Rutte misleidt de Kamer en Pechthold heeft gelijk.

MP Rutte gebruikt cijfers in het debat vanmiddag met de 2e Kamer die van geen kant deugen.

Rutte: Instroom: asiel nu 16.000 en gezinsmigratie nu 29.000.
Een bekende misleiding die heel vaak wordt gebruikt. We hebben het hier echter over aanvragen en niet over toekenningen.
Ongeveer de helft van de aanvragen wordt gehonoreerd. 
Zie deze artikelen:


Aantal asielaanvragen daalt
De stijging van de asielaanvragen hebben wij te danken aan Verdonk en daalt nu weer door het beleid van Albayrak.

Over de gezinshereniging:
16.000 toekenningen MVV (en die groep is groter dan alleen niet-westers) volgens het Ministerie van Justitie.

Pechtold zei dat er meer niet-westerse allochtonen emigreren dan immigreren de laatste jaren.  Terwijl hij dat zei schudde Wilders zijn hoofd.
Dit zijn de cijfer van het CBS, die Wilders, zoals wij recent hebben begrepen Wilders ook gebruikt.
Pechtold heeft gelijk.

Zie ook bijvoorbeeld de massa-migratie uit moslimlanden
Maar ook hoe Sietse Fritsma, ‘immigratie-expert’ van de PVV,  met cijfers rommelt

6 thoughts on “Rutte misleidt de Kamer en Pechthold heeft gelijk.

 1. Timmerark

  Avatar van Timmerark
  Kleine kinderen ontkennen altijd als ze op een leugen worden betrapt. Let maar op Wilders, hij doet het continu bijna.

 2. Peter Louter

  Avatar van Peter Louter
  Volgens je link is het migratieoverschot over 2008 14161 voor niet westerse allochtonen.
  De jaren daarvoor is het wel negatief.
  Zijn er al cijfers over 2009?

 3. vandyke

  Avatar van vandyke
  @Peter Klopt. Er zijn nog geen cijfers over 2009. Moeilijk te schatten, maar vermoedelijk iets hoger. In 2010 weer een daling.

 4. Peter Louter

  Avatar van Peter Louter
  In 2010 een daling, je verwacht dat omdat………?

  Over de laatste twee jaren had Pechtold dus geen gelijk. Je stelt het wel een beetje zwart-wit in je blog, of zie ik dat verkeerd?

  Verder, heeft het generaal pardon een effect op de cijfers gehad? Bedoel je dat met 2009?

  Tenslotte, de cijfers van Rutte hebben wel relevantie omdat ze de omvang van de toestroom laten zien.

  Maar mij is wel duidelijk dat Rutte en Pechtold verschillende bronnen hanteren

 5. vandyke

  Avatar van vandyke
  @Peter
  1. Door de daling van de asielaanvragen. Zie link.

  2. Verwijt je Pechthold dat hij geen rekening hield met zijn uitspraak met cijfers die nog niet bestaan?

  3. Het Generaal Pardon heeft een zeer geringe invloed op de cijfers, alhoewel ik geen cijfers heb gelezen van de afgelopen 2 jaar.

  4. Je kan zoiets wel zeggen van asielzoekers want die komen tenslotte hierheen, maar het is natuurlijk uiterst relevant of ze wel of niet mogen blijven. In 2009 hebben er 8.800 niet-westerse allochtonen een status gekregen en dat is inclusief gezinsleden die in het kader van de nareis hier zijn gekomen.
  De gezinshereniging en vorming is onzin want de aanvraag daarvoor moet in het buitenalnd worden gedaan (en daar moet ook de inburgeringscursus worden gedaan).

  5. Rutte gebruikt een misleidende bron, zie 4. Pechthold noemt een juist cijfer.

 6. johanna_nouri

  Avatar van johanna_nouri
  Mooie link naar het CBS. In 2008 was er inderdaad een positief migratiesaldo, maar het is aardig om te kijken waar dat door kwam. Rangschik je de migratiesaldo’s van niet-westerse immigranten, dan krijg je de volgende top-10:

  Irak 2930
  China 2821
  Somalië 1643
  India 1579
  Brazilië 789
  Filippijnen 577
  Nederlandse Antillen & Aruba 588
  Turkije 514
  Thailand 480
  Iran 477

  Turkije bungelt dus al aardig onderaan. En Marokko komt in dit staatje niet voor, want had een migratiesaldo van -1080. Het migratiesaldo van Marokko is al sinds 2005 negatief. Van 2005 t/m 2008 gingen er per saldo meer dan 5000 mensen van Marokkaanse herkomst uit Nederland weg.
  Bovenaan staan twee asiellanden (Irak en Somalië) en twee landen die veel kennismigranten leveren (China en India).
  Het is jammer dat discussies in de Tweede Kamer zo weinig op feiten worden gevoerd.

  Hij laat zien dat er sinds Ik zie trouwens dat er al

Leave a Reply