Holland schafft sich ab

De website De Dagelijkse Standaard heeft opnieuw een artikeltje geschreven waarin zij  nog  verder gaan in hun nogal vreemde, zacht uitgedrukt, interpretatie van de migratiecijfers, in een artikel met als titel  Massa-immigratie in cijfers (II) – ‘Holland schafft sich ab’?.

Conclusie: De Dagelijkse Standaard knoeit zoveel  met de cijfers dat er geen sprake meer kan zijn van een vergissing. In het eerste deel gaf ik ze nog een beetje het voordeel van de twijfel: ze begrijpen het niet zo goed. Nu kan ik maar een conclusie trekken: ze bedonderen de boel.  

In hun artikel  staat de volgende grafiek:

Allereerst het begrip ’herkomstgebied’. Dat is een term die wel door het CBS wordt gehanteerd, maar dan als deel van een land: herkomstgebied Bosnië als onderdeel van voormalig Joegoslavië bijvoorbeeld. Het gekke is dat dat DDS in het artikel wel linkt naar een begrip van het CBS, maar dat is herkomstgroep, oftewel autochtoon/allochtoon. De cijfers in de grafiek van DDS zijn echter van geboorteland. Waarom noemen ze het dan herkomstgebied? De cijfers naar geboorteland (alleen Nederland en niet-westers genomen) staan in deze tabel. Dat is inderdaad het migratiesaldo van 350.000 geboren in niet-westerse landen en 300.000 in Nederland geborenen, maar dat is geen onderscheid in allochtoon/autochtoon -ook heeft het niets met de nationaliteit te maken. Toch gebruiken ze die termen wel. Waarom nemen ze dan niet de tabel van het CBS die over herkomstgroep gaat?

Allochtoon ben je omdat je één of twee ouders hebt die in het buitenland zijn geboren en heeft zelfs niets te maken waar je zelf bent geboren. Dat de DDS hier nogal mee knoeit heb ik al aangetoond in een eerste deel, maar ze maken het hier nog erger.

Goed, zult u misschien zeggen, wat maakt het uit, geboorteland of herkomstgroep? Het verschil is dat er ook allochtonen zijn die in Nederland zijn  geboren, de zogenaamde 2e generatie. Ook die emigreren en, een gedeelte, komt ook weer terug. Het migratiesaldo van die groep zit in hun grafiek in de kolom Nederland, waarvan DDS dus zegt dat het autochtonen zijn. Nu ben ik het roerend eens om iemand van de tweede generatie een autochtoon te noemen, maar dat bedoelt DDS zeker niet.

Nu zult u zeggen, dat kunnen er toch niet zoveel zijn?  Integendeel, een derde van het negatieve migratiesaldo van mensen in Nederland geboren komt voor rekening van tweede generatie allochtonen. Het werkelijke aantal autochtonen dat in die 15 jaar netto  is vertrokken bedroeg 200.000 en niet 300.000. Oftewel 13.000 per jaar, oftewel 0,1% van de autochtone bevolking ,oftewel op iedere 1.000 autochtonen  verliet  er netto zegge en schrijve één per jaar ons land. Dus 1:1000.

En dat is dan volgens DDS ‘Holland schaftt sich ab’.

Tot slot twee figuren naar herkomstgroep (die DDS dus had moeten maken).

 

80% van het positieve migratiesaldo van niet-westerse allochtonen  in de periode 1995 t/m 2009 ligt in de zeven jaar t/m 2001 en slechts een vijfde in de laatste acht jaar. En dan is er niets veranderd volgens DDS?

Bron CBS:   Bevolkingsontwikkeling; herkomstgroepering en generatie

Conclusie: De Dagelijkse Standaard knoeit zoveel  met de cijfers dat er geen sprake meer kan zijn van een vergissing. In het eerste deel gaf ik ze nog een beetje het voordeel van de twijfel: ze begrijpen het niet zo goed. Nu kan ik maar een conclusie trekken: ze bedonderen de boel.  Aangezien ze hun verhaal baseren op die gemanipuleerde cijfers, is ook de rest van het verhaal nergens op gebaseerd. Het is ook opvallend dat ze in hun hele verhaal geen bronnen noemen. Waar is de link bijvoorbeeld naar de CBS-cijfers naar ‘herkomstgebied’? 

Ik had het hier bij kunnen laten ware het niet dat er, naast de foute cijfers, nog een belangrijk punt is en dat is het profiel van de immigrant. We hebben al gezien dat de aantallen sterk afnamen, maar ook is er een belangrijke verschuiving van kansarm naar kansrijk. Daarover gaat een volgend artikel.

Leave a Reply