Immigratie-onzin Paul Scheffer in Buitenhof.

Afgelopen zondag was Paul Scheffer te gast is het programma Buitenhof  (na 34:20 min). Scheffer had het over 70 miljoen immigranten die in ‘Europa’ verblijven en dat er 2 miljoen jaarlijks vanuit Afrika naar ‘Europa’ zullen komen. Scheffer had dat allemaal gelezen in een Zwitserse en een Italiaanse krant. Het verhaal van Scheffer rammelt echter aan alle kanten.

Als u de uitzending ziet –en dat zou u eigenlijk moeten doen voordat u verder leest- dan wordt er een dramatisch verhaal gesponnen rondom het menselijke drama dat vorige week plaatsvond op het Italiaanse eiland Lampedusa. Massale immigratie staat ons oa te wachten.
Ik bespreek de wereldwijde migratiestromen en die naar Europa en uit Afrika in het bijzonder; migratie van arm naar rijk; de ‘sprinkhanen’ uit Afrika; opleidingsniveau; de immigratiemythe van Lampedusa; asielzoekers en vluchtelingen.

Bronnen:
Ik put uit de volgende stukken van de VN:
The number of international migrants worldwide reaches 232 million,
International Migration 2013: Migrants by origin and destination
International Migration 2013
tenzij anders vermeld.

1. Europa en de Wereld.
Allereerst heeft Scheffer het over ‘Europa’ zonder te zeggen wat hij ermee bedoelt. Europa wordt in twee betekenissen gebruikt: het werelddeel en de EU. Wilders gebruikt dat truckje wel eens door die twee betekenissen door elkaar te halen. Scheffer in Buitenhof: ‘In Europa wonen zeventig miljoen immigranten en dat is een derde van alle immigranten wereldwijd.’ Scheffer vermeldt hier dus niet het werelddeel en dat bijvoorbeeld het grootste immigratieland Rusland is met 11 miljoen immigranten, zoals het volgende figuur laat zien:

wereld-migratie-10-landen

Duitsland komt met 10 miljoen op plaats 3. Zeer opvallend is de hoge plaats van het kleine land Verenigde Arabische Emiraten. Het volgende figuur laat de migratiestromen zien tussen enkele werelddelen en gebieden.

wereld-migratie

Horizontaal zien we de bestemming en verticaal waar men vandaan komt. Voor het aantal geïmmigreerden van buiten Europa kijken we naar de horizontale rij Europa. In het werelddeel Europa wonen 8,9 miljoen mensen die geboren zijn in Afrika en 18,6 miljoen uit Azië en –en nu komt het- in Europa wonen ook 37,8 miljoen immigranten die geboren zijn in Europa. Rechts staat het totaal aantal van 72,4 miljoen, maar daarvan is dus 52% -zie percentage daarnaast- afkomstig uit Europa zelf. Het aantal niet Europese immigranten in Europa is 34,6 miljoen op 830 miljoen inwoners en dat is 4%.
Dit is toch echt een ander verhaal dan wat Scheffer vertelt want in de context van zijn verhaal lijkt het net alsof het 70 miljoen migranten uit het arme zuiden naar het rijke noorden zijn  verhuisd.

Wat een tikje merkwaardig is dat als een inwoner van de staat Nederland naar de staat België verhuist hij in die 72,4 en 37,8 miljoen zit van Europa. Als een inwoner van de staat Florida duizenden mijlen verderop verhuist naar de staat Washington dan zit hij echter niet in de Noord-Amerika cijfers. Vandaar dat Noord-Amerika zo laag scoort. Noord Amerika telt 53,1 miljoen immigranten, maar slechts 1,2 miljoen (2%) is geboren in Noord Amerika zelf: Canadezen in de VS en Amerikanen in Canada. In Noord Amerika wonen 7,9 miljoen mensen geboren in Europa en andersom 0,9 mln. Noord-Amerikanen verblijven in Europa.
De helft van de Afrikaanse emigranten woont in Afrika zelf en de meerderheid (58%) van de Aziaten woont ook in Azië.

2. Migratie van arm naar rijk en vice versa
Over de stromen van arm naar rijk dit figuur:

noord-zuid-migratie

Van die 231,5 miljoen –wat overigens slechts 3% van de wereldbevolking is- migranten ging de grootste groep 36% van Zuid naar Zuid, een derde van Zuid naar Noord -Europa, Canada, VS, Nieuw Zeeland, Australië en Japan, een kwart van Noord naar Noord en 13,7 mln. mensen zijn geboren in Noord, maar wonen in Zuid. De Zuid naar Noord migratie is 82,3 miljoen.

3. De Afrikanen komen.
Scheffer heeft gelezen –of het is hem ingefluisterd- in een Italiaanse krant dat er wel 2 miljoen immigranten uit Afrika per jaar naar Europa zullen komen.
Onderstaand figuur de aantallen 1ste generatie allochtonen afkomstig uit Afrika in Nederland:
Afrika
Bron CBS: x, x
De cijfers zijn van de 1ste generatie en niet naar geboorteland omdat het CBS geen prognose heeft naar geboorteland. De aantallen zijn naar geboorteland een tikkie hoger omdat daar ook autochtonen in zitten.

