Leers reageert, maar roept alleen maar meer vragen op.

Leers heeft gereageerd op de uitspraken van Tofik Dibi  over het meetellen van in Nederland geboren baby’s als immigranten:

‘Via gezinshereniging komen jaarlijks gemiddeld tussen de 20 en 25 duizend mensen Nederland binnen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek telt kinderen overigens niet mee, maar de Immigratie- en Naturalisatiedienst wel.

Dit doen deze instanties al twintig jaar op deze manier, zei Leers. Hij pareerde hiermee opmerkingen van GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi, die hier vragen over had gesteld.’

Daar valt wel wat op af te dingen:

-Er komen geen 20 tot 25 duizend binnen vanwege gezinshereniging, maar tussen de 16 en 19 duizend. Leers overdrijft de overdreven cijfers.

– Natuurlijk telt het CBS kinderen mee, als zij maar immigreren. Leers telt echter kinderen hier geboren mee als immigranten.

-Dat de IND ze meetelt vind ik prachtig, maar Leers moet die cijfers niet gebruiken om te zeggen dat er zoveel immigranten zijn. Uit het Kamerdebat van 15 november jl. bijvoorbeeld:

‘De grootste groep van de toelatingen betreft gezinsmigranten. Het gaat hierbij om gezinsvorming of gezinshereniging. Het aantal dat in dit kader naar Nederland komt, schommelt. Elk jaar komen er 20.000 à 21.000 gezinsmigranten naar Nederland. In 2010 kwamen er voor gezinsvorming ongeveer 8000 migranten naar Nederland. In 2011 is dit aantal gedaald met 4%. Een ander beeld zien we bij de gezinshereniging. Daarvoor werden in 2010 12.000 aanvragen gedaan, maar dit aantal is begin 2011 gestegen met maar liefst 21%.’

Dit zijn cijfers inclusief 4.000 kinderen in Nederland geboren. Let ook op dat Leers het heeft over ‘hierheen’ komen en ‘aanvragen’. Hoeveel aanvragen voor een verblijfsvergunning worden er afgewezen is dan de vraag?

Een andere uitspraak uit hetzelfde debat:

‘Nog een keer. Die 21.000 betreft met name de mensen die aan gezinsvorming en gezinshereniging komen doen. Op die groep spelen wij actief in met onze maatregelen uit het regeerakkoord, om te voorkomen dat kansarme mensen naar Nederland komen’

Wil hij maatregelen nemen om te voorkomen dat mensen kinderen krijgen is dan mijn vraag? Zo niet dan moet je de 4.000 baby’s hier geboren niet meetellen.

-De allermooiste vind ik de laatste opmerking: ‘Dit doen deze instanties al twintig jaar op deze manier’. Dan doen ze het dus al 20 jaar fout zou ik zeggen. Dit is de definitie van het CBS:

‘Buitenlandse migratie
Het zich vestigen in Nederland van personen vanuit het buitenland (immigratie) of het vertrek van inwoners uit Nederland om zich in het buitenland te vestigen (emigratie).’

en die wordt in de hele wereld gebruikt. Alleen niet door minister Leers (en zijn voorgangers, dat geef ik toe). Moeten wij het dan maar fout blijven doen?  Is het niet tijd voor een herberekening?

Dat het ministerie de hier geboren baby’s als immigrant meetelt blijkt uit dit stuk van de IND (.pdf). Dat stuk – getiteld ‘Reguliere Migratietrends 2008-2010 De reguliere migratie van onderdanen van derde landen naar Nederland’ gaat dus over de immigratie en uit tabel 3.12 blijkt dat ze de baby’s hier geboren gewoon meetellen.

Die foute cijfers zijn zelfs  terecht gekomen bij Eurostat. Terwijl zij daar volgens de definities van Eurostat helemaal niet in mogen zitten.

Als je de tabel van de IND vergelijkt met tabel 5.1 op bladzijde 161 van een zojuist verschenen onderzoek (.pdf) van het WODC en CBS, dat zie je het verschil duidelijk.Het WODC/CBS komt op 2.100 gezinsmigranten uit Turkije en Marokko en de IND op meer dan 5.000. Verklaarbaar is een gedeelte, maar het grootste deel niet.

-In het debat over de regeringsverklaring zei Rutte op een vraag van Pechtold over de immigratie van niet-westerse allochtonen:

Het aantal asielzoekers is gestegen van 9700 in 2007 naar 16.000 in het laatste jaar van het vorige kabinet. De gezinsmigratie lag in 2007 op ongeveer 21.000 mensen, maar die was in 2009 gestegen naar 29.000 mensen. Er is dus sprake van een forste stijging, zowel op het terrein van asiel als op het terrein van gezinsmigratie.

