Duizenden spookasielzoekers.

De Volkskrant heeft vandaag een artikel met als kop Aantal asielzoekers is sinds 2002 niet zo hoog geweest. In het artikel staat: Dit jaar komen er 17 duizend asielzoekers bij.
De massa-misleiding is weer groot, zoals ik in dit artikel -opnieuw- weer zal aantonen.

Er staan onderaan meerdere updates van het artikel.
Laatste 09-04-2014  nieuwste IND-cijfers opnieuw meer opvang dan mensen.  

Zie ook nieuw artikel met de eindcijfers IND.

Dat het aantal asielzoekers stijgt had ik al in een artikel eind augustus geschreven: Sterke stijging aantal asielzoekers in 1ste zeven maanden van dit jaar. Daarin kwam o.a. deze tabel voor, waarin ik al wees op de stijging van het aantal Syriërs en Somaliërs.
In dat artikel –en dat heb ik al veel vaker naar voren gebracht-  schreef ik:

Eén asielzoeker kan meerdere asielverzoeken indienen. Vaak wordt dat cijfer gebruikt/misbruikt om het aantal asielzoekers weer te geven, hetgeen natuurlijk onjuist is.’
Je moet je dus eerst afvragen of we het hier over echte mensen hebben of over formuliertjes. Helaas staat dat er niet bij, zoals altijd.’

Laten we eerst eens kijken naar de cijfers over de eerste 9 maanden (helaas pas sinds 2007 per kwartaal/maand).

 f1
Bron: CBS
Het aantal ingevulde formuliertjes is in de eerste negen maanden van dit jaar gestegen naar 12.215, en dat is het hoogste aantal in de afgelopen 7 jaar. Het aantal asielzoekers echter bedroeg 9.905 en dat is 2.310 minder dan het aantal ingevulde formuliertjes. Die bijna 10.000 was echter minder dan het aantal echte mensen in 2009
Figuur 2 laat de maanden augustus en september zien vanaf 2007

f2

CBS
Augustus niet , maar september laat wel een duidelijk hoger aantal zien.
Er is sprake van een duidelijke stijgende tendens dit jaar en dat laat het volgende figuur zien:

f3

Bron: CBS

De eerste 9 maanden van ieder jaar: 2012 (blauw) en 2013. Streepjes lijnen geven het aantal papieren asielzoekers weer. Iedere maand, behalve januari, laat in 2013 hogere aantallen zien. De laatste maand, september, laat een duidelijke spurt zien.
Als we er vanuit gaan dat de laatste 3 maanden van dit jaar er evenveel zullen laten zien als in september dan krijgen we nog 1.655 x 3 = 5.000 formuliertjes + 12.000 van de eerste 9 maanden geeft totaal 17.000 formuliertjes. Aha, 17.000
Gaan we uit van mensen, asielzoekers, dan is het 1.480 * 3 = 4.500  + 9.900 = 14.400.
Nu is het maar helemaal de vraag wat er door dhr. Goet, bestuursvoorzitter COA, er bij gekocht gaat worden, ruimte om papieren asielzoekers te huisvesten of echte mensen.
Laten we de cijfers nog even in historisch perspectief zien:

f4

Bron: CBS

Je kan natuurlijk meteen onzin gillen, maar 17.000 stelt weinig voor in vergelijking met de vorige eeuw. Naast de kardinale –vaak opzettelijke- fout die altijd wordt gemaakt om formuliertjes te tellen i.p.v. mensen, getuigd de fout om te spreken van ERBIJ komen van 17.000 mensen van het –helaas algemeen- ontbreken van elementaire kennis van migratiestromen. Naast immigratie heb je namelijk ook emigratie. In dit artikel van 3 weken geleden schreef ik:

Nederland telt 74.500 vluchtelingen in 2013. Sinds 1980 zijn er totaal 605.000 asielverzoeken ingediend  (CBS) in ons land.

