Rectificatie

Stiekempjes  was ik er een beetje trots op dat ik tot nu geen cijfers hoefde te corrigeren. Dat laatste stukje trots ben ik nu ook kwijt want het is niet zo’n kleine fout ook nog!

De CBS-tabel migratieredenen, die ik beschouw als de belangrijkste tabel die gaat over immigratie, geeft een indeling naar werelddelen en een aantal afzonderlijke landen. Geen indeling westers en niet-westers, maar dat is geen probleem dacht ik. Omdat de EU zo’n aparte groep is, splitste ik westers in EU en overig (rest) westers. 


Overig westers is simpel Europa – EU + Canada + VS + Oceanië + Indonesië + Japan.
Niet Westers is totaal – EU – overig westers.

Helaas is het niet goed want het CBS heeft Turkije in het werelddeel Europa gestopt. Achteraf gezien had ik het moeten controleren. Mijn fout dus. Even op Wikipedia kijken:

Turkije (Turks: Türkiye), officieel de Republiek Turkije ( Türkiye Cumhuriyeti (info·uitleg)), is een land dat voor het grootste deel in Azië ligt, op het schiereiland Anatolië (of Klein-Azië) tussen de Middellandse Zee en de Zwarte Zee, echter om politieke en culturele redenen wordt het dikwijls tot Europa gerekend. Turkije is een democratische, de jure laïcistische rechtsstaat, en parlementaire republiek met een president aan het hoofd.

Turkije is natuurlijk een belangrijk land voor de immigratie, maar, en dat is een gelukje voor de cijfers, het belang van Turkije is nu veel minder dan een aantal jaren geleden.

Tabel 30_1 geeft het aantal Turkse immigranten van de afgelopen jaren.

Dit had dus in mindering gebracht moeten worden op de groep overig westers en bij de groep niet-westers moeten worden meegenomen.

Er zijn drie belangrijke artikelen waarin de foute cijfers zijn gebruikt:

Immigratie blijft hot, maar is geen I-woord (meer) Deel II die in zijn geheel over de tabel migratiereden gaat.  Twee gebruikte grafieken heb ik veranderd:

Overig westers oud werd nieuw.
Niet westers oud werd nieuw.

De essentie van het verhaal is niet veranderd. Wel zijn in de tekst enkele kleine wijzigingen aangebracht in getallen.

Het tweede artikel, het eerste artikel over het rapport van Nyfer, bevat de niet-westerse grafiek die niet klopt en is de tekst op een plek ligt gewijzigd.

Het tweede artikel, over het rapport van Nyfer, bevat een tabel die niet juist is.
Tabel 1 oud werd nieuw Duidelijke verandering in de aantallen, maar ook dit tast het verhaal niet aan.

Mijn excuses voor de fout.

Uit Wikipedia:

Turkije hoort bij de G20, een groep die de 20 grootste economieën van de wereld bij elkaar brengt. Het is mede-oprichter van de Verenigde Naties, de Organisatie van de Islamitische Conferentie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Het is ook een lid van de Raad van Europa sinds 1949 en lid van de NAVO sinds 1952. Sinds 2005 onderhandelen Turkije en de Europese Unie over toetreding van Turkije tot de EU. Volgens de CIA is Turkije een van de 34 ontwikkelde landen [4] en de VN classificeert Turkije als een land met een hoge menselijke ontwikkeling.[5] Volgens veel wetenschappers is Turkije een regionale macht met veel invloed in Centraal-Azië en Oost-Europa.[6]

Niet ten onrechte lijkt mij zo dat Turkije bij Europa is getrokken door het CBS. Misschien is het onderscheid westers en niet-westers ook aan herziening toe.

3 thoughts on “Rectificatie

 1. Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Jij geeft tenminste cijfers die controleerbaar en falsifieerbaar zijn. Anderen zuigen de cijfers gewoon uit hun duim zoals: "Veel Marokkaanse vrouwen stelen bijvoorbeeld. Winkeldiefstal is voor hen eigenlijk een noodzaak om met het krappe gezinsbudget dat hun man beschikbaar stelt, rond te kunnen komen. Een veel groter probleem is echter dat het voor de kinderen beschikbare budget zo klein is dat bijvoorbeeld de contributie voor een sportvereniging als een te grote uitgave wordt gezien."
  http://www.vkblog.nl/bericht/284999/Minister_van_der_Laan_loopt_zich_vast.

 2. johanna_nouri

  Avatar van johanna_nouri
  Het is wel grappig dat Turkije als land cultureel gezien tot Europa wordt gerekend, maar zijn inwoners cultureel gezien tot de categorie ‘niet-westers’.

  @ Mihai
  Jij noemt dat uit de duim zuigen. Voor anderen is dat echter evidentie, en die hoef je niet te bewijzen. Dat is eigenlijk wel handig. Want ook Vandyke, jij en ik kunnen dan allerlei stellingen te berde brengen die we niet hoeven te bewijzen omdat ze evident zijn. Zoals:
  Ik heb nog nooit een Marokkaanse vrouw zien stelen, dus Marokkaanse vrouwen stelen niet
  Ik was in Leiden en zag geen moslims, dus wonen daar geen moslims.
  Ik las een tekst van iemand uit Volendam waar leugens in stonden, dus…

 3. vandyke

  Avatar van vandyke
  Inderdaad. We zijn honderden jaren terug in de tijd. We hebben een tijd gehad daarna dat je stellingen moest bewijzen. Ik ben zo iemand van de oude stempel. Nu gaan we terug naar de verre oudheid: je hoeft niets meer te bewijzen. Wat de onderbuik jou vertelt is waar.

  Wat een walgelijke link Mihai

Leave a Reply