Flink hogere immigratie uit niet-westerse landen.

Nieuwe cijfers over de immigratie van mensen afkomstig uit een niet-westers land * laten een flinke stijging zien. In alle categorieën zijn er meer immigranten.

Conclusie: op het eerste gezicht lijkt het een dramatische stijging. Nadere bestudering leert dat het wel meevalt.

Belangrijk verschil met de vaak gebruikte tabellen van de immigratie naar geboorteland en herkomstgroep is dat deze cijfers uitsluitend gaan over mensen die niet -ook- de Nederlandse nationaliteit hebben. Om die reden beschouw ik zelf deze cijfers dan ook als belangrijker dan die naar geboorteland. Dit zijn de echte nieuwkomers; de nieuwe Nederlanders, alhoewel er velen zijn die na korte tijd weer vertrokken zijn.

Figuur 29_1 geeft de aantallen van 2009

De grootste groep is de gezinsmigratie met 17,7 duizend, gevolgd door asiel en studie.
Totaal waren er in 2009 42 duizend immigranten en dat is een stijging met de helft ten opzichte van 2005!
Dat schreeuwt om nader onderzoeken waar die stijging vandaan komt. Tabel 29_1 geeft het verschil tussen 2005 en 2009.

Overig
Onder andere au pair, stage en medische behandeling. Stijging met 500 mensen. Niet echt een interessante groep.

Studie
Aantal studenten met 2,2 duizend gestegen. Een groep mensen die ons geld oplevert en misschien blijven de goeie wel.

Arbeid
Ook met 2,2 duizend gestegen. Dit zijn bijvoorbeeld werknemers van buitenlandse bedrijven, maar ook de zogenaamde hoogopgeleide kennismigranten. Een belangrijke groep voor de Nederlandse economie die ons veel geld oplevert. De kennismigranten-regeling is misschien wel het meest succesvolle wat Verdonk heeft ingevoerd. Uit China, maar vooral India, heeft het ons land vele duizenden hoogopgeleide niet-westerse allochtonen opgeleverd. Ook uit Turkije komen er jaarlijks honderden.

Asiel
Gestegen van 1,9 duizend naar 8,8 duizend. Zeven duizend meer! Tien jaar geleden hadden ze hun handen dichtgeknepen bij een totaal aantal van minder dan 10 duizend, maar die tijden zijn -blijkbaar- voorbij.

Waar komt die stijging vandaan? Op de eerste plaats van Somaliërs met een stijging met 2,9 duizend naar 3, 1 duizend. Dan volgt Irak met 1,9k meer naar 2,2 duizend. Daarmee is bijna driekwart van de stijging verklaard!
Aan de stijging was niet zoveel te doen. Rita Verdonk verleende Somaliërs en Irakezen een zogenaamde categorale bescherming. Dit hield in dat zij zondermeer een tijdelijke verblijfsvergunning kregen. Albayrak heeft die extra bescherming voor Irakezen opgeheven eind 2008 en voor Somaliërs in mei vorig jaar. Het betekent allemaal wel dat je nog met een flinke erfenis zit. De cijfers over 2010, voorzover al bekend, laten weer een daling zien.

Gezinsmigratie
Dit is het meest lastige stukje. Dat komt ook omdat er twee soorten zijn: gezinsvorming -de zogenaamde importbruiden (m/v)- en de gezinshereniging. In het laatste geval bestond het huwelijk voordat een van de twee partners naar Nederland kwam.
Er is een lichte daling van groep gezinsvormers van 6,4 naar 6,2 duizend, maar wel een flinke stijging bij de gezinsherenigers met drie duizend. Waar komen die vandaan?
Somalië met een stijging met 1,1 duizend en Irak met 500. India is ook interessant want een stijging met 700: partners van gezinsherenigers. Ook hiermee is een flink deel verklaard.
Die hele gezinsvorming en -hereniging is een boeiend verhaal en daar kom ik graag nog op terug.

Alle cijfers komen van het volgende stuk van het CBS:

Steeds meer niet-westerse arbeidsmigranten en studenten naar Nederland

Conclusie:
Ik moet eerlijk bekennen dat ik wat schrok van de totale stijging, maar na nadere bestudering viel het mij mee:

-Enkele van de belangrijkste stijgingen zijn nu juist van mensen die economisch zeer welkom zijn.
-Albayrak heeft een rem gezet op Irak en Somalië.

Allemaal goed nieuws voor het nieuwe kabinet. Er zijn goede mogelijkheden om aan de eisen van Wilders te voldoen:
Stop de immigratie van de studenten en kenniswerkers: dertig procent minder niet-westerse immigranten! Au-pairs etc. Weg ermee! Daarnaast krijgt het kabinet al gratis een daling dankzij Albayrak. Misschien moet Rutte bij de regeringsverklaring een bloemetje voor haar meenemen.

* Alle landen in Afrika, Latijns-Amerika,  Azië (inclusief Turkije, doch exclusief Japan en Indonesië).

2 thoughts on “Flink hogere immigratie uit niet-westerse landen.

 1. Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Maar waarom tellen ze studenten en au-pairs mee? Die komen toch tijdelijk en zijn geen migranten? Ze moeten slechts de mensen tellen die hier blijven.

 2. vandyke

  Avatar van vandyke
  Je bent verplicht om je in te schrijven bij het bevolkingsregister als je langer dan vier maanden in Nederland wilt verblijven. Het is dan ook onzin om nooit te kijken naar de emigratie.

  De enige die niet meteen worden ingeschreven zijn asielzoekers. Zij worden pas ingeschreven als zij een verblijfsvergunning krijgen of als zij al meer dan zes maanden in nederland zijn. Het gebeurt dus dat mensen alsnog de toegang tot Nederland wordt ontzegd, terwijl ze al als immigrant staan ingeschreven.

Leave a Reply