Het Spook van de Massa-immigratie

Vandaag in de Telegraaf wordt Wilders weer eens geciteerd n.a.v. een uitspraak van Leers vandaag in EenVandaag dat hij door Wilders onder druk is gezet:

Geert Wilders zegt in een reactie dat hij „de man natuurlijk onder druk heeft gezet om de immigratie fors te beperken zoals immers afgesproken was in het gedoogakkoord. Want de daling van immigratie (en dus islamisering) ging te langzaam ook door Europees verzet. Als er geen Catshuis was geweest, had het kabinet daarop kunnen vallen in 2012”.

Hier de uitspraken van Leers:
sitestat
Het gevecht ging tussen telkens om de aantallen, aldus Leers. Wat merkwaarduig dat dan bijna niemand het over die aantallen van de islamisering heeft, behalve dan roepen dat het een massa is.
Daling van immigratie betekent dus minder islamisering. Een paar maanden geleden was er een uitspraak van Fleur Agema in de Volkskrant dat de Catshuiscrisis mede door de voortgaande islamisering is ontstaan. N.a.v. die uitspraak heb ik een opiniestuk naar de VK gestuurd. Hieronder dat stuk:

Het migratiesaldo van allochtonen uit moslimlanden van de afgelopen 10 jaar bij elkaar, was geringer dan in veel  afzonderlijke jaren daarvoor. De PVV laat wel verkiezingsspotjes zien met landende vliegtuigen, maar vertelt er niet bij dat de afgelopen 10 jaar van iedere 10 immigranten uit moslimlanden die uitstapten er ook weer 9 instapten. Er is dan geen sprake van ‘massa-immigratie’ maar van massamisleiding en op zijn minst ook van massa-emigratie.

We dachten even dat hij weg was, maar hij dook toch weer op tijdens de verkiezingstijd: het spook van de massa-immigratie. Vooral met die uit moslimlanden kan je blijkbaar nog steeds scoren tijdens de verkiezingen, althans dat werd blijkbaar gedacht. Een dag voor de verkiezingen stond er in de Volkskrant een interview met Fleur Agema, Tweede Kamerlid van de PVV: ‘We hebben er alles aan gedaan om de islam terug de dringen, en we hadden een prachtig gedoog- en regeerakkoord, maar VVD en CDA hebben op dat terrein onvoldoende geleverd’, aldus Agema. Volgens haar speelde mee bij het einde van Rutte I dat de gedoogcoalitie niet genoeg had bereikt met het terugdringen van de immigratie uit moslimlanden en daarmee de islamisering van ons land.

Nu hebben wij het verhaal over de ‘massa-immigratie’ uit moslimlanden al tot in den treuren gehoord, maar nog nooit is dat nu eens concreet gemaakt met cijfers. Dat is natuurlijk vreemd. Alsof bijvoorbeeld De Jager weg zou kunnen komen met alleen maar te roepen dat er een massa tekort op de begroting is. Misschien is de verklaring dat er maar weinig cijfers zijn gepubliceerd doordat het CBS geen groep moslimlanden kent, zoals bijvoorbeeld wel westers en niet-westers. Gelukkig stellen ze online vanaf 1996 wel beschikbaar de migratiecijfers van alle landen met immigranten in ons land.
Volgens het World Factbook van de CIA zijn er 47 landen in de wereld waarvan 50% of meer van de bevolking moslim is.

Er is flink wat migratie geweest van allochtonen, 1ste en 2de generatie, afkomstig uit moslimlanden (AML). Volgens de cijfers van het CBS immigreerden er in de periode 1996 t/m 2010 399.000 AML, emigreerden er 257.000 en dat geeft een migratiesaldo van 142.000. Gemiddeld zijn dat er resp. 26.600, 17.100 en 9.500 per jaar. Die 26.600 immigranten kan je best een massa noemen, maar wie heeft het er ooit over gehad dat AML’s ook emigreren? De PVV in ieder geval niet. Dat past ook niet in de Eurabiatheorie, waarvan Wilders een aanhanger is, die o.a. leert dat moslims hierheen komen om ons over te nemen. Als dat zo is waarom emigreren ze dan?
Overigens zijn niet alle immigranten nieuwkomers: duizenden hebben de Nederlandse nationaliteit en zijn eerder geëmigreerd uit ons land.  De laatste jaren is meer dan een kwart van de AML-immigranten Nederlander. Daarnaast zijn er ook die immigreren met een EU-nationaliteit. Aantallen daarvan kan ik niet precies berekenen, maar denk aan een getal rond de 2.000 de laatste jaren. Bovendien krijgt niet iedere nieuwe immigrant een verblijfsvergunning, duizenden niet, maar ook dat kan ik niet precies uitrekenen.

