De aardverschuiving in migratieland en het ongelijk van Nyfer.

Hoe zit het nu met de immigratie uit van niet-westerse landen. Waarom komen ze hier? Hoeveel?

Conclusie:  Volhouden dat de migratiewereld van niet-westerse immigranten er net zo uitziet als in de vorige eeuw, zoals rechts doet, is volksverlakkerij.  Het toont ook aan het ongelijk van Nyfer over de kosten van de immigratie gemaakt in opdracht van de PVV. Nyfer gaat uit van eenzelfde immigratiepatroon als in de vorige eeuw. De cijfers tonen aan dat dat onzin is. .

Van iedereen die een verblijfsvergunning moet aanvragen weten we waarom ze zijn geïmmigreerd. Het CBS heeft de gegevens van het bevolkingsregister gelegd naast die van de IND en die cijfers vanaf 1995 over de immigratie van niet-westerse allochtonen uitgesplitst naar asiel, gezinsmigratie, arbeid, studie en overig (bijvoorbeeld au-pairs).  Het zijn dus de ‘echte nieuwe’ immigranten en niet bijvoorbeeld (terugkerende)  Nederlanders, want die hebben niets met de IND te maken.

Aanvulling: om misverstanden te voorkomen: in de cijfers zitten ook mensen met een  EU-paspoort en die hebben tegenwoordig geen vergunning nodig van de IND om hier te mogen mogen wonen.

Het volgende figuur geeft de aantallen en de reden waarom men hierheen komt:

Eén van de vele  wijdverbreide misverstanden –dit keer van links!- over de immigratie uit niet-westerse landen is dat de immigratie zo sterk is gedaald dat het niets meer voorstelt. Dat is gedeeltelijk het geval -ik kom daar in een volgend artikel op terug waar dat misverstand vandaan komt.  Een van de dingen die sterk zijn veranderd zijn de redenen van  waarom men hierheen komt. We zien een sterke daling in de vooral asiel- en gezinsimmigratie en een stijging van arbeid, studie en overig.  Om het verschil duidelijker te maken geeft het volgende figuur het percentage van de verschillende categorieën per jaar:

De rode lijn geeft de totaal migratie volgens de schaal op de rechter as en komt overeen met de aantallen van figuur 53_1. De kolommen zijn percentages volgens de linker as.

Maakte t/m 2001 asiel- en gezinsmigratie nog tussen de 80 en 90 procent uit van de totale migratie, dat aantal daalde naar een percentage van rond de 60 in de periode erna.

Nu zal ik onmiddellijk erkennen dat het aantal gezinsmigratie rond 2005 wel wat lager was dan je misschien normaal zou verwachten. De reden is dat Verdonk enkele maatregelen heeft genomen die voor een deel een tijdelijk effect hadden:  als je de minimum leeftijdsgrens voor gezinsvorming verhoogd van 18 naar 21 jaar, zoals in 2004 gebeurde, dan stel je een immigratie voor een –belangrijk?- deel uit tot men 21 is en krijg je ook vóór het invoeren van de maatregel een hogere immigratie. Hetzelfde gebeurde in 2006 met de eis dat je al in buitenland een inburgeringcursus moet doen. Daarnaast heb je steeds meer niet-westerse allochtonen die een voldoende inkomen hebben en bijvoorbeeld ook veel meer hoogopgeleide  arbeidsmigranten die hun partner (en kinderen) laten overkomen.  Wat ook uit onderzoek blijkt is dat er een duidelijke verschuiving heeft plaatsgevonden van laagopgeleide naar hoogopgeleide gezinsmigranten.  Een aantal van 15 tot 17 duizend gezinsmigranten (partners en kinderen), zoals in 2008 en 2009, per jaar lijkt een reëel aantal voor de toekomst.

Uit bovenstaande plaatjes blijkt al duidelijk een verschil. Dat verschil  kan ik nog beter laten zien als ik het gemiddelde, van de verschillende categorieën,  over de periode 1995 t/m 2001 vergelijk met  de aantallen van de verschillende jaren. Je krijgt dan een duidelijker plaatje van de ‘aardverschuiving in migratieland’.

