De Massamisleiding van de PVV

Het is weer zover. De PVV heeft weer een verkiezingsspotje. Zal wel hetzelfde zijn als de vorige, denk je dan. Toen begon het met vliegtuigen vol ‘gelukszoekers’ die landen op Schiphol. Uiteraard waren dat allemaal moslims.

Een conclusie: de afgelopen tien jaar was de netto-immigratie van allochtonen uit moslimlanden net zo groot als heel vaak per jaar voor die periode.

Het nieuwe verkiezingsspotje begint het met een tirade tegen de EU, dan na 36 seconden zien we dezelfde beelden weer van de vliegtuigen, roept Wilders dat wij nauwelijks iets te zeggen hebben over onze eigen grenzen. Het zijn natuurlijk ook allemaal moslims die immigreren. 

‘Er is al teveel islam, genoeg is genoeg. De islamisering neemt hand over hand toe,’ zegt Wilders,  ‘Dankzij de Europese Unie.’
Nederland heeft vrijwel niets meer te zeggen over de immigratie. Alles wordt door Brussel geregeld,  aldus Wilders.

Ik kijk naar de migratiecijfers. Kijk naar de bevolkingsgroei van allochtonen afkomstig uit moslimlanden en geef een commentaar op de regelgeving.
Je kan eventueel 1,2 en 3 overslaan en direct naar punt 4 samenvatting migratie gaan.

1. De immigratie

We beginnen met te kijken naar de immigratie van 1996 t/m 2010:

We zien in een oogopslag dat het onzin is om te suggereren dat de immigranten moslims zijn. Het is een beeld dat de PVV – met heel veel succes- ons al 6 jaar probeert wijs te maken.  Het is een reclametruc. Een frame. De immigratie van moslimlanden (groen) daalt en van de EU (blauw) stijgt.
Uit het volgende figuur wordt het dat nog duidelijker als we de percentages nemen:

Het aandeel van mensen uit moslimlanden is gedaald van 25-30% naar tussen de 15% en 20% de laatste jaren. Het aandeel EU’ers echter is verdubbeld.
Het aantal immigranten uit moslimlanden is de laatste jaren vrijwel gelijk aan die van autochtonen die terugkeren van hun eerdere emigratie. Ook bij de immigratie uit moslimlanden moet je bedenken dat daar een flink deel van Nederlander is . Die zijn eerder geëmigreerd, met de Nederlandse nationaliteit, en komen nu terug.

Nog steeds gaat er geen moslim weg bij de PVV. Dat is raar. Ze immigreren alleen maar in hun beeld. Als ik google op de site van de PVV op immigratie dan krijg ik 1.720 hits. Doe ik hetzelfde met emigratie dan krijg je er zegge en schrijven tien en nooit gaat het over moslims die emigreren vanuit Nederland. Tenzij het gaat over moslims die moeten emigreren.
Toch emigreren er mensen afkomstig uit moslimlanden en niet zo’n klein beetje ook.

 

2. De emigratie

Dat zijn flinke aantallen. Als je dat naast figuur 1 ziet dan zie je dat het totaal aantal emigranten minder is dan het aantal immigranten. Nederland is een immigratieland. We ziet een flinke portie oranje dat emigreert, maar alle groepen emigreren. Zie de allochtonen uit moslimlanden: tussen de 10 en 15 duizend emigranten in de vorige eeuw en deze eeuw jaarlijks rond de twintig duizend. Raar toch dat daar nooit aandacht aan wordt besteed?  Ook dit figuur heb ik in percentages.

3. Migratiesaldo

Sommige mensen houden er rare ideeën op na: je moet de immigratie en emigratie bij elkaar tellen.

Ik doe maar normaal en trek emigratie van de immigratie af. Ik heb het migratiesaldo in dezelfde schaal gelaten als figuur 1 en figuur 2 om duidelijk te laten zien dat er netto maar weinig overblijft van de immigratie. Je hebt een vergrootglas nodig om de aantallen te kunnen schatten.
Dan toch maar even in een normale schaal:

Met een rood lijntje erbij  die het totale saldo weergeeft met de schaal op de rechteras. Herkomstgroepen beneden de nullijn hebben een negatief migratiesaldo: er emigreren meer mensen dan dat er binnenkomen.
Niemand kan toch ontkennen dat we een totaal ander beeld hebben dan vorig eeuw.
Het saldo van vertrekkende autochtonen was het hoogst in 2005/2006 en stelt nu nauwelijks nog iets voor. Mogelijk, denk ik, zal dat nog wel even duren omdat de huizenprijzen laag zijn en mensen hun huis niet kwijt kunnen.
Stelde het saldo van EU landen nauwelijks iets voor tot 2005/2006, dat is de laatste jaren wel anders.

