Het rookgordijn van Gerd Leers

De Volkskrant dacht groot nieuws te hebben: het kabinet voldoet niet aan een de (belangrijke) voorwaarde van de PVV dat de immigratie van niet-westerse allochtonen in deze kabinetsperiode met de helft daalt. Maar uit de voorlopige begroting van minister Leers blijkt, aldus de krant, dat de instroom tot 2016 gelijk blijft, namelijk op 15.000 per jaar. Dat is alleen asiel.

De cijfers kloppen niet. En het ministerie van immigratie en asiel maakt het wel erg moeilijk om de instroom correct in kaart te brengen.

De Volkskrant schrijft: ,,Aan het einde van de kabinetsperiode zal het aantal niet-westerse migranten amper zijn verminderd. Dat blijkt uit de begroting van minister Leers (immigratie en asiel).’’ De krant lijkt hier in de PVV-frame te trappen. Immigranten zijn automatisch niet-westers. Dat klopt helemaal niet. Ongeveer 25 procent van de verleende verblijfsvergunningen gaat naar westerse immigranten, zoals Australiërs, Russen, Amerikanen.

,,Jaarlijks komen er 15.000 asielzoekers bij’’. Ook daar moet een kanttekening worden geplaatst. Die 15.000 heeft betrekking op de aanvragen van een verblijfsvergunning, zowel de eerste als volgende aanvragen (als de eerste is afgewezen). In 2010 bijvoorbeeld zijn uiteindelijk 8700 voorlopige verblijfsvergunningen uitgedeeld, blijkt uit cijfers van de IND. Het instroomaantal moet dus met ruim veertig procent naar beneden worden bijgesteld. Bovendien verlaten ook veel asielzoekers die hier –tijdelijk- mochten blijven ons land. De netto instroom is dus nog minder.

Nu kunnen we flauw doen tegen de Volkskrant, maar het wordt door het ministerie van immigratie en asiel ook niet makkelijk gemaakt. Het heeft er de schijn van dat het ministerie een rookgordijn opwerpt door een nieuwe manier van tellen toe te passen. Let op, de volgende passage is voor de die hard lezer die wil weten hoe het echt zit.

In de instroomcijfers zit ook de Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV). Wie van buiten de EU komt en langer dan drie maanden wil blijven, moet zo’n MVV voorafgaand aan het bezoek bij de Nederlandse vertegenwoordiging aanvragen. Uitgezonderd zijn landen als de VS, Japan en Zuid-Korea. Dikwijls wordt de MVV aangevraagd in het kader van gezinshereniging- en vorming. Vorig jaar werden 53.600 aangevraagd, maar een groot deel wordt afgewezen. Van de 33.000 voor gezinshereniging en –vorming bijvoorbeeld de helft. De komende jaren worden dat er volgens de begroting  11.000 aanvragen per jaar. Daarnaast is er de Verblijfsvergunning Regulair (VVR). Daarvan werden er in 2010 50.600 afgegeven. Dat worden er de komende jaren 27.200.

Zijn er dan toch enorme afnames van de instroom zoals de PVV dat wenst?

Nee, want het ministerie heeft iets nieuws bedacht. Vanaf 2012 is er een nieuwe regeling Toelating en Verblijf (TeV), waarin de voorgaande regelingen worden opgenomen. In de begroting wordt rekening gehouden met 42.400 toelatingen op basis van de TeV. De afname is dus niet zo groot als hier wordt voorgesteld. Er wordt gewoon een nieuwe procedurele poort geopend. En ondertussen moeten de media maar uit de cijferbrij zien te komen.

Generaal pardon

Tot slot nog even wat nuance over de effecten van het generaal pardon. In 2007 kwamen 30.000 illegalen hiervoor in aanmerking. Uiteindelijk verwacht het ministerie, aldus de toelichting op de begrotingscijfers, dat 21.500 een naturalisatieverzoek zullen indienen en dus zullen blijven. Tot nu toe blijkt uit documentatie van de IND dat een 90 procent van dit soort verzoeken wordt ingewilligd. Dus uiteindelijk leidt het generaal pardon tot circa 20.000 extra Nederlanders. De nationale ramp die Mark Rutte en Geert Wilders in 2007 voorspelden, is dus op zijn zachtst gezegd wel uitgebleven.

Met dank aan Dimitri Tokmetzis van Sargasso waar het artikel ook staat.

Lees ook:

De migratie uit niet-westerse landen ontleed.

De aardverschuiving in migratieland en het ongelijk van Nyfer.

 

 

4 thoughts on “Het rookgordijn van Gerd Leers

 1. rikus

  Ik denk dat Leers en veel politici nog moeten leren wat de menselijke kant is van het verhaal
  Aan kinderen uitzetten die geen enkele binding hebben in hun land van herkomst en hier zijn opgegroeid daar is niets menselijks aan
  Als Geert Wilders die kant niet zou zien zou ik nooit meer op hem stemmen
  Een strak beleid voor geluk zoekers is oké

 2. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg

  Maar dan, als koters hier opgegroeid zijn hangende een procedure, is die procedure wel errug lang geweest….
  personelijk ben ik voorstander van een heel korte voorronde; die bv binnen 3 weken afgerond moet zijn.
  Een beroepsmogelijkheid erop, die in het thuisland afgewacht kan worden.
  Dan zou er eindelijke eens wat orde en organisatite komen.
  Na 50 jaar nog geen acceptabele vreemdelingen wet.

Leave a Reply