Sietse Fritsma stelt goede vragen

Kamerlid en Pvv-coryfee Sietse Fritsma verdient een compliment door de uitstekende vragen die hij heeft gesteld aan de minister van Integratie en Asiel Leers. Die laatste verdient een pluim voor de beantwoording.

Het ging over het immigratierecord dat in Nederland vorig jaar werd gevestigd met 150.000 immigranten.  Ik citeer telkens een stukje en bespreek dat.

Vraag 3 van Fritsma:

Deelt u de zorg dat ook uit de cijfers is gebleken dat steeds meer autochtone Nederlanders emigreren en er dus een beeld ontstaat dat veelal laag opgeleide (niet Nederlands sprekende mensen) binnenkomen en goed opgeleide mensen vertrekken?

Antwoord minister Leers:

Nee. Uit de gepresenteerde cijfers komt mijns inziens niet naar voren dat steeds meer autochtone Nederlanders emigreren. Uit de onderliggende cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt eerder het tegendeel. Uit de berichtgeving van het CBS blijkt dat in 2010 meer in Nederland geboren personen uit Nederland emigreerden dan in 2009. Onder in Nederland geboren personen bevinden zich echter niet alleen autochtonen maar ook (tweede generatie) allochtonen. Voorts berichtte het CBS dat zich in 2010 een stijging voor heeft gedaan in het aantal immigranten, maar ook in het aantal emigranten geboren in andere EU-lidstaten.

Het geroep dat Nederland leegloopt -met hoogopgeleiden- is dus onzin. Niettemin is het een hardnekkig terugkerende mythe. Ook de VVD maakt zich daar schuldig aan, hetgeen ik in dit artikel (onderaan) heb besproken.  De waarheid is echter heel makkelijk op te zoeken:

Bon: CBS

Eigenlijk verandert er niet zo heel veel. De emigratie van autochtonen ligt door de jaren heen rond de 30-40 duizend en de immigratie -voor het grootste deel terugkomers- rond de 20 duizend. Het saldo is gemiddeld -14 duizend. Er vertrekken dus jaarlijks 14 duizend autochtonen meer dan dat er terugkomen. Dat is in de grafiek uitgedrukt als aantal (groene lijn, linkeras) en als percentage van de autochtone bevolking (paarse lijn, rechteras). Het percentage varieert tussen de 0,04 en 0,17 procent.

In totaal zijn er in die 14 jaar van de grafiek 500 duizend autochtonen geëmigreerd en 300 duizend geïmmigreerd. De 200 duizend extra emigranten is 1,6% van de autochtone bevolking. Peanuts.

 

De onderliggende cijfers van het CBS laten zien dat emigratie van in Nederland geboren personen sinds 2006 elk jaar daalde en nu voor het eerst, in 2010, licht is gestegen (met 2%). Binnen deze groep is de emigratie van autochtonen licht gedaald, terwijl de emigratie van (tweede generatie) allochtonen is gestegen.

 

 

Nog verdere daling van de emigratie dus van autochtonen en dat terwijl de emigratie van tweede generatie allochtonen is gestegen. Allemaal precies tegenovergesteld van wat er altijd wordt beweerd.

Het is opmerkelijk dat de emigratie van autochtonen niet is gestegen. Misschien komt het omdat het nu moeilijk is het huis te verkopen en door de daling van de prijzen de potentiële emigrant vindt dat hij onvoldoende financiële buffers heeft voor een buitenlands avontuur.

 

Daarnaast steeg de immigratie van personen die in een ander westers land zijn geboren met 9%, waar de emigratie van deze groep met 2% steeg. Wat de groep mensen betreft die geboren zijn in een niet-westers land daalde de immigratie in 2010 met 2% en steeg de emigratie uit Nederland met 14%.

 

 

Dit zijn voor mij nieuwe cijfers. Het migratiesaldo was in 2009 voor niet-westerse allochtonen van de eerste generatie 24 duizend en daalt daarmee naar 19 duizend. Dat de immigratie uit westerse landen -lees Oost Europa- stijgt –door het aantrekken van de economie- na een aanvankelijke daling in 2009, mag niemand verbazen.

Het CBS heeft deze immigratie- en emigratiecijfers in zijn berichtgeving over het verloop van de bevolking niet gekwalificeerd naar opleidingsniveau of het criterium of Nederlands wordt gesproken of niet. Noch heeft het CBS bericht over de onderliggende migratiemotieven van de immigranten en emigranten. Indien migratie wel in samenhang met opleiding of afkomst wordt bezien, ontstaat een gevarieerd beeld. Zo blijkt uit recent onderzoek van het bureau Regioplan naar motieven van hoger opgeleide emigranten niet dat er sprake is van massaal vertrek. Autochtonen emigreren vooral vanwege het verlangen naar de ruimte en naar een mooie natuur. Het rapport van dit onderzoek is op 26 januari jl. door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer aangeboden.

 

Dat rapport is twee weken voordat deze vragen door Fritsma zijn gesteld naar de kamer gestuurd. Het is echter zeker al de tweede keer want ook in dit belangrijke kamerstuk uit 2009, staat dat er geen braindrain is. Als dat nog niet genoeg is hebben Fritsma en Wilders ook al in 2007 vragen gesteld over dit onderwerp. Toen is door het ministerie ook gewezen op een onderzoek van het NIDI uit 2005. Rust en natuur zijn de belangrijkste onderwerpen waarom autochtonen emigreren.

 

Voorts blijkt uit recent onderzoek van het CBS, gepubliceerd in het Jaarrapport Integratie 20107, dat er onder de tweede generatie allochtonen geen sprake is van braindrain. Onder de tweede generatie zijn het vooral de lager opgeleiden die Nederland verlaten.

