Opnieuw overdrijving cijfers asielzoekers

Opnieuw overdrijft de overheid het aantal mensen dat naar ons land komt om asiel aan te vragen. Dat doet ze al vele jaren en dat wordt helaas als zoete koek geslikt door politici en pers.

Zo begint het nieuwsbericht:

De asielinstroom in Nederland is het afgelopen jaar met 31 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. In 2013 vroegen 17.189 mensen asiel aan, terwijl dat er in 2012 13.170 waren. Dat blijkt uit de asieljaarcijfers van 2013 die de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) vandaag heeft bekend gemaakt.

Dan denk je dat er 17.189 mensen naar Nederland zijn gekomen toch? Dat denkt iedereen altijd. Kijk maar naar het AD:

“Met name door de grotere toestroom van Syriërs is de instroom van asielzoekers in Nederland in 2013 in totaal ook flink gestegen. Het aantal asielaanvragen kwam volgens Justitie uit op 17.189”

Maar instroom, beste mensen, is niet het aantal mensen dat naar ons land is gekomen, maar het aantal formuliertjes dat ze hebben ingevuld. Een enkel asielzoeker kan namelijk meerdere formulieren invullen. Het totaal aantal formulieren noemt men instroom en daar wordt vaak over bericht. Absurd. Wie is nu geïnteresseerd in aantal ingevulde formulieren? Nederland dus. Dat is ook de reden dat Nederland het hoogste aantal extra ingevulde formulieren heeft van de hele EU *).

Het aantal 1ste aanvragen -dat zijn unieke mensen- staat verderop in het persbericht:

Met name het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt en een eerste asielverzoek doet, is gestegen. Het percentage eerste asielaanvragen was in 2013 48 procent hoger dan in het jaar ervoor. Dat bracht het totaal op 14.399 eerste asielaanvragen ten opzichte van 9.714 in 2012. 
Dat zijn dus het aantal mensen: 14.399. Er worden er dus 2800 meer opgegeven. Dat is bijna 20%.

Vervolg 16:05

Dan blijft een heel belangrijke vraag over: Waarom heeft COA (Centrale opvang Asielzoekers) meer mensen opgenomen in de opvang dan dat er mensen naar ons land zijn gekomen. Ik heb daar een artikel over geschreven Duizenden Spookasielzoekers en dat heel regelmatig geüpdate.  Uiteindelijk komt het COA uit op 16.470 ver 2013, oftwel ruim 2000 meer. Wie zijn die mensen??? Want ook niet alle 1ste aanvragers komen in de opvang terecht.

Wat ik niet in dat artikel heb geschreven is dat ik contact heb gezocht met het COA. Ik schreef hun op 18-11:

Ik probeer iets te snappen van de asielcijfers. Waarom zijn er meer mensen die opgevangen worden door het COA dan dat er 1ste aanvragen asiel zijn?
Ik kan me iets voorstellen: kinderen die tijdens de opvang geboren worden, maar worden voor die kinderen ook niet een 1ste aanvraag asiel ingevuld en zijn het er zoveel?

Tot mijn verrassing kreeg ik dezelfde dag antwoord:

De capaciteitscijfers van het COA vertegenwoordigen de instroom binnen de opvang, niet binnen Nederland. Onze capaciteitsbehoefte wordt bepaald door de instroom en uitstroom binnen de opvang. Het is dus lastig om een 1 op 1 vergelijking te maken met de cijfers van de IND en die van het COA, en wel vaker een bron voor verwarring. Momenteel zien we inderdaad een verhoogde instroom binnen de opvang, maar ook vertraging in de uitstroom richting gemeenten. Er verblijven op dit moment bijna 5000 mensen met een vergunning op azc’s. Ik heb met belangstelling uw artikel gelezen en kan in ieder geval melden dat ten tijde van het VK interview de verwachting was dat volgend jaar circa 17.000 asielzoekers naar Nederland komen. Inmiddels houden we al rekening met 18.000 1ste aanvragers. Ook dus lukraak geplaatste tussenkoppen hebben voor nogal wat verwarring gezorgd.

– In uw verhaal haalt u gerealiseerde cijfers in 2013 aan, er kan dus een verschil ontstaan tussen gerealiseerde en geprognotiseerde cijfers.

– IND maakt vaak helder onderscheid tussen 1ste aanvragers, nareizigers, herhaalde aanvragers, etc. De herhaalde aanvragers maken onderdeel uit van de caseload van de IND, in onze telling van de bezetting (mensen) tellen herhaalde aanvragers niet dubbel mee.

Uw artikel maakt wel duidelijk dat de duiding van asielcijfers beter kan, wellicht kunnen we hierover eens in gesprek?

Aldus Jan Willem Anholts voorlichter van het COA. Ik natuurlijk, 2 dagen later, positief gereageerd, maar hoorde verder niets. Twee weken later weer een mailtje gestuurd. Antwoord terug: heb het nu druk maar komt. Dat was op 9/12 en ik moet nu nog steeds antwoord krijgen.

Het is dus vreemd dat het COA vertelt dat de prognose van het aantal mensen dat naar ons land komt voor asiel verhoogt is van 17 naar 18.000. Uiteindelijk zijn het dus 14.399 geworden en wat heb ik berekend in mijn artikel van 1 november 2013? Zie onderaan grafiek 3:
Gaan we uit van mensen, asielzoekers, dan is het 1.480 * 3 = 4.500 + 9.900 = 14.400.

In mijn berekening die gebaseerd was op de cijfers t/m september zit ik er dus uiteindelijk 1 hele asielzoeker naast terwijl de IND op 17.000 en zelfs 18.000 uitkwam.

Wordt vervolgd

 

*) België doet ook heel goed mee.

4 thoughts on “Opnieuw overdrijving cijfers asielzoekers

  1. Donutz

    Weer bedankt Flip, en toch mooi om te zien dat je schatting nagenoeg perfect was! Ik heb de reactie van de COA woordvoerder nu een paar keer gelezen maar begrijp niet hoe men daar bij een prognose van 17 duizend naar 18.000 eerste aanvragen kwam (terwijl deze meneer ook met belangstelling jouw stukjes heeft gelezen en beaamt dat het onderscheid niet heel helder is maar men wel degelijk naar 1ste aanvragen van mensen?). Verwarrend dus, ik hoop dat je nog een reactie tegemoet krijgt.

  2. vandyke Post author

    @Donutz Dank voor je reactie. Ik verwacht geen antwoord meer. Het blijft verwarrend temeer omdat in de 1ste aanvragen ook in NL geboren kinderen van asielzoekers zitten.

  3. Pingback: De onzin van Teeven over duizend asielzoekers per week | Sargasso

  4. Pingback: De onzin van Teeven - deel 2: het Kamerdebat | Sargasso

Leave a Reply