De onzin van Teeven over 1.000 asielzoekers per week

Gisteravond kwam Fred Teeven bij Eén op één met het verhaal dat er nu 1.000 asielzoekers *) per week naar ons land komen, althans dat maakt de pers ervan. Op de website van het programma staat: : ‘Tot voor kort waren het er 1000 per maand. In april was dit dus 4 keer zo hoog.’ In de maand april zouden er dus 4.000 asielzoekers znaar ons land zijn gekomen.

Voor deel II zie hier.

Wie echter de uitzending beluistert komt tot de conclusie dat er niets anders aan de hand is dan wat we twee weken geleden al wisten: er zijn 1.000 meer asielzoekers uit Eritrea gekomen. Teeven gaat vervolgens roepen dat  dat 1.000 per week dus 65.000 per jaar is (blijkbaar telt een jaar ook nog  65 weken).

Van een journalist mag je verwachten dat hij kritische vragen gaat stellen of hij het misschien over dezelfde groep heeft als twee weken geleden? En hoe kan je nu in godsnaam van een groep van 1.000 in een paar weken nu 65.000 over een heel jaar maken?
Nee hoor, dat doet deze journalist niet. Integendeel: hij wakkert het vuurtje nog eens flink aan.

Onderstaand figuur de cijfers van oktober vorige jaar t/m maart dit jaar

f1

Helaas zijn er nog geen cijfers over april. Gemiddeld een kleine 1.500 asielzoekers per maand. Het niveau ligt op jaarbasis een paar duizend hoger dan in 2013 (14.500).
In april zouden het er dus een 2.400 zijn door de 1.000 extra asielzoekers.- Of zijn het er 4.000? Het zou mij niet verbazen als we het werkelijke aantal na 22 mei pas weten.

De Volkskrant o.a. schreef over de cijfers van januari en februari. Die cijfers kloppen met wat je in de tabel ziet. De cijfers kwamen van het ANP. Omdat er op dat moment nog geen cijfers over februari publiek waren moet het ANP die cijfers wel rechtstreeks van de IND hebben gehad.

Totaal zie je in de tabel in januari en februari 3.060 asielzoekers. Nu is het opmerkelijke dat de opvang van de asielzoekers (COA) over de eerste twee maanden een getal geeft van 2.698 en dat terwijl over 2013 het COA op wonderlijke wijze er in slaagde om MEER asielzoekers op te vangen dan dat er naar ons land kwamen. Ik heb daar over geschreven  niet voor niets onder de kop ‘Duizenden spookasielzoekers’. Zie ook dit artikel.

COA geeft dus dit jaar een lager cijfer dan de IND en dat zette mij aan om verder te speuren. De oplossing van het raadsel vond ik in een hoekje van het CBS –klik hier helemaal links op i . Een weinig geraadpleegd plekje is mijn ervaring, maar daar vinden we de volgende tekst:

De registratie van het aantal asielverzoeken bij de Immigratie en Naturalisatiedienst IND is met ingang van januari 2014 gewijzigd. Vanaf 1 januari 2014 worden asielverzoeken eerder geregistreerd dan voorheen het geval was. Voor die datum was dit bij de start van de asielprocedure. Dat was in de regel enkele weken na de aanmelding bij de Centrale Ontvangstlocatie in Ter Apel. Sinds 1 januari 2014 wordt de asielzoeker direct bij aanmelding in Ter Apel geregistreerd. In de oude situatie kwam het hierdoor geregeld voor dat een aanmelding pas in de opvolgende maand(en) daadwerkelijk als asielaanvraag werd geregistreerd en meegerekend werd in de asielinstroom.

Door de wijziging van de administratie hebben we dus schijnbaar veel meer asielzoekers in januari. Dat staat niet in de krant. Ook vind je dat belangrijke feit niet terug in de officiële rapportage van de IND. Dat noem ik de boel belazeren.

Asielzoekers naar de EU.

Tot slot nog even deze tabel over het aantal asielzoekers naar de EU over het jaar 2013.

f2

Bron: Eurostat. Zie voor de landen hier.

