Een paar essentiele beweringen van Wilders gefileerd

Op 15 december stond er in de NRC een column van Bosma, de partij-ideoloog van de PVV. In het stuk beschuldigt hij links van leugens. Ik ga in dit stuk een paar beweringen van Wilders onderzoeken en er kan daarover maar één conclusie’ getrokken worden: Wilders liegt.

De rector magnificus van de Universiteit Leiden beschuldigt Geert Wilders ervan te spreken van een „tsunami van moslims”.Je vraagt je af waarom oud-links zo volhardt in aperte leugens. Waarom hebben ze geen enkele boodschap aan alle genuanceerde vertogen, waarin bijvoorbeeld steeds een scherp onderscheid wordt gemaakt tussen islamieten en islam en waar elke referentie aan ras ook maar in de verste verte ontbreekt.

Aldus Bosma in de NRC. Op het weblog van Geert Wilders kwam ik dit stuk tegen uit 2006:

 “Nederland staat aan de vooravond van een ‘tsunami van islamisering’. Moslims zullen de Nederlandse samenleving overspoelen en zorgen voor criminaliteit en overlast, ook op het platteland. Hun intolerante en gewelddadige cultuur zal de Nederlandse samenleving raken ‘in het hart, in onze identiteit’. “

‘De demografische samenstelling van de bevolking is het grootste probleem van Nederland. Ik heb het over wat er naar Nederland komt en wat zich hier voortplant. Als je naar de cijfers kijkt en de ontwikkeling daarin… Moslims zullen van de grote steden naar het platteland trekken. We moeten de tsunami van de islamisering stoppen. Die raakt ons in ons hart, in onze identiteit, in onze cultuur. Als we ons niet verweren, zullen alle andere punten uit mijn programma voor niks blijken te zijn.’

Ik heb geen zin om te discussiëren over zaken als wat Wilders bedoelt met tsunami, of er sprake is van nuance zoals Bosma die meent te ontdekken. Daar zijn en worden al duizenden artikelen over geschreven.
Ik wil het hebben over, ‘het demografische probleem’: ‘wat hierheen komt’, ‘de voortplanting’, ’ als je naar de cijfers kijkt en de ontwikkeling daarin…’.
Dat zijn de ‘feiten’ waarop Wilders en zijn volgelingen zich baseren. Ik wil die ‘feiten’ onderzoeken. Vooral de vruchtbaarheid heb ik wat uitvoeriger bekeken en kom nu met betrouwbare cijfers over hoeveel kinderen moslimmoeders krijgen. Het vruchtbaarheidscijfer van moslimmoeders ligt maar 15% boven dat van autochtonen, is een belangrijke conclusie.

1. Wat zich hier voortplant
Hoeveel kinderen krijgen moslims en hoeveel meer zijn dat er dan vergeleken met autochtonen? Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. 1) Uitgaande van het aantal kinderen dat Turken en Marokkanen samen krijgen, dan was het aantal kinderen van alle moslimvrouwen in 2009 ongeveer 17.000. *) Dat is +/- 9% van het totaal aantal geborenen (185 duizend). Het vruchtbaarheidscijfer (VC)2) is 2,1 en is daarmee 15% hoger dan dat van autochtonen (1,8). Het aantal kinderen dat moslima’s totaal meer krijgen per jaar is dan +/- 2.500. *) Daarbij ben ik uitgegaan van 900.000 moslims, zelfs 75.000 meer dan het cijfer van het CBS.

Betekent een vruchtbaarheidscijfer van 2,1 dat de moslimbevolking in Nederland niet meer zal groeien? Nee. Als je migratie buiten beschouwing laat dan zal de groep nog groeien omdat die op dit ogenblik nog erg jong is vergeleken met de autochtone bevolkingsgroep. Doordoor is het percentage overleden Turken & Marokkanen nu nog 5x lager dan bij autochtonen. Dat gaat veranderen. Alleen al de afgelopen 10 jaar is de groep T & M 5 jaar ouder geworden (artikel) en tegen 2050 zal het nog nauwelijks verschillen met autochtonen. Dat komt ook omdat hun vruchtbaarheidscijfer verder zal gaan dalen (artikel).
Het aantal moslims zal groeien van 5 tot 5,5 procent van de totale bevolking nu, naar iets van 8-9 procent in 2050.

