Huwelijksmigratie veel lager dan altijd gedacht

De huwelijksmigratie naar Nederland -inclusief zij die gaan samenwonen- is veel geringer dan altijd gesuggereerd, geroepen en gedacht blijkt uit een rapport van het  SCP dat vandaag is gepubliceerd. Jaarlijks zijn het 8.000 ‘importbruiden’ (M/V) en daar zitten bijvoorbeeld ook Duitsers bij.

Dit artikel zal ik in de loop van de dag nog updaten.
Inmiddels 3 updates

Het SCP -o.g.v. cijfers van het CBS- komt op een totaal aantal van 8.000 huwelijksmigranten per jaar, waarbij ook nog de nodige kanttekeningen moeten worden geplaatst:

-Het SCP presenteert de totaal cijfers over vijf jaar. Wedje maken dat dat precies zo wordt overgenomen en dat al snel mensen zullen denken dat het er 40.000 per jaar zijn? Waarom niet een gemiddelde per jaar?
– Er zitten ook een aantal EU-onderdanen banen waarvan de grootste groep Duitsers zijn. Het SCP heeft echter de EU-onderdanen er niet uitgehaald en dat is jammer. Hoeveel van de 8.000 EU-onderdaan is dus niet duidelijk want EU-onderdanen hebben geen verblijfsvergunning nodig. Alle anderen wel.
-Er zitten in de cijfers ook westerse huwelijksmigranten van buiten de EU. Waarom niet gesplitst? Politiek relevant om westers en niet-westers te onderscheiden.

Al meer dan vier jaar geleden schreef ik (samen met Johanna Nouri) twee blogs met de veelzeggende titel 10.000 importbruiden zoek.
In die artikelen maakten wij duidelijk dat het aantal ‘importbruiden’ veel geringer was dan geroepen. In het eerste deel hebben we uitvoerig bericht over wat er in die tijd werd geschreven met als hoogtepunt de toenmalige Minister van Integratie Van der Laan die bij Pauw en Witteman ongeveer zat te huilen omdat er 15.000 ‘importbruiden’ per jaar naar ons land zouden komen. Dit rapport maakt opnieuw duidelijk dat dat onzin was. Het was en is echter kenmerkend voor de Nederlandse pers (en politiek) dat dat niet is opgepikt.
Wat wij toen al concludeerde wordt in dit rapport bevestigd: 30% van de referenten -dat zijn de partners in Nederland- is autochtoon.

Wordt vervolgd.

1ste update:
Het nieuwe rapport in de pers.
De NRC schrijft er al over, maar noemt helemaal geen aantallen. Ook Elsevier noemt in een artikel geen cijfers. De Volkskrant schrijft er ook over, maar maakt een knappe blunder: In de vier jaar voorafgaand aan 2011 ging het om 40 duizend mensen. De VK interpreteert 2007 – 2011 als 2007 t/m 2010. Vier jaar dus. Het moet echter zijn 2007 t/m 2011 en dat is vijf jaar Allereerst wordt meestal een vijfjaarsperiode genomen, als er data is en dat is er, maar je kan het ook zien aan het figuur op bladzijde 69 waar de periode 2001-2012 is en 2012 wel degelijk meetelt in de grafiek.

2de update:
Even wat vorige berichten van de Volkskrant. Dit interessante artikel van Dick Mantel van drie jaar geleden laat mooi zien dat ‘in de zuil trouwen’  van Turken en Marokkanen niets nieuws is. In dit nieuwsbericht  van vier jaar geleden schrijft de VK dat het aantal migratiehuwelijken nog maar 9% van 30.000 bedroeg. Eerder dat jaar had je dus de huilende Van der Laan met zijn 15.000. Het lijkt net alsof het nooit gezegd is.
De Telegraaf citeerde dezelfde Van der Laan in een artikel van juni 2009:

De voortdurende instroom van laagopgeleide huwelijkspartners uit Marokko is een ondraaglijke last voor de Nederlandse samenleving. Ondanks alle energie en geld die we steken in inburgering, blijft het dweilen met de kraan open, zolang er telkens nieuwe kansarmen binnenkomen.

Dat stelt minister Van der Laan (Integratie) in een interview met De Telegraaf. ‘Het gaat onze spankracht te boven’, concludeert de opvolger van Ella Vogelaar na zes maanden ministerschap.

Ook dit is allemaal vergeten. Het SCP laat nu cijfers zien dat het in de vijf jaar van 2007 t/m 2011 totaal 3.800 uit Marokko zijn geweest oftewel 760 per jaar.