 

4. Samenvatting migratie

Ik heb de cijfers ook nog gegroepeerd en in een tabelletje gegoten, die er misschien wat ingewikkeld uitziet maar reuze meevalt:

We zien de vier herkomstgroepen en een totaal telling. Gemiddeld kwamen er per jaar van 1996 t/m 2010 27.000 immigranten van de herkomstgroep moslimlanden binnen en vertrokken er 17.000. Dat geeft een migratiesaldo van 9.000 (door afronding kan er een verschil ontstaan).
Vervolgens heb ik die gesplitst in 1996 t/m 2001 en 2002 t/m 2010. Waarom die splitsing? In 2001 werd de nieuwe vreemdelingenwet van kracht en werd de inkomenseis bij gezinsmigratie verhoogd van 70% naar 100% van het minimumloon. Ook nam de emigratie flink toe.

Van 1996t/m 2001 was de immigratie van allochtonen uit moslimlanden 34.000, de emigratie 13.000 en dat geeft een jaarlijks saldo van 21.000. Van 2002 t/m 2010 was de immigratie 22.000, de emigratie 20.000 en dat geeft een saldo van 2.000. Inderdaad de massa-immigratie uit moslimlanden bedraagt nu gemiddeld 2.000 mens per jaar. De laatste twee kolommen geeft het verschil. -11.000 (-een derde) immigratie, + 8.000 (+ 60%) emigratie geeft een saldo dat maar liefst 19.000 ligt onder die van voor 2001. Dat is 91% minder! Aangezien 2011 vermoedelijk een lager saldo zal geven dan 2010 kunnen we stellen dat het migratiesaldo van allochtonen uit moslimlanden de afgelopen 10 jaar opgeteld net zo groot is als die in één jaar in de jaren voor 2002.

 

5. Hoe zit het met de groei van de herkomstgroep moslimlanden?

De migratie én dat vrouwen afkomstig uit moslimlanden veel minder kinderen krijgen heeft grote invloed op het groeicijfer:

Aan het eind van de vorige eeuw bedroeg het groeipercentage tussen de 5 en 6 procent. We zien een flinke daling naar rond de 2 procent nu. De eerste generatie zal in toenemende te maken krijgen met sterfte door ouderdom. De tweede generatie groei zal verder afnemen. Tot nu toe stelt het aantal geboorten van de derde generatie (zijn autochtonen) weinig voor. Die groep gaat wel groeien.

6. Nederland heeft nauwelijks iets meer te zeggen over de eigen grenzen.

Ook zo’n fijne oneliner. In werkelijkheid hebben wij heel veel te zeggen over de immigratie van buiten de EU. Onze grenzen staan niet open.  Binnen de regelgeving van de EU hebben wij genoeg speelruimte om eigen beleid te maken. Het probleem is dat er gigantisch wordt geroepen over de immigratie, maar niet werkelijk wordt gekeken wat het probleem is. Om rechts tevreden te houden worden er allemaal maatregelen verzonden die a niet nodig zijn en b de grenzen van de wet overschrijden. Dat is vragen om moeilijkheden.

Conclusie

Om stemmen te winnen heeft rechts het nodig om voor te stellen alsof de migratie hetzelfde is als in de vorige eeuw. Daarbij hoort een angstbeeld oproepen van hordes moslims -in bovenstaande cijfers zitten natuurlijk ook niet moslims- die ons land overspoelen. De tsunami. De islamisering. Nuchter naar de cijfers kijken gebeurt natuurlijk niet. Helaas doet niemand dat. Hetzelfde geldt voor de massale/grote immigratie van kansarmen. Oh ja? Welk onderzoek toont dat aan? De immigratie is niet meer als die van de vorige eeuw. Ik vrees echter dat het nog wel een boel jaren gaat duren voordat het kwartje gaat vallen. Rechts heeft te veel electoraal voordeel van om de massamisleiding overboord te zetten. Links is te bang om zich er in vast te bijten en de media loopt vrijwel geheel aan de leiband van Wilders: die onderzoekt vrijwel niets.

Bronnen
Bevolkingsontwikkeling;   herkomstgroepering en generatie voor de migratie.
Bevolkingsontwikkeling;   herkomstgroepering en generatie voor de bevolkingsgroei.

