken- is dat het het integratieproces in nederland kan belemmeren.’
Het is daarom goed om eens precies de cijfers van Turken en Marokkanen op een rijtje te hebben:

Bron: CBS
Maakten voorheen Marokkanen en Turken een kwart uit van de totale gezinsmigratie, in 2006 was dat gedaald tot 15% en in 2007 was het zelfs maar 10%. Het totaal aantal gezinsmigranten Turken en Marokkanen was maar 3700 in 2006.
Van het totaal aantal niet Nederlandse immigranten was in 2006 slechts 7% Turk of Marokkaan en in 2007 nog maar 5%. Waarom dan zo druk maken over Turken en Marokkanen. Hoe zit het dan met de overige meer dan 90 procent?
In de eerder genoemde brief van het ministerie staat een percentage van ongeveer 50 voor gezinsvorming versus gezinshereniging, maar voor het ministerie ben je ook een gezinsvormer als je in 1970 naar Nederland kwam, in 1973 trouwde en nu deze ‘importbruid’ hierheen wil halen. En dit is geen verzonnen voorbeeld.

De conclusie is opnieuw dat fritsma in de vorige eeuw leeft en dat hij ook veel fantasie heeft.

Dit was deel 3, het volgende deel verschijnt zaterdag .

Update: Er is update van deel 1: Fritsma heeft een kamerstuk gekregen zes maanden voor de uitgifte van zijn boek waaruit blijkt dat de cijfers over 2004 inderdaad vervuild waren zoals ik al schreef. Het cijfer van 125.000 aanvragen, die Fritsma noemde, over 2004 waren geen nieuwe aanvragen.

1Gezinsvorming is dat iemand in Nederland woont en een partner wil laten overkomen, waarmee hij/zij nog geen relatie had voordat die iemand in Nederland ging wonen. Die partner wordt dan vaak de ‘importbruid’ genoemd. Bij gezinshereniging bestond de relatie al voordat een van de twee naar Nederland kwam. Gezinshereniging betekent bijvoorbeeld ook het laten overkomen van de kinderen.

Ik heb geknoeid op pagina 20 van het boek van Fritsma en een klein stukje is nu niet meer leesbaar. Ik had er wel een aantekening van, maar ik wil graag toch kompleet hebben en daarom doe ik een oproep aan wie het boek heeft om mij een kopie te sturen van pag. 20-21 (of ergens online te zetten). Gaarne naar  flip  (@)  stukkiefietsen.com.

10 thoughts on “PVV’er Sietse Fritsma schreef een boekje (deel 3)

 1. johanna_nouri

  Avatar van johanna_nouri
  = Het percentage autochtonen dat dit doet, verbleekt volkomen bij deze gigantische instroom =

  Is pertinent onwaar. In onze eerdere blogreeks hebben wij al laten zien dat in heel 2008 circa 56 procent van de migratiehuwelijken een huwelijk met een autochtone Nederlander betreft. Dan hebben we het dus niet over Ali en Fatima die iemand laten overkomen, maar over Henk en Ingrid, of zo u wilt Geert en Johanna.
  Slechts eenderde van de immigratiehuwelijken betrof niet-westerse allochonen die een partner uit het buitenland laten overkomen.
  Gegevens die we ontleenden aan de CBS-bestanden, want de IND registreert geen gegevens over referenten. Althans, dat is wat de IND herhaaldelijk aan de Kamer heeft bericht.

 2. vandyke

  Avatar van vandyke
  Dank Theo.

  Inderdaad Johanna en dan hebben wij het over een kleine 3000 die er door niet-westerse allochtonen worden binnengehaald.

  @ Mihai In het artikel van de VK zijn ze een belangrijk linkse hobby vergeten: de massa-immigratie van kansarme islamieten.

