PVV-coryfee Sietse Fritsma maakt het weer bont

Het is weer zover, in de Volkskrant van vorige week maandag krijgt Tweede Kamerlid Sietse Fritsma weer alle ruimte om zijn ideeën over de ‘massa-immigratie’ de vrije loop te laten. Veel argumenten missen echter (voldoende) onderbouwing.

Onder de kop Tijd voor noodrem gezinsmigratie! schrijft Fritsma:

Tot op de dag van vandaag loopt de instroom van gezinsmigranten in de tienduizenden per jaar. En terwijl de instroom van bijvoorbeeld Marokkanen afneemt, neemt de instroom van Somaliërs weer toe, waardoor er steeds weer nieuwe (vaak kansarme) 1e generatie migranten naar Nederland komen en alle integratieproblemen blijven bestaan.


De feiten
In 2009 is aan 21 duizend vreemdelingen een verblijfsvergunning verleend in het kader van gezinshereniging en -vorming. Dat is 15% van de totale immigratie in 2009. 1)
Als je het stukje van Fritsma leest, dan krijg je de indruk dat die tienduizenden Marokkanen en Somaliërs zijn. Geheel onjuist. In werkelijkheid waren er 1700 Somalische en 1600 Marokkaanse immigranten.2)
Die 21 duizend zijn alle immigranten van buiten de EU, dus ook Russen, Argentijnen, Amerikanen, Australiërs, Chinezen enz. Het aantal laagopgeleiden onder hen is slechts een minderheid. Van hen die in het buitenland een inburgeringscursus moesten doen was maar een kwart laagopgeleid.3)

Volgens Fritsma is er niets veranderd in Nederland en is het allemaal nog net zo als in de vorige eeuw. Het tegendeel is echter waar. De nieuwe Vreemdelingenwet, ingevoerd in 2001, en de verhoging van het inkomensvereiste naar 100 procent van het minimumloon per 1 januari 2002 zijn twee maatregelen, ingevoerd door Cohen, die, samen met de latere maatregelen van Verdonk, voor een duidelijke vermindering van het aantal kansarme migranten hebben gezorgd.

De volgende tabel laat de immigratie naar geboorteland zien vanuit zes belangrijke immigratielanden gedurende de periode 1996 tot en met 2009. 4) In totaal immigreerden er 263 duizend mensen uit deze landen, gemiddeld 19 duizend per jaar. Dat is natuurlijk een flink aantal. Wat Fritsma en de PVV echter stelselmatig verzwijgen, is het bestaan van emigratie. In dezelfde periode emigreerden er ook weer 116 duizend mensen, dat is 44 procent van de immigratie. Het migratiesaldo over de periode 1996 – 2009 was dus 148 duizend, ofwel: 11 duizend per jaar.

Zoals ik al aangaf is er veel veranderd in migratieland. Dat wordt nog beter zichtbaar wanneer we de cijfers hierboven splitsen in twee periodes: 1996 t/m 2001 en 2002 t/m 2009. We zien grote verschillen tussen die twee periodes. De immigratie halveerde en de emigratie steeg. Dat had grote gevolgen voor het migratiesaldo. Was dat in de eerste periode nog gemiddeld 19 duizend per jaar, in de tweede periode daalde het naar gemiddeld vier duizend per jaar.

Marokkanen en Somaliërs
In de afgelopen 14 jaar kwamen er 57 duizend immigranten uit Marokko naar Nederland en emigreerden er 26 duizend. Het saldo was dus 31 duizend.
Maar helemaal grappig is het migratiepatroon van Somaliërs. Afgerond 28 duizend immigranten en 22 duizend emigranten en dat geeft een saldo van 5 duizend. Inderdaad, 5182 gedurende die 14 jaar.
Maar we zijn er nog niet, want als wij kijken naar de twee periodes dan zien wij dat het migratiesaldo van Somaliërs van 2002 t/m 2009 zelfs negatief is: er vertrokken er 12% meer dan dat er binnenkwamen.
Neemt zoals Fritsma schrijft de instroom van Somaliërs weer toe? Wel in 2009, maar in 2010 is het aantal  asielaanvragen met 43% gedaald. 5) Maar dat verzwijgt hij.
Het aandeel van Marokko en Somalië in de totale immigratie stelt niets voor.

De zes geselecteerde landen zijn allemaal zogenaamde moslimlanden. Alle moslimlanden samen maakten voor 2002 een kwart van de totale immigratie uit. Van 2002 t/m 2009 was het percentage 17. 6) Laat staan dat, zoals Fritsma in zijn boekje De immigratieramp van Nederland (2007) schreef, moslims het overgrote deel van de immigranten uitmaken.

Conclusie
Fritsma’s beweringen missen voor een belangrijk deel een fundament en het trieste is dat de PVV daarvoor wederom een podium krijgt in de Volkskrant. Het zou niet zo erg zijn als de Volkskrant eens het waarheidsgehalte van de beweringen van Fritsma zou nagaan. Helaas is dat nooit gebeurd en ik vrees dat het ook nooit zal gebeuren.
Lees meer over Fritsma’s De Immigratieramp van Nederland in bijvoorbeeld dit artikel.

