Hoe oud zijn migranten? Tevens de nieuwste migratiecijfers.

Er wordt vrij weinig aandacht besteed aan de leeftijd van de migranten. Is het nu zo dat de immigrant 25 is en de emigrant 65? Wat is de gemiddelde leeftijd van de migrant? Belangrijke vragen vind ik zelf. In dit stuk geef ik de immigratieleeftijd naar geboorteland.

Ik had liever naar herkomstgroep genomen, maar die tabel bestaat helaas niet bij het CBS. De leeftijdsverdelingen zijn berekend over het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. Nogmaals het is naar geboorteland en dat zegt niets over autochtoon/allochtoon of nationaliteit. Ik maak daar echter in de tekst wel enkele opmerkingen over dus laat u niet op het verkeerde been zetten. Gebeurt helaas nog wel eens. Voor meer informatie over het verschil zie dit artikel.

Dit artikel bevat tevens de definitieve cijfers naar geboorteland van 2011. Ik behandel vier groepen:  mensen geboren in Nederland, westers land (zonder NL), niet-westers en alle landen. Van iedere groep krijgt u cijfers over de migratie vanaf 1995 en het gemiddeld aantal immigranten naar leeftijd van de afgelopen vijf jaar.

1. Alle landen

De immigratie én emigratie bereikte in 2011 een all time high: maar liefst 163.000 mensen die immigreerden en 133.000 die emigreerden en dat geeft een saldo van 30.000. Dat laatste is zeker niet een record zoals we in de grafiek kunnen zien. Gemiddeld over de hele periode stonden er tegenover iedere 100 immigranten 85 emigranten. Voor de laatste 10 jaar was dat 100:95.

Dat de emigratie steeg het afgelopen jaar is niet verwonderlijk gelet op de economische situatie. Dat de immigratie ook steeg is wel wat vreemd. Normaal daalt de immigratie bij zwaar weer, helemaal omdat de asielimmigratie nu juist niet is gestegen.  We gaan zo zien waar dat vandaan komt, maar eerst de leeftijdsverdeling:

De grafiek geeft het gemiddeld aantal migranten per levensjaar van de afgelopen vijf jaar. Het is duidelijk: de gemiddelde immigrant en emigrant is tussen de twintig en vijfendertig. We zien een piek bij migratie van nul- en eenjarige. Omdat de immi- en emigrant jong is zie je ook veel heel jonge kinderen. Je zou misschien verwachten dat een flinke stijging zou zijn van emigranten tegen het 65ste levensjaar, maar die is zeer gering. Gemiddeld is de immigrant 28 jaar en de emigrant 31. Je ziet dus maar weinig verschil in leeftijd tussen de immigrant en de emigrant.

2. Nederland

Uiteraard heb je bij mensen geboren in Nederland meer mensen die emigreren dan die immigreren (dat zijn dus retourmigranten). De afgelopen twee jaar trekt de emigratie weer wat aan en dat terwijl de immigratie gelijk blijft. Even een uitstapje naar herkomstgroep: migranten geboren in Nederland bestaan uit twee herkomstgroepen: autochtonen en 2e generatie allochtonen. Ongeveer een derde van de emigranten is 2e generatie allochtoon. Er zijn nog geen cijfers over de migratie naar herkomstgroep over 2011 (die komen pas begin 2013). De stijging van de emigratie in 2010 komt volledig voor rekening van 2e generatie niet-westerse allochtonen.

Tegenover 100 emigranten staan 54 immigranten over de hele periode. De laatste 10 jaar was dat precies de helft. Autochtonen keren wat vaker terug dan allochtonen.
De leeftijdsverdeling:

We zien een flink aantal  nul- en eenjarige vertrekken. Naast ‘gewone’ autochtone emigranten kan je ook denken aan Nederlandse vrouwen die in het buitenland wonen en voor de bevalling naar Nederland komen, maar ook aan kinderen van 1ste generatie allochtonen natuurlijk. Daarna neemt de bereidheid om kinderen naar het buitenland te slepen snel af. Vanaf 18 jaar begint de emigratie meteen flink op te lopen. We zien wel een kleine stijging bij 65 jaar, maar die stelt weinig voor. Als je echter de internetfora mag geloven dan stikt het van de autochtonen in het buitenland. Die vervelen zich blijkbaar dood en hangen dan ook de hele dag op het internet rond al klagend over Nederland. Die mensen staan vermoedelijk voor het grootste deel nog gewoon ingeschreven in Nederland. Veel emigranten keren snel weer terug.

 3. De westerse landen

Westerse landen (zonder Nederland): het continent Europa (zonder Turkije), VS, Canada, Oceanië, Japan en Indonesië.

We zien nu meteen waar de stijging vandaan komt van de totale immigratie naar Nederland: 9.000 erbij van westerse landen (oftewel Oost-Europa). Er vertrokken er ook 6.000 meer zodat het saldo 3.000 was. Het migratie overschot rond de eeuwwisseling werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door immigratie vanuit voormalig Joegoslavië en de Sovjet-Unie terwijl het migratiesaldo vanuit de EU ook hoger was dan de jaren daarna doordat het economisch goed ging in ons land. Over de migratie van de laatste jaren uit Oost-Europa valt nog veel meer te vertellen en daar maak ik dan ook een apart blog over. Tegenover 100 immigranten stonden 66 emigranten over de hele periode. De laatste 10 jaar was de verhouding 100:68.

De leeftijdsopbouw:

Bijna de helft van de immigranten is tussen de 20 en 30 jaar. Emigratie volgt vaak snel op de immigratie. De gemiddelde leeftijd van de immigrant is 28 jaar en van de emigrant 32. Ook hier zien we dat er wel hele jonge kinderen worden meegenomen, maar oudere veel minder. Er is ook nauwelijks sprake van een 65-pluseffect.