 3. Bijstandskoning

  Avatar van Bijstandskoning
  Ik zou liever hebben dat Fritsma eerlijk is en zegt dat hij Turken en Marokkanen onsympathieke lui vindt, en dat hij ze hier gewoon liever niet wil hebben. Waarom zou hij anders statistieken manipuleren? Bespaart hem ook heel wat moeite want zo’n boekie met statistieken schrijft zichzelf ook niet.

 4. Harry van Schalkwijk

  Avatar van Harry van Schalkwijk
  Vandyke, je schreef hierboven :

  "Van het totaal aantal niet Nederlandse immigranten was in 2006 slechts 7% Turk of Marokkaan en in 2007 nog maar 5%. Waarom dan zo druk maken over Turken en Marokkanen."

  Omdat het groepen mensen zijn waarin veel langdurige problemen tegelijk voorkomen, zoals werkloosheid, langdurige afhankelijkheid van uitkeringen, sterk verhoogde criminaliteit, vaak een zeer laag opleidingsniveau en een afkeer van integratie met de ‘ongelovigen’.
  Verder zijn de percentages en aantallen wel vaker op en neer gegaan, de ontwikkeling van de laatste paar jaar kan ook weer omslaan.
  Daarom zijn veel mensen er niet gerust op. Je weet waar die vaak op stemmen, neem ik aan.

  Waarom zoek je niet meer lektuur met informatie hoe je de correcte cijfers kunt interpreteren?
  Een partijpolitieke propagandist als Fritsma zou normaal gesproken nooit iemands enige informatiebron moeten zijn.
  Maar ook het CBS is niet alleenzaligmakend.

  .

 5. vandyke

  Avatar van vandyke
  Harry van Schalkwijk 13-08-2010 15:48
  Dank voor je reactie.

  Dus omdat we ze niet mogen, zeggen we maar dat het massa-immigratie is uit moslimlanden/Turkije/Marokko? Doen we net alsof vrijwel alle immigranten uit moslimlanden komen? Waarom dan niet eerlijk? Want u vindt dus blijkbaar wel dat de PVV ons voorliegt. Het is natuurlijk in onze eigen belang, zo begrijp ik u, maar toch … voorliegt.

  Immigratiecijfers gaan altijd op en neer, maar dat is een dooddoener. Er zijn een hele serie maatregelen genomen sinds begin deze eeuw en die allemaal in meer of mindere mate hun effect hebben gehad. Fritsma schreef zijn boekje eind 2007. Toen was de daling allang zichtbaar. Ook als wij nu drie jaar later kijken dan is er geen fundamentele verandering in de daling van de immigratie, zoals die zich begin deze eeuw heeft ingezet, van groepen die in de vorige eeuw voor zeer grote immigratie hebben gezorgd.

  Voorts geeft u mij de raad om lectuur met informatie te raadplegen hoe je de correcte cijfers kunt interpreteren
  Ik leer altijd graag en daarom zou ik aan u eerst willen vragen hoe u aan die constatering bent gekomen dat ik bijscholing nodig heb? Wat klopt er niet aan mijn interpretatie? Kunt u precies aangeven waar ik de mist in ga? Gebruik ik verkeerde bronnen? Reken ik niet goed? Roep ik ‘vrijwel niets’, terwijl het 95% is, of ‘massa’ terwijl het maar 10% is? Dus gaarne concrete voorbeelden want dan kunnen we ergens over discussiëren en nogmaals: ik leer graag van iemand die blijkbaar ergens heel goed in is.

  ‘Maar ook het CBS is niet alleenzaligmakend’.
  Ik zit nog steeds in de leermodes: gebruik ik de bronnen van het CBS niet goed? Foute cijfers? Ik heb de toelichting niet goed gelezen? Maar bovenal: heeft u betere bronnen?

  Als laatste wil ik graag van u weten of u stukken heeft geschreven waarin de immigratie –cijfermatig- wordt uitgelegd, want daar ben ik dan wel heel erg benieuwd naar.

Leave a Reply