Factcheck: NCRV’s Altijd Wat – de tsunami van islamisering

In haar uitzending van 24 september vroeg het NCRV-programma Altijd Wat zich in haar rubriek Feit of Fictie af hoe reëel de angst is voor de in 2006 door PVV-leider Geert Wilders voorspelde tsunami van islamisering. De vraag is natuurlijk of de cijfers die in de uitzending genoemd werden, inderdaad kloppen. Mijn conclusie: ondanks een enkele onzorgvuldigheid – en een misser –  kan je zeggen dat de cijfers en de eindconclusie kloppen.

Altijd Wat vergeleek de zes jaren voor 9/11 (1996 – 2001) met de zes jaren erna (2002 – 2008). In de uitzending kwamen zes stellingen aan de orde. Voor elke stelling heb ik nagegaan of die op waarheid berust.

Stelling 1:
De toestroom uit Marokko en Turkije, de twee landen waar de meeste Nederlandse moslims vandaan komen, daalde na de terreuraanslag met 37 en 26 procent.

Uit de toelichting op de website van Altijd Wat blijkt dat de gegevens uit deze tabel van het CBS komen, die onder meer de migratie van allochtonen laat zien. In tabel 1 heb ik de gegevens over de periodes 1996 t/m 2001 en 2002 t/m 2008 samengevat. Ook heb ik de gemiddelden per jaar uitgerekend.

De verschillen zijn aanzienlijk: in de periode 2002 t/m 2008 is de immigratie ten opzichte van de periode 1996 t/m 2001 sterk afgenomen, terwijl de emigratie sterk is toegenomen. Per saldo is daardoor de toename van het aantal Marokkanen door migratie met maar liefst 87% afgenomen en het aantal Turken met tweederde.
Aangezien de uitzending onder andere ging over de toename van het aantal moslims, is het migratiesaldo het cijfer dat voor ons van belang is. Ik kan echter op geen enkele manier de cijfers 37 en 26 procent reproduceren.

Conclusie: De cijfers van de NCRV lijken mij onjuist. Het saldo uit Turkije en Marokko is veel meer gedaald.

Stelling 2:
Ook het aantal migranten uit andere moslimlanden, zoals Irak en Afghanistan, daalt tijdens de ‘war on terror’.

Altijd Wat geeft hiervoor geen bronvermelding. Het ligt echter voor de hand dat we ook hier naar de herkomstgroepen kijken.

Het migratiesaldo voor zowel Irak als Afghanistan is met 95 procent gedaald.

Conclusie: stelling 2 klopt.

Grafiek 1 laat het verloop van het in de periode 1996 tot en met 2008 zien voor alle vier de allochtonengroepen.

Stelling 3:
Een tsunami komt niet op gang, want wat blijkt? Van 2005 tot en met 2007 gaan er zelfs meer Turken en Marokkanen weg dan dat er bij komen.

Deze CBS-tabel laat het migratiesaldo van Marokkanen en Turken in de periode 2004 t/m 2008 zien. Er vertrokken van 2005 tot en met 2007 inderdaad meer Marokkanen en Turken dan er naar Nederland kwamen. Bij de Marokkanen was dat bovendien ook in 2008 nog het geval.

Conclusie: stelling 3 is juist.

Stelling 4:
Daarbij komt ook nog eens dat de Turkse en Marokkaanse gezinnen in Nederland steeds kleiner worden. Sinds 9/11 daalt het aantal kinderen dat een Turkse vrouw krijgt met 17 procent. Vanaf 2008 is een gemiddeld jong Turks gezin zelfs kleiner dan een Nederlands gezin.


