Asielcijfers t/m september 2014

Vandaag is het CBS gekomen met de asielcijfers van de maand september. Na de sterke toename in april, mei van dit jaar (Eritreeërs) nam het aantal aanvragen af in de volgende maanden naar rond de 2.000, maar in de afgelopen maand september is het aantal asielzoekers weer flink gestegen naar 2.910.
Voor het grootste deel komt dat door toename van het aantal Syriërs. Het aantal Eritreeërs blijft laag.

In dit stuk de cijfers op een rijtje.
08:30 toevoeging Afrika.
17-10 Toegevoegd tabel herkomstlanden

Allereerst de asielzoekers dat naar ons land is gekomen de afgelopen 12 maanden.

f1

Tot april van dit jaar schommelde het aantal aanvragen tussen de 1.300 en 1.700 en toen kwamen in april mei ineens Eritreeërs, waarover ik o.a. hier uitvoerig heb geschreven.
In juni halveerde het aantal asielzoekers door het ineens weer wegvallen van het aantal Eritreeërs. Ook het aantal overig daalde wat, maar het aantal Syriërs steeg van 685 naar 895.
Er was enige toename in juli en augustus door overig en Syriërs, maar in augustus nam het extra toe in de eerste plaats door toename van de Syriërs, maar ook door overig (ik zal nog een update maken met wat meer info over overig). Syriërs maakte in september bijna 60% van de aanvragers uit.

Ik heb ook nog een grafiek gemaakt met cijfers over het aantal asielzoekers per jaar voorafgaande aan de afgelopen 12 maanden.

f2

Van oktober 2012 t/m september 2013 kwamen er 12.865 asielzoekers naar ons land. Een jaar later waren dat er 23.838.

Als dit zo blijft dan komen we op een 30.000 asielzoekers dit jaar uit. In ieder geval minder dan de 65.000 waar Teeven in mei nog vanuit ging.

De cijfers zijn t/m maart 2014 inclusief nareis (familieleden asielzoekers) en daarna zonder. Dit geeft een vertekening. Ik zal daar nog aandacht aan besteden.

Bron CBS: Asielverzoeken; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Dit artikel zal nog geupdate worden met nadere analyse groep overig, nareis en met cijfers asielzoekers uit Afrika.

Toevoeging 8:30 Afrika

Speciaal een update met cijfers Afrika i.v.m. een artikel van Frits Bolkestein waarover ik hier al schreef. Zie daarover ook deze discussie.

f3

Ik kan kort zijn. Buiten de piek in april en mei van Eritreeërs stelt het aantal asielzoekers uit die landen niet al te veel voor. Totaal het afgelopen jaar  7.290 asielzoekers waarvan  23% (1.705) Somaliërs en 57% (4.155) Eritreeërs. Overig 20% (1.430).

Toevoeging: 17-10-14 herkomstlanden asiel:

De grootste asiellanden zijn al ter sprake gekomen. Tabel 1 geeft de top 15 alle herkomstlanden die in de tabel voorkomen.

t1

De top 3 wordt aangevoerd door de bekende probleemlanden Syrië, Eritrea en Somalië. Samen maken ze ruim 60% uit van de aanvragen. Zonder die drie landen zou het aantal asielzoekers minder dan 10.000 bedragen. Interessant is te zien wie niet in de top15 staan: alle Noord-Afrikaanse landen. Ook toen de moslimbroederschap in Egypte regeerde kwamen er nauwelijks asielzoekers naar Nederland. Ook uit Libië kwamen en komt er maar een handjevol deze kant op.

 

 

Leave a Reply