f1

De grafiek op deze pagina laat de cijfers per jaar zien. Sinds begin deze eeuw is de immigratie sterk gedaald en de emigratie sterk gestegen. Dat heeft geresulteerd in een spectaculaire daling van het migratiesaldo: van 1996 t/m 2001 21.000 per jaar naar 1.800 gedurende 2002 t/m 2010. Dat is een daling met meer dan 90%. De gegevens van het CBS gaan t/m 2010. Uit andere cijfers van het CBS blijkt dat de daling in 2010 hoogstwaarschijnlijk is doorgezet in 2011 en 2012. We kunnen dan constateren dat het migratiesaldo AML van de afgelopen 10 jaar samen, geringer was dan in veel afzonderlijke jaren voor 2002.

Opvallend is ook in de cijfers dat van 2004 t/m 2007 het migratiesaldo zelfs negatief was: er vertrokken dus meer AML dan dat er binnenkwamen. Toen Wilders begon aan zijn retoriek tegen AML was het migratiesaldo dus al jaren negatief. Na 2006 volgde een stijging voornamelijk doordat de toenmalige minister Rita Verdonk een categorale bescherming had ingesteld voor Irakezen en Somaliërs. Nadat staatssecretaris Nebahat Albayrak deze in resp. november 2008 en mei 2009 had opgeheven daalde het aantal asielzoekers weer. Een daling die zich in ieder geval heeft voortgezet tot in de eerste 10 maanden van dit jaar.
De sterke stijging van de emigratie zie je bij alle buitenlandse herkomstgroepen omdat bijvoorbeeld de reiskosten sterk gedaald, mensen  vaker kort in een land verblijven (bijvoorbeeld studenten) en er meer economische mogelijkheden zijn in het herkomstland (Turkije). Ook zijn steeds meer AML in het bezit van de Nederlandse nationaliteit en dat maakt het makkelijker om te vertrekken want je weet immers dat je altijd weer terug kan komen.
Het aantal AML-immigranten met de Nederlandse nationaliteit is gestegen. Het aantal AML met een buitenlandse nationaliteit is daardoor nog harder gedaald. Hun aandeel daalde gemiddeld van 29.500 voor 2002 naar 17.500 na 2001. En dan zitten er in die 17.500  ook nog mensen met een EU-nationaliteit.
Waar komt die daling vandaan? In zijn geheel door de vermindering van het aantal asielzoekers. Voor het grootste deel komt dat door de invoering van een nieuwe vreemdelingenwet in de loop van 2001. Deze wet is ingevoerd door Job Cohen –u weet wel die van de Partij van de Arabieren.
Een kleiner gedeelte kan worden verklaard door een kleiner aantal mensen dat asiel zoekt in de EU.

Nu zegt immigratie uit moslimlanden ook niet meteen dat het dan ook allemaal moslims zijn. Juist niet-moslims zullen eerder emigreren uit hun land dan moslims en je kan je ook voorstellen dat de kans dat moslims weer terugkeren groter is dan die van niet-moslims.
Ik heb in dit artikel het meest de cijfers gebruikt over de totale groep AML, dus 1ste en 2de generatie. Vaak worden cijfers gebruikt enkel naar geboorteland (wat niet helemaal hetzelfde is als 1ste generatie). Omdat de PVV immigratie koppelt aan islamisering is de migratie van de 2e generatie natuurlijk net zo belangrijk.

Bij een netto-immigratie van slechts enkele duizenden AML per jaar is het onzin om te spreken van verdergaande islamisering. Je kan dan wel in verkiezingsspotjes vliegtuigen laten zien die landen (van een maatschappij die voor 2009 vijf jaar niet op Schiphol had gevlogen), maar als je er niet er bij vertelt dat de afgelopen 10 jaar van iedere 10 AML die uitstapten er ook weer 9 instapten, dan is er geen sprake van massa-immigratie maar van massamisleiding en op zijn minst ook van massa-emigratie.