In 2013 kamen er een 395.000 asielzoekers naar de EU-27. **)  Aangezien de EU een half miljard inwoners telt zijn dat 787 asielzoekers per 1 miljoen inwoners.  Anders gezegd: per 1.270 inwoners van de EU komt er één asielzoeker. In de pers wordt vaak het totaal aantal asielzoekers genoemd dat naar een land komt. Een onzinnige vergelijking. 110.000 asielzoekers voor Duitsland betekent iets heel anders dan dat Luxemburg er 110.000 zou krijgen. Dat zou voor Luxemburg 250.000 asielzoekers betekenen per 1 miljoen inwoners terwijl dat getal voor Duitsland iets meer dam 1.300 is.

In de tabel heb ik ook nog extra Noorwegen en Zwitserland opgenomen. Weliswaar zijn die twee landen geen lid van de EU, maar doen wel volledig mee met het asielbeleid van de EU. Nederland zit net iets boven het EU-gemiddelde. Van de Noordwest Europese landen krijgen er alleen Finland, VK en Ierland minder asielzoekers per hoofd van de bevolking.

De Zweden krijgen de meeste asielzoekers per inwoner. Direct gevolgd door Malta. De voormalige Oostbloklanden scoren het laagst. De niet-EU landen Noorwegen en Zwitserland nemen plaats 3 en 4 in. Nederland neemt van de EU-landen plek 12 in. Italië zat in 2013 een flink stuk onder het EU-gemiddelde.

Conclusie:
Voor de pers –ook het NOS-journaal dat is zojuist zag- is er sprake van een verviervoudiging van het aantal asielzoekers. Terwijl Teeven alleen maar zei dat er de laatste weken van april meer asielzoekers waren en dat wisten we al. Daar kan je natuurlijk geen enkele conclusie aan verbinden. Teeven gaat dan heel flink doen met zijn grenscontroles die hij gaat opvoeren, maar dacht je nu echt dat dat mensen tegenhoudt? Natuurlijk niet. Asielzoekers hebben vaak een levensgevaarlijke reis achter de rug en dan  laat men zich niet afschrikken door een Als het een eenmalig fenomeen blijkt te zijn geweest dan kan Teeven roepen dat het komt omdat hij persoonlijk zelf voor de grens is gaan liggen.

Grote kans dat het een eenmalig aantal was. Zo heb je die wel vaker.  Teeven heeft het over ombuigen van asielstromen. Welke stromen zijn er dan? Gaan er ineens geen asielzoekers meer naar de ander EU-landen? Daar zijn helemaal nog geen cijfers over. Hoe wil hij dat dan gaan ombuigen? Betekent het ombuigen dat hij zich niet meer aan zijn internationale verplichtingen gaat houden?

Het is uitermate triest dat de pers hier zo mee omgaat. Al jarenlang wordt er desinformatie verspreid via de pers en ik heb er vele artikelen aan besteed. Dit interview is een nieuw dieptepunt. Al vijf jaar probeer ik zo goed mogelijk om feiten te geven. Geheel tevergeefs. Vandaag op mijn verjaardag is het een mooie gelegenheid om er maar een punt achter te zetten. Ik stop met dit blog. Misschien ga ik nog iets op een andere manier doen, maar met fact-checken stop ik.

Update 17-05: Deel II hier

*) Teeven –en hij is niet de enige- klutst de begrippen lekker door elkaar. Een asielzoeker is iemand die asiel zoekt. Een vluchteling is een asielzoeker die een verblijfsvergunning heeft gekregen. De term bootvluchtelingen is dan ook onjuist ook al omdat een deel geen asielzoeker is, maar mensen die gewoon werk zoeken.

**) Het betreft hier in de EU-registratie nieuwe asielzoekers. Oostenrijk levert geen ‘new’ en ik heb verondersteld dat die gelijk is aan het totaal aantal aanvragen.

