Sommer voegt in de Volkskrant nog meer Onzin toe aan Zwartepietendebat

Vaste columnist van de Volkskrant Martin Sommer voegde afgelopen weekend in een artikel weer veel onzin toe aan een toch al oververhitte zwartepietendebat.

Sommer meent te moeten concluderen dat er geen sprake is van discriminatie in Nederland want hij ziet dat aan het aantal huwelijken dat allochtonen sluiten met autochtonen. Dat percentage is namelijk volgens Sommer zo hoog dat daaruit blijkt dat er geen sprake kan zijn van racisme. Of hij kan niet rekenen of hij belazert de boel of beide, maar het klopt in ieder geval van geen kant.

Sommer in de Volkskrant:

Trouwen
De moeilijkheid met deze denktrant is uiteraard dat je niet kunt aantonen wanneer Nederland níet racistisch zou zijn. En dat terwijl daarvoor een hard criterium bestaat, gehanteerd door een echte wetenschap: de demografie. Dat criterium luidt: trouwen mensen van verschillende herkomst en kleur met elkaar? De laatste CBS-cijfers leren dat een klein kwart van de allochtonen trouwt met een oorspronkelijke Nederlander. Dat is internationaal gezien hoog.

Ik heb de volgende tabel gemaakt van allerlei groepen allochtonen en hun trouwgedrag:

t1
Bron

De tabel is wat uitgebreid, maar het gaat vooral om het aantal gehuwden in 2013 en hoeveel daarvan met autochtonen. De tabel die Sommer laat zien in de link gaat over niet-westerse allochtonen (NWA) -dus niet van ‘de allochtonen’ wat hij schrijft- zoals blijkt uit de cijfers van tabel 1.  We zien dat 21% van de NWA trouwt met iemand die autochtoon is. Bij alle allochtonen -dus inclusief de westerse- is dat 36%.
In 2013 huwden er 122.200 mensen. Daarvan waren er dus 17.940 (15%) NWA en 12.640 (10%) westers. Er huwden dus 91.620 (75%) autochtonen. Als het nu volledig door elkaar geklutst zou zijn dan zou je verwachten dat 75% (13.450) van de NWA getrouwd zou zijn met een autochtoon. In werkelijkheid waren dat er dus 3.720, 21%. Volgens Sommer is dat dus internationaal hoog. Waar hij  dat vandaan haalt wordt duidelijk als hij in de volgende paragraaf (zie verderop) verwijst naar dit stuk van ene Adjiedj Bakas vorig jaar geplaatst op de website van De Dagelijkse Standaard.

Bakas schrijft:

Ook Amerikanen en andere Europeanen die Nederland recent racistisch noemden, zouden beter moeten weten. Vorig jaar betrof 1 op de 3 gesloten huwelijken in ons land een huwelijk tussen een blanke en gekleurde partner, en als je ook LAT-relaties en samenwonenden meetelt, is praktisch de helft van de nieuwere duurzame liefdesrelaties in ons land etnisch gemengd. Het feit dat de autochtone bevolking op zo’n grote schaal de liefde bedrijft met immigranten laat zien hoe open de Nederlandse samenleving is. Ter vergelijking: in de VS, waar veel kritiek op o.a. Zwarte Piet vandaan komt, is het aantal gemengde huwelijken minimaal: de etnische groepen leven langs elkaar heen in parallelle werelden. Zebrahuwelijken komen er veel minder voor, en dat geldt ook voor Frankrijk en Engeland. De open Nederlandse samenleving is een voorbeeld voor de wereld. Laten we wel wezen: een voordeel van de multiculturele samenleving is dat je op sekstoerisme in eigen land kunt, toch?

Een op de drie een gekleurd huwelijk? In tabel 2 zien we dat een op de drie allochtonen met een autochtoon trouwt, maar allochtoon is iedereen die tenminste één ouder heeft die buiten Nederland is geboren. Daar zijn dus nogal wat witte allochtonen bij. Zijn die allemaal gekleurd?  Wat een onzin. Maar het wordt nog gekker. Hij wil boven die 1/3 ook nog optellen iedereen die samenwoont of een latrelatie heeft. Dan komt hij op de helft. Wonen niet-westerse allochtonen ook niet onderling samen of hebben een latrelatie? Natuurlijk wel. Je kan dus niet een –verzonnen- aantal relaties buiten het huwelijk met autochtonen optellen bij de gehuwde autochtonen en dan het percentage nemen van het totaal aantal gehuwde allochtonen.

