Massa-immigratie uit moslimlanden. Update 2013

De nieuwste cijfers over de ‘massa-immigratie’ van allochtonen afkomstig uit moslimlanden 1) wijzen uit dat er het afgelopen jaar sprake was van een negatief migratiesaldo: er vertrokken er dus meer uit ons land dan dat er kwamen.


Inhoud
1. Inleiding
2. Migratie van 1ste en 2de generatie
3. De 1ste generatie
4. De 2de generatie
5. En dan nog dit
Conclusie


1. Inleiding:
Het blijft in sommige kringen een hot-item die ‘massa-immigratie’ uit moslimlanden die voor een golf van islamisering in ons land zorgt. Ik heb er al vele stukken aan gewijd. Mijn allereerste blog was getiteld Massa-immigratie uit moslimlanden? De cijfers en is al weer bijna vier jaar oud. Toen ging het over de cijfers t/m 2008. Ik heb nog een update gemaakt begin vorig jaar met de cijfers t/m 2010 en nu zijn er dan de cijfers t/m 2012.

Ik beschrijf in 3 paragrafen de migratie van alle allochtonen, de eerste en de tweede generatie. Iedere paragraaf heeft een grafiek van 1996 t/m 2012 met de immigratie, emigratie en migratiesaldo. Daarnaast ook nog een mini-tabelletje  waarin ik de totale migratie geef vanaf 1996 en uitgesplitst naar voor 2002 en vanaf 2002. De nieuwe vreemdelingenwet ingevoerd in 2001 heeft namelijk een zeer grote invloed gehad op de immigratie, zoals uit de cijfers blijkt.

Terug naar inhoudsopgave


2. Migratie van 1ste en 2de generatie.

Figuur 1_A geeft het totaal aantal migranten, 1ste en 2de generatie, De blauwe kolommen geven de immigratie, licht oranje de emigratie (negatief weergegeven) en de rode lijn laat het saldo zien. Bij het saldo heb ik ook de aantallen x 1000 gegeven.

f1_a

De immigratie lag tot begin deze eeuw boven de 30.000 per jaar en de emigratie tussen de 10 en 15.000. In 2002 begon de grote verandering: de immigratie daalde en de emigratie steeg. Dat had als gevolg dat het migratiesaldo zeer sterk daalde en in 2004 onder nul kwam. Het duurde 4 jaar voordat er weer een positief saldo kwam. Dat kwam omdat de immigratie steeg, voornamelijk door asielzoekers uit Somalië en Irak, en daalde weer na 2009 omdat het aantal asielzoekers terugliep.

In de immigratie zitten niet alleen nieuwkomers. Er zit 2e generatie in -die zijn per definitie in Nederland geboren- die dus na emigratie weer terugkeren, maar ook 1ste generatie allochtonen die voor de tweede keer immigreren, nadat ze eerder waren geëmigreerd (met de Nederlandse nationaliteit). De emigratie daalde aanvankelijk na 2006 en dat kwam doordat kort daarvoor de immigratie zo sterk was gedaald, doordat de immigratie weer omhoog ging  steeg ook weer de emigratie na 2009.

Uiteindelijk hadden we vorig jaar 21.719 immigranten, 23.587 emigranten en dat geeft een saldo van min 1.868. Dat de netto-immigratie negatief was wil natuurlijk niet zeggen dat de groep niet meer groeit. Doordat de groep relatief jong is en een hoger vruchtbaarheidscijfer heeft, groeit deze nog steeds. Zie bijvoorbeeld Verdubbelt het aantal moslims in Nederland iedere 12 jaar?

Dan nog een tabelletje met de verschillen:

t1_a1
Update 22-11 In de tabel zat een foutje: 2012 was niet meegenomen bij het gemiddelde over de gehele periode. Dit is de oude tabel De tekst is daardoor ook ietsjes aangepast: 9.100 werd 8.400 gemiddeld.

Totaal immigreerden er 446.000, emigreerden er 302.000 en dat geeft een saldo van 143.000. Gemiddeld was dat 8.400 per jaar.

