Er klopt steeds minder van Teeven zijn cijfers -deel III

Oftewel Teeven en zijn 65.000 spookasielzoekers.
Gisteravond  stuurde hij een  brief naar de Tweede Kamer. Ik had gedacht -en ik ben zeker niet de enige- dat Teeven duidelijk zou maken hoe hij aan die 65.000 asielzoekers is gekomen. vergeet het maar.

In deel 1 schreef ik over de uitzending van Eén op één -vorige week woensdag- waarin hij kwam met de 65.000 asielzoekers die naar ons land zouden komen dit jaar. In deel II schreef ik over het Kamerdebat dat volgde.

Laten we beginnen met te constateren dan ook nu Teeven het heeft over asielinstroom en niet over het aantal asielzoekers. Hoe fout dat is heb ik in deel II uitgelegd onder de kop De eeuwige leugen.
Alle media die ik tot nu toe heb gezien hebben trouwens de foute cijfers. Onvoorstelbaar.
De cijfers die de IND en Teeven gebruiken gaan dus over formulieren alhoewel in tekst eerste aanvragen (mensen) ook wordt genoemd maar niet met cijfers,
We weten dus niet hoeveel asielzoekers naar ons land zijn gekomen omdat in de asielinstroom dus ook mensen zitten die een tweede of volgende aanvraag hebben ingediend. Ik heb het dan in dit stuk ook niet over asielzoekers maar over (aanvraag)formulieren.

Eerst een kalender want de data zijn heel belangrijk. Belangrijke data en weken heb ik gemarkeerd.

Kalender

We leven is dus nu week 21.

Het begon op vrijdag 2 mei –eind van week 18- met een brief van Teeven waaruit blijkt dat in april er duizend meer Eritrese asielzoekers naar ons land zijn gekomen. Op woensdag 14 mei –midden in week 20- verschijnt Teeven bij Eén op één en beweert dat er dit jaar 65.000, duizend per week, asielzoekers naar ons land komen dit jaar (artikel). Op donderdag volgt er een Kamerdebat (artikel), gister dus een nieuwe brief en vandaag komt de Kamercommissie van Justitie bijeen.

In de brief van gisteravond staat het volgende figuur:

F5

Tot en met 20 april -week 16 – is er weinig aan de hand. De stijging begint in week 17 toen er ineens een instroom van +/- 800 formulieren kwam. In week 18 bijna 1.000 en week 19 1.000. Ik leidt dat af van het plaatje want de IND schrijft bladzijde vol maar verzuimt getallen te geven.
Op 2 mei –week 18 was nog geeneens afgelopen- kwam Teeven met  zijn eerste alarmbrief.

Vorige week woensdag –midden in week 20- kwam hij op TV met zijn 65.000. Hij had vermoedelijk de beschikking over de cijfers t/m week 19. Week 19 was dus de enige week waarin het aantal formulieren de 1.000 haalde. Het is dus nog erger dan dat ik in mijn vorige artikelen schreef. In mijn laatste artikel berekende ik dat met 1.000 per week je hooguit op 42.000 formulieren komt. 65.000 is dus onduidelijker dan ooit.

Als je naar het plaatje kijkt dan zie je bij de Eritrea niet een continu stijgende lijn vanaf week 16 maar zelfs een daling in week 19.

Tamils
Het is niet de eerste keer dat er paniek verhalen verschijnen over het aantal asielzoekers. Twintig jaar geleden zouden er misschien wel 40.000 Tamils naar ons land komen –dank aan Sargasso.nl. Het werden er 3.000. Op 1 januari van dit jaar waren er 7.000 eerste generatie allochtonen uit Sri Lanka in ons land.

Conclusie:
Het verhaal van Teeven blijkt nog dunner te zijn dan wat we al wisten. Toen hij zijn uitspraken deed was er maar één week waarin het aantal asielzoekers de 1.000 haalde en dat was de laatste week 19. Bovendien was zelfs een daling te zien van Eritreeërs. Er is ook geen sprake van een ombuiging van de asielinstroom van andere westerse landen naar Nederland, zoals hij voortdurend beweerde. Ook bij de andere EU landen is er sprake van een stijging –alhoewel het allemaal nogal vaag is.
Op geen enkele manier legt hij uit hoe hij aan die 65.000 is gekomen. Vinger in de lucht dus.
Als het de afgelopen weken de hoeveelheid neerslag 3x hoger was dan normaal dan gaan we toch ook niet roepen dat  het dan het hele jaar drie meter zal worden? Nee, weerman Teeven beweert zelfs dat het dit jaar 5 meter zal worden tegen 1 meter normaal.