In de cijfers zitten ook dubbeltellingen van asielzoekers die in meerdere landen asiel aanvragen (‘Dubliners’). Nederland heeft ook in Nederland geboren kinderen van asielzoekers zitten in de cijfers.

31 thoughts on “De onzin van Teeven over 1.000 asielzoekers per week

 1. Pingback: Teeven is te aardig voor de tsunami aan asielzoekers, zeggen PVV en media | Krapuul

 2. Mariette Timmer

  Jammer dat u stopt.

  Ook een asielzoeker kan een vluchteling zijn. Niet het besluit waarbij zijn asielaanvraag wordt ingewilligd maakt hem tot vluchteling maar de omstandigheid dat het Vluchtelingenverdrag op hem van toepassing is.

 3. joost tibosch sr

  En het komt Teeven en de PVV zo ontzettend goed uit om asielzoekers ter sprake te brengen (en dan praten we nog maar niet over vluchtelingen uit een onmogelijk Syrie en Eritrea!) nu hun Nederlanders hen zonder verder na te denken geloven, en dat zeker een week voor de verkiezingen in een -zeker nu ook- onkritische pers te gooien. Dat noemt men stemming maken!

 4. Pyt van der Galiën

  Het spijt me te horen dat je ermee kapt, Flip. Ik zou je willen verzoeken er nog eens over na te denken. Mocht je bij je standpunt bliven, dan alle respect en bedankt voor het vele goede werk de afgelopen jaren.

  OH, nog gefeliciteerd met je verjaardag:)

 5. vandyke Post author

  Dank voor de reacties

  @Mariette Timmer

  Dus een verblijfsvergunning om een ander reden dan een Geneva Convention status maakt iemand geen vluchteling? Dan hebben we weinig vluchtelingen.
  http://goo.gl/HEJpcx

  @joost tibosch sr
  precies

  @Pyt van der Galiën
  Het speelde al een tijdje hoor, maar bedankt.

 6. Mariette Timmer

  Iemand die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1A van het Vluchtelingenverdrag is vluchteling. Of hem nu wel of niet een verblijfsrecht is verleend. Uit de cijfers waar u naar verwijst maak ik op dat vluchtelingen in Nederland niet allemaal als zodanig worden erkend.

 7. vandyke Post author

  @Mariette Timmer
  Dank voor uw reactie. Hoe dan iemand genoemd moet worden die een verblijfsvergunning op humanitaire gronden een verblijfsvergunning krijgt is mij dan niet duidelijk.
  Nederland is inderdaad niet scheutig met het verlenen van de vluchtelingenstatus.

 8. vandyke Post author

  @Miepie Dank voor je reactie en de cijfers. Ze zijn niet echt gedetailleerd. In ieder geval geen internationale cijfers dus je kan niet zeggen dat ‘de asielstromen richting Nederland zijn omgebogen’.

  Direct bij het aantreden van Gerd Leers werd de informatievoorziening een stuk slechter.
  Gelukkig geeft het CBS tegenwoordig wat meer cijfers (niet altijd even geweldig).

  Wat ook wel goed is zijn de maandrapportages van de IND over asielzoekers.

 9. Donutz

  Ten eerste gefeliciteerd Flip. Ten tweede NEEEEeeeeeeeeeee. Dat heeft betrekking op zowel alles wat de mond van bijna iedereen die op de buis verschijnt en verscheen (Teeven, Sietse, Leers, de journalisten, …) en het treurige nieuws dat je er mee kapt. Dan is er helemaal niemand meer die de onzin zo fijntjes filileerd en tot moes maakt. 🙁 Ik schud je bij deze virtueel de hand en je hebt nog een biertje van me tegoed. 😉

  Het debat heb ik helaas gemist (laat terug), van het weekend de NOS politiek24 site maar in de gaten houden (op de site van de TK zelf valt in de meeste gevallen weinig terug te vinden, minder dan op NOS.nl is mijn ervaring toen ik debatten wou bekijken/luisteren).