De twee periodes gesplitst in voor 2002 en vanaf 2002 geeft twee verschillende beelden: Netto bleef er gemiddeld per jaar 20.500 over in de 6 jaar t/m 2001. In de 11 jaar daarna was dat gemiddeld 1.600. In die laatste periode was de emigratie 93% van de immigratie of, om het te beelden naar een verkiezingsspotje van een bekende politieke partij, van iedere 100 allochtonen uit moslimlanden die uit het vliegtuig stapten gingen er 93 aan boord. Dat laatste vertelt die politieke partij er echter nooit bij.

Het verschil tussen die periodes is gigantisch: een daling van 34% gemiddeld in de immigratie en een stijging van 58% in de emigratie. Dit geeft een daling van de netto-immigratie van 92%.

Terug naar inhoudsopgave


3. De 1ste generatie.
De 1ste generatie moslimland heeft als definitie: zelf geboren in een moslimland en tenminste 1 ouder geboren buiten Nederland.

f1_1

Veel heb ik al uitgelegd bij het totaal plaatje. Het hoogtepunt van de immigratie de afgelopen 10 jaar was in 2009 en bedroeg de helft van wat voor 2001 vaak normaal was.
In het afgelopen jaar bedroeg de immigratie 18.422, de emigratie 15.825 en dat geeft een saldo van 2.597.

Ook van de 1ste generatie een tabel:

t1_1

Update 22-11 In de tabel zat een foutje: 2002 was meegenomen bij het gemiddelde over de periode 1996-2002. Dit is de oude tabel De tekst is daardoor ook ietsjes aangepast: 30% werd 29% en 49% werd 55% bij verschil.

Iets meer de helft immigranten emigreert weer, maar dat verschilt, zoals verwacht, sterk over de periodes. Voor 2002 was dat 29% en de laatste 11 jaar 72%. Het migratiesaldo daalde dan ook met 75%.

Terug naar inhoudsopgave


4. De 2e generatie
De 2e generatie moslimlanden -definitie: geboren in Nederland en de moeder geboren in een moslimland. Als de moeder echter in Nederland is geboren dan is de vader geboren in een moslimland- kent een zeer hoge emigratie.

f1_2
Er is niet zoveel bekend over de motieven van de emigratie van allochtonen, zo ook niet van de 2e generatie moslimlanden. We weten zelfs niet de leeftijden want die zitten niet in statline van het CBS. Uit een klein onderzoekje van mij via een omweg blijkt dat vooral kinderen vertrekken uit ons land en dat is dan weer verklaarbaar doordat het aantal jonge mensen dat immigreert in ons land, en na korte tijd weer vertrekt, fors is gestegen deze eeuw. Jonge mensen krijgen nu eenmaal kinderen en die emigreren dan mee met de ouders.

Nu is de groep 2e generatie überhaupt erg jong  en je kan dan ook verwachten dat het aantal emigranten zal stijgen.  De groep (zonder Indonesië) bestaat uit een kleine half miljoen mensen. 4.500 is dan bijna 1 procent en dat in 1 jaar! Er zijn 13 miljoen autochtonen en die zorgde voor netto 7.071 emigranten. Dat betekent bijna 20 keer meer vertrek van deze 2e generatie dan van autochtonen.

t1_2

Ook nog even in een tabel. Totaal vanaf 1996 92.000 emigranten. We zien ook dat er 42.000 (46%) weer terugkwamen en dat geeft een saldo van -50.000. Netto vertrokken er 200% meer uit ons land de afgelopen jaren.

Terug naar inhoudsopgave


5. En dan nog dit
Alleen de PVV bepleit een immigratiestop voor de toestroom uit moslimlanden. Een voorzetting van de massa-immigratie (vorig jaar weer 140.000 vreemdelingen, een groep mensen zo groot als de bevolking van Amersfoort) betekent op termijn dat alles wat de afgelopen decennia is opgebouwd inzake homo-emancipatie zal worden afgebroken.