De formule zou dus moeten zijn:
(gehuwde allochtonen met autochtonen + samenwonende of latrelatie met autochtonen)/ (alle gehuwde allochtonen + alle latrelaties en samenwonende allochtonen)

Misschien komt je dan zelfs nog tot een lager aantal dan een derde. Vervolgens gaat hij voorbeelden noemen van landen waar het aantal ‘zebrahuwelijken’ veel lager zou zijn dan bij ons. Ja, als je zo creatief aan het rekenen bent als Bakas dan kan je alles bewijzen.
Ieder vergelijking is sowieso twijfelachtig omdat de samenstelling van de verschillende allochtone groepen in elk land sterk verschilt.
Daarnaast zijn er geen cijfers te vinden bij het CBS over lat- en samenwoonrelaties die door de verschillende groepen zijn aangegaan. Bakas steekt dus een natte vinger in de lucht.

Ik keer terug naar Sommer:

Trendwatcher Adjiedj Bakas, zelf gekleurd en naar eigen zeggen nog nooit voor Zwarte Piet uitgemaakt, meent dat het aantal ‘zebrahuwelijken’ nog hoger is, namelijk een op drie. En dan moet je er ook nog eens de LAT-relaties en samenwonenden bij optellen. Hij denkt dat Nederland het minst racistische land ter wereld is omdat praktisch de helft van de nieuwe liefdesrelaties etnisch gemengd is. Hij zou best eens gelijk kunnen hebben, aangezien allochtonen van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, niet meer in de CBS-statistieken terug te vinden zijn.

Het was simpel voor Sommer om te zien dat de een op drie van Bakas niet klopt want hij heeft zelf de CBS-tabel gevonden en aangepast (zie eerste citaat) en dat is dezelfde die ik ook gebruikt heb in tabel 1. Hij neemt vervolgens de zotte berekening over van Abbas van het verzonnen aantal lat- en samenwoonrelaties van allochtonen met autochtonen en Sommers sluit dan af met een zin waarvan ik me afvraag hoe iemand het voorelkaar krijgt om zoveel onzin in een zin te krijgen. Allereerst is iemand waarvan beide ouders in Nederland zijn geboren autochtoon en niet allochtoon. Als die persoon een x-aantal grootouders heeft die in het buitenland is geboren dan wordt zo iemand ook wel ‘derde generatie’ genoemd. Omdat zo iemand autochtoon is zit hij dus in de cijfers van de autochtonen in tabel 1. Het aantal ‘zebrahuwelijken’ –als je puur op de huidskleur afgaat- is dan dus juist lager. Precies het omgekeerde van wat Sommers beweert.

Nu wordt er heel veel onzin geroepen over de derde generatie -waarvan de PVV (net als Sommers blijkbaar) vindt dat het allochtonen zijn. Allereerst bestaat er geen officiële definitie. Hoeveel grootouders moet je dan hebben die in het buitenland zijn geboren? Eén, twee, drie, vier? Als het een is dan kan ik vol trots verklaren dat ik een allochtoon ben want ik heb één grootouder die in 1885 als tweejarige naar ons land kwam.

Het CBS heeft cijfers, maar alleen van niet-westers. Tabel twee laat die zien:

t2

Ik heb het jaar 2000 genomen omdat dat het oudste jaar is in de tabel en dit dan het maximale aantal 3e generatie niet-westers van 13 jaar en ouder in 2013 in ons land is. Het waren er maximaal 26.058 met tenminste een grootouder geboren in een niet-westers land.  Als je echter als criterium neemt van vier grootouders dan kom op slechts 3.477. Er zijn totaal ruim 1,5 miljoen NWA van 15 jaar of ouder. De derde generatie speelt dus geen enkele rol en is ook nog jong. De afgelopen jaren heb ik in allerlei varianten op hoge toon horen beweren dat er zoveel 3e generatie is. Geconfronteerd met de echte cijfers riep men dat dat niet kan. Toch is er een redelijke verklaring. Nederland is dol op allochtonen verzamelen. Een kind geboren in Nederland met maar één 1ste generatie ouder is 2e generatie en dan maakt het niet uit of de andere ouder nu 2de generatie is of zelfs autochtoon. Die mix is zelfs zo groot dat de groei van de 2e generatie NWA nu voor het grootste deel één ouder heeft die in Nederland is geboren.
Aangezien er tot begin deze eeuw veel migratiehuwelijk waren kreeg je veel 2e generatie, maar nauwelijks 3e generatie.
In ieder geval praat ook hier Sommer onzin want het aantal 3e generatie stelt niets voor. Dat had Sommer eventjes op kunnen zoeken voordat hij maar wat uit de losse pols op schrijft.