Leesvoer
De ‘Massa-immigratie’ uit Moslimlanden. Update Uitgebreider dan hierboven.
Hoe zit ‘t nu echt met de immigratie nationaliteit, herkomstgroep etc.
De derde generatie niet-westerse autochtonen.
Babytsunami? Onzin! Hoeveel kinderen krijgen we.
De migratie uit niet-westerse landen ontleed Zeer uitgebreide analyse.
Journalist Joost Niemöller schreef een boekje Mooi voorbeeld van massamisleiding.
Journalist Joost Niemöller schreef een stukje Nog een.

17 thoughts on “De Massamisleiding van de PVV

 1. tipo

  @redactie
  Onder punt 5 staat het verkeerde grafiekje. Er staat nu iets met uitkeringen en niet iets met bevolkingsaanwas per herkomstgroep.

  Edit FvD:Dank Tipo. Herstelt

 2. tipo

  Dat er niet meer gedweild wordt met de kraan wijd open (Pim Fortuyn) of soep getrokken wordt waar steeds koud water bij gegooid wordt (Ien Dales) zoals eind vorige eeuw, is goed nieuws. Toch lekt de kraan nog een beetje en is er sprake van een iets snellere groei. Al met al lijkt dat dus op orde te zijn als stijgt de immigratie uit moslimlanden wel weer iets.

  De immigratie uit EU-landen is enorm toegenomen, maar zitten daar niet ook veel immigranten bij die oorspronkelijk in moslimlanden geboren zijn? In Belgie is de immigratie namelijk wel enorm toegenomen uit moslimlanden de laatste jaren, vooral van asielzoekers. Is er dus geen sprake van een Belgie-route? Of van een Griekenland-route? Of zorgt de definitie van ‘herkomstgroep’ van het CBS er voor dat enkel naar geboorteland wordt gekeken en niet naar het EU-land vanwaaruit verder gemigreerd wordt door moslims?

 3. Donutz

  (Ik was ook even verward toen ik het verkeerde grafiekje zag xD)

  Het is wel duidelijk dat de PVV nogal in het verleden (jaren 80-90) hangt. Vroeger, toen alles beter was… Jammer dat veel mensen die onderbuikgevoelens nog steeds hebben, want daar speelt de PVV natuurlijk handig op in. Als je het promo fimpje zou veranderen en er ook weer een nagenoeg vol vliegtuig weer zou vertrekken zou het lang niet zoveel emoties opwekken. Tenzij je -wat je nu vaak hoort- vermeld dat dat kansrijke (autochtone) Nederlanders zijn die ons land ontvluchten… *zucht* Eigenlijk zou Wilders een zijn fimpje een 747 “vol moslims” moeten laten landen en een 737 weer laten vertrekken vol met moslims. In een volgend shot een plein vol hoofddoekjes dat langzaam leegloopt etc. Maarja, dat strook niet met de fabeltjes van de PVV. En Henk & Ingrid zouden zo’n fimpje af doen als propaganda (“ga maar kiken in Amsterdam, dat is nu voor ruim de helft vol buitenlanders, al die moslims zitten daar”). Tja…

  En ondertussen pikt de media de handschoen niet op, om te laten zien dat ons migratiebeleid en migratiestromingen van begin deze eeuw helemaal geen onleiding geven tot zorg of paniek. Je zou haast gaan denken dat de MainStreamMedia (MSM) onderdeel van een rechts conservatief complot is… Maar op de bekende sites met PVV aanhangers roept met dat de MSM juist aan de leiband van links loopt. Lol.

  Ik ben dan ook reuze benieuwd hoe de komende periode er uit gaat zien, ik vrees dat de MSM zich nogsteeds voor de gek laat houden. Zelfs bij de gevestigde journalisten en presentatoren lijkt het kwartje nog niet gevallen dat van massa migratie (van kansloze vna buiten Europa, lees moslims, alsof er per definitie iets mis is als je een bepaald gelood aanhangt!!) in deze eeuw geen spraken is… Hoelang al dat nog duren? 10 jaar? En ondertussen laten diverse partijen als het CDA, VVD hun oren hangen naar de roep om het sluiten van sluizen… Dat zij hier zoveel migranten en hun (Nederlandse) partners veel pijn mee doen of kapot maken deert hen weinig. Evenmin dat Nederland internationaal in zijn hemptje staat… *Geert zou hier iets roepen over het EU complot tegen Nederland*.

 4. Donutz

  Over dat groei grafiekje mbt moslims (1ste, 2de en totaal). Wellicht interresant om daar de groei van de autochtone bevolking ook in op te nemen. Dit omdat je veel hoort over “de autochtonen produceren geen kinderen meer en die moslims gaan als konijnen te keer!”. Elders op het blog schreef je hier al eens over maar ik denk niet dat menig bezoeker van deze site al je blogs stuk voor stuk lezen. Data (feiten) keer op keer herhalen en, zoals je vaak doet, linken naar eerdere blogs, en wie weet dat het kwartje bij sommige mensen dan toch valt.