In de zeven jaar tot 2003 groeide de bevolkingsgroep met 10.000 per jaar. De afgelopen 10 jaar was de groei 1.400 per jaar en nu zitten we op 306.000 1ste generatie Afrikanen. Het CBS verwacht een groei naar 361.000, oftewel een stijging met 55.000, naar 361.000 in 2050 en daarna krimpt de groep licht.
Volgens het VN plaatje dat we eerder hebben gezien bedraagt het aantal mensen in Europa geboren in Afrika 8,9 miljoen. De 306.000 maakt daar dan 3,5% van uit. Volgens Scheffer komen er dus 2 miljoen per jaar naar Europa hetgeen voor Nederland dan 70.000 per jaar zou kunnen betekenen. Het CBS verwacht een netto immigratie over die periode van 4.000 per jaar.

4. De sprinkhanen van Joost Niemöller
In het artikel De Afrikanen komen beschrijf ik al vorig jaar de onzin van Joost Niemöller oa over de migratie –Scheffer overigens vindt het boek van Niemöller Het Immigratietaboe goed- over het aantal Afrikanen dat naar ons land komt. Ik citeer ook een artikel Niemöller: ‘

 ‘Als sprinkhaanzwermen bezetten de donkerharige jongens met de sjofele leren jasjes het voormalige toeristeneiland Lampedusa. Dit is het meest zichtbare gevolg van de Arabische lente en een voorbode van wat ons nog te wachten staat.’
(…)
‘Dit jaar alleen al zijn 15.000 Tunesiërs, voornamelijk via Lampedusa Europa binnen gekomen. En dat is nog maar het begin. Tunesië is een relatief klein land. Libië, en -vooral- Egypte zullen pas echt de miljoenen gaan aanleveren die de Europese cultuur gaan verpletteren. We staan erbij en we kijken ernaar.’

Dat was op 11 maart 2011. We zijn nu 2,5 jaar verder en van verplettering is volgens mij geen sprake.
Is het toch denkbaar dat er 2 miljoen per jaar naar ons land komen? In hetzelfde artikel citeer ik het CBS:

‘Ook in de toekomst zal de asielmigratie uit Afrika variëren door de aan- of afwezigheid van conflicthaarden en beleids­reacties op de asielinstroom in Nederland. Op een toename in het aantal asielmigranten wordt vaak gereageerd met een strikter asielbeleid, zoals ook in 2009 is gebeurd. De veronderstelling van een gemiddeld aantal van 8 duizend immigranten per jaar uit Afrika over de lange termijn wordt gehandhaafd.’

En dan komt Scheffer met 70.000 aanzetten. Wat een onzin.

Opleidingsniveau immigranten.
Scheffer noemt terecht het sterk gestegen opleidingsniveau van migranten. In Nederland is het frame dat alle immigranten laagopgeleide arme sloebers zijn die onmiddellijk uit de ‘staatsruif’ komen eten. Niets is minder waar tegenwoordig. In het artikel Maken allochtonen Nederland slimmer laat ik zien dat het onderwijsniveau van allochtonen fors is gestegen. Ook in dit artikel zie je steeds meer hoogopgeleiden immigreren.

Scheffer maakt zich druk om de braindrain uit de zuidelijke landen: de ontwikkelingslanden leiden mensen op en de hoogopgeleiden vertrekken dan naar het Noorden.  Dat dat gebeurt staat buiten kijf, maar het onderwijspeil stijgt niettemin flink in de zuidelijke landen en vaak blijven hoogopgeleiden hier tijdelijk en keren weer terug naar het eigen land. Ook heeft Nederland bijvoorbeeld een project om hoogopgeleiden allochtonen voor een tijdje uit te lenen aan het Zuiden.

De mythe van de massa-immigratie en Lampedusa.
Lampedusa is een vreselijk drama, maar deze (illegale) migratie bestaat al sinds begin jaren negentig toen Spanje en Italië een visumplicht invoerden. De waarheid is dus dat die immigratie al tientallen jaren plaatsvindt. Zie bijvoorbeeld dit stuk: The Myth of Invasion. The inconvenient realities of African migration to Europe, dat Hein de Haas van het International Migration Institute University of Oxford enkele jaren geleden schreef:

‘Between 65,000 and 120,000 sub‐Saharan Africans are estimated to enter the Maghreb yearly, of which 70 to 80 percent are believed to migrate through Libya and 20 to 30 percent through Algeria and Morocco.17 Several tens of thousands try to cross the Mediterranean each year, and not hundreds of thousands or millions, as media coverage might suggest. This counters common views that reduce North Africa to a transit zone, waiting room or springboard to Europe. The common term transit

migrant is potentially misleading because many migrants consider North Africa (particularly Libya) as their primary destination, and a considerable proportion of migrants failing or not venturing to enter Europe prefer to stay in North Africa as a second‐best option rather than returning to their more unstable, unsafe, and substantially poorer origin countries.’