Conclusie:
Sommer gebruikt de statistiek om aan te tonen dat Nederland niet racistisch is. Dat doet Bakas ook bij DDS. Er klopt helemaal niets van en dat was toch echt niet moeilijk om te zien. Als je beweert dat 50% van de NWA verbintenissen  ‘zebrahuwelijken’ zijn, terwijl die in werkelijkheid nauwelijks de 20% halen, dan heb je of heel veel problemen met cijfers of je bedondert de boel. Omdat 75% van de gehuwden in 2013 autochtoon is zou je verwachten bij een gelijke verdeling dat 75% van de niet-westerse allochtonen gehuwd is met een autochtoon. Dat is dus slechts een op de vijf. Dat wijst juist op het tegendeel van wat beide heren beweren. Dat zal je mij echter niet horen zeggen. Marokkanen en Turken bijvoorbeeld zoeken hun partner dicht bij huis.

Je kan dus niets afleiden uit de cijfers die beide heren gebruiken.

De afgelopen jaren ben ik dit soort onzin vaker tegengekomen. De een schrijft onzin en dan komt de tweede die dat overneemt en vervolgens nog erger maakt. Zie bijvoorbeeld Thierry Baudet die de onzin van  Joost Niemöller omarmt.

Zie ook de discussie op de website Sargasso, waar dit artikel ook staat.

Edit: 17:07 De eerste quote van Sommer (niet ernstig) was niet goed terecht gekomen. Gecorrigeerd.

 

13 thoughts on “Sommer voegt in de Volkskrant nog meer Onzin toe aan Zwartepietendebat

 1. vandyke Post author

  Ik werd attent gemaakt op dit artikel van zondag bij de Dagelijkse Standaard. Die vinden de bevinden van Sommers briljant. Zo gaat dat nu eenmaal bij extreem-rechts. Onder de commentaren o.a. deze: “Martin Sommer levert hiermee weer een pareltje van gezond verstand inzicht en wijsheid.”

 2. Roland Bouman

  Flip, wat een uitstekend artikel. Dankjewel!

  Wat ik er nog aan zou willen toevoegen: als je over meerdere jaren kijkt, zie je dat het aantal allochtonen wat met een autochtoon huwt, langzaam maar zeker afneemt. In 2004 was het nog 26% niet-westerse allochtonen en 47% allochtonen totaal, om daarna elk opeenvolgende jaar langzaam te zakken naar respectievelijk 20.7% en 38.8% in 2013. Als je al conclusies wilt verbinden aan racisme en de aantallen “gemengde” huwlijken, dan is het opvallend dat noch Bakas, noch Sommer deze dalende trend niet noemen. Misschien hebben ze er niet naar gezocht, dat is natuurlijk mogelijk.

  Tot slot wil ik nog wel iets kwijt over dhr Bakas en zijn cijfermateriaal. Dit is een wat langgerekt verhaal, mijn exuses daarvoor.

  Begin juli 2014 liep ik tegen het DDS artikel van Bakas aan (http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/10/zet-trauma-om-in-trots). Vooral de uitstpraak:


  Vorig jaar betrof 1 op de 3 gesloten huwelijken in ons land een huwelijk tussen een blanke en gekleurde partner

  vond ik opvallend omdat je dit alleen kunt beweren als je min of meer systematisch de huidskleur van huwlijkspartners registreert.

  Ik heb dhr Bakas dus gevraagd naar zijn bronnen, met name over zijn getallen over gemengde huwelijken. (https://twitter.com/rolandbouman/status/486087689327083521) In eerste instantie gaf dhr Bakas aan dat hij niet (meer?) wist welke bronnen dit waren.

