Het is de schuld van die theedrinker

Wilders haalde afgelopen donderdag uit naar Cohen en de PvdA tijdens het ‘verantwoordingsdebat’:

Wilders tegen Cohen

Laten we eens naar de echte feiten kijken.

Aangezien Turken en Marokkanen ongeveer 75% van de moslims uitmaken geven zij een aardige indicatie van de ontwikkelingen. Meer vollediger cijfers zijn er pas vanaf 1996 (zie bronnen en artikelen). Er zijn geen cijfers over het aantal moslim immigranten dus het is een beetje behelpen.

Tabel 62_1 laat zien de het migratiesaldo van de eerste generatie Turken en Marokkanen van 1980 t/m 2009 verdeeld over de partijen die minstens een half jaar in een jaar aan de macht zijn geweest:

We zien het CDA en VVD aan kop van de partijen met het hoogste totaal migratiesaldo. Beide regeerde 70% (21 jaar) van de afgelopen 30 jaar.  Het CDA komt op 160 duizend mensen en de VVD op 153 duizend. De PvdA  regeerde iets meer dan de helft van de tijd en krijgen ook de helft van het saldo (104.000).

Als je het per jaar uitrekent dan staat het CDA op kop met 7,6 duizend. Een goede tweede is de VVD met 7,3 duizend en de PvdA blijft toch wel wat achter met 6,5 duizend.

Uit deze cijfers blijkt dus helemaal niet dat de theedrinkers zorgde voor de grootste netto migratie. In tegendeel. We kijken verder:

Tabel 62_2 kijkt naar de immigratie en toename van de bevolkingsgroep :

De grootste immigratie vond plaats tijdens de jaren zeventig en tachtig (55%).  Toen vond ook de grootste toename plaats van de bevolkingsgroep met 223 duizend. Totaal immigreerden er 565 duizend T&M en daarvan waren er op 1 januari 2010 nog 364 duizend in ons land.

We zien een duidelijke afname in de jaren 90 en al helemaal in het eerste decennium van de eeuw.

Sietse Fritsma schrijft in zijn boekje “De Immigratieramp van Nederland” uit 2007, dat in de jaren negentig het aantal Turken en Marokkanen met 70% is toegenomen door migratie. In 1980 waren er hier 251.000 migranten uit T&M. In 1990 waren het er 330.000. Een toename  met een derde.

Dat  accent rond de jaren zeventig, tachtig wordt nog eens geaccentueerd door tabel 62_3:

De top tien van jaren met de meeste immigranten uit Turkije en Marokko gedurende 1965 t/m 2009. In 7 van de 10 jaren waren CDA en VVD aan de macht. Ook opvallend is dat 4 van de 10 jaren in 1978 t/m 1981 vallen. Dat was het kabinet Van Agt/Wiegel.

Voorts  vallen alle jaren in de periode 1975 t/m 1991. Dat zijn 17 van de 45 jaar. De afgelopen 19 jaar is de immigratie veel lager.

Conclusie:

De echte theedrinkers zijn de jenever en champagne drinkende CDA’ers en VVD’ers. Terwijl de PvdA theedronk haalde CDA en VVD de moslims binnen, is een toch wat meer in overeenstemming met de feiten: 75%van de Turken en Marokkanen kwam de afgelopen 30 jaar binnen tijdens een CDA/VVD kabinet.

Er moet toch nog even vermeld worden dat in de jaren dat Wilders op het binnenhof rondhing voor de VVD, van 1992 t/m 2004, en die partij ook nog onafgebroken in de regering zat, een kwart van de T&M immigranten naar ons land kwam. Dat is kwart. Een stuk lager dan de periode daarvoor, maar genoeg reden om niet zo’n grote mond op te zetten.

Bronnen en andere artikelen:

CBS: Allochtonen; geslacht, leeftijd en herkomstgroepering, 1 januari

CBS: Bevolking, huishoudens en bevolkingsontwikkeling; vanaf 1899

Een volledig artikel vanaf 1965 met dezelfde opzet vind je in:  De Massa-immigratie is de Schuld van Links. Toch? Deel II

Over de ‘massa-immigratie uit moslimlanden sinds 1996: Massamigratie uit moslimlanden? De cijfers

Enkele andere artikelen over uitspraken van PVV’ers en het boekje van Fritsma vind je hier

.

.

 

5 thoughts on “Het is de schuld van die theedrinker

 1. A Davis

  Mooi stuk! De economische (VVD, CDA)belangen waren de belangrijkste drijfveer deze jaren- PvdA was op zijn minst verdeeld.

  Enig idee overigens waarom er zo’n daling is in immigratie tussen 1980 en 1981?

 2. vandyke Post author

  Dank @A Davis.
  Er zit een dip midden jaren tachtig. Mogelijk had dat te maken met het instellen van de
  zogenaamde 1445 gulden inkomenseis, die twee jaar later weer ongedaan werd gemaakt, maar ook met het feit dan zo ongeveer in 1982 de gezinshereniging van de gastarbeiders was afgelopen en dat in de tweede helft van de tachtiger jaren de geïmmigreerde kinderen van de gastarbeiders hun partner in het land van herkomst zochten en lieten overkomen.

  Zie voor een ander overzicht:
  http://www.flipvandyke.nl/2010/05/de-schuldigen-van-de-massa-immigratie-eindelijk-aan-de-schandpaal/

 3. observator

  In ons plaatselijk ziekenhuis waar mijn bloed regelmatig moet worden onderzocht gebeurt dat de laatste tijd door vermoedelijk tweede generatie immigrantes, één daarvan draagt een hoofddoekje.
  In een ander ziekenhuis waar iets moest worden onderzocht werd het onderzoek uitgevoerd door een hoofddoekjes juffrouw.
  Als deze immigranten er niet waren geweest vraag ik me af wie, gezien onze vergrijzing, dat allemaal had gedaan.
  Wie ik als ramp zie is Wilders, met z’n opruierij, en steun aan Israel.
  Het Islamitisch fundamentalisme is made by USA, in 1953 gebruikte de VS de fundamentalisten om het democratisch bewind van Mossadeq in Iran omver te werpen, tot 1979 ronselde de Pakistaanse geheime dienst ISI voor de CIA moslim fundamentalisten om de Russen uit Afghanistan te verdrijven.
  De VS heeft een lange geschiedenis van tovenaarsleerlingen, Japan was denk ik de eerste.
  Saddam was er ook één.

 4. vandyke Post author

  @Observator Bedankt voor je reactie. Ik kom nog met een artikel: ‘Live without Allochtonen”. Overigens is de tweede generatie geen immigrant: die zijn hier geboren.

 5. Pingback: Sint Job « De Tranen der Acacia's

Leave a Reply