 5. vandyke Post author

  @Tipo We hebben rond 2008/2009/2010 wat meer asilmigratie gehad uit Irak en Somlië. 2009 was de top. Inmiddels weer gedaald.

  Bij de eerste generatie allochtoon maakt het niet uit of iemand via een ander land migreert: het geboorteland van de moeder -en eventueel van de vader als de moeder in NL is geboren- is bepalend.

  Bij de tweede generatie is dat niet zo. Als de moeder in Marokko is geboren en het kind in België dan is het kind een 2e generatie Marokkaan in België. Als het kind naar NL verhuist dan is het in NL een eerste generatie Belg.

 6. tipo

  @Van Dyk
  Thanks. Die Belgie-route zit dus al in deze cijfers verwerkt. Het aantal kinderen dat via een ander EU-land in NL komt, zal de cijfers niet zo veel veranderen.

  Nu begrijp ik dat je vanwege de beschikbaarheid van informatie je beperkt tot het jaar 2010. Toch ben ik benieuwd wat er van de verwachtingen terecht komt dat de ‘Arabische Lente’ leidt tot meer immigratie uit moslimlanden naar NL. Mocht dat tot een stijging leiden uit die landen, dan lijken me dat vooral christenen, vrijgevochten vrouwen, seculiere moslims en homoseksuelen en dat orthodoxe moslims in Nederland juist tot de remigranten horen. Tenminste, als zij migreren om niet-materiele maar culturele redenen.

  Maar vanuit economische overwegingen kan ik me ook voorstellen dat het toch weer snel groeit, het aantal moslimimmigranten naar NL in 2011 en 2012. Vooral vanuit Syrie, Egypte, Tunesie en Libie. Mischien dat dat gecompenseerd wordt door mensen die na zo een revolutie juist weer remigreren naar hun geboorteland, maar ik vraag me dat af.

  In de stad waar ik woon is een grote Koptische gemeenschap uit Egypte, die juist niet zal remigreren, maar eerder Koptische familieleden over laat komen naar hier.

  Ben wel benieuwd naar de invloed van die revoluties op migratiestromen van en naar NL. Dan is het niet zo handig om enkel migratie uit ‘moslimlanden’ te beperken, als je daarmee andersdenkenden/andersgelovigen de uitgang blokkeert.

  Maar die feiten weten we over een jaar of 2 pas.

 7. Donutz

  Dat zijn twee artikelen van jouw hand, de één recenter dan de ander, maar beide gaan ze in op de geboorte en bevolkingsgroei van moslim, NWA en autochtonen. Maar mij punt was dat er nogal wa bezoekers zijn die een paar blogs lezen (bijvoorbeeld deze) en vervolgens weer vertrekken. Je heb behoorlijk wat geschreven. Af en toe de grootste fouten/leugens ontkrachten en blijven herhalen zorgt er hopelijk voor dat er bij meer mensen een lampje gaat branden… 😉 Maarree… prima stukje hoor.

 8. Donutz

  Flip, als je wilt lachen moet je naar het volgende filmpje kijken:
  http://www.youtube.com/results?q=pvv#/watch?v=R9cNsK0s9WQ

  Van statistiek trekt deze miep zich niets aan, want je kunt persoon A en B niet met elkaar vergelijken. Wellicht dat ze de PVV dit principe ook maar bij migratie moet toepassen: je kunt geen personen met elkaar vergelijken dus moet je ook geen hele groepen over 1 kam scheren. Al zal de PVV dit uitleggen als dat statistiek ze niets zegt, gewoon beleid op emotie en onderbuikgevoelens voeren. “ik ervaar een hoofddoekje als vervelend, daarmee is dat zo en daarom moeten we dat stop zetten” jaja. *zucht* Dat ze bepaalde gevoelens en problemen op de kaart zetten, prima. Beetje jammer dat ze bij het zoeken naar oplossingen dan op gevoel afgaan. Residive onder criminelen tegengaan is ondergeschikt aan de wens om hard te straffen.. Leg dat maar eens uit aan een slachtoffer van een misdrijf!! “ja mevrouw wat u is overkomen is heel erg, we hebben de dader reeds eerder al keihard gestraft, proberen te voorkomen dat deze man weer de fout in ging was voor ons niet van belang, statistiek en onderzoek zegt ons niet zoveel. Jammer dat u hier misschien het slachtoffer van geworden bent. Maar wees blij, straks straffen we de dader gewoon nog harder en plukken we hem helemaal kaal. Fijne dag nog verder!” tja…

 9. helena

  goed en duidelijk overzicht!
  Ja helaas luistert de PVV niet naar dit soort goed onderbouwde artikelen met cijfers.