  Daarop heb ik ook de CBS cijfers erbij gepakt. Zoals verwacht houdt het CBS in ieder geval geen registratie bij van huidskleur van huwelijkspartners. Om toch een idee te krijgen heb ik net als van Dyke gekeken naar deze data:

  #1: totaal aantal huwelijkssluitingen, 2007 – 2012
  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37772ned&D1=0&D2=57-62&HDR=G1&STB=T&VW=T

  #2: huwelijken met allochtonen, 2007 – 2012
  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71888NED&D1=a&D2=0&D3=0-1,l&D4=0&D5=6-11&HDR=G4,G3,T&STB=G1,G2&VW=T

  2007: totaal 72485, allochtoon met autochtoon: 12350 (17%)
  2008: totaal 75438, allochtoon met autochtoon: 12850 (17%)
  2009: totaal 73477, allochtoon met autochtoon: 12510 (17%)
  2010: totaal 75399, allochtoon met autochtoon: 12660 (17%)
  2011: totaal 71572, allochtoon met autochtoon: 12220 (17%)
  2012: totaal 70315, allochtoon met autochtoon: 12040 (17%)

  Zoals te zien blijft dit cijfer al jarenlang stabiel op 17%, hetgeen toch een flink verschil is met de 33% gekleurd-blanke huwelijken die in Bakas’ artikel wordt genoemd. Deze indicator heeft natuurlijk zijn beperkingen, omdat niet alle autochtonen “blank” zijn, en niet alle allochtonen “gekleurd”.

  Eventueel zou er met de CBS gegevens onderscheid gemaakt kunnen worden tussen westerse en niet-westerse allochtonen, waarbij we dan zouden kunnen aannemen dat de niet-westerse allochtonen in meerderheid als “blank” gerekend zouden kunnen worden en de niet-westerse allochtonen als “gekleurd”. Natuurlijk zal dit het percentage alleen naar beneden kunnen bijstellen.

  Als je dat dan vervolgens narekent, blijkt dat dat percentage zo ongeveer rond de 5% zweeft.

  Al met al leken deze cijfers zo ver af te liggen van de door Bakas genoemde cijfers dat ik dhr Livestro van de DDS hierover heb geinformeerd. Hij heeft toen aangegeven dat ik hiervoor het Trendoffice Bakas (het bedrijf van dhr Bakas, die kennelijk de gegevens en onderzoek aanleveren op grond waarvan Bakas dit soort artikelen schrijft) moet aanschrijven omdat de DDS niet aan factchecks doet. Volgens Livestro ontbreken hiervoor de middelen.

  Ik heb dit inderdaad aan Trendoffice Bakas voorgelegd en ben toen te woord gestaan door Minne Buwalda, woordvoerder voor Bakas bij Trendoffice Bakas. Ik kreeg dit antwoord terug:


  Het DDS-artikel is gebaseerd op een 5-7 jaar eerder verschenen artikel van de heer Bakas. Er wordt binnen ons bureau gebruik gemaakt van verschillende freelance researchers die materiaal voor de heer Bakas aanleveren. Dit speelt allemaal te lang geleden om het grondig te kunnen checken. Ik vermoed dat het cijferverschil komt doordat de heer Bakas in zijn beschouwingen Indische Nederlanders meerekent, terwijl officiële onderzoeksinstanties dat niet doen, omdat zij formeel geen ‘allochtoon’ zijn, al zijn ze deels van ‘oosters bloed’. Sommige bronnen spreken van 500.000 Indo’s, zoals deze en anderen weer van 1 miljoen, zoals deze . Hoe het ook zij: Bakas’ stelling is en blijft dat allochtonen, inclusief Indo’s, generaties lang gemengd zijn getrouwd. “Zij” werden daardoor “wij” en hij meent dat dit een succesfactor van deze stille groep gekleurde Nederlanders is. Ook vertoont het straatbeeld in Amsterdam zichtbaar meer gemengde stelletjes en kinderen van gemengd bloed dan het straatbeeld in New York of Washington, maar zoiets valt nauwelijks met cijfers te staven. We laten het DDS-artikel aangepassen en danken u voor uw mail.

