Aantal asielaanvragen daalt.

De eerste negen maanden van dit jaar laten een daling zien van het aantal asielaanvragen t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Omdat de veranderingen best wel interessant zijn geef ik een tussenstand. 
De werelddelen:
Figuur 31_1 geeft het aantal asielverzoeken gedurende de eerste negen maanden van 2007 t/m 2010


Bron CBS
Waren er in de eerste drie kwartalen vorig jaar nog ruim 10 duizend verzoeken, dit jaar is dat met 10% gedaald. Let wel het zijn verzoeken en geen toekenningen.
Wat de cijfers mede zo interessant maken is de verandering bij de werelddelen. Tabel 31_1 gaat daar nader op in:

Enorme verschillen in de jaren: Afrika in 2007 bijna de helft van het totaal aantal asielverzoeken. Het jaar daarop 40%. In 2009 bijna 60% om in 2010 te dalen naar 40%. Als je alleen naar Afrika kijkt dan zie een stijging van de helft in 2008 t.o.v. 2007. In 2009 een verdere stijging met 2/3 om dan in 2010 weer te dalen met meer dan een derde.
Azië steeg in 2008 van twee duizend naar 5.400, daalt dan naar 3,5 duizend in 2009 om in 2010 op dat niveau te blijven. En waar komt de stijging van Europa in 2010 ineens vandaan?

Top 5 asiellanden:
Het verhaal van de asielverzoeken van de afgelopen paar jaar  is voor het grootste deel te vertellen aan de hand van de vijf landen waar de meeste asielverzoeken vandaan komen. Figuur 31_2 laat zien dat Irak en Somalië  bovenaan staan.


Er is ook een opvallende overeenkomst te zien tussen Irak en Somalië: beide landen hebben een piramidevorm. Irak had de piek in 2008 en Somalië in 2009. Is dat toeval? Nee, er is een goede verklaring voor. VVD-staatssecretaris Verdonk had Irak en Somalië een zogenaamde categorale bescherming verleend. In november 2008 werd die extra bescherming door PvdA-staatsecretaris Albayrak voor de Irakezen opgeheven en in mei 2009 deed zij hetzelfde bij de Somaliërs. De scherpe daling van het aantal asielaanvragen van beide landen is daar een rechtstreeks vervolg van.

Tabel 31_2 zet de cijfers op een rijtje:

Somalië en Irak maakten de helft uit van alle asielverzoeken van de laatste vier jaar. In 2008 was dat zelfs tweederde. In 2010 een derde. De grote stijging 2007 – 2008 met 4.500 van het totaal aantal asielverzoeken wordt voor 90% verklaard door die twee landen met 4.000 meer aanvragen.

Nadere blik op Europa 2010:

Wat allereerst opvalt, is dat de helft van de asielzoekers van de eerste drie kwartalen kwam in het eerste kwartaal.  Meer dan de helft kwam dat eerste kwartaal uit Georgië. In het derde kwartaal een piek met 210 Macedoniërs.

De afgelopen 30 jaar:
Als je sommige politici en media mag geloven dan is er sprake in Nederland van een tsunami van vluchtelingen.  Merkwaardig toch als je naar de cijfers kijkt. Figuur 31_3 laat het aantal asielverzoeken zien van de afgelopen 30 jaar – om misverstanden te voorkomen: dit gaat over de hele jaren.


Bron CBS
Het aantal verzoeken in de eerste tien jaar van deze eeuw ligt 60% lager dan in de laatste tien jaar van de vorige eeuw.
Hoeveel verzoeken worden er gehonoreerd? Als vuistregel kan je hanteren dat de helft van de aanvragers een positieve beslissing krijgt.

Tot slot
Dit zijn allemaal kille cijfers uiteraard, maar het gaat natuurlijk wel om mensen. Lees bijvoorbeeld dit stuk van Johanna Nouri of deze.

5 thoughts on “Aantal asielaanvragen daalt.

 1. johanna_nouri

  Avatar van johanna_nouri
  Inderdaad Jan, net als de massa-immigratie, de massale toestroom van importbruiden en de tsunami van islamisering. Voor wie nog in feiten geïnteresseerd is.

 2. Hagelaar

  Avatar van Hagelaar
  Ook volgens het CBS:

  "In de periode 1996–2008 hebben zich bijna 1,8 miljoen
  immigranten in Nederland gevestigd. Onder hen bevonden
  zich ruim 1,3 miljoen eerste generatie allochtonen. De top
  wat betreft het aantal immigranten lag in 2008. In dat jaar
  vestigden zich 132 duizend eerste generatie allochtonen in
  Nederland, ongeveer 15 duizend meer dan tijdens de
  economische bloeiperiode in 2000–2001 (grafiek 1)."

  http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/B9A2443E-85D4-4C92-8E63-FAB132467D9D/0/2009k4b15p45art.pdf

  Toch wel een stevige branding.

 3. vandyke

  Avatar van vandyke
  @ Hangelaar Dat is een blik. Wie zijn die immigranten?
  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/default.aspx?DM=SLNL&PA=70751NED&D1=6-7%2c9&D2=1-2%2c245-247&D3=1&D4=4%2cl&HDR=G2%2cG3%2cT&STB=G1&VW=T

  Het aantal niet-westerse immigranten is gedaald met meer dan 25%. Waar zien wij dan wel de stijging?
  EU. Een stijging met meer dan 150%.

  Het migratiesaldo niet-westerse allochtonen is gedaald met bijna 60%.

  De massa-immigratie komt nu uit de EU. Welk kabinet heeft Oost-Europa toegelaten? Wie was staatssecretaris van werkgelegenheid in dat kabinet? Wie was fractievoorzitter van een van de twee regeringspartijen? Wie was prominent kamerlid van de andere regeringspartij?

Leave a Reply