Barry Madlener
Bron
Hoe verzin je het.  Zijn feiten dan toch  een van de linkse hobby’s?

Terug naar inhoudsopgave


Conclusie
Ik maak me zorgen over de toch wel forse emigratie van de 2e generatie. Zijn dat echter kleine kinderen dan is er niet zo heel veel aan de hand. Vermoedelijk is een belangrijk deel van ouders die slechts een korte in Nederland hebben verbleven. Zoek ik uit.
Voor de rest is het natuurlijk een grote goednieuwsshow voor iedere islam… ofoob/criticus/alarmist *) want de islamisering van Nederland is verder weg dan ooit.
Als je al wilt spreken van ‘massa-immigratie’ dan moet je vooral de ‘massa-emigratie’ niet vergeten
*) doorhalen wat niet van toepassing is.

Bron CBS: Bevolkingsontwikkeling; herkomstgroepering en generatie

Vervolgartikel: Geert Wilders heeft zeer goed nieuws voor alle  islam…

N.a.v. dit blok heeft Trouw dit artikel geplaatst:
‘Massa-immigratie? Over de grote groep vertrekkers hoor je niemand’Terug naar inhoudsopgave

1) Moslimlanden zijn landen waarvan tenminste 50% van de bevolking moslim is. Het zijn er 47. De lijst komt van het Amerikaanse onderzoeksinstituut PEW en -bij twijfel- van de CIA. Het CBS kent niet een groep moslimlanden, zoals wel bijvoorbeeld niet-westers, maar geeft wel alle landen individueel. Dit zijn ze.
Indonesië is een vreemde eend in de bijt want het overgrote deel van de Indonesische allochtonen is van Nederlandse-Indische afkomst, zoals Geert Wilders en Frits Bolkestein. Het aantal moslims is zeer gering. Om die reden neem ik Indonesië niet mee als ik over het aantal mensen uit moslimlanden heb, maar wel bij de migratie. Bovenstaande cijfers zijn dus inclusief Indonesië.
Dat mensen afkomstig zijn uit moslimlanden wil niet zeggen dat zij allemaal moslim zijn. Andersom zijn niet alle moslims allochtonen afkomstig uit een moslimland. Zie ook Verdubbelt het aantal moslims in Nederland iedere 12 jaar?
 
 

15 thoughts on “Massa-immigratie uit moslimlanden. Update 2013

 1. joost tibosch sr

  Maar nu wordt binnenkort een Roma-tsunami verwacht in PVV-kringen met hun oud-hollandse angst voor overstromingen. En Roma en moslims is daar nu één pot nat, zoals vroeger Roma en joden één pot nat waren.

 2. P. de Groot

  Waarom bekruipt mij en velen met mij dan toch het gevoel dat het westen van Nederland er wel erg kleurrijk uit ziet? Waarom is een groot deel van Rotterdam niet toegankelijk voor normale Nederlander en waarom komen er steeds meer ´echte´ Nederlanders naar de overwegend blanke delen van dit land. Gewoon omdat men zich niet meer thuis voelt. Als dit niet kan liggen aan een klein percentage moslims, dan is er meer aan de hand. Ook hier wordt weer gegoocheld met cijfers. Het aantal blanke Nederlanders dat emigreert is ook ongewoon hoog.

 3. Alexander

  Interessant artikel en mooi te zien dat je zo veel research hebt gedaan voor een feitelijk antwoord.

  Ik heb een maar. Het wegstrepen van immi- en emigratie tegen elkaar is een prima methode om de overal toename/afname van migratie te meten. Alleen laat het een mogelijk probleem onzichtbaar.

  Wat in die cijfers dus ook ten uitdrukking komt, is dat het aannemelijk is dat de emigranten redelijk aangepast zijn en dat ze vervangen worden door een groep waarmee de integratie dus weer terug naar 0 gaat.

