Profiel asielzoekers naar EU zeer verschillend.

Nederland kent relatief veel asielzoekers verblijf toe, blijkt uit een bericht op nu.nl.

Zie ook dit artikel van 12 mei 2014

De totale asiel instroom van EU-landen met elkaar vergelijken is eigenlijk onmogelijk vanwege verschillende regelgeving, maar nog belangrijker doordat de nationaliteiten die naar de verschillende EU-landen gaan zo verschillen. De volgende tabel laat dat zien:

 

UPDATE 8-11-2013    De cijfers zijn niet goed.
Ik had de data voor een ander artikel nodig en liep mijn oude excel-file nog na omdat ik deze wilde actualiseren voor een nieuw artikel. Tot mijn schrik zag ik dat in het bestand de jaren 2009 en 2010 niet over de 1ste aanvragen ging maar over het totaal aantal aanvragen. Toen ik bij Eurostat (Europese CBS) ging kijken naar de data zag ik dat die geheel veranderd was en zelfs hebben belangrijke landen als Griekenland en Frankrijk, Spanje helemaal geen data meer over 2008. Kennelijk teruggetrokken. Ik kan dus de gegevens niet rectificeren. De conclusie blijft echter wel staan dat je EU landen moeilijk  met elkaar kan vergelijken omdat asielzoekers uit land x zich niet gelijkmatig over alle EU-landen verspreiden.
Mijn excuses. In een nieuw artikel doe ik een nieuwe poging.

 

Bron: Eurostat

Een derde van alle asielzoekers naar de EU komt uit Servië, Somalië, Afghanistan, Rusland, Irak. Dit zijn de landen vanwaar de meeste asielzoekers naar de EU gingen gedurende 2008-2010.

De linkse kolom geeft de hele EU. Geen land dat op het beeld van de EU gemiddelde lijkt. België nog het meest.

Kijk naar Polen bijvoorbeeld: 70% van alle asielzoekers komt uit Rusland en voor de rest vrijwel niets.

Nederland heeft relatief veel mensen uit Somalië, Afghanistan en Irak. Probleemlanden bij uitstek. Landen waar je niet zondermeer mensen kan terugsturen.

Zweden bijvoorbeeld heeft bijvoorbeeld ook veel Serviërs.  Ik kan mij voorstellen dat die veel worden afgewezen.

Ieder land heeft ook zijn eigen procedures en zijn eigen administratie. Zo verschillend dat je de vraag kan stellen of je wel kan vergelijken. Daarnaast komt dus nog de verschillende asielzoekers dat ieder land krijgt. Het is de reden dat ik onderzoek daarnaar begin dit jaar heb gestopt. Het is appels en peren met elkaar vergelijken.

De grafiek hierboven had ik nog van het onderzoek.

Het totaal aantal –vrijwel altijd tijdelijke- verblijfsvergunningen die Nederland verstrekt aan asielzoekers bedraagt per jaar de afgelopen jaren ongeveer 8.500. Dat is 0,05% van de bevolking en is inclusief familieleden van de asielzoeker. Een fractie van het aantal asielzoekers in deze wereld. Ook maar een fractie van het totaal aantal immigranten.

In de EU krijgen er dus 85.000 een vergunning en dat op een bevolking van 500.000.000.

Tot slot nog een figuur die het aantal aanvragen van asielzoekers per 100.000 inwoners geeft:

Het laat zien het aantal aanvragen van asielzoekers per 100.000 inwoners. Meest opvallende: Nederland krijgt er net zoveel als Denemarken, het grote voorbeeldland.

4 thoughts on “Profiel asielzoekers naar EU zeer verschillend.

 1. Donutz

  Drie keer raden wat de commentaren op nu.nl (en elders) vooral betreffen: tsunami van asielzoekers, we zijn veelste makkelijk, alle probleem asielzoekers komen hierheen omdat ze weten dat ze hier makkelijk binnenkomen etc. Maar vergelijken is inderdaad nogal lastig als alle andere landen totaal andere asiel patronen kennen… Of een meer eenduidig EU beleid daar iets aan kan doen? Wie weet, maar offocieel moet men zich melden bij de eerste plaats van binnenkomst, dan is het logisch dat in het oosten van Europa er meer mensen uit de Russische federatie komen en bijvoorbeeld in Italië meer mensen uit het Midden Oosten en noord Afrika.

 2. wil63

  Figuur 2 laat zien het aantal aanvragen, en niet het aantal ingewilligde aanvragen. Verder laat figuur 2 zien, dat bijv. Denemarken, 5,5 milj. inwoners, ca. 5500 aanvragen had, Nederland ca.16000, Cyprus ca. 3600.
  Nederland staat dus met verve bovenaan.
  Voorts volgt uit de cijfers van ingewilligde aanvragen, uit het Eurostat dokument bedoeld door nu.nl, dat op Zweden na, Nederland de meeste aanvragen heeft ingewilligd tov het aantal inwoners.
  Normaal staat hier op de site goed werk, maar nu sla je de plank finaal mis.
  Neemt niet weg dat 8500 ingewilligde aanvragen vrijwel te verwaarlozen is op 16 milj. inwoners.

 3. vandyke Post author

  @wil63 Vergelijken aantal aanvragen is al dubieus, maar dat geldt helemaal voor het aantal beslissingen. Ik heb er vanaf gezien om dat te doen want het zegt helemaal niets. Sommige landen geven bijvoorbeeld de secundaire bescherming die ze verlenen niet door.

  Wat figuur 1 laat zien is dat ieder land van de EU niet precies evenveel mensen krijgt uit de verschillende landen.
  Een Serviër kan je denk ik eerder afwijzen dan een Afghaan of Somaliër.

  Figuur 2 geeft het aantal aanvragen per 100.000 inwoners van dat land. Het geeft dus niet het absoluut aantal aanvragen, maar het relatieve aantal.

  Frankrijk, Duitsland, VK, Zweden, Belgie en Italie krijgen absoluut gezien meer aanvragen te verwerken.

 4. Erik

  Vrijwel elke asielzoeker kan hier afgewezen worden. Somaliërs en Afghanen hebben hier niets te zoeken. Vele landen in de buurt waar ze een veilig heenkomen kunnen zoeken. We zijn veel te soft.

Leave a Reply