 In wezen is de situatie niet veranderd: zolang er grote verschillen zijn tussen arme en rijke landen zullen mensen proberen om van arm naar rijk te komen. Dat zullen mensen echter alleen maar doen als er perspectief is. Zolang er bijvoorbeeld werkgevers zijn die illegalen in dienst willen nemen, zullen er immigranten komen. In Nederland zijn ongeveer tegen 100.000 ‘illegalen’. Tienduizenden van hen werken bijvoorbeeld in de schoonmaak  en horeca. Opsporing gebeurt wel , maar de opsporingscapaciteit is gering. Een illegaal kan tienduizenden euro’s  opleveren voor de werkgever. Wil je economische immigratie voorkomen dan moet je de aanbodzijde aanpakken.

Asielzoekers en vluchtelingen
Asielzoeker ben je zolang je geen verblijfsstatus als asielzoeker hebt gekregen. Zodra je een verblijfsvergunning hebt ben je vluchteling. Pas als je verblijfsvergunning definitief is afgewezen  kan je preken van een –eventueel illegale als je het land niet verlaat- voormalige asielzoeker. Wat bijvoorbeeld nu.nl schrijft over de asielzoekers op de Middellandse Zee als ‘illegale vluchtelingen’ is dus onzin om twee redenen.

Van het totaal aantal van 232 miljoen geëmigreerden is ‘slechts’ 15,7 miljoen vluchteling:

vluchtelingen

Dat is 7% van het totaal aantal. In Europa zijn er 1,5 miljoen en dat is 2% op het totaal aantal immigreerden in Europa. Nederland telt 74.500 vluchtelingen in 2013. Sinds 1980 zijn er totaal 605.000 asielverzoeken ingediend  (CBS) in ons land.

Conclusie:
Een gemiste kans door Scheffer om eens uit te leggen hoe de migratie nu in elkaar zit. Een beetje citeren uit kranten is nu niet direct de manier. Nu heeft Scheffer veel verstand van zaken omtrent allochtonen, maar van migratie niet zo heel veel. Ik denk ook niet dat hij met die de artikelen uit die Italiaanse, Zwitserse, Franse en Duitse kranten is aan komen zetten. Dat komt van de redactie van Buitenhof en aangezien de eerste serieuze journalist in ons land die verstand heeft van migratie nog geboren moet worden, is het niet verwonderlijk dat het zo’n slecht verhaal is wat Scheffer heeft afgestoken.
Buitenhof had beter iemand als Hein de Haas kunnen uitnodigen.

In het volgende artikel -over Wilders in Los Angeles- ga ik uitvoerig in op de EU migratiestromen.


 

4 thoughts on “Immigratie-onzin Paul Scheffer in Buitenhof.

 1. Willem Kalb

  Altijd goed om beweringen uit de losse pols eens nader te onderzoeken. Uit ervaring weet ik dat je met getallen altijd erg moet oppassen, er is altij wel een grafiek vandaan te halen die het tegendel bewijst van wat jij wilt beweren.
  De duizenden vluchtelingen op Lampedusa zijn wel heel echt. Ik ken geen beelden van Europeanen die ergens op een Lybisch eiland in een opvangkamp zitten.

 2. vandyke Post author

  @Willem Kalb
  Dank voor je reactie. Leuk dat er wel ergens een grafiek is die het tegendeel beweert, maar die wil ik dan wel zien. Nu is het geen argument. Als mijn cijfers niet uit een goede bron komt dan hoor ik het graag. Bijvoorbeeld: het aantal van 70 miljoen immigranten in Europa noemt Scheffer ook en hij noemt ook dat het recent van de VN komt, alleen vertelt hij niet erbij werelddeel en dat het merendeel uit Europa zelf komt. De plaatjes komen bijna allemaal uit de aangehaalde VN-stukken, dus zeg het maar wat er niet goed is.

 3. realist

  Ik raad twee boeken ter lezing aan:

  Thilo Sarrazin, ‘Deutschland schafft sich ab, Wie wir unser Land aufs Spiel setzen’, München 2010

  Paul Scheffer, ‘Die Eingewanderten, Toleranz in einer grensenlosen Welt, München 2008 (Het land van aankomst, 2007).

  De boeken hebben een soortgelijke inhoud.

 4. joost tibosch sr

  Volgens mij zijn onze moderne rechtstaten het erover eens dat echte vluchtelingen zo humaan (=is ook verstandig) in gezamenlijk overleg en met gezamenlijke inzet opgevangen dienen te worden. In Lampedusa ging het over ook vrouwen en kinderen uit het ons toch zo bekende Syrië. Hoe het komt dat sommige mensen in onze rechtstaten nu ineens niet meer bereid zijn om zelfs na te gaan hoe echt het vluchten is, lijkt mij een terugval in het oude stamdenken, waar vreemdelingen niet gewenst zijn. De vraag is hoe lang het duurt voor zij hun “knotsen” te voorschijn halen om wat zij in onze tijd van mensenrecht nog steeds ongewenste vreemdelingen noemen, hun territorium uit te slaan.

Leave a Reply