NRC de mist in met immigratiecijfers.

Eindelijk eens cijfers over de immigratie van ‘buitenlanders’ en dan gaan we vreselijk de mist in.  Het NRC had vandaag een stuk waarin een grafiek staat met als kop:
Meeste buitenlandse immigranten zijn Polen’

De volgende cijfers staan in het figuur in het artikel:

Marokkanen 2.388
Turken: 4.099
Nederlanders: 28.248

Dat dit getallen zijn van immigranten zijn zal ik niet ontkennen. Dat het cijfers zijn die bij het CBS te vinden zijn ook niet. Wat ik wel wil aantonen is dat ze totaal verkeerd gebruikt worden.
De cijfers gaan over 2009 en komen uit deze CBS-tabel. Het is de tabel die gaat over geboorteland. Aangezien niet alle gegevens die ik wil laten zien al beschikbaar zijn over 2009, gebruik ik de cijfers over 2008.
Grafiek 1 geeft cijfers naar nationaliteit, geboorteland en herkomstgroep over 2008.

 

Geboorteland is dus niet hetzelfde als nationaliteit. Van de emigrerende Nederlanders is ongeveer de helft allochtoon. Een gedeelte van die allochtonen is geboren in Nederland, maar een nog grotere groep emigreert als Nederlander en is geboren in het buitenland. Net als dat autochtone Nederlanders terugkomen, is er ook een gedeelte van de allochtone bevolkingsgroep, met de Nederlandse nationaliteit, die weer immigreert. Het zijn dus immigrerende allochtonen geboren in het buitenland die immigreren in Nederland met de Nederlandse nationaliteit. Heeft u het nog?

Zoek ik spijkers op laag water? Dacht het niet. Deze tabel geeft het aantal immigranten naar nationaliteit. Het zijn dus 40.000 Nederlanders die immigreerden, terwijl naar geboorteland het er in 2008  27 duizend waren. Het verschil is dus 13 duizend Nederlanders die immigreren als Nederlanders terwijl ze in het buitenland zijn geboren.
De NRC schaart ze dus ten onrechte onder de kop buitenlanders.

Wat het wel meer van zijn zijn allochtoon en dat is de derde rij in tabel 1. Je ziet dat dan het aantal nog hoger is en dat komt door immigratie van in Nederland geborenen van allochtone afkomst. De tweede generatie dus. Ook die emigreert en er komt een deel weer terug.

Het verschil is groot: bijvoorbeeld 1500 immigrerende Marokkanen naar Marokkaanse nationaliteit en 600 méér naar geboorteland. Naar herkomstgroep zijn het er meer dan 1200 meer dan naar nationaliteit.

Update 12-10-2010:

Aangezien het onderste deel van het stuk niet zo relevant meer was en er in het plaatje van de NRC nog iets merkwaardigs staat, heb ik het laatste stuk herschreven.

In het plaatje staat: ‘Verblijfsvergunningen gezinsvorming en –hereniging envoorlopige verblijfsvergunningen gezinsvorming en –hereniging’. Bij de eerste staat dat er 20.150 inwilligingen zijn op 22.500 aanvragen en bij de tweede 30.800 aanvragen en 15.870 toekenningen.  Bij het aantal verstrekte verblijfsvergunningen kan ik mij iets voorstellen, maar wat zijn dan die voorlopige? Moet je dan die twee cijfers bij elkaar tellen, zoals ik iemand al heb zien doen?  In ieder geval komen de cijfers niet van het CBS, hetgeen wel in het plaatje staat. Ook is het merkwaardig dat er in het artikel niets over wordt vermeld. Waarom neem je het dan op in je figuur?

