Volkskrant eindelijk met goed artikel over migratie

Het heeft lang geduurd en heeft mij heel veel ergenis opgeleverd, maar eindelijk is de Volkskrant met een verhaal gekomen over de migratie (immigratie én emigratie) dat de toets van de kritiek redelijk goed kan doorstaan. In dit artikel vertel ik wat de Volkskrant vandaag schrijft en lever ik enige kritiek.

‘Nee, Nederland wordt niet overstroomd door kansloze allochtonen,’ schrijft journalist Toine Heijmans in de Volkskrant van vrijdag (helaas alleen voor abonnees), ‘Wie zich niet door emoties laat leiden maar nuchter naar de cijfers kijkt ziet dat meer dan de helft van de migranten hoogopgeleid is en uit het westen komt. En is 2012 kwamen er per saldo 12.000 ‘nieuwe Nederlanders bij. Niet zoveel dus,’ besluit hij zijn inleiding.
Hé hé, eindelijk zou ik zo zeggen. Er zijn wat punten die wat zorgvuldiger kunnen zijn, maar door de bank genomen is het een goed artikel. Hoe het precies zit met het opleidingsniveau van immigranten weet ik niet, maar weet wel is dat er een enorme verschuiving heeft plaatsgevonden in oorsprong van de immigrant en de reden van de immigratie.

In dit artikel voornamelijk over de aantallen migranten. Gisteren nog heb ik een artikel geplaatst met de laatste migratiecijfers naar geboorteland met dit figuur waaruit blijkt dat het migratiesaldo uit niet-westerse landen 9.000 is en dat was in 2001 nog 45.000. Er emigreren netto 18.000 mensen geboren in Nederland en daarvan is de meerderheid 2e generatie allochtoon.

Terecht dat de VK aangeeft dat het aantal (netto-)immigranten uit Turkije en Marokko vrijwel niets meer voorstelt: plus 300 voor Marokkanen en -200 voor Turken. Die cijfers gaan echter over mensen geboren in die landen (en als je het niet te nauw neemt met de definities dan kan je die 1ste generatie allochtonen noemen) en gaat zeker niet over de 2e generatie want die is per definitie in ons land geboren. Van de 2e generatie zijn er nog geen cijfers over 2012 (die komen pas volgend jaar), maar in 2010 vertrokken er netto bijna 1.600 2e generatie allochtonen van T&M herkomst meer uit ons land dan dat er weer terug kwamen en dat zullen er waarschijnlijk in 2012 alleen maar meer zijn geworden. Het migratiesaldo van T&M in 2012 is dus dik in het rood is gekomen: meer emigranten dan immigranten.

Heijmans spreekt wel voordurend van Turken en Marokkanen maar maakt geen onderscheid tussen zij die in T&M zijn geboren (1ste generatie) en in Nederland (2de generatie). Hij gaat dan een beetje de mist in door ook te spreken van 362.954 Marokkanen en 392.954 Turken, maar dat is 1ste en 2de generatie samen. Ongeveer 50% is 2de generatie. Doordat de 1ste generatie dus nauwelijks nog een migratieoverschot heeft maar er wel mensen overlijden krimpt op dit ogenblik de groep 1ste generatie Turken en Marokkanen. Cijfers CBS.
De groep als geheel groeit nog steeds en dat komt omdat ze nog jong is en er dus relatief veel 2e generatie kinderen worden geboren alhoewel hun aantal afneemt. Bovendien heeft de groep als geheel nog niet zoveel sterfte vanwege ouderdom.

De VK zegt dat het aantal Turken en Marokkanen nog steeds toeneemt vanwege een statistische reden: ‘elk kind dat wordt geboren uit tenminste één allochtoon, is zelf allochtoon’.  Dit is niet juist. Een kind van twee 2e generatie allochtonen is autochtoon (net als van een 2e generatie en een autochtoon). Elk 2e generatie kind heeft tenminste één 1ste generatie ouder. Een kind van een 1ste generatie ouder en een 2e generatie ouder (of autochtoon) is toch 2e generatie. Ik noem dat het Obama-effect: hij wordt een zwarte president genoemd alhoewel hij een witte moeder heeft. Toppunt van integratie wordt genoemd als een 1ste generatie allochtoon trouwt met een autochtoon. Hun kinderen zijn echter (2e generatie) allochtoon. Dus als twee 1ste generatie ouders twee kinderen nemen dan zijn dat totaal twee 2e generatie kinderen. Doen ze dat echter met twee autochtonen (of 2de generatie allochtonen) dan hebben we ineens vier 2e generatie allochtonen. Dat doet het aantal 2e generatie kinderen bovenmatig stijgen (en het aantal autochtonen kinderen dalen). Volledig artikel met uitleg hier met deze tabel.

