Hoeveel immigranten telt de EU?

Al enige jaren is er flink gedoe over het ‘enorme aantal buitenlanders’ die er in de EU-landen (komen) wonen, maar hoeveel mensen geboren in het buitenland wonen er in een EU-land nu echt?. Ik geef cijfers uitgesplitst naar andere EU-landen en van buiten de EU.

Geboorteland is een heel duidelijk begrip en heeft niets  met nationaliteit te maken. Ook niet met autochtoon/allochtoon. Je bent immers autochtoon als je beide ouders in Nederland zijn geboren (en als je geen autochtoon bent dan ben je allochtoon). Je kan dus in het buitenland zijn geboren en toch autochtoon zijn. Ik kom daar in paragraaf 4 nog op terug.

Naast de EU-landen heb ik ook Noorwegen en Zwitserland meegenomen. Beide zijn geen EU-land, maar door verdragen lijkt het er wel heel veel op: naast vrije handel kan je als EU-onderdaan ook zonder vergunning wonen en weken in Noorwegen en Zwitserland (andersom natuurlijk ook), maken ze beide deel uit van Schengen en doen ze mee met het EU-systeem van vluchtelingen. Alle reden dus om ze mee te nemen en ik heb dan ook over de EU+.
Meenemen in de vergelijking betekent niet dat ik immigranten uit die twee landen meetel als EU-immigranten. Ze vallen onder de groep buiten de EU: de derdelanden.

In de volgende tabellen geef ik de volgende cijfers: Bevolking van een land, hoeveel buitenlanders en hoeveel daarvan EU en niet-EU. Alles met percentages.
De tabellen lijken sterk op elkaar, maar de sortering is telkens anders. Ook de berekening van de percentages verschilt soms.

1. Totaal aantal immigranten.
Tabel 1 heb ik gesorteerd naar het totaal aantal immigranten onder de bevolking.
Ik leg de tabel uit door te beginnen met numero uno Luxemburg: 537.000 inwoners telt het land en dat is 0,1% van de totale EU+ bevolking. Luxemburg dankt zijn koppositie omdat het maar liefst 227.000 immigranten binnen zijn gelederen telt, ofwel meer dan 42% van de bevolking. Nu wist ik dat zij al jaren veel Portugese immigranten telt, maar dat Luxemburg zo internationaal is had ik niet verwacht. Driekwart (173.000) daarvan komt uit de EU en 54.000 is geboren buiten de EU.

f1_1

Dan kijken we naar de EU dan zien iets meer dan een half miljard EU-onderdanen en dat is 97,5% van de bevolking als je Noorwegen en Zwitserland ook meetelt. Iets meer dan 50 miljoen zijn niet in de EU-landen geboren waar ze in wonen  (10,1% van de bevolking). Daarvan zijn er 17 miljoen (1/3) in een ander EU-land geboren en 33,5 miljoen zijn zogenaamde derdelanders: van buiten de EU.

Wat ook enorm opvalt is de hoge positie van Zwitserland: Een kwart van de bevolking is in het buitenland geboren en daarvan komt 60% uit de EU.

Nederland staat ongeveer in het midden, iets boven het EU-gemiddelde. Van de bijna 2 miljoen immigranten is een kwart in een ander EU-land geboren en bijna 1,5 miljoen daarbuiten.

Als je de hele plaatje ziet van de EU+ dan zie je West- en Noord-Europa boven het gemiddelde staan m.u.v. Denemarken en Finland. De Zuid-Europese landen staan meer in het midden en de Oost-Europese landen in de onderste helft.

2. Hoogste percentage geboren in een ander EU-land.
Figuur 2 Laat tabel 1 zien gesorteerd op het hoogste percentage van de bevolking dat geboren is in een ander EU-land.
Het is niet verbazingwekkend dat Luxemburg ook hier bovenaan staat met bijna 1/3 van de bevolking geboren in een ander EU-land en ook hier staat Zwitserland hoog.
Cyprus staat op plaats 3. Misschien onverwacht maar ik geloof dat er nogal wat Engelse gepensioneerden daar zitten.

f1_2

Een op de 29 mensen geboren in een EU-land woont in een ander EU-land, zo blijkt uit de cijfers over de hele EU. Dat is niet veel, maar, zoals we duidelijk in de tabel kunnen zien, is het percentage per land sterk verschillend. Onderaan staat Roemenië waar minder dan 1 op de 100 geboren is in een ander EU-land.
Nederland staat onder het EU-gemiddelde met 3%. Van de Noordwest Europese landen heeft alleen Finland een lager percentage.