Deze CBS-tabel laat de vruchtbaarheidscijfers van 2001 tot en met 2008 zien. Het gemiddelde kindertal daalde voor Turkse vrouwen in 2008 met 16 procent ten opzichte van 2001. Voor Marokkaanse vrouwen bedroeg de daling 14 procent. In 2008 was het vruchtbaarheidscijfer van Turkse vrouwen zelfs iets lager dan van autochtone vrouwen.
Het vruchtbaarheidscijfer is het gemiddeld aantal kinderen dat vrouwen in de vruchtbare leeftijd krijgen. (dus inclusief vrouwen die geen kinderen krijgen). De berekening houdt rekening met een eventueel ongelijke leeftijdsopbouw.

Conclusie:  de stelling is juist.
Ter illustratie deze grafiek uit dit artikel.

Stelling 5:
Bovendien worden de poorten van de moskee niet bepaald platgelopen.  Ging eind jaren negentig nog bijna de helft minimaal één keer per maand naar de moskee, de afgelopen jaren gaat nog maar eenderde minstens maandelijks naar het gebedshuis.
[filmpje toont vergelijking 1998-1999 versus 2004-2008]

In het artikel Minder vaak naar kerk of moskee stelt het CBS: ‘Van 2004 tot en met 2008 ging gemiddeld 35 procent van de islamieten minstens een keer per maand naar de moskee, tegenover 47 procent in 1998 en 1999.

Conclusie: deze stelling is juist.

Stelling 6:
Demografen voorspellen dat over 40 jaar ten opzichte van 2006 slechts 3 procent meer moslims in Nederland wonen.

De NCRV gebruikte als bron voor haar stelling dit artikel van Joop de Beer van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). Daarin staat onder meer:
‘(…) zou het aandeel moslims in de bevolking toenemen van vijf procent in 2006 naar acht procent in 2050 (…).
Wat hier dus staat, is dat het aandeel moslims zal toenemen met drie procentpunten. De NCRV maakt daar ten onrechte drie procent meer van. Dit vind ik een behoorlijke misser. Ik vermoed dat ergens in het traject van onderzoek naar uitzending iemand van drie procentpunten, drie procent heeft gemaakt. Dan nog had de term ‘procentpunten’ beter vermeden kunnen worden, omdat veel mensen niet zullen weten wat dat precies betekend.

Conclusie: deze stelling klopt zoals hij nu geformuleerd is niet.

Eindconclusie
De NCRV besluit het item met de stelling: ‘De tsunami van islamisering lijkt dan ook meer op een zeer bescheiden golfje.’

Ondanks de kritiek die er op een aantal punten op de uitzending te leveren is, is die conclusie gerechtvaardigd, zeker in het licht van de onheilsvoorspellingen die Wilders deed.

26 thoughts on “Factcheck: NCRV’s Altijd Wat – de tsunami van islamisering

 1. BrynnarAristeranthropos

  Avatar van BrynnarAristeranthropos
  Mooie opsomming. Het lijkt er meer op dat er, getuige deze data, in plaats van islamisering van Nederland, vernederlandsing van de islam plaatsvindt.

  Ik vrees echter dat deze koude feiten aan dovemansoren gericht zijn. De ware apostel van de Heilige Geert laat zich door feiten niet van de wijs brengen, stopt getrouw zijn vingers in de oren en roept: "LALALALAIKHOORJELEKKERTOCHNIETLALALALALA".

 2. Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Ik durf te wedden dat je alweer van die flauwe reacties krijgt in de trant:

  * Mensen hoeven niks anders te doen dan buiten het raam te kijken om een tsunami van islamisering te zien.
  * Moslims doen dat ook.
  * Je bent een linkse kerker.

 3. BrynnarAristeranthropos

  Avatar van BrynnarAristeranthropos
  @ Mihai,
  Vergeet niet dat de dames en heren van het CBS "allemaal (s)linkse Pvda’ers" zijn, dat ze tevens "neponderzoekers" zijn en dat al deze data "feitelijk niet klopt, omdat alle moslims taqiyya bedrijven".