De VK neemt dus Turken en Marokkanen maar, roept Sietse Fritsma (2e Kamerlid PVV) dan, tegenwoordig hebben we de Somaliërs en Afghanen. Zoals ik in de link al duidelijk maak is dat onzin, maar je kan i.p.v. alleen Turken en Marokkanen ook alle ongeveer 47 moslimlanden nemen. Uit die laatste link: ‘Netto kwamen er de afgelopen 10 jaar totaal minder allochtonen binnen uit alle moslimlanden dan in 1980 alleen al uit Turkije en Marokko.
De afgelopen 10 jaar was de netto-immigratie van allochtonen (1ste en 2de generatie) uit moslimlanden 20.000. Nee, niet per jaar maar TOTAAL.

Terecht verwijst de Volkskrant naar het misleidende vliegtuigspotje van de PVV waarin wordt gesuggereerd dat er dagelijks vliegtuigladingen moslims deze kant op komen. Ik heb daar een artikel over geschreven: De massamisleiding van de PVV.

Verder schrijft de Volkskrant over allochtonen: ‘Ook de dochters van Willem-Alexander zijn volgens de definitie allochtoon, net als Willem-Alexander zelf, en net als zijn moeder. Dat zijn dus geen migranten maar migrantenkinder of migranten kleinkinderen. En in dit geval: westerse allochtonen,’ aldus de Volkskrant.
Dat is niet helemaal juist. De definitie van allochtoon is dat tenminste één ouder in het buitenland is geboren. Punt. De dochters van Willem-Alexander zijn 2e generatie niet-westerse allochtonen omdat hun moeder (‘importbruid’!) Maxima 1ste generatie niet-westers is. Zie de al eerder aangehaalde Stamboom van Henk en Ingrid. Willem-Alexander en Beatrix zijn wel 2e generatie westers. Amalia wordt dus onze eerste (2e generatie) niet-westerse koningin.
Een andere tweede generatie (westerse) allochtoon, en nog wel afkomstig uit een moslimland, is Geert Wilders. Net als zijn leermeester Frits Bolkestijn overigens.

De VK laat twee grafieken zien met asielzoekers. In het al eerder aangehaalde Sargasso-artikel maken de eerste twee grafieken duidelijk dat we maar weinig asielzoekers als immigrant tellen. Je praat in enkele procenten. De cijfers die de Volkskrant presenteert gaan over aanvragen en dat zegt niets over toekenningen. Bovendien kan iemand meerdere aanvragen indienen.
Er worden verschillende cijfers gehanteerd. In de volgende tabel zet ik die op een rijtje:

asiel

Toelichting:
a. Het CBS heeft migratiereden asiel (rood), daar zitten ook mensen bij die geen verblijfsvergunning krijgen, maar geen familieleden (nareis genoemd door de IND).
b. Het meest genoemd (deze staan ook in de Volkskrant) wordt het totaalcijfer van alle aanvragen (blauw) dus inclusief dubbeltellingen en mensen die geen verblijfsvergunning krijgen (asielverzoeken).
c. 1ste aanvragen asiel (paars) is er pas vanaf 2007 (zie vorige link).  Hierin zitten dus geen dubbeltellingen, maar wel mensen die geen verblijfsvergunning krijgen.
d. Misschien wel de meest belangrijke, maar minst genoemde: hoeveel krijgen er een asielgerelateerde verblijfsvergunning (groen).
De afgelopen 10 jaar t/m 2011 hebben 80.000 asielzoekers een asielgerelateerde verblijfsvergunning hebben gekregen en dat zijn 8.000 per jaar.

De werkloosheid onder allochtone jongeren is niet 40%, zoals in het het artikel staat, maar 25%.

Conclusie:
Ondanks wat kritiek toch een goed artikel omdat de VK voor het eerst een poging doet om immigratie en emigratie naast elkaar te zetten. Tot nu toe vond ik de berichtgeving in de Volkskrant slecht. Voorbeelden: Volkskrant verzaakt journalistieke plicht en Toch weer de joker van de massa-immigratie en dit artikel.

Hopelijk is het laatste Volkskrantartikel een aanzet tot permanente verandering. Onderwerpen genoeg. Kijk maar op mijn site.

