Lange termijn prognose: veel meer migratie van allochtonen.

Vandaag heeft het CBS haar lange termijn verwachting gepubliceerd voor de migratie van allochtonen.
Het CBS verwacht op de lange termijn maar liefst 166.000 allochtone immigranten en 143.000 allochtone emigranten. Dat levert dan een netto-immigratie op van 23.000 van niet-autochtonen.

In figuur 1 is het totaal aantal migranten uitgesplitst naar 1ste en 2de generatie en naar herkomstgroep.

f1_2014

De grootste groep immigranten is natuurlijk de 1ste generatie: totaal 154.000 en daar vertrekt dan 78% (119.000) in de loop van de tijd ook weer van. Er blijven er dan netto 34.000 over.
Van de tweede generatie vertrekken (24.000) er natuurlijk meer dan dat er terugkomen (13.000), want die generatie is per definitie geboren in Nederland. Die 13.000 is 53% van de vertrekkers, m.a.w. iets meer dan de helft komt weer terug.

Verreweg de grootste groep is de westerse met 102.000 en dat is zes op de tien immigranten. Bijna 9 op de 10 vertrekt ook weer.

Bij niet-westers zie je 65.000 immigranten en 53.000 emigranten en dat hou je er 12.000 netto over per jaar.

Van de eerste generatie komen er 56.000 en gaan er 38.000 weer weg en dat is 68% van de immigranten. Er blijven per jaar 18.000 tot hun dood in Nederland.

Het wordt helemaal interessant als je deze recente prognose vergelijkt met die van 2 jaar geleden.

Veel meer immi- en emigratie, maar het saldo is ietsjes kleiner.

Ik ga aan deze prognoses de komende dagen veel meer aandacht besteden.

Bronnen:

CBS: Prognose allochtonen kerncijfers; herkomstgroepering, generatie, 2014-2060  2014-2060

CBS: Prognose allochtonen kerncijfers; herkomstgroepering, generatie, 2012-2060  2012-2060

 

Leave a Reply