De derde generatie niet-westerse autochtonen.

Regelmatig kan je in blogs en commentaren lezen over de derde generatie. Vrijwel altijd op een negatieve manier.  Het lijkt wel alsof het een vijfde colonne is. De wildste schattingen gaan ook de ronde. Tijd dus voor een antwoord op de vraag: ‘Wat is de derde generatie, wie zijn het en hoeveel zijn het er?’ En wat schrijft bijvoorbeeld de site erover die zich “Het Vrije Volk” noemt?

Conclusie: veel zijn het er niet, maar hun aantal is groeiende en HVV liegt en bedriegt zoals zoveel extreemrechtse media.
Dit is het tweede deel. In deel 1 genaamd ‘De stamboom van Henk en Ingrid’ worden oa de generatieregels van het CBS werden uitgelegd.

Wat is de derde generatie?
Soms denken mensen dat het net apparaten zijn: ‘de derde generatie ipods komt naar Nederland’. Niets is minder waar. De derde generatie zijn kinderen waarvan één of meer grootouders in het buitenland zijn geboren en beide ouders in Nederland. Dat is best een ruim begrip. Ik heb zelf één grootouder die als 2 jarige in 1885 naar Nederland kwam. Dat maakt mij dan een derde generatie autochtoon. Autochtoon, want iedereen van wie de ouders in Nederland zijn geboren is autochtoon. 1)
Anders gezegd: derde generatie kinderen krijg je als twee 2e generatie allochtonen of één tweede generatie allochtoon met een autochtoon (geboren in Nederland), kinderen krijgen.

Hoe telt het CBS de derde generatie niet-westers?
Het CBS heeft geschat hoe groot de derde generatie niet-westerse allochtonen (3nw) is  ( .pdf blz. 45)  Het zijn geschatte gegevens met een ondergrens, daarvan weet men zeker dat het 3nw is, en een bovengrens. Het verschil tussen die benedengrens en bovengrens komt omdat daar mensen in zitten waarvan het niet 100% zeker is dat ze 3nw zijn, maar zeer waarschijnlijk wel.  In de cijfers die ik hieronder gebruik hanteer ik de bovengrens.

De aantallen
De aantallen 3nw’ers zijn gering. Logisch, want de grootste immigratie in het kader van de gezinshereniging, van bijvoorbeeld Turken en Marokkanen, vond plaats in de jaren tachtig en negentig. Als hun kinderen in Nederland zijn geboren dan zijn die kinderen 2e generatie. Pas als die kinderen krijgen kunnen die van de 3e generatie zijn.
Figuur 25.2 laat de ontwikkeling van het aantal derde generatie niet-westers zien.

Bron CBS
Surinamers maken bijna de helft uit van de in totaal 65 duizend derde generatie niet-westers. Niet verwonderlijk want van die groep was het grootste deel van de eerste generatie al voor 1981 in ons land. De tweede generatie is daarom gemiddeld dan ook een stuk ouder dan die van bijvoorbeeld Turken en Marokkanen.
Turken en Marokkanen, samen 13 duizend, stellen inderdaad weinig voor. Bij Turken en Marokkanen speelt een heel belangrijke rol dat vroeger de meeste 2e generatie hun partner uit hun herkomstlanden haalden. Hun kinderen zijn, zoals we hebben gezien in deel 1, weer tweede generatie.

Aantal grootouders
Tabel 25.2 laat het aantal grootouders zien dat in een niet westers land is geboren.


Bron CBS

Van het totaal aantal heeft minder dan 20% alle vier de grootouders van niet westerse afkomst. De helft heeft maar één niet-westerse grootouder. Een voorbeeld: een Turkse gastarbeider komt in de zestigerjaren naar Nederland. Hier trouwt hij met een autochtoon en zij krijgen een kind. Dat kind is dus een tweede generatie niet-westerse allochtoon. Dat kind trouwt ook weer met een autochtoon. De kinderen die daar dan uit geboren worden zijn 3e generatie niet-westers, maar met maar één grootouder geboren in een niet-westers land. Een ander voorbeeld is natuurlijk de kleinkinderen van een ‘Geertje’ (zie deel 1).