Lees ook:
Revolutie in migratieland. Records worden gebroken. Niet-westers verliest zwaar terrein. Over de grote verschuivingen in de migratiestromen.
Waarom immigreren buitenlanders? De veranderingen in de reden van immigratie.

 

Dit artikel is geupdate 18-2 01:30.

6 thoughts on “Volkskrant eindelijk met goed artikel over migratie

 1. Donutz

  Ik ben benieuwd of de trend doorzet, de auteur van het stuk heeft in ieder geval de intentie getoont om de feiten te benoemen. Het zou leuk/mooi zijn als notitie wordt genomen van jouw feedback. Wellicht kun je in dit stukje voor de duidelijkheid vermelden dat Geert een 2e generatie westers allochtoon is? Oh en er staat eenmaal “genoren” ipv geboren in je verder uitstekende stuk.

 2. Donutz

  Ik heb voor het eerst in jaren weer eens een Volkskrant gehaald, die van afgelopen vrijdag 15 februari. Wat mij opviel (en jouw ook al maar ik doe nu net even of ik jouw stuk niet heb gelezen):
  – pakkende kop, als is de term massa immigratie natuurlijk subjectief. Met roept al snel “elk jaar komt er een stad als … bij!! Na 1o jaar is dat…”. Naast de kop zie ik dan een grafiek met immigratie & economische groei. Zelf had ik hier ook een emigratie lijn uitgestippeld.
  – De tabel over asielaanvragen, leuk maar daar moet je ook asiel toelatingen bij zetten. Zie je meteen grofweg hoe het met afwijzingen zit (natuurlijk niet precies want je mist details als 1ste aanvraag, nareis, herkomst land etc.)
  – “steeds meer Nederlanders emigreren” de bekende fout om inwoners van hier als Nederlander te benoemen. Zet immigratie tegen emigratie en splits het een beetje uit denk ik dan op herkomstland of etniciteit: autochtoon, europese allochtoon, overig westers, azië (excl westers), afrika etc.
  – Geen jaartal vermelding bij de bron van “emigratie redenen”. Dat er geen ruimte is dit verder toe te lichten op 2 pagina’s krant is dan wel weer logisch.
  – Waarom ook niet die Chinesen, Indiërs en Amerikanen uitzetten in de tabel “immigratie stijgt maar neemt af uit traditionele herkomstlanden”? Deze 3 groepen worden al vroeg in het stuk benoemd dus zou het mooi zijn die mee te nemen in de grafieken om het betoog extra kracht en duidelijkheid bij te zetten.
  – wat verwarring in het artikel als het op 1ste en 2de generatie aankomt. Vooral als je het over immigratie hebt. Splits die migratie uit.
  – Foutje mbt de kinderen van Wim en Max, Max maakt het dat zij als 1NWA haar kinderen met Wim (2wa) tot 2nwa maakt.
  – overal een goed stukje om de veranderde migratie kenmerken te noemen. Ook wordt er nu eens kort gezegt wat een kennismigrant(regeling) is, wapperen met een Bachelor of Master volstaat niet al suggereerd de term dit wel.
  — Antwoord op de quizvraag: A, juist. Maar proberen de feiten te benoemen in de media waaronder de kranten is een stap in de goede richting. Dan kan het debat nog steeds emotioneel zijn wegens oa gevoelsmatige emoties (“als ik op straat loop dan…” ” bij mij op werk…”) maar dan wel tenminste op basis van feiten.
  — Ik hoop dat de VK en Toine Heijmans kennis nemen van de kritiek (schoonheidsfoutjes). Inzet uitstekend, uitwerking ruim voldoende.

 3. vandyke Post author

  Dank voor je reactie Donutz.

  Mij viel ‘Nederlanders’ natuurlijk ook op en dat is inderdaad makkelijk mis te verstaan, maar het artikel zelf maakt redelijk duidelijk dat het om inwoners gaat.
  Het had echter geen kwaad gekund om te vermelden dat meer dan driekwart van de emigranten allochtoon is. http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/default.aspx?DM=SLNL&PA=70751NED&D1=6-7%2c9&D2=0-2&D3=a&D4=l&HDR=G3%2cG2%2cG1&STB=T&VW=T

  De traditionele herkomstlanden zijn Marokko, Turkije, Antillen en Suriname.

 4. vandyke Post author

  @Paul

  Ah, goed artikel. Kende ik niet. Dank.
  Ik kom binnen een paar weken met een groot artikel over het rapport van Nyfer. Wat is dat slecht als je gaat fileren.

Leave a Reply