PVV’er Sietse Fritsma schreef een boekje (deel 4)

In deel 1, deel 2 en deel 3 heb ik de eerste vier bladzijden van Tweede Kamerlid Sietse Fritsma’s boek ‘De Immigratieramp van Nederland’ besproken. Belangrijkste conclusie was dat er nogal wat gegoocheld werd met cijfers om het maar zachtjes uit te drukken, dat Fritsma de millenniumwisseling heeft gemist en dat hij wel een hele rijke fantasie heeft. De conclusie na dit deel kan niet anders zijn dan dat hij liegt en bedriegt.


Onderaan blz. 20 en op blz. 21 borduurt Fritsma verder op de ‘gigantische en massale’ immigratie van allochtone partners. Ik heb al aangetoond in deel 3 dat de gegevens waarop hij zijn mening baseert niet deugd en ik hoef dan verder niet in te gaan op deze beweringen. Op zijn bewering op blz. 22:  ‘(…) het (enorme) misbruik dat door grote groepen vreemdelingen is gemaakt van dat softe gezinsmigratiebeleid’ ga ik nu niet in. Komt later.
Onderaan blz. 22 en op blz. 23 gaat hij weer in op de immigratie:
In 2006 werden er volgens de jaarrapportage van de Immigratie- en Naturalisatiedienst maar liefst 30.306 verblijfsvergunningen verstrekt aan gezinsmigranten. In 2005 stond de teller op 24.443 verblijfsvergunningen die aan gezinsmigranten zijn verstrekt.
Vervolgens schrijft Fritsma over de VVD dat die ‘met cijfers smeet, die, voorzichtig uitgedrukt, niet overeenkomen met de (bovenvermelde) daadwerkelijke aantallen (gezins)migranten die een verblijfsvergunning kregen.’
En: ‘Het totaal aantal immigranten dat zich volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland vestigde in 2006 was overigens 101.000, dat is bijna 10.000 meer dan het jaar daarvoor.
Dan een paar regels verder op blz 24 bovenaan: Bovendien zijn verreweg de meeste immigranten moslims.

We beginnen met het totaal aantal immigranten 1. Ik ben blij dat Fritsma het CBS als bron gebruikt want de cijfers van die organisatie zijn wat minder mistig –om het maar zachtjes uit te drukken- dan die van de IND. Nu kan je immigranten op verschillende manieren tellen: naar nationaliteit, geboorteland of naar herkomstgroep zijn de belangrijkste. Hoe je echter telt: het totaal aantal is hetzelfde.
Aangezien Fritsma het getal van 101 duizend gebruikt uit 2006 haal ik dat jaar eruit om die nader te ontleden en dat doe ik door te kijken naar de nationaliteit omdat die goed aansluit op het werk van de IND en de cijfers die Fritsma noemt over het aantal verleende verblijfsvergunningen.
De tabel nationaliteit geeft alleen een uitsplitsing naar Nederlanders en niet Nederlanders. Het aantal Nederlanders dat immigreerde was in 2006 33.493 van de 101.150. Een derde van de immigranten is dus Nederlander. Er blijven dan over 67.657 niet Nederlanders oftewel 2/3 van het totaal aantal immigranten. Dat getal sluit dan weer aan op de tabel immigratiereden van het CBS van niet Nederlanders. Deze laatste tabel heb ik in de vorige afleveringen veel gebruikt omdat die een heel mooi beeld geeft van het aantal nieuwkomers en de reden. Zie bijvoorbeeld deze grafiek die in deel 1 staat. De gegevens maken het zelfs mogelijk om op een verantwoorde wijze de moslimlanden2 eruit te halen.
Dat geeft dan de volgende tabel:

Op grond van nationaliteit is de groep moslimlanden, met 11% en 11,3 duizend immigranten de kleinste van de vijf groepen. Zijn we er dan en kunnen we een vette rode streep zetten door Fritsma’s beweringen? Nee, nog niet, want we moeten twee correcties plaatsvinden. De eerste is dat er ook allochtonen, met als herkomstgroep een moslimland, zijn die met de Nederlandse nationaliteit immigreren. Dit zijn vrijwel allemaal mensen die eerder zijn geëmigreerd uit Nederland (met de Nederlandse nationaliteit) en nu weer terugkomen. Ik ga er nog wel een keer dieper op in, maar nu volstaat dat het totaal aantal allochtone immigranten met als herkomstgroep een moslimland in 2006 15,7 duizend was -waarvan dus 4,4 duizend met de Nederlandse nationaliteit- oftewel15,6% van het totaal aantal immigranten.
Niet iedereen uit een moslimland is natuurlijk een moslim. Het is ook logisch en ook onderzocht dat meer dan gemiddeld een niet-moslim uit een moslimland emigreert. Naar nationaliteit waren er dan ongeveer 10 duizend immigranten in 2006 en naar herkomstgroep 13,5 – 14 duizend.
In ieder geval is het zo dat Fritsma met zijn uitspraak ‘: Bovendien zijn verreweg de meeste immigranten moslims’, volkomen uit zijn duim zuigt.

Dan gaan we naar de beschuldiging van Fritsma richting VVD. Mij maakt het echt niet uit wie gelijk heeft, het gaat mij om de cijfers die Fritsma gebruikt.
Door de IND verstrekte verblijfsvergunningen aan gezinsmigranten in 2005 24.443 en 2006 30.306. Hoe komt Fritsma aan die cijfers? Nu op dezelfde manier als hij dat deed op blz 19. Fout dus. Ik heb daarover geschreven in deel 1.
Dit is een gedeelte van de jaarrapportage van de IND van 2006 bij elkaar gezet:

Fritsma neemt bij aanvragen het getal 110.400 en daarvan 33% -het aandeel gezinsmigratie- en neemt daar dan weer 84% -percentage toekenning- van. Dat geeft de 30.306. Er staat echter onder aanvragen een uitsplitsing in nieuwe aanvragen en overige procedures. Die aanvragen overige procedures zijn geen aanvragen verblijfsvergunning, zoals blijkt uit de tekst onderaan het figuur. Waar het natuurlijk om gaat is het aantal toekenningen op beslissingen op nieuwe aanvragen. Het aantal beslissingen op nieuwe aanvragen is 77.300 -en het percentage toekenningen 80.
Bij gezinsmigratie is dan de berekening voor 2006 77.300 * 33% * 84% = 21.428 –Fritsma komt op een 43% hoger aantal. Voor 2005 is het cijfer 84.700 3 * 32% * 77% = 21.954.

Het aantal niet Nederlandse immigranten uit moslimlanden met als immigratie-reden gezinsvorming/hereniging was in 2006 ongeveer 7300.

Conclusie:
Ik heb nu vier artikelen geschreven over maar een paar bladzijde van Fritsma’s boekje. Het staat vol essentiële –vermijdbare- fouten. Ik kan daarom niet anders concluderen dat Fritsma bewust de zaak belazert en bedondert.

In het voorwoord schrijft Wilders:
De immigratieramp van Nederland. Een treffende titel van een eerlijk en onthullend boek van ervaringsdeskundige Sietse Fritsma.’
Ik heb toch een heel andere definitie van eerlijk.

Ik kom nog terug op het boekje van Fritsma, maar dat zal pas over enige weken zijn.

15 thoughts on “PVV’er Sietse Fritsma schreef een boekje (deel 4)

 1. wltr

  Avatar van wltr
  Informatieve serie, dank je. vandyke

  Veel mensen zijn niet geïnteresseerd in feitelijkheden van ingewikkelde zaken en verzinnen liever hun eigen simpele waarheden. De PVV speelt daar handig op in.

 2. vandyke

  Avatar van vandyke
  Dank jullie voor jullie reacties.
  @Trudy.
  Dat er sprake is van een zeer forse groei van het aantal niet-westerse allochtonen, zal je mij niet horen ontkennen.
  Dat je dat een massa-immigratie of tsunami noemt heb ik geen probleem mee. Waar ik een probleem mee heb is te doen -en daarvoor zelfs cijfers vervalst- of de immigratie hetzelfde is als vroeger en dat het allemaal moslims zijn.
  Sinds begin deze eeuw is er enorm veel veranderd. Er heeft een grote verschuiving plaatsgevonden van kansarm naar kansrijk. Ook heeft er een verschuiving plaatsgevonden van immigratie moslimlanden naar Europa (Oost-Europa).

  Ik laat in het stuk zien dat de immigratie uit moslimlanden (niet nederlanders) in 2006 11,3 duizend was.
  In 1980 bijvoorbeeld kwamen er alleen al uit Turkije en Marokko 28 duizend.