 4. Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @BrynnarAristeranthropos

  ==Vergeet niet dat de dames en heren van het CBS "allemaal (s)linkse Pvda’ers" zijn, dat ze tevens "neponderzoekers" zijn en dat al deze data "feitelijk niet klopt, omdat alle moslims taqiyya bedrijven". ==

  Dit probeerde ik juist onder het tapijt te schuiven. Oh, ja ik was vergeten, straks komt Peter Louter en zegt dat zijn waarneming een heel andere evidentie verschaft.

 5. johan eldert

  Avatar van johan eldert
  Daarbij nog aangetekend dat de instroom van Irakezen wordt veroorzaakt door het coulance beleid dat onder Verdonk is ingesteld. Dit naar aanleiding van de politieke steun van het toenmalige kabinet Balkenende aan de oorlog in Irak. Dit coulance beleid loopt eind dit jaar af en zal naar verwachting een daling van het aantal instromende Irakezen laten zien.
  Dan wordt het golfje een rimpeling in het water

 6. Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @vandyke

  ==Maar dat ben ik ook.==

  Dan is alles wat je vertelt het gevolg van je politiek correcte hallucinatie, die ontstaat uit het schuldgevoel voor de kruistochten en kolonialisme, vertolkt door je obsessie met de lang gediskwalificeerde oriëntalisme en postmodernisme, dat resulteert in de mythe van de goede immigrant.

 7. Joke Mizée

  Avatar van Joke Mizée
  Helder verhaal. Maar wat zouden de oorzaken / beweegredenen erachter zijn? Er is geen sprake van structurele daling: de grafiek laat een golfbeweging zien die niks met 9/11 te maken lijkt te hebben, noch met de oorlogen waar Nl. zich sindsdien mee ingelaten heeft, en die nu weer stijgende is.

 8. vandyke

  Avatar van vandyke
  Haha Mihai

  @Joke 9/11 heeft er niet zoveel mee te maken en daar heb je geheel gelijk in.
  Die stijging moet je zien als een terugkeer naar de waarden 2005. Ik zou daar graag nu dieper op in willen gaan, maar het NRC kwam vandaag met een artikel waar ik meen direct op te moeten reageren. Ik kom morgen hierop terug.

 9. vandyke

  Avatar van vandyke
  @Mihai leiden, en zijn overige bendeleden, komen niet meer op bezoek, althans laten geen hoopjes meer achter.

  Vermoedelijk is het hun te feitelijk.

 10. johanna_nouri

  Avatar van johanna_nouri
  Ik verwacht ook nog een Volendammer die stelt dat Vandyke giftige memen verspreidt door gebruikmaking van propagandatechnieken die langs onbewuste weg ieders brein proberen te infiltreren. En prof. dr. R.Z. te L. die in het bezit is van vooralsnog geheim wetenschappelijk bewijs dat het probleem met gelovigen is dat ze geloven dat wat zij geloven de waarheid is.

 11. P.H.M.van de Kletersteeg

  Avatar van P.H.M.van de Kletersteeg
  islamisering heeft niet veel te maken met de aantallen moslims, maar met het vestigen van hun invloedsfeer.
  Bij een dalend aantal moslims kan er nog steeds een stijging van islamisering zijn.

 12. johanna_nouri

  Avatar van johanna_nouri
  Precies PHM. Het aantal moslims is inderdaad volstrekt niet relevant. Zo kan bij een stijgend aantal moslims ook sprake kan zijn van een daling van islamisering. Bijvoorbeeld omdat de moslims minder orthodox worden, zoals een vorige week verschenen rapport ook liet zien. Goed nieuws, vind je niet?