Lees ook Sietse_Fritsma_speelt_vals

1) IND: Jaarresultaten 2009
2) CBS: Steeds meer niet-westerse arbeidsmigranten en studenten naar Nederland
3) Brief Ministerie van Wonen en Wijken en integratie aan de 2e kamer 17-11-2009
4) Bron CBS: Immi- en emigratie naar geboorteland, leeftijd (31 december) en geslacht
5) Vandyke: Aantal asielverzoeken gedaald in 2010
6) Bron CBS: Immi- en emigratie naar geboorteland, leeftijd (31 december) en geslacht

15 thoughts on “PVV-coryfee Sietse Fritsma maakt het weer bont

 1. vandyke

  Avatar van vandyke
  Dank voor de reacties.

  Ik verwacht ook niet anders van de PVV Antoinette en ook niet dat de VK ook dit weer niet uitzoekt.

 2. Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Stom dat je geen ingezonden brief opstuurt. Het is actueel en het is een publieke tegenreactie op PVV. Ik wed dat ze het publiceren. Wel inkorten tot 800 woorden en de links naar blogs verwijderen.

 3. vandyke

  Avatar van vandyke
  Ik heb een veel beter Idee Mihai. Stuur jij een mailtje naar de redactie en maak ze attent op de stukken van Johanna en dat van mij. Vraag de redactie of ze daar niet eens aandacht aan moeten schenken.

 4. Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Wat een stom idee. Als je er zelf niets aan doet, gaat niemand je ontdekken. We leven in een maatschappij van initiatief nemen en jezelf verkopen. Als je dat niet een beetje leert, dan word je opzij geschoven door anderen met grotere ellebogen.

 5. Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Hoe denk je dat al die losers, zoals Likud Nederland en die kolonist in de bezette gebieden, gepubliceerd worden? Niemand heeft de redactie op hun briljante stukken geattendeerd. Ze blijven de redactie met brieven bestoken.

 6. vandyke

  Avatar van vandyke
  Standaard zit ik vol stomme ideeen en laat mij graag opzij drukken.

  Dat ik niet richting VK reageer heeft te maken met het feit dat het niet helpt. Ook al zouden zij een stukje van mij als opinie plaatsen dan heeft dat geen zin omdat ze de volgende keer weer die onzin van rechts kritiekloos publiceren. Zij moeten zelf eens een keer hun journalistieke plicht doen. Ze moeten het zelf onderzoeken zodat ze bij een volgende gebeurtenis wel weten waar het over gaat.

  Hoeveel journalisten zijn er bij de VK? Hoeveel zijn er gespecialiseerd in voetbal en hoeveel in migratie? Migratie wordt door de Nederlandse bevolking als een van de allerbelangrijkste thema’s gezien. Waarom is er dan bij de VK niemand die daar verstand van heeft? Wie heeft er belang bij dat niemand bij de VK (maar ook de andere kranten hoor) niets weten over de migratie? De Volkskrant heb ik een paar jaar geleden Wilders propagandablaadje genoemd. Daar sta ik nog 100% achter.

  Dat ik weinig succes heb dat weet ik. Daarom ook die kleine lettertjes onderaan het artikel.

 7. Helena

  Avatar van Helena
  goed antwoord!
  Dat er zoveel Somaliërs emigreren! Wist ik niet. Heb wel eens gelezen dat er ook een aantal naar Engeland vertrekken.

  Ik plaats hier ook even mijn reacties (het zijn er twee) onder het artikel van Fritsma (bij VK-Opinie).

  Helena schreef op 19-01-2011 13:52
  Het gaat de heer Fritsma zowel om het aantal migranten dat NL binnenkomt vanwege het aanvragen van asiel, als vanwege gezinsvorming/gezinshereniging, en het gaat de heer Fritsma ook om migranten die hier komen vanwege werk (of die hier werk willen zoeken).
  Het gaat de heer Fritsma en de PVV slechts om aantallen, aantallen, men wil gewoon niet meer dat hier iemand uit "den vreemden" nog binnenkomt, met name uit de moslimlanden.
  Lees vooral niets over de problematiek elders in onze wereld, nee daar trekt de heer Fritsma zich niets van aan.

  Verder raad ik de heer Fritsma aan het boek van Fred Pearce te lezen : "Volksbeving", en dan met name deel 5, migrantenmythen
  http://www.hitte.n u/DOWNLOAD/volksbev…
  Deel 6 kan ik u ook aanbevelen
  http://www.hitte.n u/DOWNLOAD/volksbev…

  Voorts beschouwt u (en de PVV natuurlijk) NL als een eiland. Wat niet het geval is!