Alsof die massamisleiding nog niet genoeg is haalt de PVV het in haar hoofd om midden in een grote crisis het kabinet te laten vallen mede vanwege deze fata morgana. Het is maar goed dat de rol van die partij hopelijk is uitgespeeld. Het wordt tijd dat er nu eens een echte discussie kan beginnen over alle aspecten van de immigratie zonder dat die beheerst wordt door dit soort partijen en mensen.

Alle berekeningen en links kunt u vinden in dit excelbestand. Daarin extra o.a. ook nog grafieken van de 1ste generatie en van landen als Marokko en Somalië.

———————————————————————————————————————-

Tot zover mijn stuk. Nu zal ik als eerste toegeven dat ik geen goede schrijver ben, maar de feiten die genoemd worden zijn feiten die nog nooit in een krant hebben gestaan.
Ik kreeg een mailtje van Marjan van den Berg, redacteur opinie:
‘Dank voor het door u toegezonden artikel. Helaas gaan wij dit niet plaatsen. De belangrijkste reden hiervoor is dat het artikel niet aansluit op de huidige actualiteit en de onderwerpen die volkskrant.nl nu belicht.’

Lees ook:

Het cijfergegoochel van Leers
Fact check: De cijfers van Leers.
Waarom immigreren buitenlanders?
De 1ste generatie niet-westers onder de loep. DEEL II: De migratie
Verdubbelt het aantal moslims in Nederland iedere 12 jaar?
De Massamisleiding van de PVV

5 thoughts on “Het Spook van de Massa-immigratie

 1. Donutz

  Weer een mooi stukje, ik ben bang dat we de komende jaren nog vaak over de “(tsunami van) islamisering'” zullen horen, totdat het “Polen probleem” (MOE landers) bekend genoeg is om mee te scoren als dé nieuwe “migratie ramp”… Zelf wordt ik een beetje moe van het eindeloze verhaal over de islamisering, hoelang zal het nog duren voordat (im)migratie niet bijna gelijk gezien wordt in de algemene media en diverse politieke partijen met islam (im)migratie?
  Dat je stukje niet in de VK komt zal jou ook niet verbaas hebben, nu is het item weer een beetje actueel. Maar zelfs als er weer veel emotionele debatten in de openbare ruimte, media en de Kamers waren geweest denk ik niet dat het VK je stuk had geplaatst… jammer.

 2. vandyke Post author

  @Donutz Dank voor je reactie.
  Als de VK wel stukjes plaatst van Joost Niemöller dan is het niet vreemd dat ze mijn stukje niet plaatsen. Probleem is ook dat journalisten niet tot tien kunnen tellen. er worden geen kritische vragen gesteld bij kreten als ‘massa-immigratie’. Er gaat dan niet een automatisch sein af die vraagt: ‘Hoeveel is een massa en wat is de bron?’

  Voordat ik een het mailtje kreeg, zag ik dat er iemand van de persgroep op mijn site rondkeek. Na 2,5 minuut was diegene uitgekeken. Dat mijn stuk is geweigerd vind ik niet zo heel erg, maar als dat je mijn site met over de 100 artikelen kan afdoen in 2,5 minuut kan ik wel pissig over worden.

 3. Pingback: Een golf immigranten komt eraan | KRAPUUL

 4. Frank

  Hallo Flip,

  Worden de Islamiseringscijfers anders, indien de huidige toestroom asielzoekers zich nog even doorzet?
  Heb je toevallig ook cijfers/onderzoek naar de stijging van het aantal Immigranten/Islam in Zweden? Immigratie oke, maar de situatie daar lijkt me erg ongezond. Zoveel asielzoekers tegen een relatief laag bevolkingsaantal en lage geboortecijfers onder de autochtone Zweden. Wat is jouw mening?

 5. vandyke Post author

  Dank voor je commentaar Frank.
  De cijfers die ik laat zien gaan over migratie, niet over ‘islamisering’.
  Voor wat betreft de komst van asielzoekers is het moeilijk, zo niet onmogelijk, om in de toekomst te kijken.
  Het CBS houdt met haar toekomstprognoses geen rekening mee dat de stroom uit Syrië lang zal aanhouden.
  Er zijn trouwens recentere cijfers over de migratie uit moslimlanden:
  http://www.flipvandyke.nl/2013/11/massa-immigratie-uit-moslimlanden-update-2013/

  Cijfers over Zweden zijn te vinden bij Eurostat.

Leave a Reply