Zet dat af tegen het aantal aanvragen hierboven. Een voorbeeld: in 1996 waren er 17.000 1ste generatie Somaliërs in ons land. 17 jaar later waren het er 24.500, oftewel 7.500 meer (CBS). Gedurende die periode zijn er totaal 35.000  aanvragen voor asiel ingediend door Somaliërs (CBS).

Conclusie: Er is zeker wat aan de hand, maar kom nu eens met echte cijfers. Zie ook dit artikel over asielzoekers.

Updates 2-11-2013:
Update 1. COA stuurde gisteren deze tweet naar nu.nl
COA-1
Die 1.637 lijkt zeer sterk op de 1.655 van figuur 2 en 3, alhoewel men het over personen heeft.

Update 2.
De IND, Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, bevestigt (.pdf) de cijfers zoals ik die hierboven heb gegeven.
Een idee dat bij mij opkomt dat het misschien mogelijk is dat 1 asielzoeker meerdere keren een COA binnenkomt: bij het eerste asielverzoek en nadat hij bij afwijzing het asielcentrum is uitgezet een tweede keer wordt binnengelaten bij een vervolgverzoek. Dan krijg je net als bij de aanvragen dat dezelfde persoon 2x wordt geteld.

Update 3 10-11-2013
Ik heb cijfers gevonden van het COA. Daar zien we bij instroom in 2012 een getal van 13.095 staan. Ook dat getal komt heel dicht in de buurt van het aantal formulieren dat het CBS telt: 13.170 tegenover 9.715 mensen. Naast de oorzaak die ik in update 2 heb genoemd, bedacht ik me dat voor kinderen geboren in een asielzoekerscentrum ook een verblijfsvergunning moet worden aangevraagd. Die zal COA ook meetellen en zitten misschien ook in de 13.170 formulieren. Dat zijn dus wel mensen, maar geen asielzoekers die naar ons land zijn gekomen doch 2e generatie kinderen.
Dit doet me denken aan een eerdere zaak waarbij kinderen hier geboren van reguliere -geen asiel- migranten in de IND cijfers worden opgenomen en vervolgens worden gepresenteerd als immigranten.

Update 17-11-2013
In dit IND-rapport gestuurd naar de Tweede Kamer blijkt opnieuw dat mijn telling klopt. De volgende twee figuren gaan over de instroom IND en de opvang COA.

IND_1

Aantal 1ste aanvragen IND 9.810 en aantal opvang COA 13.290. We zien dus opnieuw dat de cijfers van het COA niet gaan over het aantal mensen dat naar ons land komt maar over wat zij administreren. Mogelijk dat iemand nog een keer wordt geteld als hij een tweede aanvraag indient.

Update 20-11-2013
Vandaag heeft het CBS cijfers over oktober gepubliceerd. Stijging aantal 1ste aanvragen van 1.480 in september naar 1.560 in oktober. Sprake van een afvlakking van de stijging? De stijging van augustus naar september was immers van 1.065 naar 1.480. Het aantal formulieren steeg wel meer: van 1.655 naar 1.830.
Opmerkelijk in de individuele nationaliteiten is dat het aantal Somaliërs sterk is verminderd -van 350 in september naar 260 in oktober. Syriërs namen wel toe -320, 370. Eritrea nam ook toe -120, 165.

Update 13-12-2013
Vandaag zijn de cijfers voor de maand november gepubliceerd: 1.500 eerste verzoeken voor de maand november. Dit ligt dus, net als de vorige maand, dicht bij mijn berekening voor het totaal van dit jaar van 14.400, gebaseerd op de maand september (zie berekening onder figuur 4) en niet op 17.000, waar het ministerie mee is gekomen.
Het totaal aantal formulieren is ook wat afgenomen naar 1.685.