  Helena schreef op 18-01-2011 14:35
  U heeft het in uw artikel over een noodrem bij gezinsmigratie en haalt ook de "term" asielzoekers aan in uw stuk. De PVV, uw "partij" (beweging), is ook al tijden van mening om de noodrem bij asielzoekers te hanteren. Dat zien we o.a. in de aantallen vluchtelingen die de PVV welkom wil heten in ons land. Was dat eerst 5.000 volgens uw PVV partijprogramma, volgens uw laatste Partij Visie is dat aantal gedaald tot 1.000 asielzoekers! Volgende keer zal dat aantal vast en zeker 500 of 0 bedragen. Alle vluchtelingen kunnen immers veilig worden opgevangen in de regio (dus in het land van herkomst of in de landen in de buurt)?? Het aantal conflicten in deze wereld neemt immers ook af? (niet dus).

  De vraag is wie daar nou de oorzaak van zijn, dat de migratiediscussie vooral over asielzoekers ging. Trouwens, is dat wel zo? Volgens mij ging de discussie bij uw partij met name over aantallen, het gevaar van de tsunami van islamisering en weet ik wat nog meer en probeert de PVV nu daar een halt toe te brengen door steeds strenger te worden bij de selectie van wie we wel of niet toelaten in ons land. En of dat nou over asielzoekers gaat, of over gezinsmigranten. Straks mag NIEMAND er meer in!

  Gezinshereniging is wel een recht! Zie de UVRM!

  Vervolgens zou u de Kamerstukken eens wat beter moeten lezen, zoals dit kamerstuk (een bijlage) http://www.e-quality.nl/assets/e-qual...

  Kamerstuk (Bijlage) betreft dus een bijlage bij de BRIEF VAN DE MINISTERS VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE EN VAN JUSTITIE, 20 april 2010
  Citaat uit analyse en aanbevelingen:

  "In het debat over huwelijksmigratie speelt beeldvorming een grote rol. Het beeld is vaak dat ‘de’ huwelijksmigrant een laag opgeleide Turkse of Marokkaanse vrouw is. In feite vormen Turkse en Marokkaanse vrouwen een minderheid van alle huwelijksmigranten die naar Nederland komen en zij zijn vaak goed opgeleid.
  Huwelijksmigrantes zijn heel verschillend, maar zij hebben in grote lijnen ook veel gemeen. ‘Kwetsbaar, maar kansrijk’ worden de jongere huwelijksmigrantes (onder de 45 jaar) treffend genoemd in het onderzoek van Brink e.a.: zij zijn behoorlijk geïsoleerd, maar tegelijk willen zij graag een taalcursus volgen en de meesten willen op den duur gaan werken."

  "toelatingsbeleid of integratie- en emancipatiebeleid?
  Huwelijksmigratie laat zich maar zeer ten dele inperken door toelatingsbeleid. Internationale verdragen staan daarvoor in de weg. In grote lijnen is er weinig anders te bereiken dan uitstel van de immigratie. De prijs daarvoor is uitstel van de integratie. Bovendien voelen zowel huwelijksmigranten als hun partners zich hierdoor minder welkom in Nederland. Ook dat draagt niet bij aan integratie."

  U vergeet ook nog de "autochtone Nederlanders" die relaties aan gaan met mensen die in het buitenland wonen, vaak ook nog in landen als Turkije. Ook al zo’n land waar veel moslims wonen…
  Lees daar vooral niets over en verdiep u daar ook niet in. Mensen die relaties aan gaan met mensen uit andere landen, wat zouden die een belangrijke rol kunnen spelen in het aanleggen van bruggen tussen de verschillende werelden. Lees het boek van Stine Jensen, "Turkse Vlinders" eens, zou ik u willen aanraden.

  Daar waar U staat, verwijst naar de heer Fritsma natuurlijk en niet naar Van Dyke…:-)

 8. Helena

  Avatar van Helena
  Hier een link naar een quick-scan Somaliërs in Nederland, http://ikregeer.nl/document/blg-73664
  wat betreft immigratie-emigratie geldt inderdaad dat een aantal Somaliërs voor Engeland kiezen. Men heeft het in de quick-scan evenwel ook dat jonge Somaliërs weer terugkeren (of terug willen keren) naar NL omdat het in Engeland toch niet zo bevalt voor hen maar exacte cijfers heeft men niet.

  Eigenlijk, de cijfers van Van Dyke beschouwende, is het beleid van de regering dat steeds strenger wordt tav asielzoekers, en ook wat betreft Somaliers dus een beetje uit de lucht gegrepen want oh er komen zoveel Somaliërs naar NL toe om asiel aan te vragen en oh er wordt zoveel fraude gepleegd….

 9. vandyke

  Avatar van vandyke
  @Helena Ik ben het boek van Fred Pearce aan het lezen. Wat een boeiend boek. Nog niet uit en daarna ga ik nog op zoek naar commentaren, maar zeer waardevol.

  Over Somaliërs die vertrekken uit Nederland en weer terugkeren zijn geen cijfers, maar die opnieuw immigrerende groep zit wel in de immigratiecijfers naar geboorteland. Dus in tabel 48_1 onder de kolom immigratie.

 10. Pingback: Sietse Fritsma speelt vals | Levantijnse berichten

 11. Pingback: Sietse Fritsma (PVV) vergeet wat | Sargasso

Leave a Reply