In dit exel-bestand vindt u alle berekeningen en nog veel meer cijfers. Bovendien kunt u hierin het aantal moslims wijzigen. Het programma rekent dan het aantal baby’s uit.

2. Als je ziet wat hierheen komt.
Symptomatisch voor de PVV is dat ze het altijd hebben over wat hierheen komt en nooit over wat er weggaat. Immigratie en emigratie horen bij elkaar, maar niet bij de PVV. Op de website van de PVV vind je wel 122 keer het verband tussen moslims en immigratie en maar een keer met emigratie; dat was dan ook nog emigratie uit moslimlanden.  Dit zijn de cijfers rond 2006:


Bron: CBS

Al in 2002, vermoedelijk door de maatregelen van Cohen, was de immigratie uit moslimlanden sterk aan het dalen, bovendien steeg de emigratie en dat resulteerde zelfs in een negatief saldo van 2004 t/m 2007. 3) Er vertrokken er dus meer dan dat er hierheen kwamen. Dat heeft u Wilders, Fritsma of Bosma nooit horen roepen. Bij hun komen er alleen maar volgeladen vliegtuigen hierheen. De vertrekhal bestaat niet in de ideologie van de PVV.
In de vorige eeuw, ja toen hadden we forse overschotten. Dertig jaar geleden was alleen al het migratiesaldo van Turken en Marokkanen 24.000 positief. Dat was de vorige eeuw, we leven nu in de 21ste. Niet alle jaren hebben nu een negatief saldo. Natuurlijk niet, maar er is duidelijk sprake van een enorme verandering. 3)
Bovendien denk ik dat bij degene die terug gaan naar hun land van herkomst in verhouding meer moslims zullen zitten. Een moslim zie ik nog wel teruggaan naar Iran, maar een homoseksuele atheïstische Jood toch niet zo snel.

Conclusie: het door Wilders genoemde ‘demografisch groot probleem van Nederland’ bestaat niet. Het zijn openbare gegevens die iedereen kan ophalen bij het CBS en anders had hij ze via Kamervragen kunnen opvragen. Ik kan daarom de bewering van Wilders niet anders dan een leugen noemen. Dat wordt nog eens versterkt door de leugens van de ‘immigratie-expert’ van de PVV Fritsma. 4)
Ik daag Bosma en de PVV uit om eens te komen met die ‘cijfers en de ontwikkeling daarin…’. Wedden dat ze dat niet doen? Hoeft ook niet, want hun aanhang gelooft in Wilders. Geloven want dat is het. Bij de PVV en hun volgelingen zijn het geen meningen die gebaseerd zijn op feiten. De PVV kan roepen wat ze willen, want ook van de Nederlandse pers heeft zij ook niets te vrezen. Het eerste goed onderbouwde verhaal over de feiten van de migratie moet nog komen, op enkele kleine uitzonderingen na (Zembla, NCRV) . Wilders en de PVV hebben vrij spel.

*) 1-2-2011 Ik had eerst hier staan 16.000 moslimbaby’s en 2000 meer dan autochtonen. Daar zat een klein foutje in waardoor ik iets hoger uitkom.

1)  In de eerste plaats wordt niet geregistreerd in het bevolkingsregister welk geloof iemand eventueel heeft. Het CBS houdt echter wel uitgebreide enquêtes naar o.a. deze vraag. In 2009 waren er volgens het CBS 825.000 moslims in ons land. Dan weet je echter nog niet hoeveel kinderen moslima’s krijgen. Wat we wel weten is hoeveel kinderen Turkse en Marokkaanse vrouwen krijgen. Nu zijn niet alle Turken en Marokkanen moslim, maar je kunt er wel mee rekenen als je uitgaat van de veronderstelling dat alle moslima’s dezelfde levensopbouw hebben als die van alle Turkse en Marokkaanse vrouwen en net zoveel kinderen krijgen per vrouw. Het is een aanname, maar een die niet ver van de werkelijkheid zal liggen. Bovendien maken Turkse en Marokkaanse moslims ongeveer 75% uit van het totaal aantal moslims. Dat maakt dat zelfs een zeer hoge afwijking van 10% maar weinig invloed heeft op het totaal cijfer.

