Migratieonzin van Bolkestein

 

Frits Bolkestein mag ook schrijven op de nieuwe website Jalta. Hij mocht zelfs vandaag de aftrap verrichten. In een artikel getiteld ‘De volgende 35 jaar massaimmigratie’, voorspelt hij ons heel veel rampspoed. ‘Ze komen er aan’, kan je het samenvatten. En met ze bedoelt hij de Afrikanen. Tijd voor een factcheck.

Bolkestein schrijft:

Tussen de jaren 2000 en 2100 daalt het Europese deel van de wereld-bevolking van 12 tot 6%; dat van Afrika stijgt van 13 tot 25%. Tussen 2000 en 2050 zal de bevolking van Afrika naar verwachting meer dan verdubbelen, van 800 miljoen tot 1,8 miljard.
(…)
Stel dat de immigratie aanhoudt op het huidige peil voor de langere termijn, voor de komende 35 jaar bijvoorbeeld, tot 2050. Welke gevolgen zal dat voor Nederland hebben ? Is er in Den Haag iemand die zich daarmee bezighoudt ?

We pakken de nieuwste cijfers van het CBS erbij
f1
Bron: CBS

De immigratie bedroeg over het jaar september 2013 t/m augustus 2014 12.800 en de emigratie van 1ste generatie allochtonen uit Afrika  was 8.400. De netto-immigratie bedroeg dus 4.400. Is dat het nu?
Let wel dit zijn cijfers van heel Afrika dus inclusief de ‘zo gevreesde Marokkanen’.

OK, we hebben inderdaad een aantal Eritreeërs gehad eind april en begin mei dit jaar. Die staan nog niet als immigrant genoteerd. Daarom de asielaanvragen van het afgelopen jaar:

f2

Bron CBS

Het waren er 7.700 waarvan bijna de helft in april en mei van dit jaar. Sindsdien is het sterk gedaald en in augustus waren het er nog 190. Is dit nu de rampspoed? Het toont aan dat je in ieder geval niet moet kijken naar de ontwikkeling van een paar weken.

Bolkestein is ook degene van de uitspraak gedaan in 2005 in Buitenhof dat binnen 10 jaar Amsterdam voor meer dan de helft moslim zou zijn (video na 1:53).
Begin deze maand
nog kwam het CBS met cijfers  waaruit blijkt dat slechts een 11% van de volwassen bevolking in Amsterdam moslim is. Een hele goede voorspeller die Bolkestein. Zie ook dit artikel over de massa-immigratie uit moslimlanden.

Hoe was de ontwikkeling van het aantal Afrikanen de afgelopen jaren?
f3

Bron: CBS

Gemiddeld 1.300 per jaar was de toename van de 1ste generatie Afrikanen de afgelopen 10 jaar. Inclusief de Marokkanen!
En vanuit Noord-Afrika? Al jaren wordt voorspeld een tsunami uit Afrika. Ik heb daar vier jaar geleden al een artikel over geschreven. En zie ook  hier en hier.

Onheilsprofeten als Bolkestein hebben we al genoeg in dit land. Bolkestein beroept zich in zijn verhaal op andere commentatoren. Dat is inderdaad het probleem: wij hebben in Nederland veel te veel commentatoren die elkaar veel te veel napraten en zelf maar weinig onderzoek doen.

En dan moet je ook nog betalen voor deel II. Niet dus.

Toevoeging 14-10
Figuur 2 heb ik nog wat duidelijker gemaakt:
f4
80% van alle asielzoekers uit Afrika van september 2013 t/m augustus 2014 kwamen uit Somalië en Eritrea. Dat zijn twee landen waar echt wel wat mee aan de hand is. Slechts 1.450 kwamen uit een ander land. Het willen emigreren en geld daarvoor hebben is niet voldoende. Je moet ook echt een vluchtverhaal hebben. Overigens hebben de Somalische aantallen voor het grootste deel te maken met verblijfsvergunningen die alsnog zijn verstrekt aan kinderen van asielzoekers (zgn. nareis) die al veel langer geleden naar ons land kwamen, waarmee een scheve situatie werd rechtgezet (artikel). Het aantal nieuwe asielgevallen uit Somalië is nog maar zeer gering.

Ook nog even een plaatje van de migratie uit Noord-Afrika

f5

Bron: CBS

De afgelopen 5 jaar schommelt de netto-immigratie (migratiesaldo) rond de 1.000 en daar lijkt in de voorlopige cijfers van het CBS van dit jaar t/m augustus heel weinig verandering in te zijn gekomen.

Toevoeging 24-10-2014 In dit prima artikel van Asha ten Broeke wordt ook de kachel aangemaakt met Sommers die dezelfde onzin beweerde.

3 thoughts on “Migratieonzin van Bolkestein

 1. Donutz

  Weer een mooi stukje. bedankt! 🙂

  Tja, wat moet je nu zeggen? Bolkestein zal ook wel peilen met een vinger in de lucht…
  Al zou je toch hopen dat hij zich achter de oren heeft gekrabt toen hij zijn moslim tsunami in 020 niet bewaarheid zag, of heeft hij alleen de krantenkop gelezen en toen genoegzaam “zie je wel” de krant op zij hebben gelegd?

  Een paar mensen die naar andere verwijzen in hun stukjes zou niet persé erg hoeven te zijn, als wat bekende figuren of media bijvoorbeeld dit blog zouden citeren dan zou dat nog zo slecht niet zijn.

 2. Piet van den Hoeck

  Migratie onzin of niet, er zijn er nu toch wel genoeg he. Wat moeten we met al die mensen hier?
  Ze kunnen beter opgevangen worden in de eigen regio.
  En respect is geen eenrichtingsverkeer. We zijn ondertussen allemaal moslim en zwarte piet discussie moe. Moeten wij onze cultuur blijven verdedigen ofzo? Als ze zich niet als gasten wensen te gedragen moeten ze maar gewoon weggaan. Liever nog wegblijven. En met Syriers haal je het paard van Troje binnen, ze gaan echt niet meer terug. Ze krijgen een plaats op een vakantiepark. Vind je het gek dat ze niet meer weggaan? Wat heeft NL eigenlijk te zoeken in het Midden Oosten? Moeten we weer heel de wereld redden? En wat mij betreft laten we die tropische eilandjes ook maar voor wat ze zijn.
  De Nederlanse belastingbetaler wordt doodziek van het betalen voor de zieligheidsindustrie.

 3. vandyke Post author

  @Piet van der Hoeck Dank u voor uw reactie

  Hoe weet u dat ze beter in de regio kunnen worden opgevangen? Hoeveel worden er eigenlijk in de regio al opgevangen? En hoeveel in de ‘onze’.
  En wie is dat wij???
  U bent slecht op de hoogte want die ‘vakantieparken’ zijn er alleen voor tijdens de asielprocedure.
  De Nederlandse belastingbetaler dat ben ik ook. Waarom praat u uit mijn naam? Met welke autorisatie praat u überhaupt uit naam van anderen?

  Is de moslimdiscussie de schuld van asielzoeker? En de Zwarte Piet discussie?
  In ieder geval moet ik constateren dat u wel op mijn artikel reageert maar dat u inhoudelijk er niets tegenin hebt te brengen, maar u wordt wel doodziek van de discussie. Tja.

Leave a Reply