De immigratie van Polen.

‘Ruim de helft van de Polen vertrekt weer’, meldt het CBS vandaag. Het is hard gegaan met de immigratie sinds in 2003 het CDA/VVD kabinet Balkende II besloot om Oost_Europa bij de EU te voegen.

Deze grafiek laat zien de groei van de poolse bevolkingsgroep naar herkomst.


De eerste generatie Polen (in Polen geboren) groeide van 21 duizend in 2003 naar 57 duizend op 31 december 2009. De tweede generatie (hier geboren) groeide naar 20.000. Hier zitten veel kinderen bij van een Poolse moeder en een autochtone vader.

Het betreft hier mensen die ingeschreven staan bij het bevolkingsregister. De berichten over het totaal aantal Polen, die op dit ogenblik in Nederland zijn, lopen op tot 150.000 (Forum .pdf). De groep die niet ingeschreven staat bij het bevolkingsregister is een groep die hier juist veel tijdelijk zal zijn.

Onderstaand figuur geeft een heel compleet plaatje over de groei van de Poolse herkomstgroep:


Immigratie – emigratie + geboorte – sterfte geeft de bevolkingsgroei. De blauwe lijn geeft de procentuele groei per jaar en de blauwe letters de bijbehorende percentages.
We zien tot 2003 nog een groei tot 5%, vanaf 2004 schrijven wij dubbele cijfers.

De rode lijn en rode cijfers geven het migratiesaldo (immigratie – emigratie).
Nog niet alle cijfers over 2009 zijn er op dit moment, wel het groei %, dat, ondanks de economische crisis, toch nog 12% was.

Het volgende figuur geeft de migratie naar geboorteland.


De paarse stippellijn en cijfers geven het percentage emigranten tov de immigranten.
Je ziet een percentage van 47% in 2009.
De voorlopige cijfers t/m oktober van dit jaar laten weer een groei zien van de immigratie (met 10%).

Het CBS heeft gekeken naar de Poolse immigranten, zoals zij begin deze eeuw hierheen kwamen en de een aantal andere groepen van 1964 t/m 1973.

Voor de Polen zie je inderdaad dat de meerderheid binnen 10 jaar weer vertrokken is.

De voorlopige cijfers t/m oktober van dit jaar laten weer een groei zien van de immigratie (met 10%).

Conclusie: Polen vergelijken met Turken en Marokkanen, zoals vaak wordt gedaan, is onzin. Nietemin zijn de immigratiecijfers flink en alle geruststellende woorden van de CDA/VVD-coalitie in 2003 ten spijt, we moeten rekening blijven houden met een hoge immigratiecijfers en een belangrijk deel dat hier permanent of in ieder geval voor lange tijd blijft.

ps Voorstanders van de massa-immigratie uit Oost-Europa waren oa de volgende zeer belangrijke figuren van de regeringscoalitie: Maxime Verhaegen, fractievoorzitter CDA, Geert Wilders, Kamerlid VVD en Mark Rutte, Staatsecretaris voor Werkgelegenheid.

3 thoughts on “De immigratie van Polen.

 1. őszibarack

  Avatar van őszibarack
  Interessant.

  Ik heb nog wel een vraag die mij intrigeert: Is het zo dat de Polen voornamelijk komen in de leeftijd van 20-30 jaar en ongeveer na hun dertigste weer teruggaan om zich te settelen en hun kinderen in Polen naar school te laten gaan?

  En migratie neemt sowieso toe in de EU. Dat heb je met open grenzen, ongeacht wie er voor of tegen zijn of waren. Die situatie is onvergelijkbaar met de buitenlanders uit Turkije of Marokko.

 2. johanna_nouri

  Avatar van johanna_nouri
  Daar zijn wel wat kanttekeningen bij te plaatsen. Ter wille van de vergelijking heb ik gekeken naar de cijfers over 2007.

  Bij de mannen is 7% jonger dan 10 jaar, bij de vrouwen is dat 9%.
  Bij de mannen is ruim 40% 20-30 jaar oud, 70% is 20-40 jaar.
  Bij de vrouwen is het merendeel (55%) 20-30 jaar oud, in de leeftijdgroep 20-40 loopt dat op tot 75%.
  Vrouwen komen hier dus op jongere leeftijd heen dan mannen.
  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=03742&D1=0&D2=a&D3=0,119-128&D4=171&D5=0-2&D6=12&HDR=G1,G5,T,G3,G4&STB=G2&VW=T

  Het hoofdmotief voor zowel mannen als vrouwen is tegenwoordig niet gezinsmigratie, maar arbeid.
  Bij kinderen jonger dan 13 is zoals te verwachten het belangrijkste motief (97%) gezinsmigratie.
  Bij mannen in zowel de groep 20-30 jaar (83%) als de groep 30-40 jaar (87%) is arbeid het primaire motief. Gezinsmigratie maakt bij beide groepen minder dan 10% van het totaal uit.

  Het beeld bij vrouwen wijkt daar iets van af.
  Bij vrouwen in de leeftijd van 20 tot 30 jaar is arbeid in 57% van de gevallen het motief en gezinsmigratie in 185.
  Bij vrouwen in de leeftijd van 30 tot 40 jaar is eveneens bij een meerderheid (51%) arbeid het motief, maar loopt het percentage waar gezinsmigratie het motief is op tot 31%.
  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70693ned&D1=a&D2=1-2&D3=43&D4=1,4-5&D5=l&HDR=G4,G3,G2&STB=G1,T&VW=T

  Het is wat mij betreft denkbaar dat Poolse families hier met het hele gezin heen komen om te werken en dan blijven. Daar hoor je ook in toenemende mate geluiden over.

Leave a Reply