  En even later kreeg ik weer een antwoord terug:


  net contact gehad met Micheal van de Galien, de eindredacteur van De Dagelijkse Standaard. Zij reactie op mijn verzoek om rectificatie was deze:

  Dag Minne,

  Het probleem hiermee is dat het stuk al veel te oud is. Als je dat duidelijk wilt maken, moet je even een nieuw stuk schrijven, met die stats erin.

  Michael van der Galien
  Managing Editor De Dagelijkse Standaard

  Samenvattend kunnen we constateren
  1) Dat Bakas niet in staat is om bronnen voor zijn cijfermateriaal aan te leveren. De andere cijfers die hij in zijn artikel noemt, zijn nog niet eens aan bod gekomen.
  2) De DDS geen factchecks uitvoert. Het was hen bijvoorbeeld niet opgevallen dat de CBS cijfers zo enorm verschillen van de door Bakas genoemde cijfers
  3) De DDS om wat voor reden dan ook geen rectificatie kan of wil aanbrengen.

  Een ieder die weleens artikelen op de DDS leest, doet er goed aan zich dit voor ogen te houden, en in ieder geval zelf kritisch te blijven want uit dit geval blijkt toch wel duidelijk dat je die artikelen, te goeder trouw of niet- niet zondermeer kunt geloven.

 3. vandyke Post author

  Dank voor de reacties.
  Wat is DJANGO?

  @ Roland
  Het is inderdaad een lang verhaal geworden, maar toch nuttig
  Een enkele opmerking:
  Je noemt het percentage allochtonen dat in 2013 met een autochtoon huwde van 38,8% Dat was het cijfer uit 2012. Het moet zijn 35,8% (zie ook tabel 1).
  Ik denk dat het niet zoveel zegt welk % van het aantal huwelijken een gemengd huwelijk is, maar wel % van het aantal gemende huwelijken van het totaal aantal allochtonen dat huwt. Nog beter misschien het aantal van allochtonen.
  Het is niet verwonderlijk dat je zo’n reactie van DDS krijgt. Ik heb ook nog wel eens geprobeerd om een discussie te starten daar met een blogger. Zonder veel succes:
  http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/08/joost-niem%C3%B6ller-jokt-weer-over-de-migratie

 4. piterfries

  Er is bij VK een uiterst merkwaardige tegenstelling tussen opinieartikelen, en gepubliceerde reacties daarop.
  Een voor mij onverklaarbare spagaat.

 5. joost tibosch sr

  Racisme is als vele andere taboes zo taai dat je er rustig vanuit kunt gaan dat er i n Nederland nog steeds racisme zal bestaan. Mocht je er cijfers en statistieken bijhalen, dan hopelijk wel de goede. Wat mij irriteert is, dat dat natuurlijk nog steeds verminderend bestaande racisme over de rug van Zwarte Piet wordt uitgespeeld. Al decennialang zijn Sint en Piet in onze al halve eeuw multiculturele maatschappij de beste vrienden en -zeker in de tijd dat ze hier zijn- zijn ze al lang ingepast in ons, ondanks alle nog bestaande racisme, multicultureel Nederland. In de dagen dat ze hier zijn zie je bij intocht en verdere programma’alleen maar opgetogen gekleurde kindersnoetjes en en glimmend ongelovige gekleurde volwassenen. Dat sommigen nog steeds zitten met een zwart verleden is best begrijpelijk. Dat sommigen als Wilders nog zitten met een blank verleden en zelfs per wet willen regelen, dat Piet zwart en (allochtone) knecht moet blijven, is alleen maar triest. Hij is blijkbaar het koloniale grootse Nederlandse VOC-verleden nog niet ontgroeid! En Bosma etaleert met zijn in elkaar geknutselde Zwartepietenwet alleen maar zijn nog Zuid-Afrikaans apartheidsdenken.

 6. Donutz

  “Allereerst is iemand waarvan beide ouders in Nederland zijn geboren autochtoon en niet allochtoon. Als die persoon een x-aantal grootouders heeft die in het buitenland is geboren dan wordt zo iemand ook wel ‘derde generatie’ genoemd. Omdat zo iemand autochtoon is zit hij dus in de cijfers van de autochtonen in tabel 1. Het aantal ‘zebrahuwelijken’ –als je puur op de huidskleur afgaat- is dan dus juist lager. Precies het omgekeerde van wat Sommers beweert.”

