Dagelijkse Standaard goochelt met migratiecijfers.

 De website De Dagelijkse Standaard publiceert regelmatig stukjes waaruit moet blijken dat er wel degelijk sprake is van massa-immigratie uit niet-westerse/moslimlanden. Dat ze nogal onzorgvuldig zijn met het presenteren van data, is zachtjes uitgedrukt. In een recent artikel overtroffen zij zich echter weer in geraffineerde massa-misleiding. In het artikel komt de volgende grafiek voor:

             

De boodschap is dat niet-westerse immigranten een zeer belangrijk deel uitmaken van het totale migratiesaldo, een duidelijk overheersend deel zelfs, en dat dat bij westerse landen wel meevalt.

Nu is het op zich al bijzonder positief dat zij het migratiesaldo nemen -men heeft het bij rechts vrijwel uitsluitend altijd over de immigratie en nooit de emigratie (tenzij het de vermeende braindrain is)- dus we gaan vooruit. De manier waarop ze het hanteren is dubieus.

Laat ik het jaar 2009 nemen:

 

Je ziet immigratie, emigratie en een migratiesaldo van westerse en niet-westerse  geboortelanden. Het totaal saldo was dat jaar 34 duizend. Wat heeft nu DDS gedaan in hun grafiek? Ze hebben het totale migratiesaldo genomen en daarnaast het saldo van de niet-westerse geboortelanden gezet. En inderdaad zie dat niet-westers heel dicht bij het totaal komt. Dat zie je ook in de cijfers van de tabel: 24 duizend niet-westers en 10 duizend westers, geeft totaal 34 duizend immigranten.

Ik bestrijd die cijfers niet, ze komen van het CBS, maar er is iets gemeens aan de hand. Wat zijn westerse landen? Alle landen in Europa en nog een paar daarbuiten. Alle landen in Europa? Ja, dus inclusief Nederland: in de cijfers van westers zitten ook alle immigranten en emigranten die in Nederland zijn geboren. De migratiecijfers voor in Nederland geborenen zijn:

Immigratie: 28.000 duizend, emigratie 40.000 en migratiesaldo -12.000.

Er emigreerden meer mensen die in Nederland zijn geboren dat er immigreerden (niet onlogisch natuurlijk). Nu wordt het een beetje ingewikkeld want wat betekent dat dan voor de cijfers van de overige westerse landen?   De immigratie en emigratie is lager, maar het saldo is hoger omdat Nederland een negatief saldo heeft. Het saldo voor de overige westerse landen is 22 duizend. Als je daar bij optelt het cijfer van Nederland,  -12 duizend,  dan kom je op –afgerond- 10 duizend uit. Vals spel dus.

Tabel 51_2 geeft het plaatje waarin het saldo ‘buitenlandse’ immigranten uit westerse landen is en dat verandert het plaatje behoorlijk.

Als je Nederland meeneemt in westers dan kan je de absurde situatie krijgen dat er niets veranderd –in de redenatie van DDS- als er dit jaar 100.000 Polen komen en 100.000 autochtonen zouden vertrekken. Dan nog zouden er –volgens de logica van DDS- meer migranten uit niet-westerse landen komen dan uit westerse.

Bron van beide tabellen CBS: Immi- en emigratie naar geboorteland, leeftijd (31 december) en geslacht

Ik heb een andere tabel gemaakt die het verschil in migratiesaldo tussen geboortelanden westers (zonder Nederland), niet westers en Nederland volgens mij duidelijker maakt tov het totaal migratiesaldo:

  

Bron CBS:  Immi- en emigratie naar geboorteland, leeftijd (31 december) en geslacht

In het artikel van DDS staat: “Kijken we echter alleen naar personen afkomstig uit niet-westerse landen dan bedroeg de toename bijna 350 duizend.”

Wat ik constant heb beweerd is niet dat er geen grote immigratie –beter gezegd migratiesaldo- is geweest, maar dat er een duidelijke scheidslijn is te trekken op 1 januari 2002. Dat zie je ook aan die 350.000 in het vorige figuur, maar helemaal als je gaat optellen:

 

Was het migratiesaldo uit niet-westerse landen gemiddeld 35.000 in de periode t/m 2001, daar daalde het migratiesaldo met ruim 60%. Dat noem ik een aardverschuiving. Het simpelweg in een staafjesdiagram de som nemen van 15 jaar noem ik massa-misleiding.

Wat natuurlijk nog meer van belang is om te kijken wie er binnenkomen en weer weggaan.

Bijvoorbeeld: 2009 mag dan een jaar zijn met een record-immigratie, dat was niet zo voor niet-westersen. In dat jaar was er wel een recordimmigratie van niet-westerse studenten. Dat aantal was bijna net zo groot als het aantal asielzoekers. Waarschijnlijk waren er in 2010 zelfs ruim meer studenten dan asielzoekers.

Die vraag waarom komt men hierheen kan ik dus nog uitdiepen. En dan staat er ook nog een ’geschiedenis’ van de immigratie in het DDS-artikel. Daar zijn ook wel kanttekeningen bij te plaatsen. Zie bijvoorbeeld: de schuldigen van de ‘massa-immigratie’ eindelijk aan de schandpaal.

Tot slot nog een  figuur uit dit artikel  over de ‘massa-immigratie’ uit moslimlanden:

 

Massa-immigratie???

Daar ging het toch uiteindelijk om? Om de moslims, zoals iemand ook duidelijk maakte in een commentaar bij het DDS-artikel.

  Dit artikel is eerder geplaatst op de website van Krapuul.nl, maar is iets gewijzigd.

Leave a Reply