 10. Jasper Klapwijk

  Inmiddels is duidelijk waarop het aantal van 65.000 asielzoekers per jaar gebaseerd is: een extrapolatie van het aantal asielzoekers dat in de eerste weken van mei (duizend per week) binnenkomt. In het Kamerdebat van vandaag zei Teeven in reactie op vragen van Gesthuizen (SP) hierover het volgende:

  “Gisteren kwam het aantal van 65.000 ter sprake. Als je uitgaat van 1.000 vluchtelingen per week en je niet in staat bent om de migratiestroom af te buigen en er iets aan te veranderen, kun je een groei verwachten. Deze week is er waarschijnlijk een nog hogere instroom dan 1.000, waardoor je uiteindelijk op het aantal van 65.000 asielzoekers zult uitkomen. Dat is natuurlijk niet de inzet van het kabinet. Het kabinet zet zich in om ervoor te zorgen dat de instroom beperkt wordt en niet in deze omvang doorgaat. In deze aantallen is het immers desastreus voor Nederland. Normaal gesproken is van zo’n 30% tot 35% van de personen die zich aanmelden als asielzoeker in Ter Apel, de identiteit elders bij binnenkomst in Europa al vastgesteld. Met betrekking tot de Eritreeërs die de laatste drie à vier weken zijn binnengekomen, hebben we moeten vaststellen dat van nagenoeg 0% de identiteit eerder was vastgesteld. Dat betekent dat deze mensen zonder identiteitsvaststelling Europa zijn binnengekomen, dat op geen enkel moment een vingerafdruk is afgenomen en dat het eerste moment daarvoor nu bij de aanmeldcentra in Nederland is. De concrete cijfers zal ik de Kamer op maandag doen toekomen.”

 11. vandyke Post author

  @Donutz Dank je.
  Ik ben van plan om nog terug te komen op het debat met een link naar het Kamerverslag

  Ook dank @Jasper Klapwijk
  Het is natuurlijk van de zotte dat je op grond van een resultaat van drie weken en een versnelling in de laatste week een extrapolering maakt naar 65.000.

 12. Ewoud

  Hoi Flip,

  Veel dank voor al het werk en alle cijfers. In discussies die vooral op basis van angsten en beelden worden gevoerd, zijn/waren jouw cijfers een verademing.

 13. Nem

  Via Sargasso.nl las ik uw schrijfsels. Heel erg jammer dat u ermee wilt stoppen maar als u het gevoel heeft een gevecht tegen de bierkaai te leveren kan ik me dat voorstellen.
  Aan de andere kant, dat is maar net hoe je het bekijkt: U informeert weldegelijk veel mensen en uw uitzoekwerk wordt erg op prijs gesteld!

  Eigenlijk zou de pers moeten doen wat u doet – maar dat doet ze niet, integendeel. Daarom zijn uw bijdrages een verademing, en erg belangrijk.

 14. joost

  Ik snap je frustratie als factchecker tegen de stroom van eindeloze meningen en blahverhalen in. Dank voor dit artikel en sterkte. Het is zuur.

 15. Donutz

  Ik kijk nu het debat terug op debatgemist.tweedekamer

  http://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/instroom-van-asielzoekers

  De opening begint al goed met de onzin van Fritsma… Zo’n man neem je toch niet serieus? Geen wonder dan hij bij de IND weg is… “Beste lande ter wereld voor asielzoekers, massale instroom met vliegtuigen om hier asiel aan te vragen én te krijgen… blablabla.”

  Krijgt Sietse soms een gulden uhm…. euro per onzin uitspraak?

 16. Jarno Pannekeet

  Hoi Flip,

  Ik behoor tot de stille lezers. Nu voor ‘t eerst een reactie omdat ik van harte hoop dat je doorgaat of een goede opvolger vindt. In elk geval bedankt voor je goede werk!

 17. vandyke Post author

  Dank je wel Jarno.

  @Ruud Dank voor je reactie.
  Links onderaan zie je een rode stippellijn met de tekst totaal (rechteras) staan.
  De rode cijfers zijn dus het totaal. de ononderbroken lijnen horen bij de linkeras.

