Netto-emigratie 2e generatie niet-westers nu groter dan die van autochtonen

Afgelopen jaar vertrokken er netto meer tweede generatie niet-westerse allochtonen uit ons land dan autochtonen en dat is voor het eerst.  Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het CBS. 

Deel 2 staat hier en gaat over de netto-immigratie van herkomstgroepen, continenten, landen en generaties.

Netto-emigratie is emigratie – immigratie. Gemiddeld komt iets meer dan de helft van de autochtone emigranten weer terug naar ons land. Dat is inclusief een kleine 2.000 in het buitenland geboren autochtonen die emigreerden naar ons land.
Figuur 1 laat zien de netto-emigratie van autochtonen en westerse en niet-westerse allochtonen.

f1_2

De netto-emigratie van autochtonen was in 2013 6.402 en die van de 2e generatie niet-westers 6.569. Ietsjes meer, maar toch opmerkelijk want de groep niet-westerse 2e generatie allochtonen is veel kleiner dan die van de autochtonen.
In de grafiek zie je een duidelijke afname van de netto-emigratie vanaf 2008. Dat lijkt veroorzaakt te zijn door de crisis en de daling van de  huizenprijzen waardoor er zelfs een negatief vermogen is ontstaan en emigreren -voorlopig- geen optie is.
Gemiddeld emigreerden er netto 13.000 autochtonen en van de 2e generatie 6.000 niet-westers en 3.000 westers.

De autochtone bevolkingsgroep is natuurlijk veel groter dan de twee allochtone tweede generatie groepen. Daarom heb ik ook het aantal netto emigranten berekend per 10.000 inwoners van de verschillende bevolkingsgroepen en die ziet u in figuur 2.

f2_1

In 2013 emigreerde er netto vijf autochtonen op de 10.000. Dat is een half promiel. Bijzonder weinig dus. De niet-westerse 2e generatie had er met 75 15x zoveel en de westerse had er 34. Het gemiddelde over die tien jaar is voor autochtonen 10 per 10.000, zoals we in de laatste kolom kunnen zien, oftewel 0,1% per jaar en voor niet-westers 80 (0,8%).
Als je er van uitgaat dat die 0,1% van autochtonen ook in de toekomst zal gaan gelden en als je aanneemt een gemiddelde leeftijd van 80 jaar, dan zal zo’n 8% van de autochtonen die nu ter wereld komen als inwoner van een ander land komen te overlijden.

Het is onjuist om dezelfde berekening te maken voor niet-westers. In de eerste plaats doordat er deze eeuw het aantal (jonge) mensen dat immigreert en vervolgens binnen korte tijd weer emigreert flink groter is geworden -uiteraard nemen ze dan hun eventuele (2e generatie) kinderen mee. Maar ook omdat de groep zeer jong is met in verhouding veel mensen in de favoriete emigratieleeftijd van 20-35 jaar. Uiteraard zullen er ook andere factoren een rol spelen, zoals het niet thuis voelen en werkloosheid.

De tweede generatie westers heeft veel minder emigranten dan niet-westers en dat komt voornamelijk doordat hun ouders -één ouder geboren in het buitenland is genoeg om tweede generatie te zijn-  vaak al lang geleden immigreerden. Neem bijvoorbeeld onze koning wiens vader halverwege de jaren zestig immigreerde, maar ook Frits Bolkestein is tweede generatie net als Geert Wilders. Nu niet direct jonkies.

Het ligt in de verwachting dat niet-westers veel meer op westers zal gaan lijken, doordat ook die groep zal vergrijzen, Er zal minder 2e generatie geboren worden omdat er minder migratiehuwelijken zijn. In plaats daarvan zal de derde generatie meer gaan groeien. Het zijn ontwikkelingen die nu al zichtbaar zijn.

Bron CBS:
Bevolkingsontwikkeling; herkomstgroepering en generatie

Zie ook dit artikel over het van A tot Z verzonnen verhaal in de Telegraaf.

Wordt vervolgd met o.a. migratie Afrika en eventuele verzoeknummers.

1 thought on “Netto-emigratie 2e generatie niet-westers nu groter dan die van autochtonen

  1. Pingback: Migratie 2013: Polen aan kop. Turken sluiten de rij - Sargasso

Leave a Reply