2) Een vruchtbaarheidscijfer van 2,1 betekent in principe dat de bevolking niet groeit door geboorte min sterfte. Gemiddeld moeten alle vrouwen samen tijdens hun totale vruchtbare leven iets meer dan twee kinderen het leven schenken omdat net iets meer dan de helft van hun kroost jongetje is en er vrouwen overlijden voordat zij het einde van hun vruchtbare leven hebben bereikt. Het autochtone cijfer van 1,8 betekent dat op den duur de bevolkingsgroep gaat krimpen, ondanks dat we steeds ouder worden. Onvermijdelijk.

3)2008 geeft weer een positief saldo en 2009 vermoedelijk nog iets meer, maar 2010 zal weer dalen. Zie: artikel, artikel. Voor het totale plaatje van de ‘massa-immigratie’ uit moslimlanden zie dit artikel. Voor verschil tussen de periode voor en vanaf 2002 zie dit artikel.

4) Sietse Fritsma heeft een boekje geschreven: ‘De immigratieramp van Nederland’ in 2007. Wilders schrijft in het voorwoord dat het een ‘eerlijk’ boekje is. Ook een leugen. Lees bijvoorbeeld dit artikel.

Kanttekening:
Ik heb persoonlijk weinig problemen met moslims. Ik vind het op zich niet leuk om over deze mensen te hebben zoals hierboven. Het verhaal moet toch geschreven worden omdat er veel te veel mensen angstig zijn geworden voor ‘het grootste probleem’.  Die angst is ten onrechtte. ‘Het volk’ is misleid/voorgelogen.

 

5 thoughts on “Een paar essentiele beweringen van Wilders gefileerd

 1. Joke Mizée

  Avatar van Joke Mizée
  Zeer to the point opgemerkt weer.

  Het lullige is dat het enige wat het huidige kabinet hoeft te doen, is eindelijk met de realistische cijfers te komen en te doen alsof dat hun merite is.

  Wat betreft de zinsnede "Moslims zullen van de grote steden naar het platteland trekken": dàt zou wel eens waarheid kunnen bevatten. Her en der rukt nl. de gegoede middenklasse op. Ik heb het over de herovering van de verherbouwde binnenstadswijken, een proces wat bekend staat als gentrificatie oftewel ‘de revanche van de middenklasse’. Als dit aanstonds echt doorbreekt zullen hele volksstammen hun voormalige sociale huurwoningen moeten verlaten voor iets betaalbaars, waaronder moslims. Je moet er toch niet aan denken.

 2. Tulay

  Avatar van Tulay
  @vandyke
  Kent u het boek "Volksbeving" van Fred Pearce ?
  Een real pageturner vanaf het begin. Het is integraal op internet te vinden en er staat geen woord Duits in !
  http://www.hitte.nu/volksbeving.html Hij komt tot de conclusie dat in 2100 van de 82 miljoen Duitsers nu er maar 18 miljoen over zijn. De 58 miljoen Italianen reduceren zich tot een ampele 8 miljoen. De grootste implosie staat China te wachten. Van de bevolking van Australie blijft heel weinig over. Hij beschrijft het fascinerend in een praechtige leesstijl.

  EVEN OF TOPIC
  @Joke
  Leuk u hier te ontmoeten ! Je begrijpt dat dat Engels en Duits in de zinnen hierboven me aankleeft na een bezoek aan E.T. Morgen ga ik hem o.m. vertellen dat ik twee Turkse moslims ken die vanwege hun joods klinkende achternaam vanuit Den Haag naar de vernietigingskampen zijn vervoerd ondanks dat zij onderdanen van een neutrale staat waren.

 3. vandyke

  Avatar van vandyke
  Dank voor jullie reacties.

  Het is inderdaad volkomen logisch dat er een trek naar het platteland zal plaatsvinden. Of het echt gaat gebeuren dat zou ik niet durfen zeggen. De vreemdelingen haat is wel erg groot geworden.

  Dank voor de link Tulay. Interessant.

 4. Helena

  Avatar van Helena
  dat boek volksbeving is inderdaad aan te bevelen om te lezen! Heb het zelf ook.
  En goed dat je weerwoord geeft aan de uitspraken van Wilders c.s. er klopt inderdaad niets van, ze kunnen niets aantonen!

  In de meeste landen dalen de vruchtbaarheidscijfers. En dat geldt ook voor de Turken en Marokkanen hier in NL. En ook voor Irakezen, Iraniërs etc.

Leave a Reply