 18. Ruud Harmsen

  Re: vandyke Post author17/05/2014 at 15:07

  O ja, het totaal heeft een andere schaal omdat het er anders niet op past. Nu duidelijk, bedankt.

  Interessant en verhelderend inderdaad om aantallen asielzoekers tegen bevolkingsgrootte per land af te zetten. Ook interessant zou zijn naar oppervlakte, dan komen bijvoorbeeld Zweden, Noorwegen en Denemarken opeens een stuk lager en Nederland hoger. Maar ook dat is weer niet helemaal zuiver omdat een groot deel van SE en NO te koud bos is. En bijv. Spanje ten dele uit droge vlaktes bestaat waar je niks mee kan.

  Alles is relatief.

 19. vandyke Post author

  @Menno Dank voor je reactie, maar het zal niet zo zijn.

  @Ruud Dank voor je reactie
  Oppervlakte zegt inderdaad niet zo heel veel. Misschien is inkomen per hoofd van de bevolking interessant.

 20. M. Siemerink

  Wat ik vooral een beetje matig vind aan dit artikel en aan de algemene vergelijking van de berekening ” asielzoekers per inwoner van een land” is: er word dus in deze berekening totaal geen rekening gehouden met het aantal inwoners per km2 van dat land. Dat is vóóral hetgeen dat mij zorgen baart.
  Het klinkt bot en afgezaagd: maar Nederland is gewoon vol. We zitten elkaar nu al teveel op elkaars lip, landen zoals Duitsland en de Scandinavische landen hebben gewoon veel meer mogelijkheid om mensen ook daadwerkelijk te huisvesten.

 21. Donutz

  Natuurlijk zou je ook kunnen vergelijken op andere punten:
  – aantal eerste aanvragen
  – totaal aantal aanvragen
  – per miljoen inwoners
  – per km2
  – per verstedelijkt oppervlakte
  – per BNP
  – per opvang capaciteit (tijdelijk voor mensen in procedure en die voor hen wie een verblijfsvergunning krijgen)
  – per budget
  – per …

  Het belangrijkste lijkt mij echter om de cijfers zelf helder te noemen en dat doet Flip, kun je van IND/minister/pers niet zeggen. Vervolgens kun je terecht voor een debat of visie de feiten gaan vergelijken ten opzichten van allerlei aspecten. Wat de een relevant vind vind de ander weer ocerbodig of onzin..

  Blijft ook het belangrijke punt dat de achtergrond van asielzoekers nogal verschilt per land plus de wijze van registratie dus 1 op 1 valt het bij voorbaat al niet te vergelijken (of alles zou via 1 centraal EU instantie geregistreerd en verdeeld moeten worden? Maar dan zou je op o.a. Lampa Doeza EU ambtenaren neer moeten zetten in plaats van Italianen en de verdeling ook niet langer baseren op eerste geregistreerde land van binnenkomst).

 22. Anneke van Putten

  Stoppen met een blog net voordat het hele asielbeleid op ontploffen staat, lijkt wel het meest slimme dat u kunt doen. Er is geen enkele grond waarop wij ons verplicht zouden moeten voelen om een compleet land cq continent hier op te vangen en tot in de endemacht te sponsoren met gratis wonen een uitkering en gratis zorg. Dat maakt die landen bovendien voor de toekomst kansloos als alle intelligentia wegtrekt en alleen de armoedzaaiers achterblijven. Noem het maar humaan. Het is gewoon de makkelijkste manier om je geweten te sussen. Niet meer en niet minder. Over die Scandinavische landen gesproken: daar is het nog net geen burgeroorlog. Kerstmis staat al ter discussie. Krijgen wij ook allemaal. Als dan ook nog het zorgstelsel het niet meer kan dragen is het klaar. Dan is er dus geen blog mee om oplossingen aan te dragen voor de uit de hand gelopen Linkse asielbusiness. Gemiste kans!

 23. Pingback: Unapologetic DayDreamer

Leave a Reply