Ik moet zeggen dat ik de afgelopen jaren veel onzin uit Den Haag heb gehoord over asiel- en migratiecijfers, maar Teeven doet een goede gooi naar de hoofdprijs.

Hij blijft volharden in de leugen dat asielinstroom hetzelfde is als asielzoekers die naar ons land komen en dat terwijl het totaal aantal formulieren vorig jaar het aantal mensen dat hierheen kwam met 20% oversteeg. De gehele Nederlandse pers neemt echter het aantal formulieren in hun berichtgeving en de Kamer doet vrolijk mee.

—————–

Inmiddels al twee keer eerder aangekondigd, maar dit is echt mijn laatste artikel.

Artikel gewijzigd 08:58

6 thoughts on “Er klopt steeds minder van Teeven zijn cijfers -deel III

  1. Arjan Fernhout

    Dit kabinet is er voor nette mensen. Uitkeringen zijn van een recht een gunst geworden (wantrouwen dat leidt tot legitimering van repressie door gemeente-ambtenaren). Wiet wordt niet gereguleerd, want dan beschaam je Merkel en Hollande (een leugen, want met regulering en keurmerken krijg je juist meer controle op de export. Probleempje voor Opstelten echter, want met de-criminalisering mis je een belangrijke ‘tool’ tot repressie). Google ‘Doel JGZ: Kinderen in de participatie-mal drukken.’ Constructief denken geef ik graag een steuntje (dat ik er iets aan toevoegde over ‘intellectuele servicemonteurs’ via Slavoj Žižek viel niet op zoals het menigeen niet opvalt hoe algemeen de neiging tot repressie is). Toen mijn huisarts mij een aantal jaren geleden tijdens een praatje pot vroeg wat ik precies bedoelde met ‘governmentality’ – in de traditie zoals Foucault dat schetste: de medische blik is niet onschuldig; eerlijk gezegd zou ik me meer zorgen maken als de medische blik wel onschuldig is – stelde deze na mijn antwoord: noem het maar gewoon communisme. Niet bepaald een intellectueel, deze huisarts, maar vrijwel ongevraagd werd dat goed gemaakt door een collega van hem 2 weken later: “De regering neemt ons huisartsen kwalijk dat wij macht willen” (repressie dus). Via internet las ik dat de laatste arts deel uitmaakt van een overlegorgaan. Goede zaak, dat ook indringender kan werken in de professie zelf qua zelfreiniging, als ik gemakshalve refereer aan een geval als Jansen Steur. (Oei, wat zeg ik nu weer … maar waarom hebben artsen eigenlijk een Tuchtraad nodig en automonteurs niet?).

    Voor zover ik goed ben in het vlechten van patronen moet je dat onmiddellijk naast je neer leggen. Flip. Vrijheid en weldenkendheid ontwikkelt zich niet via patronen of (politieke) stromingen, maar via de ontwikkeling van particuliere betrokkenheid c.q. eigenaardigheid. Feiten die je kunt afleiden uit jouw cijfermateriaal (het naadje van de kous was/is ook uit andere bronnen te halen en stemt daarmee in hoge mate overeen) waar niet voldoende aandacht aan wordt geschonken, duidt er in de context op dat vrijheid in Nederland breekbaar is. Dat Teeven meer grenscontrole wil op basis van foutieve gegevens getuigt (in inversie?) van een nog grotere talentloosheid dan van Dion Graus die via zijn dierenliefde streefde naar burgerwachten, omdat het voor Graus wel duidelijk was dat dierenmishandeling iets zegt over suspecte wijken. Dat rijmt op zeiken, dus laat ik hier maar stoppen.

  2. Pingback: Weer onzincijfers asielzoekers Teeven - Sargasso

  3. Pingback: De leugens van Buijt en Van Eck | dhjana.nl

  4. Pingback: [Artikel Dhjana]/De leugens van Buijt en van Eck | Astrid Essed

  5. Pingback: Sterke daling nieuwe asielzoekers; aantal mensen in de opvang groeit niet meer - Sargasso

  6. Pingback: En weer een leugen van Teeven: Kamervragen over de 65.000 spookasielzoekers van Teeven | JDreport.com

Leave a Reply