Het gemiddelde over de zeven jaar van 1995 t/m 2001, van iedere categorie, is de nullijn. Als er bijvoorbeeld in een jaar meer studenten zijn binnengekomen dan zie je een paars blokje boven de nullijn, zoals in 2009 toen er een recordaantal studenten naar ons land kwam.  Het is ook duidelijk dat vanaf 2002 er minder asielmigranten naar ons land kwamen dan gemiddeld daarvoor.  In 2008 en 2009 zie je weer een toename: het staafje gezinsmigratie onder de nullijn wordt kleiner en het aantal asielmigranten kroop dus richting het gemiddelde van 1995 t/m 2001. Uit voorlopige cijfers over 2010 blijkt dat het staafje asiel weer flink is gegroeid onder de nullijn –en er dus weer flink minder asielmigranten naar ons land kwamen.

Tot slot nog een tabel met de vergelijking van de periodes vóór en van vanaf 2002:

Vooral de laatste kolom is boeiend:

Arbeid + 74%, asiel – 65%,  studie + 133% enzv., is het verschil tussen 1995-2001 en 2002-2009.

Het rapport van Nyfer kan de prullenmand in.

Bron cijfers CBS: Steeds meer niet-westerse arbeidsmigranten en studenten naar Nederland

Hoeveel gaan er weg? En hoe zit het met de migratie van mensen uit moslimlanden?  Antwoorden in een volgend stuk.

Update 13-3-2010: Zie voor de immigratie, emigratie, en migratiesaldo van NWA gesplitst in moslimlanden en overige niet-westerse landen dit artikel:

De migratie uit niet-westerse landen ontleed.

7 thoughts on “De aardverschuiving in migratieland en het ongelijk van Nyfer.

 1. Wil

  Uit de eerste, tweede en vierde tabel kan men opmaken dat de gezinsmigratie gelijk blijft, hoezo “Het rapport van Nyfer kan de prullenmand in.” ?

  1. Bas

   Wil, in de vierde tabel (en de andere) staat toch duidelijk dat de gezinsmigratie 18% op jaarbasis is gedaald (17,0-20,7)/20,7 = -18%

   Overigens is de toename in werkvisa en studievisa (+74% & +133%)belangrijker. Die mensen leveren de Nederland BV geld (inkomstenbelasting) op.

 2. admin Post author

  @Wil Als u kijkt naar figuur 53_3 dan zie je dat vanaf 2004 de gezinsmigratie onder het gemiddelde ligt van 1995 t/m 2001. Het gemiddelde ziet u in tabel 53_1: 20,7 duizend per jaar. Over het totaal 2002 t/m 2009 is de gezinsmigratie 17 duizend. In de tweede periode is de gezinsmigratie 18% lager dan die van de eerste periode.

  U moet het figuur 53_3 dus zo lezen dat de nullijn 20,7 duizend per jaar is bij gezinsmigratie. Bij arbeid is dat 2,4 duizend enzv.

 3. seven

  De berekening van Nyfer gaat over het uitgangspunt van gem. per jaar 25.000 niet westerse immigranten. (Elke jaarinstroom van 25k nwa kost uiteindelijk 7mrd voor alleen die 25k (+offspring) Immigratie nwa zit daar nog ruim boven (50k) uit emigratiecijfers blijkt ook nog eens dat vooral hoogopgeleiden jonge autochtonen en allochtonen vertrekken, een braindrain dus.

 4. admin Post author

  Dank voor je reactie Seven.

  Nyfer gaat bij haar berekening van de 7,2 miljard inderdaad uit van een netto immigratie van 25.000. Om de kosten van de huidige immigratie te berekenen gaat Nyfer ook uit van het volgende:

  “Het gaat hier om de kosten van een ‘gemiddelde’ niet-westerse immigrant met sociaal-economische kenmerken die overeenkomen met die van de huidige populatie nietwesterse allochtonen”, aldus het rapport.