  Of in de strekking van dit artikel : dat mensen met een verwesterde religieuse opvatting vervangen worden door mensen met een striktere moslimmentaliteit. Dit kan dus eventueel het gevoel oproepen dat de islam sterker wordt.

  Het enige wat ik aan wil geven is dat statistieken dus maar een beperkt deel van het plaatje aangeven en dus allesbehalve zaligmakende antwoorden geven.

 4. vandyke Post author

  @ P. de Groot Dank voor uw commentaar.

  Dat er veel mensen in ons land -m.n. in het westen- van buitenlandse afkomst zijn, is iets wat niemand, zeker ik niet, zal ontkennen. Wat echter blijkt dat de migratie uit moslimlanden nog maar weinig voorstelt en dat is iets dat Wilders eigenlijk ook beweert, zie mijn laatste artikel.

  Wat ‘ echte’ Nederlanders zijn weet ik niet, maar naar bijvoorbeeld Amsterdam komen steeds meer autochtonen. Het tegendeel van wat u lijkt te beweren.
  Ik weet ook niet wat ‘normale Nederlanders’ zijn, maar van no-go gebieden heb ik nooit gehoord en ze zijn er zeker niet in Amsterdam waar ik woon.
  Het aantal autochtone Nederlanders dat emigreert zou zo bijzonder hoog zijn, is ook een van die mythes van de rechtse propaganda.
  Lees bijvoorbeeld:

  http://www.flipvandyke.nl/2013/02/loopt-nederlan
  Of kijk hier de nieuwste CBS-cijfers:
  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=S
  Netto vertrokken er 7.000 autochtonen in 2012, maar dat zal wel gelogen zijn want het stemt niet overeen met ‘ uw gevoel’.

 5. vandyke Post author

  @Alexander
  Dank voor uw commentaar. Op zich zijn het zinnige opmerkingen die u maakt. Helaas wordt er veel te weinig gekeken naar de emigratie en met name naar de emigratie van allochtonen. Als men het heeft over de emigratie dan zijn het altijd hoogopgeleide autochtonen en nooit allochtonen (zie ook mijn vorig commentaar). De goeie gaan weg en de slechte komen, is de teneur.

  Bij de emigratie van allochtonen afkomstig uit moslimlanden zie een soortgelijk iets. Als ze hier zijn dan is het allemaal waardeloos, tuig etc., maar als ze vertrekken dan zijn ineens goed ingewerkte en geïntegreerde mensen. Uiteraard komt er tuig binnen. De werkelijkheid is dus dat we het niet zo goed weten. het enige dat ik ken is een onderzoek van een aantal jaren geleden waarover ik dit artikel schreef:
  http://www.flipvandyke.nl/2011/01/opmerkelijk-positieve-emigratiecijfers/

  Sietse Fritsma kwam dus precies met dat argument, maar onderzoek weerlegt dat.

  Wat de statistieken in dit artikel weerleggen is dat van ‘massa-immigratie’ uit moslimlanden geen sprake -meer- is.

 6. Pingback: Massa-immigratie van moslims naar Nederland is een mythe, over de remigranten hoor je niemand

 7. Alexander

  Hoi Flip, bedankt voor je reactie.

  Je zegt “Als ze hier zijn dan is het allemaal waardeloos, tuig etc., maar als ze vertrekken dan zijn ineens goed ingewerkte en geïntegreerde mensen.”

  Ik wil alleen toevoegen dat dit niet mijn benadering was en ik alleen over “religeuse verwestering” sprak.

  Overigens is deze uitspraak redelijk gechargeerd. Het is niet om uitersten maar om relatieve verschillen. Een hier langer verblijvend persoon zal toch meer aangepast zijn dan de nieuwkomer. En dus start de integratie weer van voor af aan.

 8. vandyke Post author

  @Alexander Dank voor je antwoord.
  De huidige immigratie kenmerkt zich nu juist door een hogere immigratie van hoogopgeleiden.
  Verder is het zo dan de kans dat een immigrant die hier kort is emigreert veel groter is dan iemand die hier al lang.
  De tegenwoordige immigratie kenmerkt zich door een veel dynamischer karakter: men komt veel vaker naar ons land met de bedoeling om maar kort te blijven.

