Leers mag nog maar 10.000 verblijfsvergunningen geven.

Het is leuk om gelijk te krijgen: er kloppen veel minder immigranten, die willen immigreren met een niet-westerse nationaliteit, op de Nederlandse deur dan er in de Tweede Kamer, en ver daarbuiten, wordt verondersteld. De politieke consequentie is echter dat minister Leers eigenlijk nog maar 10.000 verblijfsvergunningen kan verstrekken aan niet-Westerse immigranten.

De huidige regering van CDA en VVD steunt op het gedogen van de PVV. Voor de PVV was het belangrijkste reden voor het steunen van deze regering dat het aantal niet-westerse allochtonen met tenminste de helft moest worden teruggebracht. Voor de berekening wordt door de PVV voortdurend gekeken naar het aantal immigranten geboren in een niet-westers land. Een getal van 52.000 is een cijfer dat het laatst door Tweede Kamerlid Fritsma van de PVV werd genoemd. Dat aantal moet dus gehalveerd worden, oftewel met 26.000 mensen.

In dit artikel , met dit figuur, van november jl. betoogde ik dat het aantal immigranten met een niet-westers geboorteland weliswaar 52.000  is, maar dat die niet allemaal immigreren met een niet-westerse nationaliteit.  Zo’n 10.000 (20%) heeft de Nederlandse nationaliteit. Daarnaast zijn er enkele duizenden die (ook) beschikken over een nationaliteit uit een EU-land en daarmee immigreren.

Het werkelijk aantal niet-westerse immigranten met een nationaliteit uit een derdeland  (geen Nederland en geen EU) bedroeg naar mijn berekening een kleine 40.000. Leers kan alleen voor die groep beleid maken.  Met Nederlanders heeft hij helemaal niets te maken en met EU-onderdanen maar zeer, zeer beperkt.

Dit werd ook erkend door de minister tijdens een immigratiedebat in december waarover ik hier berichtte. De minister noemde een cijfer van 50.000 waar hij echt wat mee kan. 50.000 en niet een kleine 40.000 omdat natuurlijk ook immigranten uit de westerse landen Rusland, Verenigde Staten, Australië etc. een verblijfsvergunning nodig hebben.

Helaas had de Kamer dat niet door en debatteerde nog urenlang door in de veronderstelling dat die 50.000 niet-westerse allochtonen waren. De problematiek is echter nogal complex en waarom zou je iets van mij aannemen. Een onderzoek uitgevoerd door het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum) van het Ministerie  van Veiligheid en Justitie, bevestigt echter mijn berekeningen. Uit tabel b2.1 blijkt dat het aantal immigranten die immigreren met een niet-westerse nationaliteit in 2009 39.000 bedroeg en het aantal overige westerse nationaliteiten 11.000 en zo kom je aan het aantal van 50.000.

Het is ook belangrijk om te weten dat van die 39.000 er ook nog duizenden geen verblijfsvergunning krijgen, maar die staan wel als immigrant geboekt bij het CBS. Tussen de 35.000 en 36.000 mogen daadwerkelijk hier blijven.

Dit heeft natuurlijk grote  consequenties. In plaats van 52.000  moet Leers  van 36.000 26.000 verminderen. Kortom hij mag nog maar 10.000 vergunningen geven, regulier en asiel. Kansloos parcours. Nederland zal heel veel internationale verdragen moeten opzeggen, waaronder die van de rechten van de Mens, Vluchtelingenverdrag en ook zal Nederland uit de EU moeten stappen.

Dit artikel verscheen eerder vandaag op de website van Sagasso.

14 thoughts on “Leers mag nog maar 10.000 verblijfsvergunningen geven.

 1. Roberto la Verita

  Daar in mijn ogen de instroom van buitenlanders ,voor het meerendeel uit economische(vluchtelingen?) bestaat.
  Kan je door een beter gericht gegeven ontwikkelingshulp,de instroom verkleinen.
  Het ronselen van hogeropgeleide mensen uit landen,zal de instroom alleen maar vergroten.
  Deze mensen zijn nodig,om hun eigen land te ontwikkelen.
  Laat die landen NIET de dupe worden van een slecht onderwijsbeleid van het Westen.
  Roberto

 2. vandyke Post author

  @Roberto
  Dank voor je reactie. Alle migratie heeft er mee te maken dat je wilt dat je situatie beter wordt.
  De vraag is maar of het land waar je vandaan komt daar slechter van wordt. Vaak keren de emigranten ook weer terug, met een heleboel ervaring. Van de autochtonen Nederlandse emigranten keert de helft weer terug. Daarnaast stimuleert het het onderwijs in het andere land.

  Van ontwikkelingshulp wordt ik niet zo enthausiast. Het maakt mensen in mijn ervaring afhankelijk.

 3. vandyke Post author

  Je kan natuurlijk altijd studenten, kennismigranten, au-pairs, adoptiekinderen verbieden uit derdelanden. Er is geen regelgeving die dat verbiedt.
  Zonder studenten -waarvan een deel in Nederland blijft- en kennismigranten heb je ook een stuk minder gezinsmigratie.