3. Hoogste percentage geboren buiten de EU..
Tabel 3 is gesorteerd op het hoogste percentage van de bevolking van een land geboren buiten de EU.
Hier staan Estland en Letland bovenaan. De verklaring hiervoor is dat beide landen deel uitmaakten van de Sovjet-Unie en er mensen van andere deelrepublieken –die geen deel uitmaken van de EU- naar deze landen verhuisden. Precies hetzelfde zie je bij Slovenië dat deel was van Joegoslavië. Aangezien Kroatië per 1 juli 2013 lid werd van de EU kan je dus verwachten dat het deel buiten de EU geboren van Slovenië verminderd en dat het deel EU zal toenemen per 1 januari 2014.

f1_3

Nederland komt op 8,6% van de bevolking en dat is twee procentpunt boven het EU gemiddelde. Helemaal onderaan staat Slowakije (en niet Roemenië zoals ik abusievelijk heb getweet) met een half procent inwoners van buiten de EU.

4. Nederland
In deze laatste paragraaf kijk ik wat dieper naar de Nederlandse bevolking geboren in het buitenland.
Figuur 4 geeft aan de linkerkant van een aantal EU-landen hoeveel mensen daar geboren in Nederland wonen. Aan de rechterkant zij die uit landen buiten de EU komen –de zgn. derdelanden.

Ik heb het al heel vaak geschreven: in het buitenland geboren moet niet gelijk gesteld worden met allochtoon zijn. Welliswaar is het overgrote deel allochtoon, maar van de 1.928.000 inwoners van ons land zijn er een 135.000 autochtoon. De definitie van autochtoon is immers iemand waarvan beide ouders in Nederland zijn geboren.
Mooi voorbeeld is Australië: er wonen in Nederland 10.000 mensen die geboren zijn in Australië. Daarvan is de helft autochtoon. Je kan makkelijk een voorbeelden verzinnen: in de jaren vijftig emigreerden er veel mensen (jonge echtparen) naar de andere kant van de wereld. Kregen daar kinderen en kwamen weer terug naar Nederland. Autochtone kinderen dus. Wat maar weinige zullen realiseren is dat als die kinderen zelf kinderen krijgen dat dan die nakomelingen allochtoon zijn.
Bij enkele landen zal ik aangeven welk percentage autochtoon is.

f1_4

De top van de van de EU-landen is niet echt verrassend. Duitsland staat bovenaan en België derde. Gelet op de omvang van de bevolking komen uit België de meeste mensen. Bijna een kwart daarvan is autochtoon. Polen staat met stip op twee. Opvallend is dat er twee keer zoveel mensen uit het Verenigd Koninkrijk zijn dan Fransen. Uit Zuid-Europa komen niet veel mensen.

Bij de derde landen staat Turkije bovenaan. Iets meer dan een op de tien mensen geboren in het buitenland komt uit dat land. Overigens krimpt die groep snel. Niet alleen door sterfte –de eerste generatie verouderd snel- maar ook doordat er een stuk meer vertrekken uit ons land dan dat er immigreren. Ook bij de Marokkanen groeit de groep niet meer en verwacht mag worden dat zij binnenkort zal gaan krimpen.
Suriname is ook een groep die krimpt: weinig of geen netto-immigratie en sterke veroudering. Indonesië bestaat voornamelijk uit mensen van (gedeeltelijk) Nederlandse afkomst. Veel Indo’s: kinderen van een Nederlandse man en een Indonesische vrouw, maar ook bijvoorbeeld uit een groep Molukkers. Doordat er zoveel mensen van (gemengde) Nederlandse afkomst immigreerden wordt de groep tot de westerse allochtonen gerekend op 15% (20.000) na die autochtoon is. Er is maar weinig aanwas van nieuwe immigranten geboren in Indonesië en mede daarom verouderd en krimpt de groep zeer snel.
De Antillen is de enige overgebleven ‘kolonie’ en de inwoners hebben de Nederlandse nationaliteit. Er is dan ook flinke een flinke heen en weer migratie. Van de geïmmigreerden met geboortegebied Antillen is 8% autochtoon en bij de Surinamers is dat slechts 1%.

Conclusie
Nederland zit wat de migratie betreft van het aantal mensen dat geboren is in het buitenland in de middenmoot van Europa en zeker aan de lage kant van West- en Noord-Europa. Meer dan een kwart van de immigranten van buiten Europa in Nederland is verklaarbaar door het koloniale verleden.
Alle verhalen dat Nederland zo ontzettend veel immigranten aantrekt in vergelijking met de rest van Europa kan naar het rijk der fabelen worden verwezen.