  Zoals de ‘huidige populatie eruit ziet’ is dus precies mijn punt want de huidige immigratie ziet er dus niet uit zoals die vroeger was. Nyfer gaat ten onrechte uit van die veronderstelling. De huidige groep niet-westers wordt gekenmerkt door een hoog aantal zeer laag, of zelfs helemaal niet, opgeleiden.
  Naast dat Nyfer op nog wel meer punten de plank misslaat is deze toch wel een van de belangrijkste.

  Dat er sprake is van een braindrain van hoogopgeleiden is echt onzin, althans t/m 2009. We leven in turbulente tijden en hoe het nu is kan denk ik geen mens voorspellen.

  Over de huidige emigratie heb ik een paar artikel geschreven.
  In dit artikel bespreek ik zowel de emigratie van autochtonen als die van allochtonen. Geen brain-drain. Van beide niet.

  Uit dit artikel “Het werkelijke aantal autochtonen dat in die 15 jaar netto is vertrokken bedroeg 200.000 en niet 300.000. Oftewel 13.000 per jaar, oftewel 0,1% van de autochtone bevolking ,oftewel op iedere 1.000 autochtonen verliet er netto zegge en schrijve één per jaar ons land. Dus 1:1000.”
  Met 1 op de 1000 vertrekkers op een autochtne bevolging waarvan ongeveer 30% hoog is opgeleid kan je onmogelijk spreken van een braindrain.
  Dat wil niet zeggen dat er bijvoorbeeld zeer specifiek een braindrain kan zijn van bepaalde specialisten. Zouden bijvoorbeeld bezuinigingen op het hoger onderwijs niet nu juist de toppers wegjagen?

 5. Piet van den Hoeck

  Allemaal goed en wel maar we hebben gewoonweg geen geld meer om buitenlanders te ontvangen, te huisvesten en voedsel en dergelijke te geven. In rap tempo wordt er door de schaduwelite het hele sociale bestel in NL afgebroken en onze ouden van dagen moeten het maar uitzoeken. We zijn allemaal gelukszoekers en we zijn best gul om te delen maar er valt nix meer te delen. Er zijn voedselbanken, huisuitzettingen en nog meer van die locale ellende. Als we geen poen hebben kunnen we geen gasten ontvangen en alle kosten op ons nemen. Dat gajes in Den Haag raakt iedereen maar als je iets zegt word je uitgemaakt voor racist. Nou, dat zijn de meeste mensen echt niet. Je kunt ze beter realist noemen en ze denken slechts aan overleven en alle rekeningen betalen. Genoeg is genoeg en alle mooie grafiekjes ten spijt: het zegt me helemaal niets meer. Links is links niet meer en rechts is rechts niet meer want dat bestaat simpelweg niet. Als ik illegaal in een buitenland verblijf word ik er ook begeleid uitgegooid. Waarom zouden wij genoegen moeten nemen met illegale asielzoekers? Als ze opgepakt worden, hup, het land uit. Jaren doen voordat ze uitgeprocedeerd zijn? Laat me niet lachen, daar worden alleen glibberige advocaatjes wijzer van. Heeft niets meer met sociaal te maken, maar met overleven. En politici liegen nu eenmaal voor hun beroep, dus daar kunnen we ook niet op rekenen.

 6. vandyke Post author

  Dank voor uw reactie Piet van de Hoeck

  ‘Wij hebben geen geld meer. ‘ Een van de allerrijkste landen ter wereld en ‘wij’ hebben geen geld meer?
  Een land waar bijvoorbeeld miljarden worden besteed aan subsidie voor de rijksten in dit land alleen al voor hun villa?

  Illegale asielzoekers? Het is niet illegaal om naar een land te gaan en daar asiel aan te vragen. Er is dan geen sprake van illegaliteit. ‘Illegale’ ‘asielzoeker’ zou je eventueel alleen kunnen noemen iemand wiens aanvraag voor een verblijfsvergunning definitief is afgewezen en hier nog in ons land verblijft.

  In ieder geval reageert u niet inhoudelijk op mijn artikel. Alweer niet.

Leave a Reply