In 2000 waren er maar 685 kinderen met één of meer grootouders van Marokkaanse afkomst en maar 142 met vier niet-westerse grootouders. Dat betekent dat er nu –in 2010- niet meer dan 685 kunnen zijn die 10 jaar of ouder zijn.
De hele groep stelt dus op dit moment niets voor.
Dat is echter niet wat bijvoorbeeld Het Vrije Volk beweert. Neem dit artikel:

De derde generatie Marokkanen heeft inmiddels ouders die hier geboren zijn. Die tellen niet als niet-westers allochtoon. Hoewel ze qua integratie en opleiding net zover zijn als de eerste generatie. De spaarzame voorbeelden die we in praatprogramma’s als representatief voor de gehele groep voorgeschoteld krijgen zijn echt de zeldzame uitzonderingen. Loop een willekeurig pleintje in een prachtwijk op en spreek de eerste de beste bontkraag met kapsel model bloempot en uitgeschoren nek aan. Die is representatief voor de groep. Niet wat we voorgeschoteld krijgen op tv.”

En in dit artikel in HVV:

Het is juist de verzorgingsstaat die de tweede en derde generatie moslims heeft gemaakt tot wat ze zijn: intolerant, gewelddadig, crimineel

En ga zo maar door.


Naast het walgelijke racisme, blijkt ook dat de schrijver niets begrepen heeft van wat de derde generatie is. Of toch wel? Op de site wordt opvallend vaak geschreven over de derde generatie. Ook dat het CBS ze ‘verbergt’ door ze niet als allochtoon te tellen, zoals in dit artikel. Er wordt natuurlijk niets verborgen: je haalt de cijfers zo op bij het CBS. Zelfs wordt gezegd door HVV dat ze geen Nederlander zijn, terwijl dat van rechtswege wel het geval is. Bovendien heeft het behoren tot een generatie niets te maken met het tellen van het aantal moslims in ons land. Met zulke leugens over de derde generatie kan je uiteraard kan je dan ook kreten horen die gaan over de vierde generatie. Wie biedt meer? Oeps, jawel hoor: Google. Dan stoppen we nu. Toch even ‘zesde generatie’ Marokkanen googelen?

‘Marokkanen blijven Marokkanen tot de zesde generatie, met name om de centjes binnen te halen.’

Aldus Philip de Winter in een interview in de Volkskrant op 18 november 2005. In een iets andere context uitgesproken, maar niet wezenlijk anders.

De stijging van het aantal derde generatie niet-westers de komende jaren heeft sterk te maken met de daling van het aantal migratiehuwelijken. Die daling is er met namen bij Turken en vooral Marokkanen. Dit heeft tot effect dat er meer kinderen zullen komen waarvan beide ouders 2e generatie zijn. Dat heeft een sterk verlagend effect op het aantal allochtonen in vergelijk met immigratiehuwelijken:

Ieder kind meer van de derde generatie betekent minstens drie allochtonen minder dan in het geval van migratiehuwelijken.

Conclusie: De derde generatie stelt nog weinig voor, maar zal wel groeien en Het Vrije Volk is rascistisch die liegt en bedriegt.

14 thoughts on “De derde generatie niet-westerse autochtonen.

 1. PeterMaritiem

  Avatar van PeterMaritiem
  Interessante gegevens, lijkt mij nodig voor verstandig nadenken over zaken die spelen rondom problemen met allochtonen. Dus geen kritiek mijnerzijds over de gegevens. Wel een vraag over de column in zijn geheel. Was het je bedoeling met een rationele beschouwing de discussie te temperen?
  Zo ja, waarom verzwak je dan je betoog met een kreten als extreem rechts en racisme. Dat de website Vrije Volk niet de nuance zoekt kan zelfs een beginnende lezer begrijpen., dus waarom naast goede info over derde generaties dan ook de website aanvallen.