 9. Pingback: De fabel van de massa-immigratie | Wat een wereld

 10. Pingback: PVV wil nu alle Moskeeen sluiten/De duisternis van Islamofobie en racisme kent geen einde | Astrid Essed

 11. Florac Bosch

  Massa-immigratie uit moslimlanden en Remigratie!

  Terwijl de islam gewelddadig oprukt vanuit Irak en Syrië tot in onze straten en nog meer jihadisten uit islamitisch Midden- Oosten en Afrika richting Nederland komen, gelijk een verblijfsvergunning, stemrecht en dubbelpaspoort krijgen, de politiek in meerderheid wegkijkt van de werkelijke problemen, worden de islamitische apartheids-gebieden steeds groter in Nederland! 

  Helaas is het nu overduidelijk dat de moslims ons uitkeringsparadijs niet zullen verlaten, in tegendeel, ze zullen apartheids-gebieden creëren in Nederland. In Nederland dreigt een soort midden-oosten land toestand te ontstaan. Overal in de steden zijn er jihad strijders actief, imams en andere moslimstrijders zijn bezig om jonge mannen en vrouwen op te leiden! Ze stellen onomwonden dat Nederland moet worden overgenomen. Moslims zouden nieuwe instroom bevorderen door meer bruiden uit een islamitische land te halen, hun kinderen als anti-Nederlands opvoeden etc.. Op die manier wordt er een nieuwe bevolking gevormd die heel snel in aantal toeneemt. Ondertussen is het aantal moslims in Nederland explosief gegroeid. De vele Jihadisten uit Marokko, Turkije, Somalië, noordelijk Afrika en het Midden-Oosten doen ook het aantal illegale moskeeën en koran cursussen ???.
  Nu nog begrijpen dat 3e en 4e generaties meer radicaliseren vanwege de doodcultus, genaamd islamitische heilige oorlog;Jihad! We zijn onderweg. Het was niets, is niets en het maximale dat ze ooit te bieden zal hebben is tolerantie onder hoogspanning…
  En het gaat gewoon verder. Het is nu overduidelijk geworden dat de 4e en ook 5e generaties van Marokkanen, Somaliërs, Antillianen en Turken helemaal niets in de melk te brokkelen hebben. Kortom, er moet gedacht worden aan een terugkeer.

  Je hoeft geen genie te zijn om dit te zien!

  Met Vriendelijke Groeten.

  Victor Leman, Florac Bosch, S. Leobergen, A. Thores, Lidya Dekker. N. Korse. S. Ellen Krans, W. Karmann

 12. Donutz

  Kijk, iemand met humor, dat mag ik wel. Want dit is natuurlijk 1 grote grap. Je hoeft inderdaad geen genie te zijn dit te zien. Alleen een domkop of leugenaar denkt dat wat Florac hier schrijft werkelijkheid is.

  Feiten: teruglopende migratiesaldo van STAM (Surinamers, Turken, Antilianen, Marokkanen), dalende geboortecijfers die rond of onder het magische 2,1 zitten en niet veel verschillen van autochtonen, dalende intresse op import bruidjes. De derde generatie zijn nog jonge tieners… de 4de en 5de generatie zit nog in de zaadcellen of niet eens dat. Een VVR krijg je niet zomaar, daar zijn een reeks strenge eisen voor, naturaliseren (paspoort) duurt meerdere jaren met nog meer eisen, meervoudige nationalteit is de uitzonderingsregel. Maarja dat soort feiten doen blijkbaar niet ter zaken als iemand heel gelukkig wordt van draconische waanbeelden.

  Lachwekkend, jammer dat er mensen zijn die dat gebazellen voor serieus aannemen want “kijk maar eens op straat”. Wat moeten die gekke auteurs/gelovers toch een zuur, zelf hatend leven hebben denk ik dan maar.

Leave a Reply