  Ik denk dat Sommers probeerde te schrijven dat de 3de generatie (NW) allochtoon (beide ouders in NL geboren maar wel duidelijk met een kleurtje) als autochtoon wordt geteld en dat er dus veel meer mensen met een kleurtje wonen in Nederland dan je zou denken, en dat die ook huwen en samenwonen met “echte” autochtonen. Daarbij vergetend dat een flink deel 2de generatie natuurlijk gewoon van gemengd bloed zijn (autochtoon met een allochtoon, allochtoon 1ste met allochtoon 2de) en dat het aantal mensen dat “puur” buitenlands is kleiner is dan je zou denken als je naar de ” allochtonen” cijfers kijkt.

  De redenatie dat er ook ongehuwde relaties zijn en dat er dus eigenlijk nog meer gemengde relaties zijn klopt, maar alleen in absolute aantallen. Maar zo zijn er ook meer autochtoon-autochtoon relaties die ongehuwd zijn. Verhoudingsgewijs valt er niets met zekerheid over te zeggen, kan het daardoor heel goed juist veel lager uitvallen zodat er minder gemende relaties zijn dan dat blijkt uit de huwelijksstatistiek.

  Er vallen dus geen harde conclusies te trekken over hoe gemengd wij zijn, nog afgezien van wanneer je iemand als een persoon met een kleurtje moet beschouwen (de hele definitie van allochtonen en 1ste/2de generatie is best krom…). Om hier wat over te zeggen zou je van iedereen de stamboom moeten opvragen tot 2-3 generaties terug, bepalen wanneer je Nederlands/gemengd/allochtoon bent en moeten vragen aan iedere inwoner of ze een relatie hebben (officieel of niet) en zo ja met wie zodat je die stamboom er bij kunt pakken. Anders valt er vrij weinig zinnigs of nauwkeurigs te zeggen over hoe het zit met etnisch gemende relaties.

  Pluspuntje is dan misschien weer wel dat de heren hun stukjes niet schreven om een tsunami van allochtoonbloed aan te tonen waardoor de “echte Nederlander” verdwijnt (voor zover die er is als je de dwaze beelden en definities van rassentheorieën er op na zou houden).

  En zelfs als je zou weten hoeveel we mengen, dan kun je nog steeds racist zijn. Als Een persoon met roots uit werelddeel A en B samen een relatie hebben kunnen ze ook een hekel of afschuw hebben jegens mensen uit werelddeel C… Dus zelfs al zou 25-50% gemend zijn dan kan de maatschappij nog steeds racistisch zijn. Naar mijn mening valt dat best wel mee, maar elk incident is er 1 teveel.

 7. Donutz

  Kort gezegt: Sommers heeft een indruk die hij heeft (veel gemende stellen) als uitgangspunt genomen. De CBS tabellen daarbij niet helemaal goed bekeken en daarna nog uit de losse pols de conclusie getrokken dat naast gemende huwelijke er nog meer mensen zijn die gemengde relaties hebben om zo vlot tot de conclusie te komen dat er bizar veel gemengd wordt. Dat zou ik zelf prima of prachtig vinden maar als je even nadenkt moet je toch denken “30-50% gemengd? Kan niet kloppen, dat zie ik niet in het straatbeeld terug tenzij we massaal met onze ooster en zuider buren van bil gaan (het primitieve, uiterst onnauwkeurige buitenlanders-radar die sommige mensen bezitten door op het oog te zien of iemand puur Nederlands is of niet).”

  En DDS, tja, fact checken doen ze niet. Zie de stukjes van Niemoller en Rodenburg… Maar de echte media en journalistiek verzaakt zijn plicht op dat gebied ook consequent.

 8. Arjan Fernhout

  Beste Flip, Django is een film van de Italiaans-Amerikaanse Quentin Tarantino. De film speelt zich af in VS de jaren 1858/59, twee jaar voor de burgeroorlog uitbrak. Het duo Christoph Waltz/Jamie Foxx spelen in Django voor sinterklaas en zwarte piet voor volwassenen. (‘you silver-tongued devil, you’ & ‘The kid is a narural’). Zo goed?

