Waarom immigreren buitenlanders? Korte versie.

Het aantal immigranten geboren in niet-westerse landen met een buitenlands paspoort is sinds 2002 met 20% gedaald. De daling komt voor meer dan 100% door de moslimlanden. Dit blijkt uit cijfers van het CBS

Dit is een verkorte versie. De volledige versie vindt u hier.

Uit het volgende figuur blijkt dat het aantal buitenlandse immigranten uit moslimlanden is gedaald van 28.500 naar 15.800 gemiddeld per jaar.

Dit komt door de daling van het aantal asielzoekers. Ook de gezinsmigratie is gedaald (waarin ook de familieleden van asielzoekers).
De immigratie uit de overige niet-westerse landen is echter gestegen: van bijna 17.000 naar 20.000 en overtreft sinds een kleine tien jaar in aantal de immigratie uit moslimlanden.

Het ‘grote gevaar’ is de immigratie uit moslimlanden, volgens sommigen dan. Mogelijk dat van de 16.000 er gemiddeld 2.000 een EU- nationaliteit hebben en ook nog 2.000 geen verblijfsvergunning krijgen. Uiteraard vertrekt er van de rest ook weer een aantal binnen afzienbare tijd. Er blijven er dan niet veel meer over. Het is maar goed dat de PVV zich heeft uitgerangeerd en het land zich met de echte problemen kan bezighouden -voorzover het al een probleem was natuurlijk.

Veel meer en ook de bronnen in de volledige versie.

Dit artikel staat ook op de website van de Dagelijkse Standaard. Zie de discussie daar.

 

Leave a Reply