  Wat je ook moet bedenken is dat jouw CBS-tabel aangeeft het aantal allochtonen van jaar op jaar: Immigratie – emigratie + geboorte – sterfte. Ik heb in mijn stuk alleen over de immigratie.

  De nw bevolking groep is jong -op dit ogenblik gemiddeld tien jaar jonger dan de autochtone- en dat betekent dat er meer vrouwen in de vruchtbare leeftijd zitten en dat het aantal sterfgevallen door ouderdom veel kleiner is.

 3. Henk Daalder, het Regionale EnergieMix Spel

  Avatar van Henk Daalder, het Regionale EnergieMix Spel
  Alles wat aandacht krijgt, groeit
  Wat zou je het liefst willen zien groeien? de PVV?

 4. Paul

  Avatar van Paul
  De universiteiten, hoogleraren, ambtenaren en beleidsmakers liegen en verzwijgen al 25 jaar over de massa-immigratie. Niets aan de hand, in duizenden kilo’s papier. Niet goed voor de carriére zoals een proefschrift bewees.
  Van der Laan vindt dat wij de feiten zelfs niet eens mogen weten. Laat de aarde maar even plat.

  En dan zouden een paar foute zaken van Fritsma in een poging wel feiten te geven erg zijn?

  En dan weet jij ook nog eens zeker dat het bewust gedaan en geen slordige doch onbewuste fouten zijn?

 5. vandyke

  Avatar van vandyke
  @Paul Voordat we kunnen discuseren over migratie moeten we wel goede cijfers hebben. Niet die van Fritsma in ieder geval.
  Fritsma bedonderd de boel. Hoe ik dat zeker weet? Omdat het niet één ‘fout’ is maar meerdere. Lees alle 4 de delen maar die ik geschreven heb over de eerste paar bladzijden. In maart 2007 heeft hij nog meerdere stukken gekregen als Kamerlid waarin stond dat het totaal cijfer ook overige procedures bevatte. Als je dan toch de foute cijfers gebruikt dan maak je mij niet wijs dat de ‘immigratieexpert’ het per ongelijk fout heeft gedaan.

  En vandaag, drie jaar na het verschijnen van het boek, denkt hij nu nog steeds dat hij het goed heeft gedaan? Zo niet, waar is dan de rectificatie?
  In alle retoriek gaat het gewoon door met ‘de massa-immigratie’ uit moslimlanden.
  De vreselijke gezinshereniging.
  enzv
  enzv

 6. Hans van den Broek

  Avatar van Hans van den Broek
  Je hebt er nogal wat werk van gemaakt om te bewijzen dat de cijfers betreffende de immigratie zoals sommigen die noemen niet waar zijn en zelfs best mee vallen.
  Ik vraag mij af met welk doel? Om aan te tonen dat het allemaal niet zo erg is als sommigen zeggen? Persoonlijk vind ik meer dan drie miljoen buitenlanders in Nederland, waarvan bijna twee miljoen niet-westers, tamelijk veel. Ook kun je gewoon objectief vaststellen dat veel van deze nieuwkomers de Nederlandse samenleving weinig te bieden hebben, integendeel, eerder voor veel problemen zorgen en veel geld kosten. Of het nu om moslims gaat of om lieden met een andere levensovertuiging, westers of niet-westers, dat maakt verder niet zo veel uit. Feit blijft wel dat onze moslimbroeders en zusters bovenaan staan op alle verkeerde lijstjes.
  Wat ik mij ook afvraag is waarom je zo graag wilt dat de immigratie niet wat beter gereguleerd wordt zodat lieden die hier niets anders dan een uitkering te zoeken hebben thuis blijven. Denk je echt dat al die kanslozen van Nederland een beter en welvarender land maken of heb je andere motieven?

  Dan Fritsma. Hij liegt en bedriegt. Ja, wat wil je anders, het is een politicus. Wouter Bos liegt en bedriegt net zo veel. Ga je zijn beweringen ook analyseren, en die van Cohen, Pechtold, Halsema, Roemers, Verhagen, Rutte, of blijft het bij PVV politici?