Dat er niets over in het artikel wordt gezegd is misschien niet zo vreemd, want voorlopige verblijfsvergunningen bestaan niet.
Wat wij wel kennen is de machtiging voor voorlopig verblijf 1).  Dat klinkt als een triviaal onderscheid, maar is het niet. De MVV moet in principe door een niet Nederlander worden aangevraagd in het land van herkomst. Pas als die machtiging wordt verleend mag de vreemdeling hier komen en een verblijfsvergunning aanvragen. Bij het optellen van die twee krijg je dus een dubbeltelling.

Het aantal van 30.800 aanvragen en 15.870 toekenningen klopt echter niet met de aantallen van de IND. Volgens het jaarverslag 2009 waren er 29.050 aanvragen en 27.100 beslissingen. 58% werd gehonoreerd. Uitgaande van het aantal beslissingen (maar je weet het met de IND nooit), betekent dat 15.700 toekenningen en dat komt in de buurt van de 15.870 genoemd in het artikel. Rekening houdend met  afrondingsverschillen zal dat het zijn.

Conclusie: het is in iedere geval bemoedigend dat men nu eindelijk belangstelling gaat krijgen voor de cijfers. Jammer alleen dat er zoveel foute informatie dan wordt gegeven.

1) Onderdanen van alle landen in de wereld moeten een MVV aanvragen in het buitenland, behalve de VS, Canada, Australië, Nieuw Zeeland, Japan en Zuid Korea. Inwoners van deze landen hebben geen MVV nodig mogen hier direct een verblijfsvergunning aanvragen.
In bepaalde gevallen mogen MVV-plichtigen in Nederland een verblijfsvergunning aanvragen zonder in het bezit te zijn van een MVV
EU-onderdanen, Noren en Zwitsers hebben geen verblijfsvergunning nodig om hier te mogen wonen.

13 thoughts on “NRC de mist in met immigratiecijfers.

 1. Ina Dijstelberge

  Avatar van Ina Dijstelberge
  Ah, dat was het artikel. Het CPB heeft de plannen van het nieuwe kabinet doorgerekend. Ik neem aan dat die wel met de juiste cijfer werken.

 2. Ina Dijstelberge

  Avatar van Ina Dijstelberge
  Oh en de joost hier is onze al oude trol Ria de Witte die weer eens de naam van een ander heeft gejat om de boel onder te kotsen.

 3. Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Dit alweer jammer, dat je zo kort achter elkaar twee blogs schrijft, want slechts 1 komt op de voorpagina. De wildersfans zien zo de andere blog niet.

 4. vandyke

  Avatar van vandyke
  Ik had de NCRV net 5 minuten gepost toen ik het NRC-artikel zag.
  Ach de wildersfans. De mensen voor wie het blog eigenlijk bestemd is, de twijfelaars, die zien het niet. Voor de fanatieke wildersfans maakt het niet uit want die geloven toch in hun god. Het gaat mij erom om heel veel feitelijk materiaal aan te dragen om als argument te gebruiken in discussies. veel mensen zien best wel beide stukken. Hoop ik.

 5. johanna_nouri

  Avatar van johanna_nouri
  Waarom heb je een minister van immigratie nodig als je de immigratie wilt stoppen? En waarom zou je de grenzen sluiten voor mensen uit moslimlanden als de cijfers laten zien dat de vermeende massa-immigratie daardoor niet substantieel zal verminderen?

  Goed dat je onderaan een link naar dat andere blog hebt opgenomen dat je vandaag publiceerde.

  Is eejit al langsgeweest?

 6. Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  eejit heeft zijn blog opgezegd (of is verwijderd door de redactie) na mijn ontmaskering dat het ron rozen zou zijn.

 7. vandyke

  Avatar van vandyke
  Mihai Martoiu Ticu 29-09-2010 20:21
  = Ik vind de andere blog belangrijker en grondiger dan dit. dus ook voor andere lezers is het beter. =

  Dat het andere blog grondiger is dat klopt wel, maar dit is veel belangrijker want Wilders wil 15% korten op de immigratie. Goede cijfers zijn dan van belang.

Leave a Reply