 13. vandyke

  Avatar van vandyke
  @Joke Mizée
  Zoals belooft –maar iets te laat- een meer inhoudelijke reactie. De NCRV heeft het over vier landen.: Afghanistan en Irak plus Marokko en Turkije.
  Jaarlijks hebben wij immigranten uit een paar honderd landen. In dit artikel http://www.vkblog.nl/bericht/347562/Journalist_Joost_Niemoller_schreef_een_stukje staat in tabel 2, onder kopje 3, een tabel naar geboorteland. De 4 landen staan in de top 20, maar op de plaatsen 4, 11, 13 en 20.
  Afghanistan en Irak zijn asiellanden en met die landen kan je natuurlijk altijd fluctuaties hebben. Marokko en Turkije zijn de twee klassieke landen van laag opgeleiden immigranten. Waarom zie je dan in grafiek 1 een stijgende lijn voor die twee laatste landen? Wij halen toch geen laaggeschoolde arbeiders meer daar vandaan?

  Grafiek 1 gaat over het migratiesaldo. Als je kijkt naar deze tabel http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70751NED&D1=6-7,9&D2=129,224&D3=0&D4=10,l&HDR=G2,T,G1&STB=G3&VW=T dan zie je dat de emigratie is afgenomen in 2008 ten opzichte van 2006: Marokkanen -200 en Turken -750. Anderzijds is bij Marokkanen de immigratie met een kleine 300 toegenomen en bij Turken met 1200. Dat verklaart dat bij Marokkanen het migratiesaldo (immigratie – emigratie) met 500 is gestegen (300 – -200) en bij Turken met bijna 2000 (1200 – -750).

  Als je kijkt naar de immigratie naar nationaliteit dan zie je bij Turken een toename met 500 en bij Marokkanen zelfs een afname van 200.
  Dat geeft dus weer dat de immigratie van Marokkanen met een Nederlands (inclusief enkele met een EU-paspoort) met 500 (300 – -200) is toegenomen. Bij Turken is die groep 700 (1200 – 500).

  Sorry voor het wat ingewikkelde verhaal.

  De stijging met 500 Turken naar nationaliteit komt gedeeltelijk door de gezinsmigratie met +200. Mogelijk dat de andere 300 komen door stijging van kennismigranten en studenten, maar ik heb nu even geen tijd voor om dat uit te zoeken.
  Voor de stijging van de gezinsmigratie heb ik ook een verklaring, maar dat is een wat lang verhaal.

 14. vandyke

  Avatar van vandyke
  Inmiddels heeft de NCRV ook gereageerd op dit stuk:

  http://altijdwat.ncrv.nl/pagina/bloggers-controleren-feiten-altijd-wat-wijzer

  Leuk dat ze dat doen.

  Over punt 1 schrijft de NCRV nog:

  “Jansen denkt dat de reden waarom VanDyke onze cijfers bij stelling 1 niet gereproduceerd krijgt, ligt in het feit dat hij in zijn tabel steeds een jaar méér meeneemt dan AltijdWat deed. Wij gingen uit van 1996 t/m 2001 en 2002 t/m 2008 terwijl de blogger 1996 t/m 2002 en 2002 t/m 2009 in zijn berekeningen meeneemt.”

  Is 2002-2009 nu 2002 t/m 2009 of 2002 tot 2009?
  Het CBS heeft een notatie waarbij het laatste jaar niet meeteld. Ik neem die notatie over, omdat anders de cbs-bron niet overeenkomt met mijn notatie.

  Ik begrijp dat het misverstanden op kan roepen en vermeld het dan ook extra in de kop, zoals ik bij tabel 1 ook heb gedaan, en ook nog eens extra in de tekst.
  Dit is mijn excel-file met de berekeningen: http://stukkiefietsen.com/art/26_ncrv/ncrv_tsunami.xls

  We hebben het dus over dezelfde periode. Nu is het niet zo heel erg belangrijk want ik constateerde al dat stelling 1 klopt en zelfs een onderschatting was van de grote verandering.

 15. Thijs

  Avatar van Thijs
  Hardstikke mooi, dat cijferwerk. Hiermee is onderbouwd dat de aandacht op nieuwe instroom van m.n. marokkanen/turken niet terecht is. Wilders overdrijft en ikke heb het aangetoond!
  Boeie.