 4. Roberto la Verita

  @ vandyke
  De vraag is maar of het land waar je vandaan komt daar slechter van wordt. Vaak keren de emigranten ook weer terug, met een heleboel ervaring.
  ——————————————————
  Ik heb er ook niets op tegen dat er studenten komen en of stage lopen,
  Maar na de studie zijn die mensen hard nodig in eigen land om het land op te bouwen.

  Hoe kan men anders een goed Kader opbouwen?
  Roberto

 5. vandyke Post author

  Goed kader krijg je bijvoorbeeld door een goed voorbeeld. Internationale migratie is goed om kennis op te bouwen. Dat er een bepaald percentage niet terugkomt is jammer, maar als bijvoorbeeld van de drie studenten van de Universiteit van Wageningen er een terugkomt, dan heb je al flink gewonnen.

 6. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg

  Kletersteeg ik heb je comment verwijderd. Zoals altijd reageer je niet op het stuk zelf maar stroom je weer leeg met rascistische onzin.
  Flikker op

 7. Donutz

  Grappig stukje. Wat de politiek (dit kabinet) uiteindelijk wil bereiken is aan hen maar dan moeten ze wel de juiste cijfers gebruiken. De ene partij zal 35.000 niet westerse migranten (of te helft daarvan) nog teveel vinden, en ander weer niet. Persoonlijk zou ik redeneren dat het uiteindelijk gaat om hoeveel migranten hier gewoon prima integreren en participeren. Als je weet hoeveel probleem migranten er zijn, wie het zijn e.d. zou de politiek kunnen kijken naar doelgericht beleid welke de migranten die daadwerkelijk een last zijn voor ons aanpakt zonder de goede migranten hier de dupe van te maken.

  Uw stukje over het foute gebruik door bijna alle partijen inclusief GL in het migratie debat van afgelopen december heb ik doorgestuurd naar deze partij, zei gaan er naar kijken zo schreven zij mij.

 8. knutselsmurf

  Wat je schrijft is irrelevant. Binnen de PVV bestaat geen belangstelling voor de werkelijkheid in het algemeen of voor getallen in het bijzonder. Halvering klinkt fors. . Als de kiezers maar geloven dat het er vorig jaar 2 maal zo veel waren, heeft de PVV een fantastisch resultaat geboekt.

 9. vandyke Post author

  Dank voor de reacties.

  @Donutz. Dat mensen 36.00 nog teveel vinden is iets waar ik geen bezwaar tegen heb. Er wordt echter gesuggereerd dat het er 150.000 zijn. Over de interpretatie van de feiten kan je twisten, als iedereen maar over over de goede feiten beschikt.

  @knutselsmurf. Ik heb geen illusie dat ik PVV’ers kan bekeren tot de waarheid van de immigratie. Daarvoor zijn ze al teveel vergiftigd. Ik zoek dingen uit en schrijf erover in nde hoop dat mensen het lezen die de waarheid niet kennen en nog bereid zijn om na te denken.

 10. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg

  Je bent dan ook een van de meest waardeloze bloggers hier met alleen maar een onbeschoft grote bek en geen hersens.Een echte MC idioot.

 11. Donutz

  @Flip: Inderdaad, als iemand van mening is dat elke nieuwe migrant er één teveel is (dus dat of er nu 5.000, 35.000 of 100.000 komen) dan is dat zijn of haar goed recht. alt natuurlijk het nodige op af te dingen (getallen zeggen niet alles, ik zou ook kijken of die migranten lekker meedoen of juist een blok aan het been zijn, valse bedoelingen hebben etc.). Maar het minste wat je mag verwachten van de politiek is dat zij de juiste getallen gebruken en dat de kiezer ook een beetje een reeël beeld heeft van de daadwerkelijke cijfers. Als iemand op die basis nu PVV of PvdA wil stemmen moet elke individu voorzich weten.

  @Pierre Kletersteeg: Waarom nu zulk taalgebruik? Wat maakt het aandragen van cijfers tot een “MC idioot”? Jij mag bijvoorbeeld best van mening zijn dat 35.000 (niet weserse) migranten alle niet welkom zijn. Net zogoed als dat een “Mulit Culti” figuur (sinds wanneer is dat een belediging) kan redeneren dat de grezen dan juist open moeten zodat er 100.000 migranten binnen stromen.

  Of mis ik iets en staat hier tussen de regels vna het blog “beleid afschaffen, laat alles en iedereen binen die binnen wil komen!”? Volgens mij niet hoor…

 12. Donutz

  Ter aanvulling: Het boekje van PVV migratie-expert Fritsma mag van mij best als basis voor het betoog van het PVV beleid gebruikt worden, althans als hij eerst alle fouten en suggestieve teksten verwijderd en er een echt feiten boekje van maakt. Dan mag hij op basis van deze feiten zijn eigen conclusies trekken en hierop een partij programma samenstellen. 😉

 13. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg

  @Gonutz; de reactie van Fvd op mij gelezen? onbeschoft beledigend en achtelijk.
  Vandaar MC idioo, en dat is complimenteus

Leave a Reply