  Volgens mij verzwak je zo je betoog. Dat is jammer. Sterker was geweest de mogelijk te beschouwen dat deze slordige schrijvers van die website misschien derde generatie gebruiken als een tijdsaanduiding. Een generatie omvat ongeveer 25 jaar en de instroom van Turkse en Marokaanse allochtonen begon zo’n 50 jaar geleden. In die zin is de derde generatie aanwezig. Met deze groep jongeren lijkt wel iets aan de hand. Of dat iets met hun marokkaanse of turkse roots te maken heeft is maar de vraag. Maar er lijkt wel iets aan de hand.

  De mensen die zich daar zorgen over maken, of ze het nu wel of niet dagelijks ervaren, ze maken zich nu eenmaal zorgen. Dat kan onterecht zijn maar dat ga je niet tegen door racist te roepen. Die term is al zo vaak voor van alles en nog wat gebruikt dat ze het ondertussen een ander effect heeft gekregen. Het wordt door linkse drammers als intimidatie gebruikt en inderdaad mensen voelen zich geintimideerd. En dan moet je niet vreemd opkijken als ze boos worden.

  Misschien een suggestie, je lijkt me een rationele denker. Vul deze beschouwing eens aan vanuit het perspectief van die "derde generatie" als aanduiding van de allochtonen jongerenproblematiek. En geef daar eens een vergelijkbare set aan informatie. Moet niet moeilijk zijn, volgens mij. Daarna zou ik best eens in debat willen over de bijdrage die linkse drammers hebben geleverd aan het ontstaan van deze problemen. (Voor de goed orde, niet iedereen die links is is voor mij een drammer. Ik bedoel hier drammers die zichzelf als links identificeren.)

 2. Jean

  Avatar van Jean
  ==Ook dat het CBS ze ‘verbergt’ door ze niet als allochtoon te tellen,
  zoals in dit artikel.===

  Ik heb in dit artikel gezocht naar een zin waaruit zou blijken dat uw
  beschuldiging terecht zou zijn, maar nergens zie ik dat er staat dat
  het CBS iets verbergt.

  En dat het CBS onder leiding van (PvdA) ons wil doen geloven dat
  er maar 7200 Turken en 4800 Marokkanen van de derde generatie
  allochtonen hier wonen, dat gelooft uzelf toch niet.

  Hier lijkt het CBS een eenvoudige maar effectieve truc te hebben opgevoerd,
  om de kenmerken van de derde generatie allochtoon te kunnen definiëren.
  Alleen als één of beide grootouders van allochtone afkomst zijn, wordt
  je door het CBS als derde generatie allochtoon aangemerkt.

 3. vandyke

  Avatar van vandyke
  Hartelijk dank voor de reacties.

  @ PeterMaritiem 08-10-2010 14:48
  Ik lees heel veel meningen van mensen die PVV stemmen. Die meningen bevatten vaak ‘feiten’die zij niet zelf hebben verzonnen. Zo kwam ik bijvoorbeeld bij Joost Niemoller en Sietse Fritsma terecht. Deze mensen verspreiden bewust leugens over migratievraagstukken en dat heb ik ook aangetoond. Het Vrije Volk is ook zo’n bron.
  Ik toon aan met feiten hoe het zit en becommentaar dan de extreem rechtse ideeen. Niet al mijn blogs zijn zo. In het merendeel doe ik het zoals jij dat blijkbaar graag ziet.
  Wat u noemt ‘niet de nuance zoekt’ en ‘slordige schrijvers’, noem ik leugen en bedrog en de toon is zondermeer rascistisch.

  Dat het blog veel beter kan ben ik volstrekt met je eens, maar ik ben ook maar een amateur.

  Dat ze de misschien een andere definitie gebruiken van generaties verwerp ik. Het blijkt dat ze wel degelijk weten wat de generaties van het CBS zijn gelet op de eerste zin van het door mij gegeven citaat:
  “De derde generatie Marokkanen heeft inmiddels ouders die hier geboren zijn."
  Exact de juiste definitie van de derde generatie. Zelfs een kind kan uitrekenen dat je nauwelijks volwassen 3e generatie Turken en Marokkanen hebt, tenzij die in Nederland in de jaren zestig een kind hier hebben gekregen.