  Waarom toch die tsunami-uitspraak zo benauwd interpreteren? Wie heeft er bepaald dat deze slechts betrekking mag hebben op nieuwe instroom? Omdat Wilders het daar ook over had? Het gaat uiteraard om de totale aanwas en de invloed daarvan op onze maatschappij. Iedereen snapt dat die invloed de oorzaak is van de al dertig jaar gestaag toenemende weerstand. Die tsunami-uitspraak is daarop gericht.

  We hebben in relatief zeer korte tijd een miljoen mohamedanen in huis gekregen. De sociaal maatschappelijke invloed daarvan is zeer groot. Door onachtzaamheid/desinteresse aan onze kant en segregatiedwang/vijanddenken aan moslimkant ontstaan parallelle samenlevingen en oplopende spanningen. Mentaliteiten botsen en schuren. Larenlang masseren, fraaipraten en bewust wegkijken verergerden de spanningen in hoge mate. Provocaties en schofferingen uit Wildershoek hebben na enkele jaren eindelijk het effect dat zo nodig was: het onderwerp ligt op tafel en kan besproken worden. Fundamentele bezwaren tegen het mohamedaanse gedachtengoed kunnen niet langer weggeschoven worden. Laten we ze maar eens tegen het licht houden. Het proces tegen Wilders zal dat bevestigen, ongeacht de uitkomst.
  Dit probleem en het geschetste verloop ervan speelt in alle westerse landen met instroom van moslims.

  Nuancerend cijferwerk op overdreven stellingname is niet onterecht, maar het is in lijn met de sussende geluiden die de maatschappelijke onrust sterk hebben vergroot. Prima om te nuanceren, maar het draagt dus niet bij aan vermindering van problemen. Integendeel.

 16. Thijs

  Avatar van Thijs
  @johanna_nouri 30-09-2010 00:50
  Goed dat je bevestigt dat de aantallen moslims minder van belang zijn dan hun invloed op de maatschappij. Ook goed dat je kennelijk van mening bent dat afnemende geloofsovertuiging bij moslims een goede zaak is. Het verstikkende gedachtengoed moet inderdaad bestreden worden; de mensen bevrijd.

  Dat moslims in nederland minder orthodox zouden worden blijkt helaas nauwelijks uit de feiten. Er is beweging maar het tempo is meer dan bedroevend. 95% van de moslims in nederland noemt zich gelovig. Een derde van de turken en tweederde van de marokkanen geeft aan vijfmaal daags te bidden. Tweederde van de turken en 90% van de marokkanen vast iedere dag tijdens de ramadan. 80% van de turken en marokkanen kiest een huwelijkspartner met dezelfde etnische achtergrond, voor een derde deel afkomstig uit het land van herkomst.
  Dat alles na 30 tot 40 jaar "meedoen". Natuurlijk zijn er langzaamaan meer losser levende moslims, maar die worden helaas ruimschoots ‘gecompenseerd’ door de radicaliserende onderworpenen.
  Los daarvan, het orthodox zijn is wellicht minder veelzeggend dan het lijkt. Arbeidsdeelname/zelfredzaamheid en criminaliteitsbijdrage/geweldloosheid hebben daar bijvoorbeeld geen verband mee, zoals meteen duidelijk is als er gekeken wordt naar die aspecten bij orthodoxe christenen of joden in nederland.

  Zet deze werkelijkheid naast de ontkerkelijking en secularisering die bij autochtoon nederland bereikt is (eigenlijk: bereikt was). Optimisme over verlichting bij moslims blijkt dan niet meer dan wensdenken te zijn, hetgeen overeenstemt met de ontwikkelingen in alle landen op alle momenten in de geschiedenis, waar islam instroomde en poogde zich te verbreiden.