4. Niet-westers

De niet-westerse landen zijn alle landen in Afrika; Azië ( inclusief Turkije, exclusief Japan en Indonesië) en alle landen van Latijns-Amerika.  Rond de eeuwwisseling hadden we veel asielmigranten uit Irak en Afghanistan. Door maatregelen in 2001 nam dat sterk af. Tevens kwam er beduidend meer emigratie. Doordat de immigratie verminderd was kwam er ook wat minder emigratie. De afgelopen jaren zie je weer een aantrekken van de emigratie. Tegenover 100 immigranten staan 54 emigranten over de hele periode. De afgelopen 10 jaar was die verhouding 100:70.

Het patroon van de leeftijdverdeling lijkt sterk op dat van de westerse landen, maar je ziet ook direct dat er later geëmigreerd wordt. De gemiddelde leeftijd van de afgelopen 5 jaar was 27 jaar voor de immigranten en 33 voor de emigranten.

Conclusie:

Je ziet bij alle groepen hetzelfde patroon: de migratie gebeurt op jonge leeftijd. Ik had zelf gedacht dat er meer immigratie zou zijn van mensen geboren in Nederland op hogere leeftijd. Dat is echter niet het geval. Ook het 65-plus effect op de emigratie vanuit Nederland is er nauwelijks. De retourmigratie is hoog bij alle groepen. Vooral de laatste 10 jaar.Speciale aandacht vragen de Oost-Europese landen en daar maak ik nog een apart blogje van.
Voor de rest zullen we te maken blijven houden met grote migratiestromen; zowel van de immigratie als de emigratie. Er zijn heel veel mensen die vrij toegang hebebn tot onze arbeidsmarkt. Niet allen EU-onderdanen, maar er zijn ook steeds meer mensen met de Nederlandse nationaliteit in het buitenland. Die mensen komen makkelijk en gaan ook makkelijk weer weg. Wat sterk bijdraagt tot de migratie is de moderne media en de goedkope vliegtickets.
Ik zou zeggen: wen er dus maar aan.

Lees voor de voorlopige cijfers van dit jaar:
Sterke stijging emigratie van mensen geboren buiten Nederland

Bronnen:
Immi- en emigratie naar geboorteland, leeftijd (31 december) en geslacht  voor de migratieaantallen.
Immi- en emigratie naar geboorteland, leeftijd (31 december) en geslacht voor de leeftijd.

Meer leesvoer:
De ‘Massa-immigratie’ uit Moslimlanden. Update
De migratie uit niet-westerse landen ontleed.

3 thoughts on “Hoe oud zijn migranten? Tevens de nieuwste migratiecijfers.

 1. Donutz

  Weer een mooi stukje Flip, goed werk!

  Ik had zelf ook een groter aantal migrerende 60-70 jarige verwacht die na te zijn uitgewerkt hun koffers pakken en elders vna hun oude dag gaan genieten. Ook de stijging van(af) 18-20 jarige is best flink. Dat zullen wel grotendeels studenten zijn want voor gezinsimmigratie moet je immers 21 zijn (en sommige partijen zien dat nog liever naar 24 jaar opgekrikt, onzin natuurlijk al helemaal als je weet -en dat doet de politiek heus- dat gezinsmigratie maar een heel klein deel van alle migratie is). Ook had ik niet verwacht dat de emigratie en immigratie zo netjes in de pas lopen. Mag ik concluderen dat het voornamelijk jongeren zijn die migeren voor studie of werk/avontuur en een klein stukje uit liefde (gezinsmigratie)? Jammer dat ook dit bij het brede publiek/media/politiek geen aandacht krijgt, al was het maar om de spookbeelden (vooral doemscenarios) rondom migratie te ontkrachten. Zie ik er ook niet snel van komen want men neemt graag opleiding en kapitaal mee in de debatten. Gokje: die jongeren hebben bij aanvang nog weinig opleiding achter de rug en ook nog weinig kapitaal. Dan nog moeten we natuurlijk niet de remigratie vergeten. Wanneer zullen de doemscenarios in de prullenbak verdwijnen?

  Tot slot: Heb je nog een nieuw versie van dat grafiekje die de immigratie en emigratie in aantallen en procenten van het totaal weergeeft opgedeeld naar achtergrond (autochtoon, EU allochtoon, overige westers allochtoon, moslimlanden, overig niet westers allochtoon)? Dat zou wel eens een handige samenvatting zijn voor de rechte vogels die maar blijven roepen dat “oer Hollandse” mensen wegvluchten en we er vooral moslims en ander niet westers lastpakken voor in de plaats krijgen… (die rest van dat bekende PVV onzin riedeltje ken je wel).

 2. Donutz

  Yep, dat is hem. Maar het is dus nog even wachten voordat er een update gemaakt kan worden die ook 2011 dekt (begin 2013 schrijf je). Plak daar een tabelletje moslim migratie bij, want als je doorvraagt bij de “anti immigratie” lui dan zeggen ze niets te hebben tegen de stereotype/doorsnee aziaat of zuid amerikaan maar wel tegen de stereotype/doorsnee moslim vanwege geloof en/of cultuur van moslimlanden en de oververtegenwoordigen van diverse groepen zoals de Marokkanen.
  Nog even wat maandjes afwachten dus.

  Het echte discussiepunt zou dan ook integratie (participatie in de samenleving) moeten zijn: wie, waar, wat, waarom, hoeveel etc. Maar dan moet eerst het kwartje vallen over de migratie feiten… Maarja als je ziet hoe men (media) daar al een zooitje van maakt…

Leave a Reply