Bevolkingsgroepen: gemiddelde leeftijd en leeftijd gehuwden.

Hoe oud zijn wij met zijn allen gemiddeld en hoe is dat bij de verschillende bevolkingsgroepen? Wat is de gemiddelde leeftijd van gehuwden?  Zijn er duidelijke verschillen? En ik heb goed nieuws voor vrouwen. 

1. Gemiddelde leeftijd
Gemiddeld waren we met ze allen 40,1 jaar jong op 1 januari 2010 en dat is maarliefst 2,5 jaar meer dan 14 jaar daarvoor. Gemiddeld zijn we de afgelopen 14 jaar per jaar dus 2 maanden ouder geworden. 1)  Over vergrijzing gesproken! De volgende grafiek geeft het verschil tussen de verschillende herkomstgroepen.

Als we kijken naar de autochtonen dan zien we zelfs een verschil van 3 jaar t.o.v. 14 jaar geleden, oftewel een stijging van 2,5 maand per jaar. Tussen allochtonen en autochtonen is er een duidelijk verschil: de gemiddelde allochtoon is zes jaar jonger dan de autochtoon.
Het verschil tussen westers en niet-westers is enorm: de gemiddelde westerse allochtoon is zelfs een jaar ouder dan de autochtonen.
De niet-westerse allochtoon is met nog geen 30 jaar gemiddeld zeer jong, bijna net zo jong als de totale bevolking in 1950. Toch zie je bij deze groep de grootste stijging t.o.v. van 14 jaar geleden: 4,2 jaar meer oftewel een stijging met 16%.

De volgende figuur geeft vier herkomstlanden:

Opvallende verschillen. Allochtone Indonesiërs zijn met 47,1 jaar de oudste bevolkingsgroep. Dat is te verklaren door de immigratie uit Indonesië net na WOII. Die groep, 1ste generatie allochtonen, is oud en sterft nu uit. De tweede generatie is natuurlijk ook vrij oud. Neem bijvoorbeeld maar Geert Wilders die met zijn 47 jaar precies op het gemiddelde zit.
Dat die groep snel verouderd zie je ook aan het verschil met 14 jaar daarvoor: bijna negen jaar ouder.
Surinamers verouderen ook snel. De immigratie van Surinamers was eerder dan die van Turken en Marokkanen. Bovendien krijgen Surinamers vrij weinig kinderen, alhoewel dat nu weer iets is aangetrokken (artikel).
In 1996 was het verschil tussen Turken en Marokkanen gering, 0,8 jaar, terwijl dat nu 2 jaar is. Vermoedelijk is het hogere vruchtbaarheidscijfer van Marokkanen daarvan de oorzaak.

2. Gemiddelde leeftijd gehuwden
Gemiddeld is de getrouwde man in Nederland 54,6 jaar en de vrouw 52 jaar, zoals we zien in de volgende tabel:


Het verschil tussen allochtonen (3,6 jaar) is groter dan tussen autochtone mannen en vrouwen (2,3 jaar). Bij niet-westerse is het verschil het grootste: vier jaar.  Turken verschillen 3,2 jaar en Marokkanen spannen de kroon met maarliefst 6 jaar verschil. Het verschil tussen die twee zit hem niet in de leeftijd van de vrouwen (beide 40), maar in het verschil in leeftijd van de man: 44 tegen 46,8 jaar en dat terwijl de gemiddelde leeftijd van Turken hoger ligt dan die van Marokkanen, zoals we in figuur 1 hebben gezien.

Bron CBS: figuur 38_1 en 2 en figuur 38_3

1) Voor de dames onder ons heb ik een goede mededeling: u wordt ieder jaar niet 1 jaar ouder, maar, t.o.v. het gemiddelde, slechts 9,8 maanden. Dus dames iedere 5 jaar wordt u niet 5 jaar ouder, maar gemiddeld slechts 4 jaar. Om dat weer goed te krijgen verjaard u in 2011 niet. U neemt een sabbatical year. U viert natuurlijk wel feest, uitbundiger dan ooit. Dat doet u ook in 2016 en 2021. Een bijkomend voordeel is ook, als u nu jonger bent dan 55 jaar, dat u pas drie jaar later met pensioen hoeft.
Mocht u niet kunnen wachten dan mag u nu al drie jaar aftrekken, indien u dat al niet deed.

3 thoughts on “Bevolkingsgroepen: gemiddelde leeftijd en leeftijd gehuwden.

  1. vandyke

    Avatar van vandyke
    Dat mag zeker wel. Ik was zelf nieuwsgierig naar de cijfers en toen ik ze had dacht ik dat andere mensen ze misschien ook wel leuk zouden vinden.
    Er zit zeker ook wel enige informatie van enig belang in.

Leave a Reply