  Mensen die hier vanuit een islamitisch land zijn komen wonen (of hun ouders of grootouders) en zich hier nu wel thuis voelen, hebben vrijwel allemaal gebroken met precies die aspecten van islam die westerlingen niet kunnen accepteren, zoals onderdrukking, dwang, toepassing van geweld en intimidatie, ongelijkheid, sexediscriminatie en joden- en homo-haat. Wat er voor hen overblijft is alleen nog het spiritueel-religieuze deel van islam, oftewel het deel waarvoor de westerse godsdienstvrijheid bedoeld was. Feitelijk zijn zij geen onderworpenen meer.

 17. johanna_nouri

  Avatar van johanna_nouri
  @ Thijs 10-10-2010 16:41
  Met die toenemende aanwas blijkt het dus alleszins mee te vallen. Of je nu kijkt naar wat jij noemt ‘nieuwe instroom’ of naar geboortecijfer van mensen die hier al verblijven. Er is dus geen sprake van een tsunami van islamisering. Wat er wel is, is dat iedereen in dit land vrij is om zijn geloof te belijden, zowel privé als in het openbaar, behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet. Natuurlijk hebben ook moslims invloed op onze maatschappij. Net als iedere andere burger.

  @ Thijs 10-10-2010 16:46
  Mijn standpunt is dat wat mijn medeburgers geloven niet mijn zaak is, maar de privézaak van degenen die het betreft, mits ze zich houden aan onze wetten. Vanuit dat perspectief is noch het aantal moslims noch hun mate van orthodoxie voor mij interessant.
  Wel vind ik het belangrijk dat er sprake is van gelijkberechtiging, in theorie én praktijk, van vrouwen en dat ook meisjes alle ruimte krijgen voor zelfontplooiing. De vrijheid van godsdienst, het recht om je geloof te belijden zowel privé als in het openbaar, is een fundamenteel grondrecht waar we niet aan moeten willen tornen. Net zo min als we aan de andere grondrechten, zoals het recht gevrijwaard te worden van discriminatie en het recht op vrijheid van meningsuiting, moeten tornen. Orthodoxie is daarvoor geen criterium. Wat wel een criterium is, is in hoeverre de de uitoefening van het recht op vrijheid van godsdienst andere rechten aantast, want dat kan niet de bedoeling zijn.
  Er is geen een-op-een relatie tussen aantasting van rechten en orthodoxie. Ook onder autochtone Nederlanders komt huiselijk geweld veelvuldig voor. Ook onder autochtone Nederlanders is na jaren strijd voor gelijke rechten van vrouwen nog steeds sprake van ongelijkheid. Het aantal vrouwen in het naderende kabinet wordt daar helaas wederom een illustratie van.

  Jij lijkt in je reactie ‘gelovig’ gelijk te stellen aan ‘orthodoxie’. Het ontgaat me waarom. Je kunt prima gelovig zijn zonder orthodox te zijn. De werkelijkheid is dat moslims, net als andere Nederlanders, minder orthodox worden. Het onlangs verschenen rapport ‘Salafisme in Nederland’ laat zien dat 38 procent van de moslims niet orthodox is. Slechts 8 procent is streng orthodox.
  Ook Vandyke’s reactie op stelling 5 in dit blog laat dat zien: het moskeebezoek loopt aanzienlijk terug.

  Ik deel verder je analyse dat er sprake is van afnemende orthodoxie en ook secularisering. Dat is echter voor mij geen doel op zich. Eerlijk gezegd vind ik dat het me niks aangaat of iemand orthodox is of niet. Zolang hij daarmee anderen maar niet belemmert in hun vrijheid en hun rechten niet aantast.
  Het koppelen van dwang en intimidatie, ongelijkheid, seksediscriminatie, joden- en homohaat exclusief aan de islam doet de waarheid geweld aan. als ik om me heenkijk zie ik al die zaken ook in ons geseculariseerde Nederland voorkomen.

 18. Pingback: Feit of fictie? Wilders’ tsunami van islamisering | Levantijnse berichten

Leave a Reply