Boos

Ontzettend boos.

Sietse Fritsma mag maar doorgaan in de Tweede kamer volslagen onzin uitkramen. Onweersproken. De rest zit erbij en kijkt ernaar.

Afgelopen woensdag was het weer raak. Fritsma:

Ook afgelopen jaar zijn er in Nederland weer zo’n 160.000 migranten toegelaten. Hiervan kwamen er ongeveer 50.000 uit niet-westerse landen. Dit zijn enorme aantallen, becijferd door het CBS, die bewijzen dat de PVV het terecht heeft over massa-immigratie. Die massa-immigratie wordt helaas niet aangepakt en niet beperkt.

De CBS-cijfers: CBS_1

Van die (bijna) 160.000 immigranten naar nationaliteit zijn er meer dan een kwart Nederlander. Hoe kan je van Nederlanders spreken van ‘toegelaten worden’? Dat wettelijk recht heb je en daar is geen uitzondering op mogelijk. Logisch toch? Wie denkt eraan als Nederlander dat als je terugkeert -kan natuurlijk ook van vakantie zijn- naar ons land dat je misschien niet toegelaten wordt? Moet je toch niet aan denken?

Er  waren dus 115.700 niet Nederlanderse immigranten in 2012 en daarvan zijn 69.700 met een EU-nationaliteit. Resteert dus 46.000 van buiten EU (dat waren er in 2010 en 2011 50.000. Ooit Fritsma gehoord over die daling?). Zijn dat dan allemaal niet-westersen? Nee, natuurlijk niet, maar dan hebben we het over herkomstgroep en niet over nationaliteit en dat laatste is zo belangrijk bij de toelating.

Het volgende figuur komt uit dit artikel:

Helaas maar t/m 2010 en ik heb geen update gemaakt want niet alle cijfers over 2012 zijn er. We zien 42.000 immigranten met een buitenlandse nationaliteit en een niet-westerse geboorteland in 2010. Er waren in 2012 echter 5.000 meer niet-westerse allochtone immigranten dan in 2010 en 2011. Vertelt Fritsma dat erbij?

Als we kijken naar herkomstgroepering dan nemen we meteen ook de emigratie mee.

CBS_2Bron: CBS

Tegenover 158.000 immigranten stonden een 144.000 emigranten.
Van de immigranten in 2012 waren er 22.000 autochtoon en van de emigranten 29.000. Dat betekent netto een vertrek van 7.000.
Tegenover 51.000 niet-westerse allochtone immigranten -dat is dus het cijfer wat Fritsma noemt- stonden 49.000 emigranten en dat geeft een saldo van 2.000.

In mijn artikel kort geleden, massa-immigratie uit moslimlanden. Update 2013, heb ik de migratie van allochtonen afkomstig uit moslimlanden besproken. Over 2012 schreef ik: Uiteindelijk hadden we vorig jaar 21.719 immigranten, 23.587 emigranten en dat geeft een saldo van min 1.868.
Bij alle moslimlanden (dat is inclusief de westerse) zien we dus zelfs een negatief migratiesaldo; er vertrokken er meer dan dat er kwamen. Minder dan 40% van de immigranten uit niet-westerse landen is afkomstig uit een moslimland, om nog maar te zwijgen over het feit dat niet iedereen afkomstig uit een moslimland ook moslim is.

Fritsma vervolgt:

Onze grote steden bestaan al voor de helft uit allochtonen. De integratieproblemen zijn nauwelijks meer te bevatten. Onze verzorgingsstaat dreigt om te vallen en onze westerse cultuur wordt ernstig bedreigd door de islamisering.

Dan komen er dus door de migratie uit moslimlanden dus nul bij, integendeel, die krimpt. Maar een van die allochtonen is Geert Wilders zelf, naast natuurlijk onze koning en koningin en hun kinderen. En zo kunnen we wel doorgaan met voorbeelden.
Dan komen we bij de PVV natuurlijk bij de islamisering uit.  Zie het verband dat Fritsma maakt tussen de helft allochtonen in de steden en de islamisering en dat terwijl in bijvoorbeeld Amsterdam slecht 16-18 procent van de bevolking moslim is. Zie bijvoorbeeld dit artikel.

