Sterke stijging emigratie van mensen geboren buiten Nederland.

Emigratie van mensen geboren buiten Nederland is sterk gestegen en de immigratie is gedaald in het eerste helft van dit jaar. Van mensen geboren in Nederland is nu juist de emigratie iets gedaald. Netto blijft er niets meer over, blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Gisteren  is het CBS weer met een update gekomen van de bevolkingsontwikkeling. De eerste helft van dit jaar is nu compleet met voorlopige cijfers 1).
Totaal werden er 86.698 baby’s geboren in de eerste 6 maanden (-1.819 t.o.v. van een jaar eerder), overleden er 72.292 (+4.292), immigreerden er 64.957 (-1.597), emigreerden er  64.711 (+6.406), verhuisden er 282.320 (+9.730) mensen tussen gemeenten en ook nog 441.377 (+10.931) binnen een gemeente.
De bevolking nam in een jaar toe  met 67.596 personen naar een totaal van 16.740.554 mensen op 1 juli 2012.

Ik ga de migratie ontleden. De cijfers gaan over geboorteland en gaan dus niet over allochtoon/autochtoon of nationaliteit.

Tabel 1 laat het verschil zien met het eerste halfjaar van vorig jaar. Totaal immigreerden er 65.000 mensen en dat is een lichte daling van 1.600 t.o.v. vorig jaar. De emigratie steeg wel fors met 6.400 naar 64.700. Dat betekent dat het migratiesaldo vrijwel nihil is!


Zoomen we in op de details dan zien we dat de immigratie uit de EU wel is gestegen met 1.500, maar de emigratie nog veel harder gestegen met 4.800 naar 21.600. Dat betekent dat het migratiesaldo is gedaald met 42% en we er in het eerste halfjaar 4.600 immigranten bij kregen. Ik in een apart artikel uitvoerig in op de cijfers van MOE-landen  (Midden- en Oost-Europese landen).
De immigratie uit niet-westerse landen is gedaald met 11% en de emigratie is gestegen met 9%. Dat betekent dat het saldo is gedaald van 5.100 naar 1.200 (ik heb het vermoeden dat juist bij niet-westers veel mensen zitten waarvan de geboorteplaats nog niet vaststaat. Het saldo kan dus een kleine 1000 hoger liggen voor beide jaren -zie ook de voetnoot).
De immigratie van alle mensen geboren in het buitenland bedroeg in het eerste halfjaar 53.300 en dat is een daling met 1.200. De emigratie van die groep bedroeg 45.300 en dat is een forse stijging van 18%. Het saldo is dan ook gehalveerd naar 8.100.

De immigratie vanuit Afrika is gedaald naar 4,5 duizend (-1.400) en de emigratie is ietsjes gezakt naar 4.000. Het saldo stelt met 500 vrijwel niets voor. De door rechts al zolang voorspelde tsunami blijft dus (nog) uit.

Bij de Polen zien we wel een stijging van de immigratie met 600 naar 8.400. Polen is daarmee het geboorteland waar de meeste immigranten vandaan komen na Nederland. De emigratie steeg met 50% naar 4.800. Het saldo daalde daardoor met 20% naar 3.600.
Bij geboorteland Marokko daalde de immigratie met 11% naar 1.000 en de emigratie bleef gelijk op 700. Dat geeft een migratiesaldo van 300 zielen.

Bij Nederland zie we een daling van de immigratie (dat zijn dus remigranten) met 500 naar 11.600. De emigratie daalde ook naar 19.400. Het saldo -7.800 is vrijwel gelijk aan vorig jaar. Een veel voorkomend misverstand is dat dit autochtonen zijn. Onjuist: ongeveer een derde is allochtoon (2de generatie) bij de emigranten.
Het Antilliaanse saldo is met -400 weer negatief. Dat is altijd zo als de werkloosheid oploopt in ons land dan daalt de immigratie uit de Antillen en stijgt de emigratie.

Bij de Somaliërs zie een scherpe daling van 2/3 bij de immigratie. Dat betekent dat het migratiesaldo nu 0 is (vermoedelijk een paar honderd plus omdat er juist bij Somaliërs veel zijn met geboorteland onbekend).
Turkije tenslotte heeft nog steeds een immigratie van 1.900, maar een gestegen emigratie met 400 ook naar 1.900 en dat betekent dat hun saldo nul is geworden.

Conclusie:
Ik heb al een aantal keren betoogd dat de beste manier om te zorgen dat je minder immigranten krijgt en meer emigranten van mensen geboren in het buitenland is om de economie om zeep te helpen. Het zijn dus slechte cijfers. We willen meer immigratie zien en minder emigratie.

Zie ook:

Hoax van de week van de  NOS: meer Nederlanders weg vanwege de crisis.
Hoe oud zijn migranten? Tevens de nieuwste migratiecijfers.
De ‘Massa-immigratie’ uit Moslimlanden. Update
De migratie uit niet-westerse landen ontleed.

1) De cijfers over 2012 zijn voorlopig. Waar we rekening mee moeten houden is een groep onbekend bij de voorlopige cijfers. Ik heb geen nog geen definitieve cijfers van 2011 dus ik kan niet vergelijken. In het eerste half jaar van 2012 staan er totaal 1.200 geboekt als onbekend.
Voorts ontbreekt in de CBS tabel Canada. Canada is een westers land en heb je dus nodig om zowel westerse als niet-westerse immigratie te berekenen. De migratie van mensen geboren in Canada is echter niet zo groot: in 2010 914 immigranten en 750 emigranten. Ik heb daarom de immigratie geschat op 900 en de emigratie op 750.

2 thoughts on “Sterke stijging emigratie van mensen geboren buiten Nederland.

 1. jenne

  Van 7 000 000, in de 60 er jaren naar 16 700 000 inwoners, Nederland is kleiner geworden, door wegen etc., 16 700 000, waar van pak weg 11 000 000 min of meer Nederlanders zijn, ruim 5 700 000 buitenlander, meer als 50% niet Nederlanders, wat de uitkomst zal zijn weten wij, maar waarom, wat is de reden, want het is zo in heel Europa, moet Europa op gaan in het Islam gebeuren a la Turkijê, waarom draaien wij de burgers dit niet terug, wij zijn verplicht onze opvolgers iets na te laten wat lijkt op wat wij kregen, het zal een harde dobber worden, het kan verkeren toch.

 2. Ina Dijstelberge

  @ jenne:
  In 1960 was het aantal inwoners 11 417 254.
  In 2011 was het aantal inwoners 16 655 799 waarvan 13 228 780 autochtoon, 1 735 217 eerste generatie en 1 691 802 tweede generatie allochtoon (westers en niet westers)
  Het aantal westerse allochtonen was respectievelijk: eerste generatie 665 865 en tweede generatie 861 909

  Van de niet westerse allochtonen komt uit de Nederlandse Antillen en Aruba eerste generatie 81 968 en tweede generatie 59 377 en uit Suriname eerste generatie 184 453 en tweede generatie 160 281

  Je Eurabie angst is volledig ongegrond.

  bron: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=37296ned&D1=a&D2=0,10,20,30,40,50,(l-1)-l&HD=120810-1158&HDR=G1&STB=T

Leave a Reply