 9. vandyke Post author

  @Paul Dank voor je reactie en sorry voor late reactie van mijn kant.

  Wat wordt bedoelt met een op drie van de huwelijken is een zebrahuwelijk? Ik heb eigenlijk automatisch aangenomen dat het 1 op de 3 allochtone huwelijken is. Dat heeft er mee te maken denk ik dat ik de cijfers al ongeveer kende. Je hebt echter gelijk want het staat er niet. Als je het letterlijk neemt -en waarom zouden wij het niet doen- dan is het cijfer in werkelijkheid 1 op 6 in 2013 en als je alleen de autochtonen van de nwa zou nemen dan is het 1 op 16

 10. Piet van den Hoeck

  Er is een tijd geweest dat ik vertrouwen had in tabellen en grafieken als ze van gerenommeerde instanties kwamen. Die tijd is voorbij sinds er op grote schaal gefraudeerd wordt op allerlei gebied.
  Dus wat ze nu allemaal met zogenaamde absolute getalletjes wilen aantonen om hun gelijk te halen snap ik niet. En dan? Verandert dat daadwerkelijk iets? Ik geloof er geen ene moer van.
  We worden besodemieterd over het klimaat, de banken, criminaliteit, voedsel, MH17, NZA en ga zo nog maar een eindje door. Extreem-rechts? Extreem-links? Knuffelaars van de zieligheidsindustrie?
  Kijk eens naar de NL regering, Ze verdienen goud geld aan alle oorlogen en zogenaamde immigranten, daar gaat het om. Ze hebben schijt aan alles en iedereen, of ze nou links of rechts of confessioneel of Maoisten zijn, het is een pot nat. Bestaan er nog taboes? Nee, het bestaat die lamlul Samsom zelfs om zijn eigen kind weer eens in de schijnwerpers als afleidingmanoevre te zetten uit eigenbelang. Dat nare mens met haar moestuintje praat niets anders dan door haar poepert en als ik die Spekmans zie denk ik aan iemand die op zijn fiets op activistische wijze bakstenen door de ruiten van de Wiarda stichting gooit.
  En dan hebben we ook nog die rekenwonders van de SP die miljonairs willen pesten door ze meer belastingen te laten betalen. Ze hebben niet eens in de gaten dat die lui al een hoop belasting betalen en dat, als ze er niet waren, de minder bedeelden de rekening helemaal niet meer zouden kunnen betalen. Ondertussen laten de mensen zich opfokken door een of andere bolletjesslikker die goede banden heeft met die criminelen op het departement van Justitie om een verhitte Zwarte Pieten discussie voor de 32345 keer op gang te houden. Ze hebben niet in de gaten dat de EU bestuurd gaat worden door een zware alcoholist. We worden stilletjes allemaal meer en meer schatplichtig aan het Kremlin in Brussel en er gebeurt niets. We pikken het allemaal. Want cijfertjes en tabelletjes… ja ja die zijn heel belangrijk.

 11. vandyke Post author

  Ja Piet van Hoeck, dit is nu de derde reactie in een uur tijd en u reageert niet op het artikel -nog in de andere , maar heeft blijkbaar behoorlijk last van uw darmen.

 12. Piet van den Hoeck

  Nou nee, niet direct van mijn darmen hoor.
  Wel van de woorden ” Etnische zuiveringen” gebezigd tegen een Antilliaan die het wilde openemen voor Nederland. En van gespuis dat met sharia vlaggen gaat lopen en van wegkijkende regenten. En van zogenaamde vluchtelingen die een cruiseschip willen gijzelen nadat ze gered worden of bootjesvolk dat een vreemdelingen centrum in puin slaat en voedsel te min vindt. En gajes dat vrachtwagenchauffeurs aan de grens molesteert voor een gratis overtocht naar Engeland. Allemaal mensen die veel geld kunnen betalen om naar Europa te komen en taxichauffeurs in Milaan besodemieteren. En ik ben niet de enige die daar genoeg van heeft. We hebben hier al gezeik genoeg. Dat uitschot kunnen we missen als kiespijn.
  Euopa = grenzen dicht. Gewoon omdat het noodzakelijk is uit zelfverdediging.

Leave a Reply