Het meest verbijsterende vind ik dat je maar wat aan kunt roepen in dit land. De volgende dag is men het toch al weer vergeten, als het niet dezelfde avond is. Niemand van de pers en politiek die zich eens verdiept heeft in de cijfers. Het lijkt wel een complot, maar daar geloof ik niet in. Het heeft me de afgelopen jaren wel flink cynisch gemaakt, want  onzin is schering en inslag zoals ik in vele artikelen over allerlei migratie onderwerpen wel heb aangetoond. De berichtgeving van vandaag is tot nu toe niet anders. Het lijkt of het verleden niet bestaat.
Een populaire kop in de nieuwsmedia is: Minder huwelijksmigratie bij Turken en Marokkanen. Dat is toch zeer opmerkelijk omdat het aantal migratiehuwelijken tien jaar geleden al scherp is gedaald en dat is ook in 2013 het geval.

Update 3 17:00
Nieuwsuur besteedt ook aandacht aan de huwelijksmigratie onder de kop Nederlandse man zoekt liefde in buitenland. Leuke kop die zeker de aandacht trekt. Voorts in de tekst ‘….de groep autochtone Nederlanders die met een partner uit het buitenland trouwt (wordt) steeds groter.’

Steeds meer? We hebben gezien dat er 8.000 huwelijksmigranten waren waarvan in 30% van de gevallen een autochtoon referent is. Dat betekent 2.400 relaties. Het CBS heeft wel cijfers over allochtonen die een relatie aangaan met een autochtoon, maar daarvan wordt niet aangegeven of het een migratiehuwelijk is. Opmerkelijk is wel dat er sprake is van een daling naar een kleine 11.000 en dat terwijl het cijfer constant boven de 12.000 is geweest.

Als we uitgaan dat 70% van die 2.400 een autochtone man is dan hebben we het over 1.700 mannen. Er zijn een 72.000 mannen getrouwd of een partnerschap aangegaan. Daarvan zijn er bijna 15.000 allochtoon . Blijft over 57.000 autochtone mannen die met een autochtoon een relatie zijn aangegaan.  Dan is 1.700 op die 57.000 3%.

Ook als je vanuit de allochtone vrouw kijkt (waarvan je dus niet in de tabel kan zien of zij ‘geïmporteerd’ is of niet) dan zie je een afname van het totaal aantal dat met een autochtoon een relatie aangaat.

Ik heb flink gezocht maar heb nergens in het rapport kunnen vinden dat er sprake is van een toename. Voorts vind ik 3% van de mannen die een partner uit het buitenland halen niet veel. Let wel: het kan dus ook een Belgische, Duitse etc. (m/v) zijn

Verschil met de tabellen CBS en SCP is dat in de cijfers van SCP ook partnerregistratie zit, maar ik kan me niet voorstellen dat het veel verschil maakt.

Heeft Nieuwsuur het SCP wel goed begrepen? Ik heb een mail naar Nieuwsuur gestuurd.

30-10 11:00 Geen enkele reactie van Nieuwsuur mogen ontvangen. Ik heb nog gezocht of iemand ergens nog op internet geschreven heeft over bijvoorbeeld de 15.000 importbruiden van Van der Laan, maar dat is niet het geval.

 

2 thoughts on “Huwelijksmigratie veel lager dan altijd gedacht

  1. joost tibosch sr

    Gelukkig heeft ook Goslinga in Trouw jouw gegevens tot zich door laten dringen, zeker nu de oude VVD-er Bolkestein weer eens als Donar dreigt met zijn befaamde bliksemstralen van alle mogelijke dreigende buitenlandse tsunami’s alsof in de huidige nederlandse kleuterachtige “angstpsychose” voor alles en iedereen, niet zgn autochtoon, te vrezen zou zijn!

  2. Donutz

    De fout op VK staat er na ruim een dag nog steeds…. jammer. Dat de daling van T&M al ingezet was vóór de aangescherpte eisen komt ook niet helder uit d verf bij VK of de meeste andere media. Nieuwsuur laat weleens kekke grafiekjes zien maar ook hier niets…

    Ander missertje bij het VK is dat bij de “immigratie eisen” niet vermeld wordt dat de referent naast minimaal 100% minimumloon ook een duurzaam inkomen moet hebben van teminste 365 dagen (en geen dag minder) op het moment dat de IND de aanvraag ontvangt en in haar systeem zet. Daar lopen ook mensen op vast omdat hun aanvraag net te laat binnen is bij de IND of hun cotract net te vroeg in gaat, een contract dat nog 360 dagen loopt is niet duurzaam en zal een afwijzing betekenen. Ze willen bij de IND dus een soort garantie dat je in prinipipe nog 12x bijna 1500 euro bruto per maand vangt.

Leave a Reply