Grafieken bevolking uit moslimlanden.

Veel grafieken over de bevolking met als hetkomstgroep moslimlanden.

In het artikel Anders Breivik: de massa-immigratie en babytsunami, waarin ik de groei en de leeftijdsverdeling van allochtonen uit moslimlanden bespreek, komen een viertal grafieken voor:

De eerste gaat over de totale herkomstgroep moslimlanden.
De tweede over de eerste generatie.
De derde over de 2de generatie.
Deze drie grafieken de leeftijdsgroepen in 20 jaar en 65+ en betreffen de gehele populatie en vergelijkt 2001 met 2011.
De vierde gaat over de bevolkingsgroei sinds 1996 zowel in aantallen als in percentage.

In deze grafiekendump splits ik de de totale groep. Grafiek 4 is hetzelfde als in het eerdere genoemd artikel. De grafieken 1, 2 en 3 gaan  t/m 45 jaar en de leeftijdsgroepen zijn 5 jaar. Daarnaast worden de aantallen gegeven van 1996, 2001, 2006 en 2011. Een mooie vergelijking  is dan mogelijk.

Ik geef geen toelichting bij de grafieken, maar eventuele vragen en opmerkeningen kunt u natuurlijk bij commentaar kwijt.

De bron van alle grafieken is het CBS:
Bevolking; generatie, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering, 1 januari. Grafieken 1 t/m 3
Bevolking; generatie, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering, 1 januari. Grafiek 4.

Grafieken:
1. Totaal
2. Turken en Marokkanen
3. Zonder Turken en Marokkanen
4. Marokkanen
5. Asiellanden
6. Zonder asiellanden
7. Indonesië

1. Totaal

Terug naar inhoudsopgave

2. Turken en Marokkanen

3. Zonder Turken en Marokkanen

Terug naar inhoudsopgave