  Ik heb op dit ogenblik nog genoeg stof om nog maanden vooruit te kunnen, dus ik ben selectief in wat er nieuw bij komt.
  Ik gebruik de term rascist tegen die HVV’ers die die rotzooi opschrijven en niet tegen de mensen die -helaas- de leugens geloven. Leg mij geen woorden in de mond.

 4. öszibarack

  Avatar van öszibarack
  De derde generatie niet-westerlijke autochtonen

  Intrigerende titel.
  Niet-westerlijke in de zin van niet-westerse en niet-achterlijke?
  Autochtonen die niet-westerlijk zijn, zijn dat autochtonen die het Westen ontgroeid zijn?

 5. vandyke

  Avatar van vandyke
  @öszibarack 08-10-2010 17:12
  Zo zou je het ook uit kunnen leggen "Autochtonen die niet-westerlijk zijn, zijn dat autochtonen die het Westen ontgroeid zijn?". Ik wilde met de titel duidelijk maken dat het wel degelijk autochtonen zijn en niet allochtonen. Om in de defintie van het CBS te spreken: zij zouden geen achterstand meer hebben omdat hun grootouder(s) niet in Nederland is/zijn geboren.

 6. alib

  Avatar van alib
  @vandyke
  Dit zijn precies de cijfers die we missen in de media. Je hebt de verhaaltjes van Niemoller & Co goed ontkracht. Zaak is nu deze informatie breed te verspreiden.

 7. PeterMaritiem

  Avatar van PeterMaritiem
  @vandyke

  Ik beoogde niet woorden in je mond te leggen. Ik ging er niet vanuit dat je al de stemmers van de PVV als racist omschreef. Het was mij duidelijk dat je slechts degene die zulke websites vullen bedoelde. Dan helpt het nog steeds niet om de term racist te gebruiken. Voor hen die het met je eens zijn is de term overbodig en voor hen die je probeert te overtuigen is het niet relevant. Dan werkt zo term alleen maar ontkrachtend. Laat je argumenten voor zich spreken, daarvoor hoef je de schrijvers niet aan te vallen.

  Vergelijk het maar met het proces tegen Wilders, waar een aantal domoren probeert via de regels gelijk te krijgen. Maar ondertussen hem daarbij in beeldvorming tot ultieme held van de vrije meningsuiting promoveert. Goede bedoelingen, zo die hier zouden zijn, leiden niet per definitie tot goede resultaten. Het zwijgen van Wilders in het publieke debat zou op termijn een zwakte zijn geworden, het zwijgen in de rechtbank zal hem veel winst opleveren. Het wanhopige gestuntel van de rechter en een drammerige advocaat als Ties Prakken maakt dat nog waarschijnlijker.

  Op het internet hebben mensen al uitgevonden dat de vz van de wrakingscommissie Bauduin bestuurslid is van het Marokko Fonds, dat dat fonds is opgericht door het NCDO, dat de vicevoorzitter daarvan Joan Ferrier heet en dat zij de zus van Kathleen Ferrier is. Dat soort treintjes zijn misschien conform de letter niet relevant maar in de beeldvorming dodelijk. En dan wordt het tegendeel bereikt van wat wat men beoogd.

  Beschouw mijn reactie als een aanmoediging. Ik ben het namelijk met je eens dat het echte probleem in Nederland weinig te maken heeft met allochtonen. Hoewel daar wel wat specifieke problemen zijn, zijn die oplosbaar. Zeker met wat geduld. Het echte probleem ligt erachter en dat heeft te maken met hooghartig politiek gedram. En voorlopig heeft Links daar de grootste bijdrage aan geleverd. En krijgt daar nu de rekening voor gepresenteerd. Wilders maakt daar handig gebruik van.

 8. vandyke

  Avatar van vandyke
  Als je aan beeldvorming wilt doen dan kan je altijd wel wat vinden. Het ergste is dat rechts alleen maar aan beeldvorming doet en dat de echte problemen niet worden aangepakt. Kijk maar naar het nieuwe kabinet.