Update 15-12-2013
Telegraaf afgelopen vrijdag:
‘ Het aantal mensen dat in Nederland asiel aanvraagt in 2013, is ook opvallend veel hoger dan de afgelopen jaren. Tot nu toe vroegen 15.725 mensen asiel aan in Nederland, een gemiddelde van 1430 per maand. Daardoor zal het aantal asielzoekers over heel 2013 vermoedelijk zo rond de 17.000 uitkomen en dat getal is de afgelopen 6 jaar niet geëvenaard.’
Nee, dus Telegraaf. Het aantal formulieren was de afgelopen 11 maanden 15.730 en het aantal mensen 12.965. Zo moeilijk is dat toch niet tellen?  Voor Eritrea was dat 930 formulieren en 865 mensen.
Ook in 2012 was het aantal asielzoekers dat naar ons land kwam niet 13.170 maar 9.715. Kijk ook maar bij vluchtelingenwerk:
‘ In 2012 zoeken 9.800 mensen bescherming in Nederland.’
Of zie de update hierboven van 17-11-2013

Update 31-12-2013
Stand op 1 december.
Stand van zaken bij de opvang van COA. In deze tabel staan de in- en uitstroom gegevens van COA. De verblijfcijfers zijn bijgewerkt tot 1 juli 2013, maar er zijn wel in- en uitstroom cijfer tot 1 december. Op 31-12-2012 waren er 14.604 in de opvang. In 2013 waren er tot 1-12-2013 14.948 ingestroomd en 13.892 uitgestroomd. Dat maakt dat er op 1 december 15.660 in de opvang waren. Dat aantal was alleen in 2012 lager. In 2011 waren dat er 16.114 en in 2010 nog 21.358. Dat aantal zullen we dit jaar niet meer halen, maar 2011 kan wel overtroffen worden. In ieder geval halen we lang niet de 17.000 asielzoekers die volgens de Volkskrant naar ons land zouden komen dit jaar. Het uiteindelijke aantal zal iets onder de 15.000 uitkomen.
Ach, ergens rond de 16.000 vandaag in de opvang; in 2001 waren dat er nog bijna 84.000, 5x zoveel.

Update 21-1-2014
COA heeft de totaal cijfers gepubliceerd over 2013. Totaal zijn er ingestroomd 16.470 en uitgestroomd 15.493, hetgeen een bezettingsgraad geeft van op 31 december van  15.394. De bezettingsgraad 2 jaar daarvoor was hoger: 16:114. We waren er 790 mensen meer dan in 2012. Dat is een stijging van 5%. Is dat het nu? Blijkbaar wel.  Krantenartikelen, TV, Kamervragen etc. Waar Nederland zich druk om maakt.
Ik heb al  aangetoond dat de cijfers van COA of formulieren betreft (zie begin van dit artikel) of een andere vorm van dubbeltellingen. Die 16.470 zijn in ieder geval geen mensen die uit het buitenland komen en hier asiel aanvragen.
Cijfers van de IND over het aantal eerste (mensen) en totaal (formulieren) aanvragen zijn er nog niet.

Vervolgartikel hier

Update 9-04-2014  Ook in de allernieuwste rapportage vreemdelingenketen hebben we meer opvang dan mensen die hierheen komen

IND_COA

Wonderbaarlijk land dat Nederland of zouden ze asielzoekers uit eigen land opvangen? Bijvoorbeeld Limburgers die asiel aanvragen in Drenthe.11 thoughts on “Duizenden spookasielzoekers.

 1. Donutz

  Tja, het blijft lastig voor de media. Zal het kwartje ooit vallen?

  Ook opvallend, de Volkskrant
  schrijft “Dit jaar komen er 17 duizend asielzoekers bij”, de NOS schrijft “Het COA verwacht dat asielzoekerscentra (azc’s) dit jaar in totaal 17.000 mensen opvangen” en Nu.nl schrijft “Directeur Jan-Kees Goet van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) verwacht dat er in 2013 17.000 asielzoekers zullen verblijven in de door de organisatie geregelde huisvesting.”