  Dit moet behoorlijk wat tijd gekost hebben. Bedenk eens wat voor leuke en nuttige dingen je in die tijd had kunnen doen. Het maakt toch niets uit. Links heeft zijn ziel aan de duivel verkocht en is alleen maar uit op baantjes en subsidiestromen. De gewone arbeider heeft daar niets meer te zoeken, steeds meer mensen hebben dat door. Kortom, een verloren strijd en verspilde moeite.

 7. vandyke

  Avatar van vandyke
  Drie miljoen buitenlanders? Geert Wilders hoort ook bij die drie miljoen. Willem-Alexander, Maxima, hun kinderen en ga zo maar door. Het is maar een onderscheid, autochtoon/allochtoon, die maar in het leven is geroepen in de jaren tachtig om achterstandbeleid te kunnen uitvoeren.
  Ik heb een grootvader die in 1885 als 2 jarige naar Nederland kwam. Dat maakt dus mijn moeder ook een buitenlander in jouw definitie. Ze is dood en dat is wat dat betreft maar goed voor iemand die actief in het verzet heeft gezeten.

  Ik maak een onderscheid tussen de mensen die hier al zijn en de nieuwe immigranten.
  De PVV liegt over de aard en omvang van de immigratie. Al jaren en als u dat allemaal geen probleem vindt dan moet u dat weten. Ik vind liegen ernstig.

  Bovendien jagen die leugens mensen angst aan. Is de politiek nu aan het vergaderen om besluiten te nemen over de immigratie gebaseerd op een waanvoorstelling.
  Op grond van die foute veronderstellingen worden er misschien wel besluiten genomen die zeer slecht zijn voor ons aanzien in het buitenland en dat kan weer consequenties hebben voor onze economie.

  Maar u maakt het blijkbaar niet uit.
  Of het nuttig is wat ik doe? Weet ik niet. Ik vind dat ik het moet doen omdat ik het graag een beetje gezellig in Nederland wil houden.

  Over de rest ga ik niet in, maar ik moet vreselijk lachen, cynisch, als de arbeider denkt dat hij wat heeft aan de PVV, gebaseerd op leugens.

 8. ojee66

  Avatar van ojee66
  Politiek en angst?
  Wat te bedenken van de wetten die ingevoerd worden onder het mom terrorisme?? Ook puur op angst inspelen van de burger!
  Dat de politiek liegt en bedriegt dat mag hopelijk iedereen wel uitgedokterd hebben.
  Overigens is poltiek ook een spel van overdrijven want je zal met coalities altijd water bij de wijn moeten doen…
  Het gaat mij en vel van ons niet om de imigratie maar om de bevolkingsgroei.
  Als ik zie dat een gemiddeld nederlands gezin 1.3 kind krijgt en een gemiddeld moslim gezin nog 4 of zo (wat ik in mijn omgeving zie) denk ik dat moslims een steeds grotere groep in onze maatschappij wroden die niet zo makkelijk zich aan willen passen aan onze cultuur (daardoor hebben we nog amper een eigen cultuur) Cijfertijes zijn leuk maar kijk ook naar wat de mensen voelen en denken door wat ze zelf om hen heen zien gebeuren…

 9. Edward

  Avatar van Edward
  Compliment voor je recensie!

  Ik vroeg me af of je bij het percentage immigranten uit moslimlanden immigranten uit Indonesie hebt meegeteld. Om een mij onduidelijke reden categoriseert het CBS hen als ‘westers’. Een kleinigheid natuurlijk, maar ik wilde het toch even vragen.

 10. vandyke

  Avatar van vandyke
  Dank Edward.

  Zoals je terecht constateert zit Indonesië bij de groep niet-westers. De reden daarvan is dat die groep in Nederland voor het grootste deel bestaat uit gerepatrieerde mensen van Nederlandse herkomst. Daarnaast heb je ook nog mensen van ‘gemengd bloed’ en bijvoorbeeld Molukkers. Geert Wilders is bijvoorbeeld een tweede generatie allochtoon met als herkomstland Indonesië omdat zijn moeder in Indonesië is geboren. Dit is de reden dat Indonesië dan maar bij westers is gevoegd; een compromis.

  Bij migratie doe ik altijd inclusief indonesië oftewel alle landen waar tenminste 50% van de bevolking uit moslims bestaat.
  Uiteraard krijg je dan iets andere cijfers westers en moet ik niet Indonesië meenemen als ik niet-westers min moslimlanden als groep neem.

Leave a Reply