De immigratie uit voornamelijk Oost-Europa -Fritsma trekt daartegen ook weer van leer, daar heeft zijn baas Wilders precies 10 jaar geleden ook voorgestemd. Wat een huichelarij.

Tot slot nog een aardig plaatje over de duur van verblijf in de EU:

f_1
Bron

Inwoners van EU-landen die in het buitenland zijn geboren. Donker is langer dan acht jaar in het land. Dan zien we dat Nederland een van de landen met het laagste percentage recente immigranten. Alleen Slovenië en Letland hebben er minder, maar van die landen is het wel logisch.

Conclusie:
Zeven jaar zit Fritsma nu al in de Tweede Kamer en hij verkoopt nog steeds hetzelfde liedje. Deze maand in de Kamer had hij hetzelfde verhaal. Niets nieuws. Voor een enorm salaris.
Het is helaas niet de eerste keer dat ik zijn kletspraat aan de kaak stel. Het staat voor mij buiten kijf dat de leugens van Fritsma het racisme aanwakkert. Nog steeds wordt hij daar niet op aangesproken. Niet door zijn collega’s, niet door de pers. Daar kan ik nog steeds boos om worden.

Lees ook: Boos op Dibi, waarin ik laat zien hoe dit voormalig GL-Kamerlid Fritsma enorm hielp om van de 50.000 buitenlandse immigranten geboren buiten de EU niet-westersen te maken.
Migratie uit niet-westerse landen ontleed, mijn meest gelezen artikel tot nu toe.
Waarom immigreren buitenlanders? daarin -naast het figuur 1 dat u ook in dit artikel ziet- de reden van immigratie van niet-westersen. Wist u dat er de afgelopen jaren meer studenten dan asielzoekers uit niet-westerse landen komen? Nee? Uw Kamerlid ook niet hoor.
4 thoughts on “Boos

 1. joost tibosch sr

  Ik wou iets heel beledigends zeggen over die Sietse..en doe dat dus maar niet! Hoop toch maar dat kamerleden jouw woorden tegen hem herhalen, en ben er zelfs dan van overtuigd dat Sietse het niet snapt en nooit zal snappen. Wat moet je eigenlijk als democraat met zo iemand…? En met al die mensen die in zijn praatjes trappen?

 2. vandyke Post author

  Dank voor je commentaar Joost.

  De fout moeten we niet maken om mensen als Fritsma voor dom te houden. Dat is hij zeker niet. Voor wat hij zonder twijfel de goede zaak noemt -bevolkingsgroepen de grond in trappen en flink zijn zakken vullen- liegt hij dat hij zwart ziet.
  Het is aan zijn collega’s en de pers om dat te ontmaskeren en dat gebeurt dus niet

 3. Meneer de Grot

  “Maar een van die allochtonen is Geert Wilders zelf, naast natuurlijk onze koning en koningin en hun kinderen. En zo kunnen we wel doorgaan met voorbeelden.”

  Hier snap ik geen hout van! Je bent Nederlander omdat daarvoor van rechtswege regels voor zijn. Het gaat niet om ras ofzo maar gewoon, bestuursrechtelijk, om nationaliteit. Dat is nu eenmaal de orde, de wereldorde die nu telt.

  Hoort u er alleen bij omdat u de ware Nederlander bent. Ga u schamen!

 4. vandyke Post author

  @ Meneer de Grot. Dank u voor uw reactie. U moet uit elkaar halen nationaliteit en herkomstgroep (autochtoon/allochtoon).

  Nationaliteit is het staatsburgerschap. Heeft niets te maken met herkomstgroep. Je bent een allochtoon als 1 of beide ouders in het buitenland zijn geboren. Geert Wilders is Nederlander (nationaliteit) en is in Nederland geboren. Zijn moeder echter is geboren in Indonesië en daarom is hij een 2e generatie allochtoon.
  Je bent autochtoon als je beide ouders in Nederland zijn geboren.

Leave a Reply