  De berichtgeving van NU.nl en wellicht de NOS zou je nog kunnen lezen als “over heel 2013 zullen er 17 duizend mensen in een AZC verblijven of hebben verbleven” , dus inclusief mensen die vóór 2013 aankwamen en in 2013 het hele of een deel van het jaar in een AZC verbleven. Dan tel je hoeveel unieke personen minimaal 1 dag in 2013 in een AZC verbleven. Maar ook dat zal het gat denk ik niet vullen… Maar blijkbaar blijft zelfs citeren van mensen een te moeilijk vak voor menig journalist. Persberichtjes van het CBS verbasterren ze ook geregeld…

  Het NRC geeft nog een beetje hoop, die weet de blijkbaar wél het verschil tussen unieke eerste aanvragen en totale aanvragen maar citeerd desondanks meneer Goet zonder verdere commentaar: “In Nederland komen er dit jaar 17.000 asielzoekers bij. Dat verwacht directeur Jan-Kees Goet van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). (…) De afgelopen jaren liep het aantal asielzoekers steeds terug. Vorig jaar werden 9700 eerste asielverzoeken ingediend, bleek eerder dit jaar uit cijfers van het CBS. Dat is zestien procent minder dan een jaar eerder, toen het aantal ook al was gedaald. “

 2. Johanna Nouri

  17.000 asielzoekers of 14.400, het verbleekt beide bij de meer dan 2 miljoen vluchtelingen op Syrië die er momenteel zijn en waarvan meer dan 99 procent door de vijf omringende landen opgevangen worden. Niet dat dat Nederlanders wat uitmaakt, die klagen liever over: wij kunnen zoveel mensen niet aan. Laat ze een voorbeeld nemen aan de Arabische landen, die blijken dat wel te kunnen, zij het dat dat ook daar aardig wat spanningen begint op te roepen. Maar ja, wat wil je als er ineens 1 miljoen vluchtelingen je land opzoeken, en als gevolg daarvan bijvoorbeeld de huizenprijzen drie keer over de kop gaan.

 3. vandyke Post author

  Dank je voor je commentaar Johanna.

  Je hebt natuurlijk volkomen gelijk: het aantal dat naar Nederland komt stelt helemaal niets voor en dan maakt het inderdaad niet uit of het er 14.400 of 17.000 zijn.
  Toch is het van belang omdat jij als geen ander weet hoeveel er met de cijfers wordt gemanupuleerd. Het ministerie komt voortdurend met cijfers -niet alleen over asiel- die gaan over het aantal papiertjes dat wordt ingevuld. Die praktijk gaat al jaren zo.

  Over het aantal vluchtelingen in de wereld heb ik het ook gehad in mijn vorige artikel over Scheffer.

 4. vandyke Post author

  Onderaan het artikel heb ik twee updates geplaatst: een met een tweet van COA en de tweede met cijfers van de IND.

 5. vandyke Post author

  Dank je voor je commentaar Donutz. Je was in het spamfilter terecht gekomen vandaar dat ik later reageer.
  Verwarring alom. Met het introduceren van weer een andere manier van tellen wordt het allemaal nog onduidelijker en dat is misschien precies de bedoeling.
  Novum -daar komt het bericht van de NRC vandaan- snapt inderdaad het verschil tussen formuliertjes en mensen. Vroeger gaf de IND ook maandcijfers, maar daar zijn ze mee gestopt.

 6. vandyke Post author

  @Maurice Koopman
  Dank voor je reactie.
  Drie redenen:
  – luiheid. Aan het aanhalen van een autoriteit kan je niet miskleunen. Je in migratiecijfers verdiepen is niet zomaar even gedaan.
  – Geen tijd. Het aantal onderzoeksjournalisten is sterk verminderd. Er is gewoon geen geld meer. Journalisten zijn citatenverwerkers geworden.
  – Het zijn cijfers en daar zijn de meeste journalisten niet al te goed in.

 7. van steen

  beste asielzoeker voor ind is uitgeprocedeerde asielzoeker welke verlaat land na procedure, goede mensenhadel in Nederland.

 8. Pingback: De onzin van Teeven over duizend asielzoekers per week | Sargasso

 9. Pingback: De onzin van Teeven - deel 2: het Kamerdebat | Sargasso

 10. Pingback: IND geeft toe dat ze formulieren telt, geen mensen - Sargasso

Leave a Reply