  Anderhalf jaar geleden wilde ik wel eens weten hoe het nu zat met de massa-immigratie uit moslimlanden. Hoeveel komen er hier, hoeveel gaan er weg? Tot mijn verbazing waren er nergens cijfers te vinden. Dat is toch raar? Ik heb ze toen zelf maar opgezocht: http://www.vkblog.nl/bericht/290634/Massamigratie_uit_moslimlanden%3F_De_cijfers
  En kijk naar de reacties. Geen inhoudelijke discussie met rechts mogelijk. Ook in de stukken daarna ging men niet op de inhoud in, maar speelt men zelfs op de man. Binnen een paar uur was er zelfs een tegenblog in de lucht.

  Sietse Fritsma schrijft een boekje wat werkelijk vol zit met fouten en gewoon leugens. Niemand kijkt ernaar. Zulke boekjes worden geschreven voor de beeldvorming zodat sites als Het Vrije Volk kunnen roepen dat ‘Fritsma onomstotelijk hebben bewezen dat …’, terwijl er alleen maar onzin in staat. Het verbijsterende is dat je in het regeerakkoord Fritsma’s onzin weer terug ziet komen.

  Het gaat niet om de feiten, het gaat om de beeldvorming. Ik ben toen maar begonnen op de valse beeldvorming te bestrijden met de cijfers. Ach en zelfs al kom je met de feiten dan krijg je wel een reactie als ‘het CBS zit vol PvdA’ers’ of zo. Einde discussie. Leve de beeldvorming.

  Noem mij eens een rechtse site die wel met ‘echte’ cijfers komt. Die is er niet en dat is logisch, want dat zou de beeldvorming maar verstoren.

  Ik had hiernaast graag een andere site gehad. Een wikipedia-achtige site, waar wetenschappelijk verantwoord duidelijkheid wordt gegeven hoe het nu zit met de migratie en ontwikkelijk van bevolkingsgroepen. Dus inderdaad niet zoals ik hier doe, maar wel met de cijfers. Daar wordt al over gedacht. Iedereen kan stukken aanleveren die dan worden gerevieuw.
  Meedoen PeterMaritiem?

  groet.
  Een linkse drammer.

 9. Peter Louter

  Avatar van Peter Louter
  De definitie van wat een allochtoon is, werd om beleidsredenen gemaakt.
  Wat mij betreft is die definitie niet relevant meer.

  Tot het begrip ‘allochtoon’ reken ik zelf iedereen die een sterke band onderhoudt met het land van oorsprong en de neiging heeft om de Westerse cultuur af te wijzen.

 10. PeterMaritiem

  Avatar van PeterMaritiem
  @vandyke

  Ja, ik doe mee. Of het nu wikipedia-achtig is of niet. Lijkt mij een slim plan. Voorlopig kan het best op deze VK site. Kwestie van schreeuwerds een beetje negeren. Of hopen dat de moderator zijn werk doet.

  Of dat helpt bij publieke beeldvorming weet ik niet. Emotie doet het nu eenmaal beter dan ratio. Maar het kan wel helpen in het debat dat je moet voeren. Zowel over de feiten als over de presentatie ervan.

  Ik weet niet of er veel "rechtse" sites zijn die aan feiten doen. Ik zoek graag debat en dat kun je alle eerlijkheid beter op linkse sites dooen. Overigens vind ik een website met feiten noch links noch rechts. Links of rechts laat zich pas zien in de keuzes die ja aan feiten verbind.

  Ik vind je trouwens niet echt kwalificeren als "drammer".

  groet,
  een middendenker

 11. vandyke

  Avatar van vandyke
  Ok, Peter we kunnen het volgende doen: kom met een idee waarover je zou willen schrijven over migratie of bevolkingssamenstelling van allochtonen. Mail het idee en ik zal dan kijken of het aansluit op mijn blog. Als dat het geval is dan wil ik je ondersteunen met cijfermateriaal. Je kan dan je verhaal maken en ik zal het dan als een gastblog plaatsen.

  Mail: flip adje stukkiefietsen.com

 12. Pingback: Derde generatie | InfoPlaza

Leave a Reply