Die 16.000 zijn geen asielzoekers maar aanvragen van asielzoekers en die 29.000 zijn aanvragen van mensen in het buitenland voor gezinsmigratie (slechts de helft wordt toegekend en komt dus naar Nederland).

Tot slot moet ik nog iets kwijt over het antwoord (.pdf)  van Leers op de vragen van Dibi. Leers schrijft:

‘Voor de goede orde meld ik u overigens dat, anders dan het bericht suggereert, kinderen van migranten niet worden meegeteld in de immigratie-cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). ‘

Natuurlijk wordt  niet in het stuk gesuggereerd dat het CBS de kinderen hiet geboren als immigranten telt. Juist door het verschil tussen de CBS en IND cijfers kwam ik achter de fouten. Leuk stukje framing van Leers om zo een stukje te beginnen. Wel heeft de IND aan het CBS de foute migratiecijfers te geven en die heeft ze weer doorgestuurd naar het Eurostat.

Ook in een andere tabel van het CBS staat foute informatie aangeleverd door de IND of de IND heeft het  CBS op het verkeerde been gezet. In de toelichting van de tabel staat:

‘In deze tabel staat het aantal verleende verblijfsvergunningen aan  niet-Nederlanders die niet als asielzoeker naar Nederland komen. Zij komen bijvoorbeeld om te werken, te studeren of in het kader van gezinshereniging of gezinsvorming.’

De baby’s zitten echter in deze tabel.

Het wordt kortom tijd dat Leers ophoudt met uitvluchten en eens met de echte immigratiecijfers bovenwater komt.

Herhaaldelijk wordt door de minister en de partijen van deze gedoogconstructie geroepen dat het allemaal zo erg is met de gezinsmigratie. Dat wij allemaal maatregelen nodig hebben om die grote aantallen kansarme gezinsmigranten. Dan blijkt dat de cijfers 25% te hoog zijn. Dan denk je dat er dan een herbezinning zou plaatsvinden. ‘Laten we nog eens goed naar de cijfers kijken’, zou je denken dat Leers zou zeggen. Niets van dat alles. Hij gaat gewoon door. In een hogere versnelling want drie maanden geleden waren het er volgens Leers 20 tot 21 duizend en nu zijn het er ineens 20 tot 25 duizend. Wie biedt meer? Rutte: 29.000.

 

 

 

 

2 thoughts on “Leers reageert, maar roept alleen maar meer vragen op.

 1. Donutz

  Nu maar hopen dat de oppositie wél de juiste (CBS) cijfers gaat gebruiken. Dat de IND zo rekent kan ik wel begrijpen, zij kijken puur naar het aantal aangevraagde en uitgegeven verblijfsvergunning. Maar de minister moet deze cijfers natuurlijk niet gebruiken in het migratie debat.

  Maar zelfs al zouden de cijfers van de IND/minster een eerlijk beeld geven van de migratiestromingen, dan nog: wat maakt het uit? Belangrijker lijkt mij dat iedere burger hier gewoon lekker meedoet. En zaken als overlast, fraude en luheid (uitkering trekken terwijl je best (meer) kunt werken) zijn even fout, ongeacht je achtergrond. Helaas gaat het nu vaak over de instroomcijfers (en nog eens vaak veel te hoge cijfers of suggestief gegooche met cijfers!), en niet zo zeer om participatie.

  Van kabinets partijen met slogans als “niet je afkomst maar je toekomst telt” zou je toch meer verwachten. Een woordvoerder van deze partij deelde mij in een e-mail, en ik citeer, het volgende mee : “geldt voor ons nog steeds onverminderd, voor een ieder die rechtmatig in Nederland verblijft.”. Hoe dit te rijmen valt met het (anti) immigratie beleid kan ik niet begrijpen… u wel?

 2. vandyke Post author

  Je hebt gelijk Donutz.
  Het gaat om het meedoen.

  Toch zouden mensen als Leers een punt hebben als er inderdaad tienduizenden migratiehuwelijken waren van mensen met heel weinig bagage. Bepaalde politici roepen het en het volk gelooft ze.

  Het is echter onzin. De laatste telling die ik heb gehouden betrof het 6.000 migratiehuwelijken, waarvan de helft autochtonen referent waren. Peanuts. Dat was volgens de berekening van het CBS. De IND komt toen op een wat hoger aantal: 8.000. Nog steeds peanuts. Inmiddels is dat aantal gedaald naar 7.000.
  Van de 8.000 mensen die een inburgeringscursus in het buitenland moeten doen is maar een kwart laagopgeleid.

Leave a Reply