  Het leuke is dat je in het verkiezingsspotje een vliegtuig van Tarom vliegtuigmaatschappij ziet (uit Boekarest, Roemenië). dit zelfde vliegtuig zag je ook in het vorige campagnespotje. Ik heb toen uitgezocht dat Tarom vliegt op o.a. de volgende landen : egypte, tunesië, cyprus, israël, jordanië, oostenrijk, belgië, duitsland, italië en natuurlijk ook nederland. in totaal 53 bestemmingen in 22 landen.
  En je kreeg dan in het spotje te horen islamisering, etc massa-immigratie.
  Hoezo massa-immigratie en moslims? Het interessantste komt nog, namelijk: tarom heeft tot mei 2009 zo’n vijf jaar niet gevlogen op amsterdam (vanaf Boekarest). Dus de afgelopen vijf jaar viel die massa-immigratie naar Schiphol middels TAROM flights wel mee. Ha ha !

  De KLM wilde hij denk ik niet laten zien…. dat is een beetje te veel NL merk.

  Welke idioot denkt dat je emigratie en immigratie bij elkaar moet optellen? LOL! ik zal zo op die link klikken…

  @Donutz
  grappig ik heb gisteren naar hetzelfde filmpje gekeken. Ik had het al eerder gezien maar gisteren kwam ik er op de een of de andere manier weer op terecht. Ik bedacht me inderdaad ook : waarom past de PVV die redenatie (persoon A kan je niet met persoon B vergelijken) niet toe op migratie? Of op hun constante aanvallen op allochtone jongeren die de pech hebben om meer werkloos te zijn dan de autochtone jongeren?

 10. vandyke Post author

  PVV-miep snapt de statistieken niet. Hij blijft leuk.
  Je hebt natuurlijk helemaal gelijk Helena dat je dezelfde redenatie op migratie toe kan passen.

  Leek dat je dat uitgezocht hebt over dat vliegtuig. Ga ik nog wel een keer gebruiken.

 11. Donutz

  Ook het NRC doet weer mee:
  Ma 23 Juli, Next checkt drie beweringen uit het PVV-verkiezingsspotje
  http://www.nrcnext.nl/blog/2012/07/23/next-checkt-beweringen-uit-het-pvv-verkiezingsspotje/

  Over migratie checkt zij de bewering dat ‘Nederland heeft nauwelijks nog iets te zeggen over haar eigen immigratie. Brussel is de baas over onze grenzen en Rutte steunt dat.’ en NRC beoordeelt als “half waar”.

  Hun conclusie:
  Dat Nederland nauwelijks nog iets te zeggen heeft over de eigen immigratie is waar. Daar hebben Nederlandse ministers, waaronder die van VVD en LPF, zelf mee ingestemd. Dat demissionair premier Rutte dit steunt klopt niet. Je zou kunnen redeneren dat de VVD dit beleid steunt door lid te willen blijven van de EU, maar als Rutte het in de EU helemaal zelf voor het zeggen zou hebben, zou het immigratiebeleid een stuk nationaler worden. De VVD zoekt namelijk al een tijd, vooralsnog zonder succes, naar manieren om meer nationale zeggenschap te krijgen om zo het Nederlandse immigratiebeleid aan te scherpen. De bewering „Brussel is de baas over onze grenzen en Rutte steunt dat” beoordelen wij daarom als half waar.

  Helaas wederom niet zo diep als Flip zijn werk maar het is beter dan niets… Nu de rest van de media nog, maar die hebben nog steeds weinig aandacht voor de onderwerpen (im)migratie en integratie.

 12. Donutz

  Ik zag net op TV Geert bij Wakker Nederland (herhaling) op het eind van het gesorek zegt hij dat er per jaar 50.000 NWA hier heen komen… Jaja. Uiteraard suggererend dat dit kansarme gelukszoekers danwel moslims zijn. *zucht* Dat dit eerder tegen de 40 duizend NWA zijn en niet allemaal kansarme (immers valt hier ook werk etc onder. In totaal hebben we maar zo’n 20 duizend gezinsmigranten en 8 duizend asielzoejers die hier mogen blijven en van over de hele wereld komen. Als je tot 10 kunt tellen weet je dus al dar sie 50 (40) duizend niet massaal uit gelukszoejende kabsarmen kan bestaan die hier van alles in hun schoot geworpen krijgen…

Leave a Reply