 

Over dat onderzoek van het CBS heb ik al eerder geschreven in het door mij hierboven al aangehaalde artikel.

Daarnaast blijkt bijvoorbeeld uit informatie van de IND dat vreemdelingen die gebruik maken van de Nederlandse kennismigrantenregeling afkomstig zijn uit een breed scala van landen. Deze vreemdelingen hebben de nationaliteit van zowel westerse als niet-westerse landen.

Het succes van die kennismigrantenregeling is onmiskenbaar.  Het grootste deel van hen komt uit een niet-westers land. Deze regeling is een belangrijke motor geweest van de stijging van de immigratie in 2008 en 2009 uit niet-westerse landen.

 

Conclusie:

Ik was in eerste instantie blij dat Fritsma deze vragen stelde, want uit de antwoorden blijkt nu juist dat zijn beeld van de werkelijkheid onjuist is. Fritsma is dé immigratie-expert van de PVV. Dé expert in wat het belangrijkste onderwerp is voor de PVV (en ook voor veel Nederlanders). Is het dan te veel moeite dat, voor de 95.000 euro vergoeding die je van de gemeenschap krijgt, je de Kamerstukken over dit onderwerp leest? Is het ook te veel moeite om zijn eerdere vragen daarover te onthouden?

Uit alle onderzoeken komt naar voren dat voor autochtonen rust, ruimte en natuur de belangrijkste reden zijn om te emigreren. Dan lijkt het huidige kabinet met haar plannen, de emigratie van autochtonen alleen maar te willen bevorderen.  Dat  het misschien niet gebeurt door de situatie op de huizenmarkt, is dan niet de verdienste van dit Kabinet.

Waarom dan toch deze vragen? Voor Henk en Ingrid staat het vast dat er sprake is van massale emigratie van autochtonen, die dat natuurlijk doen vanwege de allochtonen.  In meerdere discussies heb ik al aangegeven wat hierboven staat. De reacties zijn altijd hetzelfde: de regering liegt, het CBS liegt -geleid door de PvdA’ers-, ik lieg natuurlijk ook  en de PVV  heeft natuurlijk gelijk. De vragen van Fritsma bevestigen voor H&I wat ze natuurlijk al wisten. De antwoorden doen er niet meer toe.

Dat het in dit land helemaal niet meer over feiten gaat is het meest verontrustend. Meningen zijn feiten geworden.  Misschien moet ik maar emigreren.

4 thoughts on “Sietse Fritsma stelt goede vragen

 1. klaas vaak

  Hoe iemand interesse kan hebben in wat het PVV mannetje Fritsma zegt ontgaat me.
  Hun geblondeerde leider is wars van elke realiteit, voor z’n Islam expert Jansen geldt hetzelfde, in elk serieus boek over Islam, of Islamitische landen, kun je lezen dat de Koran, net als de bijbel overigens, op elke gewenste manier uitgelegd kan worden, en ook wordt.
  Dat is mogelijk omdat de Koran minstens zo inconsistent is als de bijbel.
  Zo staan op de ene plaats vreselijke dingen over ongelovigen, dat zijn gelovigen in andere godsdiensten, op de andere plaats dat joden en christenen die zich goed gedragen in de Islamitische hemel komen.
  Islamitische theologen maken onderling minstens zoveel ruzie als christelijke, of joodse.
  Dat lijken deze drie nauw aan elkaar verwante godsdiensten gemeen te hebben, de godsdienstexperts hebben er een goed belegde boterham aan de onnozelen uit te leggen wat de god of profeet of wat of wie dan ook bedoeld heeft.
  Het Bhuddisme is overigens niets beter op dit punt.

  Wat wij op tv reportages zien is dat domme Nederlanders emigreren, zij hebben geen idee wat ze aan het doen zijn, en menen in Bulgarije, Spanje of weetikwaar van een camping, restaurant of bread en breakfast te kunnen leven.
  Ramptoeristen is mijn betiteling voor deze lieden, de investeringen zijn altijd veel hoger dan gedacht, de klanten komen niet of nauwelijks.
  Het zijn overigens niet alleen Nederlanders die zich deze rampen op de hals halen, Britten en Duitsers doen hetzelfde, onder hen zijn hoogopgeleiden die geen enkel idee lijken te hebben van economische realiteit.

  Dat het in Nederland niet meer over feiten gaat is vrees ik ook al niets bijzonders.
  Googelaars en wikipedia wijzen lijken ‘discussies’ te beheersen, dat zie je ook op alle engelstalige fora.
  Vrijwel niemand las ooit een boek, en nooit kwam ik iemand tegen die een redelijk aantal boeken over een onderwerp had gelezen, in een discussie over de bekende holocaust kreeg ik niet eens de gelegenheid de boeken die ik daarover had gelezen te specificeren.
  Waar ik dat wel deed werd ik al veroordeeld op grond van de titels van sommige boeken.
  ‘Do not bother me with facts, my mind is made up’, vanwege ook de klad in talenkennis ‘val me niet met feiten lastig, ik heb mijn mening al gevormd’.

 2. vandyke Post author

  Mijn belangstelling voor Fritsma komt omdat wat hij zegt door het grootste deel van de bevolking voor waar wordt aangenomen. Zijn onzin is opgenomen in het gedoogakkoord.

 3. Johanna Nouri

  Wellicht is het andersom: Wat het grootste deel van de bevolking (onterecht) voor waar aanneemt, wordt door Fritsma gezegd. Dat is dan ook het enige doel van die vragen: verwoorden wat H&I denken, zodat ze worden bevestigd in het idee dat hij naar hen luistert. Fact free politics is het resultaat.

 4. Pingback: Hoax van de week van de NOS: meer Nederlanders weg vanwege de crisis | Sargasso

Leave a Reply