Bronnen
Eurostat:
Population on 1 January by five year age group, sex and country of birth (tabellen 1 t/m 3)
CBS:
Bevolking op 1 januari; leeftijd, geboorteland en regio (tabel 4)
Bevolking; generatie, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering, 1 januari

Misschien de volgende keer hoe staat het met de groei en waar komen de derdelanders vandaan? Misschien ook over het aantal mensen uit moslimlanden in de EU?

10 thoughts on “Hoeveel immigranten telt de EU?

 1. richard kamp

  De aantallen zijn onbelangrijk, wat van belang is, is dat men in vele landen men de buik vol heeft van immigratie, Engeland, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Griekenland.

 2. vandyke Post author

  Dank voor je commentaar Richard, maar is het niet dat ‘men’ er de buik vol van heeft omdat ze voortdurend worden platgebombardeerd door desinformatie?

 3. tibi

  super interessant!

  je hebt het over in het buitenland geboren en dat het anders sis dan een immigrant. inderdaad een grappige gedachte dat wanneer ik in nederland geboren ben met mijn nederlandse vriendin in het buitenland een kind krijg, deze in nederland gaat wonen, zelf autochtone is maar vervolgens wel weer een allochtoon kind krijgt.
  zo zijn er dus ook mensen in nederland die volledig nederlands zijn maar toch allochtoon.

  ben erg benieuwd naar de ontwikkeling van de top 4 buiten eu. omdat deze nu bestaat uit 1ste en 2de generatie moet die idd snel afnemen, 3de generatie bestaat immers niet 🙂

 4. Henk

  Bedankt voor de moeite die je hebt genomen om in ieder geval de zaken getalsmatig tegen het licht te houden.

  Als je gelijk hebt gaat de demografie zijn werk doen en hebben we zelfs meer immigratie nodig om de gemiddelde leeftijd te drukken. Dat zou dan een verklaring kunnen zijn voor de merkwaardige huidige obsessie met illegale Afrikaanse immigranten, die van zee geplukt lijken te worden om alsjeblieft onze landen te komen omvolken.

 5. vandyke Post author

  Dank voor je commentaar Henk
  Je hebt wel heel veel immigranten nodig om de leeftijd ook maar iets omlaag te brengen. Vraag is ook of de immigrant wel de juiste kwalificaties heeft.

 6. rp

  Het is bekent dat een aantal Europese landen met
  een tamelijk vrije interpretatie statistieken inlevert
  bij Eurostat.
  Dat zelfde Eurostat neemt niet de moeite om welke statistiek
  te controleren.
  Van een land als Polen is al lang bekent dat men de filosofie
  aanhangt “wat ze horen willen vullen we in, zolang het voor
  ons gunstig is”.
  Het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld heeft geen meldplicht en over het aantal (niet getelde) illegalen (of mag je dat niet meer zo noemen?) maar niet te praten.

  Zegt dat wat over Eurostat? Hebben die niet ook statistieken uit
  Griekenland ontvangen?

 7. vandyke Post author

  @RP Ik heb ook mijn twijfels over de statistieken van Eurostat en niet alleen van Eurostat.
  In grote lijnen zal het wel ongeveer kloppen.

  edit 4 juli: Er worden toch veel aanvragen ‘ingetrokken’, Vooral in Hongarije.
  http://goo.gl/n1JvmO

 8. Piet

  Gegoochel met cijfers, persoonlijk denk ik dat echte cijfers veel hoger liggen, 2e generatie die hier geboren is (oftewel de kleinkinderen van de 1e immigranten) wordt gerekend als autochtoon, daarbij worden illigalen ook niet mee gerekend die hier eindeloos mogen blijven en bed, bad, brood eisen.

  Loop eens door de binnen steden van de randstad, de originele blanke europeaan wordt overal langzaam aan vervangen door buitenlanders, maar ja dat mag je niet zeggen want dat is racistisch, de extreem linkse kerk hier in nederland legt je dan het zwijgen op door je of racist te noemen of islamofoob, culturele zelfmoord is gaande allemaal om maar politiek correct te zijn.

  Zieligheids industrie die gaande is op de npo is ook om ziek van te worden, neem nou dat jongentje op het strand, erg zielig dat zeker, maar het was wel de vader die mensensmokkelaar was en gewoon vanuit het veilige Turkije zonodig met veelste veel mensen in een klein rubberbootje naar griekenland moest “vluchten” dit is gewoon kindermishandeling en dood door schuld van een idote criminele hebberige ouder.

  En zogenaamd buitenlanders nodig hebben voor werk is flauwekul, automatiseer gewoon meer.
  Grootse gedeelte zijn gelukzoekers.

  Zo einde ‘rant’

 9. Pingback: Steun voor Schotse onafhankelijkheid gedaald - Sargasso

Leave a Reply